Hjem
 • E-postStefanie.Meyer@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 93
 • Besøksadresse
  Thormøhlensgate 55
  5008 Bergen
  Rom 
  410M1
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Forskningsadministrasjon

 • rådgiver for eksternfinansiering: finne frem relevante finansieringskilder, lese og gi tilbakemelding på prosjektbeskrivelsen, tilby trening i søknadsskriving, bidra til kvalitetssikring av budsjettutkast, identifisere og følge opp potensielle ERC-søkere, koordinere søknadsprosesser (ved behov); gi støtte i kontraktsfasen; arrangere oppstartsmøter, bidra til forskningsmanagement (ved behov)
 • administrativt støtte av CEDAS (Center for Data Science)
 • administrativt støtte av IKT forskerskolen
 • medlem i Støttegruppen for EU prosjektmanagere ved UiB
 • annet administrativt arbeid: arkivering og analyse av søknadsdata, nettsider, CRIStin rapportering av publikasjoner, instituttets kontaktperson for NORA, instituttets kontaktperson for VIS
 • koordinasjon av interne utlysninger (Det psykologiske fakultet, 2015-2019)
 • medlem i styregruppen til YFL-programmet (Det psykologiske fakultet, 2015-2017/2018)
 • utredning, forberedelse og oppfølging av saker til Forsknings- og forskerutdanningsutvalget (Det psykologiske fakultet, 2015-2018)

Prosjektmanagement

 • rapportering, arrangere møter, kommunikasjon, formidling, arkivering, forskermobilitet, EU kontraktforandringer (2012-2016)

Forskningskompetanse

 • marin mikrobiologi og økologi, biogeokjemi, molekulærbiologi, mikrobiell biogeografi, marint S-kretsløp, marint C-kretsløp, havforsuring, klimaendringer

Co-arrangement av et forsknings-policy-møte på “10 years of ocean carbon and climate research in Bergen”, Bergen, Norge, 20/01/2015
 

Vår 2019

PS915 Introductory course on how to write competitive research grant applications

Vår 2020

Introduksjon i søknadsskriving (sammen med Mathew Stiller-Reeve)

Høst 2020

Proposal writing class

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. CO2 leakage alters biogeochemical and ecological functions of submarine sands. Science Advances.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2015. The ocean carbon sink - Impacts, vulnerabilities and challenges. Earth System Dynamics. 327-358.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Utvalgte peer-reviewed publikasjoner

 

Molari M, Guilini K, Lott C, Weber M, de Beer D, Meyer S, Ramette A, Wegener G, Wenzhöfer F, Martin D, Cibic T, De Vittor C, Vanreusel A & Boetius A (2018) CO2 leakage alters biogeochemical and ecological functions of submarine sands. Science Advances 4: eaao2040. doi: 10.1126/sciadv.aao2040.

 

Heinze C, Meyer S, Goris N, Anderson L, Steinfeldt R, Chang N, Le Quéré C & Bakker DCE (2015) The ocean carbon sink - impacts, vulnerabilities and challenges. Earth System Dynamics 6: 327-358. doi: 10.5194/esd-6-327-2015.

        

Meyer S, Wegener G, Lloyd KG, Teske A, Boetius A & Ramette A (2013) Microbial habitat connectivity across spatial scales and hydrothermal temperature gradients at Guaymas Basin. Frontiers in Microbiology 4: 207. doi: 10.3389/fmicb.2013.00207.

 

Grünke S, Lichtschlag A, de Beer D, Felden J, Salman V, Ramette A, Schulz-Vogt HN & Boetius A (2012) Mats of psychrophilic thiotrophic bacteria associated with cold seeps of the Barents Sea. Biogeosciences 9: 2947-2960. doi: 10.5194/bg-9-2947-2012.

 

Grünke S, Felden J, Lichtschlag A, Girnth AC, de Beer D, Wenzhöfer F & Boetius A (2011) Niche differentiation among mat-forming, sulfide-oxidizing bacteria at cold seeps of the Nile Deep Sea Fan (Eastern Mediterranean Sea). Geobiology 9: 330-348. doi: 10.1111/j.1472-4669.2011.00281.x.

 

Grünke S, Lichtschlag A, de Beer D, Kuypers M, Lösekann-Behrens T, Ramette A & Boetius A (2010) Novel observations of Thiobacterium, a sulfur-storing Gammaproteobacterium producing gelatinous mats. ISME Journal 4: 1031-1043. doi: 10.1038/ismej.2010.23.

      

EU-FP7-prosjekt CARBOCHANGE (Changes in carbon uptake and emissions by oceans in a changing climate, www.carbochange.eu). Prosjektmanager

 

EU-FP7-PEOPLE Marie Curie Actions IRSES prosjekt SOCCLI (The role of Southern Ocean carbon cycle under climate change, soccli). Prosjektmanager

 

NFR-KLIMAFORSK-prosjekt EVA (Earth system modelling of climate variations in the anthropocene, www.uib.no/eva). Prosjektmanager

 

EU-FP7-prosjekt ECO2 (Sub-seabed CO2 storage: Impact on marine ecosystems, http://www.eco2-project.eu/). Forsker og prosjektmanager (assisterende task manager)

 

EU-FP7-prosjekt HERMIONE (Hotspot ecosystem research and man's impact on European seas, http://www.eu-hermione.net/). Stipendiat

 

EU-FP6-prosjekt HERMES (Hotspot ecosystem research on the margins of European seas, http://www.eu-hermes.net/). Stipendiat

 

Karriere

siden 3/2019

Forskningskoordinator ved Universitetet i Bergen (Institutt for informatikk)

3/2015-2/2019

Rådgiver ved Universitetet i Bergen (Det psykologiske fakultet)

7/2013-5/2015

Prosjektmanager ved Universitetet i Bergen (Geofysisk Institutt); EU-FP7-prosjekter CARBOCHANGE (til 4/2015) & SOCCLI (til 9/2016); støtte av NFR-prosjekt EVA (KLIMAFORSK; 8/2014-10/2015)

7/2011-6/2013

Forsker og prosjektmanager ved Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland; EU-FP7-prosjekt ECO2

6/2010-6/2011

Forsker ved Alfred Wegener Institute for Polar and Marine Research, Bremerhaven, Tyskland/ Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland

6/2006-6/2010

Doktorarbeid ved University of Bremen, Tyskland; i samarbeid med: Max Planck Institute for Marine Microbiology, Bremen, Tyskland; EU-FP6-prosjekt HERMES og EU-FP7-prosjekt HERMIONE

10/2005-4/2006

Diploma ved Technical University of Braunschweig, Tyskland; i samarbeid med: Federal Agricultural Research Center, Braunschweig, Tyskland

10/2000-5/2006

Student ved Technical University of Braunschweig, Tyskland; hovedfag: Bioteknologi