Hjem
Solveig Moldrheims bilde

Solveig Moldrheim

Stipendiat, historiedidaktikk

Doktorgradsprosjektet mitt undersøker bruken av fordommer og gruppebaserte krenkelser på skolen, hvordan fordommer kan være uttrykk for narrative forkortelser forankret i historien, og hvordan elever ønsker at temaer, relatert til fordommer, blir undervist i. Fordommer er skapt historisk og sosialt, og reproduseres i samhandling, også på skoler. Noen ganger kommer de frem som generaliserte uttrykk i diskusjoner i klassen, men de kan også brukes som symboler, gruppebaserte skjellsord eller handlinger.

Bøker
  • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). 64 sider. ISBN: 978-82-92988-67-1.
  • Moldrheim, Solveig. 2000. På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. Cappelen Damm Høyskoleforlaget. 162 sider. ISBN: 82-7634-378-3.
Tidsskriftartikler
  • Moldrheim, Solveig. 2014. Kløkt og fordom: Om holdningsendring i klasserommet. FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and practice. 1. 20 sider. doi: https://doi.org/10.7577/fleks.841
  • Moldrheim, Solveig. 2001. Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville. HISTORIE - Populærhistorisk magasin. 4.
Bokkapitler
  • Lenz, Claudia; Moldrheim, Solveig. 2019. «Nulltoleranse» – fra lydighet til myndiggjøring: Hvordan møte krenkende atferd og fordomsfulle uttrykk i skolen. Kapittel, sider 34-49. I:
    • Lenz, Claudia; Gambert, Christopher; Moldrheim, Solveig. 2019. Dembra - Faglige perspektiver på demokrati og forebygging av gruppefiendtlighet i skolen (2). 64 sider. ISBN: 978-82-92988-67-1.
  • Moldrheim, Solveig. 2003. Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period. 3, sider 57-70. I:
    • Ytrehus, Line Alice Ågotnes; Fure, Jorunn Sem. 2003. Crossing borders, changing minds? 209 sider. ISBN: 8276343910.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

På jakt i stereotypijungelen. Forestillinger om ikke-hvite sett gjennom norske ukeblad i 1952 og 1975. (Kulturstudier nr. 10) Høyskoleforlaget/Norges Forskningsråd. Kristiansand 2000 (hovedfagsoppgave historie)

"Framstillinger av ’de andre’: Stereotypier i kategorier". I Line Alice Ytrehus (red.): Forestillinger om den andre. Images of Otherness. Høyskoleforlaget, Kristiansand 2001

"Drømmen om de nakne buskmenn. Myten om de edle ville". I Historie, nr. 4, 2001.

"Images of the Other – Changing Stereotypes in the Post War Period". I Line Alice Ytrehus og Jorun Sem Fure (red.): Crossing Borders – Changing Minds? (Kulturstudier nr. 31) Høyskoleforlaget/ Norges Forskningsråd. Kristiansand 2003.

”Hvorfor bryr vi oss”, kronikk i BT 20. Oktober 2009, om dilemmaet ved nødhjelpskampanjer – vi samler inn penger for å minske gapet mellom oss og dem, men bildene og språket vi bruker gjør gapet større i vår tankeverden.

"Kløkt og fordom. Om holdningsendring i klasserommet". FLEKS - Scandinavian Journal of Intercultural Theory and Practice, 1(1), 2014

Skolen som mulighetsarena. Demokratiforståelse og forebygging av fordommer. https://fordommeriskolen.w.uib.no/

Twitter