Hjem
Solveig Brunstads bilde

Solveig Brunstad

GJEST, Forskerlinjestudent
 • E-postSolveig.Lokhammer@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Som medisinstudent tatt opp ved Forskerlinjen ved Universitetet i Bergen, forsker jeg under Professor Stephanie Le Hellard i gruppen “Epigenetics and Multiomics”.

Min hovedinteresse er innenfor epigenetikk og funksjonell genomikk. Særlig er min nysgjerrighet rettet mot hvordan miljøfaktorer interagerer med vårt DNA, og hvordan dette spiller inn i utviklingen av psykiske sykdommer. Den epigenetiske mekanismen vi i hovedsak ser på er DNA metylering, som vi kan måle ved hjelp av blodprøver fra pasienter. I vår forskningsgruppe tar vi i bruk metoder innen biostatistikk og bioinformatikk i forskningen på mentale lidelser. 

Å både kjenne til pasientene med det kliniske bildet, og forskningsområdet vi opererer i, er en verdifull brikke i den totale forståelsen av psykiske sykdommer. Håpet er at forskningen kan lede frem til bedre forebygging, diagnostikk og behandling av psykiske sykdommer i fremtiden.

 

(Foto: Jan Henning Aase, Studio 1 Fotografene AS)

 • "Barndomstraumer i psykose: endringer på et epigenetisk nivå" (hovedprosjekt). I dette prosjektet ønsker vi å identifisere DNA-metyleringsmønstere i pasienter med psykose som er spesifikke for barndomstraumer. Dette inkluderer diagnosene schizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depressiv lidelse m.m.

 • "Effekten av COVID-19 utbruddet på stressnivå i BRY.DEG2020: en norsk cohort". I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge hvordan COVID-19 pandemien har påvirket mental helse i befolkningen, med spesielt fokus på unge voksne. Les mer om BRYDEG2020 studien her: https://www.uib.no/brydeg2020

Twitter