Hjem
Sonja Marie Innselsets bilde

Sonja Marie Innselset

Universitetslektor
 • E-postSonja.Innselset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 32 65+47 986 29 866
 • Besøksadresse
  Nygårdsgt. 5
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 1995. Skålgropa - kvinnesymbolet i bergkunsten? K.A.N. : Kvinner i arkeologi i Norge.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2004. Arkeologi på Web, informasjons- og databasesystemer i arkeologi.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2006. Samfunn, symboler og identitet - Festskrift til Gro Mandt på 70-årsdagen. Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2006. Samfunn, symboler og identitet. Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Utmark" - The Outfield as Ideology and Industry in the Iron Age and the Middle Ages. Arkeologisk institutt, UiB.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 2004. Digital Archaeological Resources at the University of Bergen: An Efficient Tool in Research and Heritage Management? Leiden University.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2006. Helleristningar i Sogndal. so han sa... : lokalhistorisk årshefte. 60-64.
 • Vis forfatter(e) 2001. Helleristningane i Sogn - teikn på kontakt Sogn-Valdres i førhistorisk tid? Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 11-19.
 • Vis forfatter(e) 2000. Fra hovedprotokoll til Internett. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 18-21.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2006. Samfunn, symboler og identitet - om kategorier i fortid og forskning. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Skålgropene i Valdres og indre Sogn - ikkje berre "stølsristningar"? 21 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.