Hjem
Solveig Løkhammers bilde
Foto:
Studio 1 Fotografene AS

Solveig Løkhammer

Stipendiat
 • E-postsolveig.lokhammer@uib.no
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Som PhD kandidat ved Universitetet i Bergen, forsker jeg under Professor Stephanie Le Hellard i gruppen “Epigenetics and Multiomics”.

Min hovedinteresse er innenfor genetikk, epigenetikk og funksjonell genomikk. Særlig er min nysgjerrighet rettet mot hvordan miljøfaktorer interagerer med vårt DNA, og hvordan dette spiller inn i utviklingen av psykiske sykdommer. I vår forskningsgruppe tar vi i bruk metoder innen biostatistikk og bioinformatikk i forskningen på mentale lidelser. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). An epigenetic association analysis of childhood trauma in psychosis reveals possible overlap with methylation changes associated with PTSD. Translational Psychiatry.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • "Barndomstraumer i psykose: endringer på et epigenetisk nivå" (hovedprosjekt). I dette prosjektet ønsker vi å identifisere DNA-metyleringsmønstere i pasienter med psykose som er spesifikke for barndomstraumer. Dette inkluderer diagnosene schizofreni, bipolar lidelse, alvorlig depressiv lidelse m.m.

 • "Effekten av COVID-19 utbruddet på stressnivå i BRY.DEG2020: en norsk cohort". I dette prosjektet ønsker vi å kartlegge hvordan COVID-19 pandemien har påvirket mental helse i befolkningen, med spesielt fokus på unge voksne. Les mer om BRYDEG2020 studien her: https://www.uib.no/brydeg2020

Twitter