Hjem
Ståle Dyrviks bilde

Ståle Dyrvik

Professor emeritus, historie
 • E-postDyrvik@uib.no
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

 

 • Norsk historie 1536-1814
 • Historisk demografi
 • Lokalhistorie

 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie før 1750. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Portal. Verdshistorie og Noregshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2007. Portal. Verdenshistorie og norgeshistorie etter 1750. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2005. Året 1814. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2004. Den demografiske overgangen. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Portal. Eldre verdshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2003. Portal. Eldre noregshistorie. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 1999. Norsk historie 1625-1814. Vegar til sjølvstende. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2004. Kor gamalt er husmannsvesenet i Noreg? Heimen - Lokal og regional historie. 114-118.
 • Vis forfatter(e) 2004. Johannes Elgvin: Friedrich av Hessen. Vekstår for Norge 1809-1813. Historisk Tidsskrift (Norge). 678-680.
 • Vis forfatter(e) 1994. Refleksjoner kring ei dansk-norsk felleshistorie. Dansk-norsk.
 • Vis forfatter(e) 1994. Farmers at Sea: A study of fishermen in North Norway, 1801-1920. Journal of Family History Vol.18 No.4.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2012. ”Vi Arbeidere er ingen faatallig Hær”: om husmannsvesenet i Noreg. .
 • Vis forfatter(e) 1997. V#/inland eller Vinland? .
 • Vis forfatter(e) 1993. Demografi. Rapport. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. Nye demografiske og økologiske synspunkt på den industrielle revolusjonen i England.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsk befolkningshistorie på 1900-talet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsk befolkningshistorie på 1900-talet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Neighbourhoods as Factors of Fertility Decline in Stavanger 1900-1935.
 • Vis forfatter(e) 2008. Endringar i nordmenns livsløp frå 1750 til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2005. Paradis på jord? Jesuittane i Paraguay 1610-1767.
 • Vis forfatter(e) 2005. Det norske husmannsvesenet.
 • Vis forfatter(e) 2005. Demografi og språkendring.
 • Vis forfatter(e) 2002. Lokalhistorie i lærarutdanninga.
 • Vis forfatter(e) 2000. Historisk demografi - vitskapen om folk flest.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. Norsk historisk forsking i foreiningstida 1536-1814.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kvinner og spedbarn for 250 år sidan.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kommentar til Øystein Rians innlegg om foreiningstida 1536-1814.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2014. Er gards- og ættesogene ""vitskaplege arbeid""? :. Heimen - Lokal og regional historie. 178-180.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2006. I kongenes tid 900–1814. Knut Kjeldstadli (red.): Norsk innvandringshistorie, bind 1 (The kings from 900-1814. Norwegian immigration history, vol 1). Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Vis forfatter(e) 2006. E.A. Wrigley, Poverty, Progress, and Population. Cambridge: Cambridge University Press, 2004. 463 pp. ISBN 0-521-52974-3. Scandinavian Economic History Review. 216-217.
 • Vis forfatter(e) 2005. Jens Johan Hyvik: Fædrelandske Ideer. Jacob Aalls nasjonsforståelse 1799-1814. Med en innledning av J. Peter Burgess. Kristiansand: Høyskoleforlaget 2003, 261 s. Historisk Tidsskrift (Norge). 127-130.
 • Vis forfatter(e) 2005. Familiehistorie. Sølvi Sogner (red.): I gode og vonde dagar. Familieliv i Noreg frå reformasjonen til vår tid. Det Norske Samlaget, Oslo 2003. 272 sider. Heimen - Lokal og regional historie. 90-92.
 • Vis forfatter(e) 2000. A Challenge on the research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History: Kommentar til: Ida Blom/ Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian History from the Vikings to the year 2000. (A Modernizing Economy: Part III. Gro Hagemann, The Silent Voices? 1800-1900. Historisk Tidsskrift (Norge). 256-258.
 • Vis forfatter(e) 2000. A Challenge on the Research Agenda. Gender Analysis of a Nation's History. Kommentar til : Ida Blom / Sølvi Sogner (eds.): A gender perspective on Norwegian history from the Vikings to the year 2000. (Focus on Political History: Part II. Hilde Sandvik, Early Modern Times. 1500-1800. Historisk Tidsskrift (Norge). 252-254.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2015. Likeverd. Grunnlaget for demokrati. Res Publica.
 • Vis forfatter(e) 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag.
 • Vis forfatter(e) 2013. Grunnbok i Norges historie. Fra vikingtid til våre dager. Universitetsforlaget.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) 1998. Truede tvillingriker 1648-1720. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB..
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB..
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. [Mangler utgivernavn].
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt, UiB.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt..
