Hjem
 • E-postDyrvik@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Norsk historie 1536-1814
 • Historisk demografi
 • Lokalhistorie

 

Lærebok
 • Dyrvik, Ståle. 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie før 1750. Det Norske Samlaget.
 • Dyrvik, Ståle. 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Abrahamsen, Olav Arild; Dyrvik, Ståle; Nielsen, May-Brith Ohman; Aase, Andreas. 2007. Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Året 1814. Det Norske Samlaget.
 • Dyrvik, Ståle. 2004. Den demografiske overgangen. Det Norske Samlaget.
 • Aase, Andreas; Dyrvik, Ståle. 2003. Portal. Eldre verdshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Dyrvik, Ståle. 2003. Portal. Eldre noregshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Dyrvik, Ståle. 1999. Norsk historie 1625-1814. Vegar til sjølvstende. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Dyrvik, Ståle. 2004. Kor gamalt er husmannsvesenet i Noreg? Heimen - Lokal og regional historie. 114-118.
 • Dyrvik, Ståle. 2004. Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-680.
 • Dyrvik, Ståle. 1994. Refleksjoner kring ei dansk-norsk felleshistorie. Dansk-norsk.
 • Dyrvik, Ståle. 1994. Farmers at Sea: A study of fishermen in North Norway, 1801-1920. Journal of Family History Vol.18 No.4.
Rapport
 • York, Eyvind Urkedal; Solli, Arne; Dyrvik, Ståle. 2012. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. .
 • Stefánsson, Magnús; Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. V#/inland eller Vinland? .
 • Dyrvik, Ståle; Moen, Bjørg. 1993. Demografi. Rapport. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Nye demografiske og økologiske synspunkt på den industrielle revolusjonen i England.
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Norsk befolkningshistorie på 1900-talet.
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Norsk befolkningshistorie på 1900-talet.
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Neighbourhoods as Factors of Fertility Decline in Stavanger 1900-1935.
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Endringar i nordmenns livsløp frå 1750 til i dag.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Paradis på jord? Jesuittane i Paraguay 1610-1767.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Det norske husmannsvesenet.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Demografi og språkendring.
 • Dyrvik, Ståle. 2002. Lokalhistorie i lærarutdanninga.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. Historisk demografi - vitskapen om folk flest.
Vitenskapelig foredrag
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Norsk historisk forsking i foreiningstida 1536-1814.
 • Dyrvik, Ståle. 2008. Kvinner og spedbarn for 250 år sidan.
 • Dyrvik, Ståle. 2002. Kommentar til Øystein Rians innlegg om foreiningstida 1536-1814.
Leserinnlegg
 • Dyrvik, Ståle. 2014. Er gards- og ættesogene ""vitskaplege arbeid""? :. Heimen - Lokal og regional historie. 178-180.
Anmeldelse
 • Dyrvik, Ståle. 2006. I kongenes tid 900–1814. Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 1 (The kings from 900-1814. Norwegian immigration history, vol 1). Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Dyrvik, Ståle. 2006. E.A. Wrigley, Poverty, Progress, and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 463 pp. ISBN 0-521-52974-3. Scandinavian Economic History Review. 216-217.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Jens Johan Hyvik: Fædrelandske Ideer. Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814. Med en innledning av J. Peter Burgess. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, 261 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 127-130.
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Familiehistorie. Sølvi Sogner (red.): I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget, Oslo 2003. 272 sider. Heimen - Lokal og regional historie. 90-92.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. A Challenge on the research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History: Kommentar til: Ida Blom/ Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian History from the Vikings to the year 2000. (A Modernizing Economy: Part III. Gro Hagemann, The Silent Voices? 1800-1900. Historisk Tidsskrift (Norge). 256-258.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. A Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 252-254.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Holt-Jensen, Arild; Dyrvik, Ståle. 2015. Likeverd. Grunnlaget for demokrati. Res Publica.
 • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag.
 • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Tore. 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • Dyrvik, Ståle. 1998. Truede tvillingriker 1648-1720. Universitetsforlaget.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt..
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. [Mangler utgivernavn].
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB..
 • Ersland, Geir Atle; Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Ersland, Geir Atle; Hovland, Edgar; Dyrvik, Ståle. 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB..
 • Dyrvik, Ståle; Feldbæk, Ole; Helle, Knut. 1996. Mellom brødre 1780-1830. Aschehoug.
