Hjem
Stefán Hjörleifssons bilde

Stefán Hjörleifsson

Førsteamanuensis
 • E-postStefan.Hjorleifsson@uib.no
 • Telefon+47 55 58 60 90
 • Besøksadresse
  Kalfarveien 31
  Paviljongen
  Rom 
  49
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Medisinsk overaktivitet (overutredning, overdiagnostikk og overbehandling), medisinsk etikk og kommunikasjon, sykdom i skjæringspunktet mellom biologi, kultur og mening, medisinsk uforklarte plager og symptomer (MUPS), depresjon i allmennpraksis.

Undervisningstemaer: Forskningsetikk, klinisk etikk, kommunikasjon og konsultasjonsferdigheter, klinisk epidemiologi og beslutningslære, medisinsk overaktivitet, psykiatri i allmennpraksis.

Grunnutdanningen i medisin ved Universitetet i Bergen: Pasientkontakt (MED2), introduksjon til allmennmedisin (MED4), videogrupper (MED11), samtaleteknikker ved psykiske lidelser i allmennpraksis (MED12), oppfølging av kronisk sykdom i allmennpraksis (MED12), personsentrert behandling (ELMED211).

Videre- og etterutdanning i allmennmedisin: Gruppeveileder. Underviser på Grunnkurs A og C. Kurskomite og underviser på ulike emnekurs (Vinterkurset i Bergen 2019, Vanskelig forskriving av vanedannende legemidler på Våruka 2019, Gjør kloke valg på Ilsetra 2020).

Bøker
 • Hjørleifsson, Stefan; Lea, Kjersti. 2017. God praksis – om medisin og etikk. ISBN: 9788245020762.
 • Hjørleifsson, Stefan; Lea, Kjersti. 2017. God praksis. Om medisin og etikk. Fagbokforlaget. 316 sider. ISBN: 9788245020762.
Tidsskriftartikler
 • Hetlevik, Øystein; Garre-Fivelsdal, Gina Dorothea; Bjorvatn, Bjørn; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine. 2019. Patient-reported depression treatment and future treatment preferences: an observational study in general practice. Family Practice. doi: 10.1093/fampra/cmz026
 • Hjørleifsson, Stefan; Bjorvatn, Bjørn; Meland, Eivind; Rørtveit, Guri; Hannestad, Yngvild Skåtun; Bondevik, Gunnar Tschudi. 2019. The when and how of the gynaecological examination: a survey among Norwegian general practitioners. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 37: 264-270. doi: 10.1080/02813432.2019.1619829
 • Krokstad, Steinar; Hjørleifsson, Stefan; Riseth, Marte Ulvestad; Wardemann, Benedicte W.; Sundby, Harald; Alsnes, Ingvild Vatten. 2019. Fastlegegarantien. Tidsskrift for Den norske legeforening. 139. doi: 10.4045/tidsskr.19.0304
 • Opdal, Per Øystein; Meland, Eivind; Hjørleifsson, Stefan. 2019. Dilemmas of medical overuse in general practice?A focus group study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 37: 135-140. doi: 10.1080/02813432.2019.1569370
 • Hjørleifsson, Stefan; Heath, Iona; Getz, Linn Okkenhaug. 2018. Good doctoring: Core writings as an antidote to „too much medicine. BMJ Evidence Based Medicine. 23: A3.
 • Mjølstad, Bente Prytz; Roksund, Gisle; Brelin, Petter; Hjørleifsson, Stefan; Carlsen, Tor. 2018. Svangerskapsomsorgen må være kunnskapsbasert. Tidsskrift for Den norske legeforening. 138: 799-799. Publisert 2018-05-28. doi: 10.4045/tidsskr.18.0377
 • Schei, Edvin; Johnsrud, Ruth E.; Mildestvedt, Thomas; Pedersen, Reidar; Hjørleifsson, Stefan. 2018. Trustingly bewildered. How first-year medical students make sense of their learning experience in a traditional, preclinical curriculum. Medical Education Online. 23: 1-9. doi: 10.1080/10872981.2018.1500344
 • Hjørleifsson, Stefan; Hammer, Elise; Diaz, Esperanza. 2017. General practitioners' strategies in consultations with immigrants in Norway - practice-based shared reflections among participants in focus groups. Family Practice. 35: 216-221. doi: 10.1093/fampra/cmx097
 • Roksund, Gisle; Brodersen, John; Johnson, Georg Espolin; Hjørleifsson, Stefan; Laudal, Morten; Swensen, Elisabeth. 2016. Overdiagnostikk – norske allmennleger viser vei :. Tidsskrift for Den norske legeforening. 136: 1903-1905. doi: 10.4045/tidsskr.16.0572
 • Árnason, Vilhjálmur; Hjørleifsson, Stefan. 2016. The person in a state of sickness: the doctor-patient relationship reconsidered. Cambridge Quarterly of Healthcare Ethics. 25: 209-218. doi: 10.1017/S0963180115000511
 • Iden, Kristina Riis; Ruths, Sabine; Hjørleifsson, Stefan. 2015. Residents’ perceptions of their own sadness - a qualitative study in Norwegian nursing homes. BMC Geriatrics. 15:21: 1-7. doi: 10.1186/s12877-015-0019-y
 • Diaz, Esperanza; Raza, Ali; Sandvik, Hogne; Hjørleifsson, Stefan. 2014. Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study. European Journal of General Practice. 20: 93-99. doi: 10.3109/13814788.2013.823600
 • Iden, Kristina Riis; Engedal, Knut Arne; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine. 2014. Prevalence of depression among recently admitted long-term care patients in Norwegian nursing homes: Associations with diagnostic workup and use of antidepressants. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders. 37: 154-162. doi: 10.1159/000355427
 • Reiter, Simone B. Catharina; Hjørleifsson, Stefan; Breidablik, Hans Johan; Meland, Eivind. 2013. Impact of divorce and loss of parental contact on health complaints among adolescents. Journal of Public Health. 35: 278-285. doi: 10.1093/pubmed/fds101
 • Diaz, Esperanza; Hjørleifsson, Stefan. 2011. Immigrant general practitioners in Norway: A special resource? A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health. 39: 239-244. doi: 10.1177/1403494810395818
 • Iden, Kristina Riis; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine. 2011. Treatment decisions on antidepressants in nursing homes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 29: 252-256. doi: 10.3109/02813432.2011.628240
 • Hjørleifsson, Stefan; Árnason, Vilhjálmur; Schei, Edvin. 2008. Decoding the genetics debate: hype and hope in Icelandic news media in 2000 and 2004. New genetics and society (Print). 27: 377-394. doi: 10.1080/14636770802485467
 • Árnason, Vilhjálmur; Hjørleifsson, Stefan. 2007. Geneticization and bioethics: advancing debate and research. Medicine, Health care and Philosophy. 10: 417-431. doi: 10.1007/s11019-007-9088-9
 • Hjørleifsson, Stefan; Schei, Edvin. 2006. Scientific rationality, uncertainty and the governance of human genetics: an interview study with researchers at deCODE genetics. European Journal of Human Genetics. 14.
 • Hjørleifsson, Stefan; Strand, Roger; Schei, Edvin. 2005. Health as a genetic planning project: Enthusiasm and second thoughts among biomedical researchers and their research subjects. Genomics, Society and Policy. 1: 52-65.
 • Hjørleifsson, Stefan. 2002. Risikokunnskap - ein helserisiko. UiB-magasinet : nytt fra Universitetet i Bergen. 3.
 • Schei, Edvin; Norheim, Ole Frithjof; Rørtveit, Guri; Lysebo, DE; Hjørleifsson, Stefan. 2000. Legen - den enøyde samaritan? Tidsskrift for Den norske legeforening. 120: 1207-1209.
Bokkapitler
 • Lea, Kjersti; Hjørleifsson, Stefan. 2018. Mismanagement in General Practice. 2, sider 24-53. I:
  • Dowrick, Christopher. 2018. Person-centred Primary Care. Searching for the Self. Routledge. 178 sider. ISBN: 9781138244184.
 • Hjørleifsson, Stefan. 2011. Challenging population screening. Chapter 4, sider 47-60. I:
  • Soini, Sirpa. 2011. Public Health - ethical issues. 166 sider. ISBN: 978-92-893-2234-8.
 • Hjørleifsson, Stefan; Getz, Linn. 2011. Hvert er framlag siðfræðinnar til heilbrigðis og læknavísinda? -, sider 119-141. I:
  • Nordal, Salvör; Árnason, Vilhjálmur. 2011. Siðfræði og samfélag. Háskólaútgáfan. 247 sider. ISBN: 978-9979-54-895-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte publikasjoner relaterte til pågående forskningsprosjekter

