Hjem
Solveig Moldrheims bilde

Solveig Moldrheim

Førstelektor, historiedidaktikk

Doktorgradsprosjektet undersøker bruken av fordommer og gruppebaserte krenkelser på skolen og hvordan fordommer kan være uttrykk for narrative forkortelser forankret i historien. Fordommer er skapt historisk og sosialt, og reproduseres i samhandling, også på skoler. Noen ganger kommer de frem som generaliserte uttrykk i diskusjoner i klassen, men de kan også brukes som symboler, gruppebaserte skjellsord eller handlinger. Ofte kan krenkelser også aktiveres av undervisning knyttet til temaer som rasisme, terrorisme og Holocaust. Prosjektet har som mål å å bidra med kunnskap til en reflektert praksis i møte med krenkelser og fordommer. 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. . FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 20 sider.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). "En lærers bekjennelser".
 • Vis forfatter(e) (2019). Undervisning om kontroversielle spørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen?
 • Vis forfatter(e) (2019). Bruk av gruppebaserte skjellsord i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2018). Perspektivtakingsmetodikk.
 • Vis forfatter(e) (2018). Keynote: Kløkt og fordom – hvordan møte ekstreme utsagn i klasserommet? .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Deconstructing prejudices in schools.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prejudices as ‘hot moments’ in classrooms.
 • Vis forfatter(e) (2018). Klassesamtaler om etniske og religiøse minoriteter.
 • Vis forfatter(e) (2018). 22.juli-undervisning og perspektivtaking.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2020). Jeg stiller meg ved siden av deg. Dagsavisen.
 • Vis forfatter(e) (2019). La elevene bli rustet til å møte de store samfunnsutfordringene, Jan Tore Sanner! Forskning.no.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2019). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2000). På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2020). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (3). Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter .
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2001). Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Råd til lærere som underviser i kontroversielle tema: La elevene utforske egne meninger.
 • Vis forfatter(e) (2018). Nye AHKR stipendiater Prosjektet "Skolen som mulighetsarena (SSM): Demokratiforståelse og forebygging av gruppebaserte fordommer" har fått på plass sine to stipendiater .
 • Vis forfatter(e) (2018). Hvordan bør en lærer møte en elev med ekstreme holdninger?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2003). Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 14 sider.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2023). Ytringsfrihet og ytringsrom i skolen. Senter for studier av Holocaust og livssynsminoriteter (HL-senteret).
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2019). Ett skritt frem. Nettressurs for Universitet, Høgskole og Videregående skole.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. 34-49. I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Senter for Studier av Holocaust og livssynsminoriteter.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. (Kulturstudier nr. 10) Høyskoleforlaget/Norges Forskningsråd. Kristiansand 2000 (hovedfagsoppgave historie)

"Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier". I Line Alice Ytrehus (red.): Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001

"Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville". I Historie, nr. 4, 2001.

"Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period". I Line Alice Ytrehus og Jorun Sem Fure (red.): Crossing Borders – Changing Minds? (Kulturstudier nr. 31) Høyskoleforlaget/ Norges Forskningsråd. Kristiansand 2003.

”Hvorfor bryr vi oss”, kronikk i BT 20. Oktober 2009, om dilemmaet ved nødhjelpskampanjer – vi samler inn penger for å minske gapet mellom oss og dem, men bildene og språket vi bruker gjør gapet større i vår tankeverden.

"Kløkt og fordom. Om holdningsendring i klasserommet". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 1(1), 2014

Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. I: Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 ISBN 978-82-92988-67-1. s. 34-49MF UiB

Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). Oslo: Senter for Studier av Holocaust og livsynsminoriteter 2019 (ISBN 978-82-92988-67-1) 64 s. MF UiB

Skolen som mulighetsarena. Demokratiforståelse og forebygging av fordommer. https://fordommeriskolen.w.uib.no/

Twitter