 • Grønlie, Tore; Danielsen, Rolf; Dyrvik, Ståle; Helle, Knut; Hovland, Edgar. 1995. Norway. A History of Norway from The Vikings to our own Times. Scandinavian University Press.
 • Dyrvik, Ståle. 1995. Etnesoga V: Folket. Grindheim sokn. Etne kommune.
 • Dyrvik, Ståle. 1995. Etnesoga IV: Folket. Stødle sokn. Etne kommune.
 • Dyrvik, Ståle. 1995. Etnesoga III: Folket. Gjerdesokn. Etne kommune.
 • Dyrvik, Ståle; Moen, Bjørg; Grønlie, Tore. 1994. Demografi som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Los-senteret, Bergen.
 • Dyrvik, Ståle. 1976. Norge under eneveldet. Universitetsforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Nakken, Eilif. 2005. Kor sannsynleg er det at eit armadaskip forliste ved Gurskøy, Goksøyr eller Godøy på Sør Sunnmøre i 1588?
 • Heiberg, Ingebjørg Strand. 2004. Kårkontrakter fra matrikkel gårder i Sogndal kommune fra perioden 1851-1970. En analyse av utviklingen i kårkontraktenes antall og innhold.
 • Bratland, Kenneth. 2004. Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld 1691-1800.
 • Guldstein, Ronny. 2001. Lokalhistorie i skolen. En studie av hvilken plass lokalhistorie har hatt, og har i den norske skolen.
Mastergradsoppgave
 • Hammer, Marte. 2006. En undersøkelse av barne- og spedbarnsdødeligheten i Bergen stiftprosti 1769-1801.
 • O'Brien, Jonas. 2005. Nordmenn i Den amerikanske borgerkrigen. En studie om hvorfor nordmenn vervet seg frivillig til å kjempe i konflikten.
 • Jakobsen, Stian. 2005. "Sjukdomar, enæring og helse": Mortaliteten i indre og ytre strøk på Vestlandet. Ei historisk-demografisk studie av prestegjelda Indre Holmedal og Sogndal i Nordre Bergenhus amt 1769-1865.
 • Hammer, Veit. 2005. "Ich kann keine grösser Freude auf Erden haben in diesen mörderischen Kriegen und ferlichen letzten Zeiten". Eine Studie zur Klärung des Briefverhältnisses zwischen dem Wittenberger Reformator Johannes Bugenhagen Pomeranus und König Christian III. von Dänemark-Norwegen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Dyrvik, Ståle. 2005. Åra 1814 og 1905 i norsk historie. Årbok - Etne Sogelag. 13-16.
 • Dyrvik, Ståle. 2003. Årbok for Etne sogelag. Nokre tankar ved eit rundt år. Etne sogelag. Årbok 2003. 21-25.
Programdeltagelse
 • Arntsen, Øyvind; Dyrvik, Ståle. 2009. Finanskriser i Norge 1750-1850.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Dyrvik, Ståle. 2014. Røysteretten i 1814. 10 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2014. Folkets førar eller folkets tenar? Kristian Fredrik som aktør i Norge 1813-1814. 12 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Staten og undersåttane. 9 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Næringane. 8 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Makt og fordeling. 7 sider.
 • Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Hovland, Edgar; Grønlie, Olav Tore. 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Foreininga brest. 10 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Danmark og Noreg. 8 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2013. Befolkning og sosiale mønster. 8 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2006. Den demografiske overgangen. Moderniseringsprosessens verknad på mortalitet og fertilitet. 9 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2001. Jordbruksbygda Etne. 16 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 2001. Historisk demografi - den ukjende historia om folk flest.
 • Dyrvik, Ståle. 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 17 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 1998. Demografi og slektshistorie. 12 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 1997. Spedbarndøden i Etne prestegjeld 1716-1900. 20 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 1997. Skilnadene på å skriva bygdebok og norgeshistorie. Tankar rundt oppbygging, temaval og publikum. 8 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 1996. Skifte som kjelde til økonomiske og sosiale forhold i bondesamfunnet. 18 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 1996. Landboreform i odelsbondens land? 9 sider.
 • Hovland, Edgar; Helle, Knut; Dyrvik, Ståle; Danielsen, Rolf; Grønlie, Tore. 1995. Kap.16. Recovery and growth:the Norwegian econemy, 1815-75 Kap.18. Modern Norway takes shape, 1875-1920 Kap.20. The inter-war years. 25 sider.
 • Dyrvik, Ståle. 1993. Folkevekst og bondesamfunn. 5 sider.
Annet
 • Dyrvik, Ståle. 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 67-83.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Ståle Dyrvik: Etne-soga. Band I-V. 1969-95

Ståle Dyrvik: Historisk demografi. Ei innføring i metodane. 1983

Ståle Dyrvik: Oppdaginga av fattigdomen. Sosial lovgiving i Norden på 1700-talet. 1983

Ståle Dyrvik og Marit Karin Alsvik: Gjennombrotet for fødselsregulering i Stavanger 1900-1935. 1987

Ståle Dyrvik og Ole Feldbæk: Mellom brødre 1780-1830. Aschehougs Norgeshistorie bd. 7. 1996

Ståle Dyrvik: Den lange fredstiden 1720-1784. Cappelens Norgeshistorie bd. 8. 1978

Ståle Dyrvik: Truede tvillingriker 1648-1720. Danmark-Norges historie bd. 3. 1998

Ståle Dyrvik: Vegar til sjølvstende. Norsk historie 1625-1814. 1999

Ståle Dyrvik: Den demografiske overgangen. 2004

Ståle Dyrvik: Året 1814. 2005

 

 

 • Familierekonstitusjonsundersøking av Etne 1715-2000
 • Bygdebok for Etne 1800-2000
 • Globalhistorie 1200-1750