Hjem
Solveig Moldrheims bilde

Solveig Moldrheim

Stipendiat, historiedidaktikk

Doktorgradsprosjektet undersøker bruken av fordommer og gruppebaserte krenkelser på skolen og hvordan fordommer kan være uttrykk for narrative forkortelser forankret i historien. Fordommer er skapt historisk og sosialt, og reproduseres i samhandling, også på skoler. Noen ganger kommer de frem som generaliserte uttrykk i diskusjoner i klassen, men de kan også brukes som symboler, gruppebaserte skjellsord eller handlinger. Ofte kan krenkelser også aktiveres av undervisning knyttet til temaer som rasisme, terrorisme og Holocaust. Prosjektet har som mål å å bidra med kunnskap til en reflektert praksis i møte med krenkelser og fordommer. 

Bøker
 • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). 64 sider. ISBN: 978-82-92988-67-1.
 • Moldrheim, Solveig. 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 162 sider. ISBN: 82-7634-378-3.
Tidsskriftartikler
 • Biseth, Heidi; Lenz, Claudia; Leming, Tove; Huang, Lihong; Anker, Trine; Erdal, Silje Førland; Sæther, Elin; Kvamme, Ole Andreas; Korbøl, Karsten; Kristiansen, Aslaug; Mathé, Nora Elise Hesby; Wistrøm, Øyvind; Aamaas, Åsmund; Madsen, Janne; Roos, Merethe; Eriksen, Kristin Gregers; Hofmann, Andrea; Hope, Christine; Hauge, Kjellrun Hiis; Lilland, Inger Elin; Abtahi, Yasmine; Johnsen-Høines, Marit; Gøtze, Peter; Kacerja, Suela; Breivega, Kjersti Maria Rongen; Jobst, Solvejg; Berdinesen, Hein; Skårås, Merethe; Sæverot, Herner; Lippe, Marie von der; Moldrheim, Solveig. 2019. La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning. Publisert 2019-06-03.
 • Moldrheim, Solveig. 2014. Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 1. 20 sider. doi: https://doi.org/10.7577/fleks.841
 • Moldrheim, Solveig. 2001. Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin. 4.
Bokkapitler
 • Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. 2019. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. Kapittel, sider 34-49. I:
  • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). 64 sider. ISBN: 978-82-92988-67-1.
 • Moldrheim, Solveig. 2003. Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 3, sider 57-70. I:
  • Ytrehus, Line Alice Ågotnes; Fure, Jorunn Sem. 2003. Crossing borders, changing minds? 209 sider. ISBN: 8276343910.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. (Kulturstudier nr. 10) Høyskoleforlaget/Norges Forskningsråd. Kristiansand 2000 (hovedfagsoppgave historie)

"Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier". I Line Alice Ytrehus (red.): Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001

"Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville". I Historie, nr. 4, 2001.

"Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period". I Line Alice Ytrehus og Jorun Sem Fure (red.): Crossing Borders – Changing Minds? (Kulturstudier nr. 31) Høyskoleforlaget/ Norges Forskningsråd. Kristiansand 2003.

”Hvorfor bryr vi oss”, kronikk i BT 20. Oktober 2009, om dilemmaet ved nødhjelpskampanjer – vi samler inn penger for å minske gapet mellom oss og dem, men bildene og språket vi bruker gjør gapet større i vår tankeverden.

"Kløkt og fordom. Om holdningsendring i klasserommet". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 1(1), 2014

Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I: Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 ISBN 978-82-92988-67-1. s. 34-49MF UiB

Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 (ISBN 978-82-92988-67-1) 64 s. MF UiB

Skolen som mulighetsarena. Demokratiforståelse og forebygging av fordommer. https://fordommeriskolen.w.uib.no/

Twitter