 • Vis forfatter(e) 1997. Festskrift til Historisk institutts 40-års jubileum. Historisk institutt.
 • Vis forfatter(e) 1996. Mellom brødre 1780-1830. Aschehoug.
 • Vis forfatter(e) 1995. Norway. A History of Norway from The Vikings to our own Times. Scandinavian University Press.
 • Vis forfatter(e) 1995. Etnesoga V: Folket. Grindheim sokn. Etne kommune.
 • Vis forfatter(e) 1995. Etnesoga IV: Folket. Stødle sokn. Etne kommune.
 • Vis forfatter(e) 1995. Etnesoga III: Folket. Gjerdesokn. Etne kommune.
 • Vis forfatter(e) 1994. Demografi som etterkrigshistorisk forskningsfelt. Los-senteret, Bergen.
 • Vis forfatter(e) 1976. Norge under eneveldet. Universitetsforlaget.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2005. Kor sannsynleg er det at eit armadaskip forliste ved Gurskøy, Goksøyr eller Godøy på Sør Sunnmøre i 1588?
 • Vis forfatter(e) 2004. Kårkontrakter fra matrikkel gårder i Sogndal kommune fra perioden 1851-1970. En analyse av utviklingen i kårkontraktenes antall og innhold.
 • Vis forfatter(e) 2004. Fødsler utenfor ekteskap i Haus og Lindås prestegjeld 1691-1800.
 • Vis forfatter(e) 2001. Lokalhistorie i skolen. En studie av hvilken plass lokalhistorie har hatt, og har i den norske skolen.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. En undersøkelse av barne- og spedbarnsdødeligheten i Bergen stiftprosti 1769-1801.
 • Vis forfatter(e) 2005. Nordmenn i Den amerikanske borgerkrigen. En studie om hvorfor nordmenn vervet seg frivillig til å kjempe i konflikten.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Sjukdomar, enæring og helse": Mortaliteten i indre og ytre strøk på Vestlandet. Ei historisk-demografisk studie av prestegjelda Indre Holmedal og Sogndal i Nordre Bergenhus amt 1769-1865.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Ich kann keine grösser Freude auf Erden haben in diesen mörderischen Kriegen und ferlichen letzten Zeiten". Eine Studie zur Klärung des Briefverhältnisses zwischen dem Wittenberger Reformator Johannes Bugenhagen Pomeranus und König Christian III. von Dänemark-Norwegen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2005. Åra 1814 og 1905 i norsk historie. Årbok - Etne Sogelag. 13-16.
 • Vis forfatter(e) 2003. Årbok for Etne sogelag. Nokre tankar ved eit rundt år. Etne sogelag. Årbok 2003. 21-25.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2009. Finanskriser i Norge 1750-1850.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2014. Røysteretten i 1814. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Folkets førar eller folkets tenar? Kristian Fredrik som aktør i Norge 1813-1814. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Staten og undersåttane. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Næringane. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Makt og fordeling. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Landet, folket og staten - Et innledende riss. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Foreininga brest. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Danmark og Noreg. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Befolkning og sosiale mønster. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Den demografiske overgangen. Moderniseringsprosessens verknad på mortalitet og fertilitet. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Jordbruksbygda Etne. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2001. Historisk demografi - den ukjende historia om folk flest.
 • Vis forfatter(e) 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 1998. Demografi og slektshistorie. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Spedbarndøden i Etne prestegjeld 1716-1900. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) 1997. Skilnadene på å skriva bygdebok og norgeshistorie. Tankar rundt oppbygging, temaval og publikum. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Skifte som kjelde til økonomiske og sosiale forhold i bondesamfunnet. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 1996. Landboreform i odelsbondens land? 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 1995. Kap.16. Recovery and growth:the Norwegian econemy, 1815-75 Kap.18. Modern Norway takes shape, 1875-1920 Kap.20. The inter-war years. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 1993. Folkevekst og bondesamfunn. 5 sider.
Annet
 • Vis forfatter(e) 2000. Dansk-norsk militær opprusting og strategi 1660-75. 67-83.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Ståle Dyrvik: Etne-soga. Band I-V. 1969-95

Ståle Dyrvik: Historisk demografi. Ei innføring i metodane. 1983

Ståle Dyrvik: Oppdaginga av fattigdomen. Sosial lovgiving i Norden på 1700-talet. 1983

Ståle Dyrvik og Marit Karin Alsvik: Gjennombrotet for fødselsregulering i Stavanger 1900-1935. 1987

Ståle Dyrvik og Ole Feldbæk: Mellom brødre 1780-1830. Aschehougs Norgeshistorie bd. 7. 1996

Ståle Dyrvik: Den lange fredstiden 1720-1784. Cappelens Norgeshistorie bd. 8. 1978

Ståle Dyrvik: Truede tvillingriker 1648-1720. Danmark-Norges historie bd. 3. 1998

Ståle Dyrvik: Vegar til sjølvstende. Norsk historie 1625-1814. 1999

Ståle Dyrvik: Den demografiske overgangen. 2004

Ståle Dyrvik: Året 1814. 2005

 

 

 • Familierekonstitusjonsundersøking av Etne 1715-2000
 • Bygdebok for Etne 1800-2000
 • Globalhistorie 1200-1750