Diaz, Esperanza; Raza, Ali; Sandvik, Hogne; Hjørleifsson, Stefan. Immigrant and native regular general practitioners in Norway. A comparative registry-based observational study. European Journal of General Practice 2013 ;Volum 19.

Diaz, Esperanza; Hjørleifsson, Stefan.
Immigrant general practitioners in Norway: A special resource? A qualitative study. Scandinavian Journal of Public Health 2011 ;Volum 39.(3) s. 239-244

Iden, Kristina Riis; Engedal, Knut Arne; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine.
Prevalence of Depression among Recently Admitted Long-Term Care Patients in Norwegian Nursing Homes: Associations with Diagnostic Workup and Use of Antidepressants.. Dementia and Geriatric Cognitive Disorders 2013 ;Volum 37.(3-4) s. 154-162

Iden, Kristina Riis; Hjørleifsson, Stefan; Ruths, Sabine.
Treatment decisions on antidepressants in nursing homes: A qualitative study. Scandinavian Journal of Primary Health Care 2011 ;Volum 29.(4) s. 252-25

Hjørleifsson, Stefan.
Challenging population screening. I: Public Health - ethical issues. Copenhagen: Nordic Council of Ministers 2011 ISBN 978-92-893-2234-8. s. 47-60

Leder av Den norske legeforenings styringsgruppe for kampanjen Gjør kloke valg.

Kampanjens formål er å redusere undersøkelser og behandling som pasienter ikke har nytte av og som i verste fall kan skade.

Kompetansefelt 

Forskergrupper