Hjem
Stein Helge Glad Nordahls bilde

Stein Helge Glad Nordahl

Professor, overlege, dr.med.
  • E-postStein.Nordahl@uib.no
  • Besøksadresse
    Haukeland Universitetssykehus Laboratoriebygget, 7. etg. Heis øst
  • Postadresse
    Postboks 7804
    5020 Bergen

2003: Disputerte tidl dr.med. / PhD ved UiB. Fra 2013 professor kompetent. Fra 2014 ansatt som professor ved Universitetet i Bergen. Leder av Nasjonalt Kompetansetjeneste for Vestibulære sykdommer ved Haukeland Universitetssykehus: 2001-17, fra 2017 faglig leder.

VEILEDNING AV PHD KANDIDATER VED UNIVERSITETET I BERGEN:

    Fulførte PhD grader:

  • 2010: Frederik Goplen: MD, Effects of diving on hearing and balance  (hovedveileder).
  • 2010: Kjersti Wilhelmsen: Symptoms and signs in patients with long-lasting dizziness (delveileder).

Pågående PhD prosjekter:

  • Camilla Martens: Benign paroksysmal posisjonsvertigo. Hovedveileder: 2013-18.
  • Mari Kallestad: Nakkesmerter og svimmelhet. Hovedveileder: 2017-20.
  • Kathrin Skorpa Nilsen: Balansefunksjon hos pasienter med vestibularisschwannom. Delveileder: 2016-19.
  • Jan Erik Berge: Long-term prognosis in patients with dizziness and balance disorders. Delveileder: 2015-20.
  • Lene Kristiansen: Undersøkelse og behandling av pasienter med langvarig svimmelhet i Norsk Primærhelsetjeneste. Delveileder: 2014-18.
  • Torbjørn Aasen: Anvendelsen av matematisk kaosteori for analyse av dynamisk respons i signaler fra balansesystemet. Delveileder: 2005-19.

Regelmessig undervisning av medisin studenter ved UiB.

Undervisning på nasjonalt nivå av personell i spesialisthelsetjenesten, øre- nese- hals leger, manuell terapeuter, kiropraktor, allmen leger og fysioterapeuter i regi av Nasjonal Kompetansetjeneste for Vestibulære lidelser.

 

Vitenskapelig artikkel
  • Knapstad, Mari Kalland; Goplen, Frederik Kragerud; Skouen, Jan Sture; Ask, Tove; Nordahl, Stein Helge. 2019. Symptom severity and quality of life in patients with concurrent neck pain and dizziness. Disability and Rehabilitation. 1-5.
  • Nilsen, Kathrin Skorpa; Lund-Johansen, Morten; Nordahl, Stein Helge; Finnkirk, Monica Katrine; Goplen, Frederik Kragerud. 2019. Long-term effects of conservative management of vestibular schwannoma on dizziness, balance, and caloric function. Otolaryngology and head and neck surgery. 846-851.
  • Berge, Jan Erik; Nordahl, Stein Helge; Aarstad, Hans Jørgen; Goplen, Frederik Kragerud. 2019. Hearing as an Independent Predictor of Postural Balance in 1075 Patients Evaluated for Dizziness . Otolaryngology and head and neck surgery. 1-7.
  • Kristiansen, Lene; Magnussen, Liv Heide; Juul-Kristensen, Birgit; Mæland, Silje; Nordahl, Stein Helge; Hovland, Anders; Sjøbø, Trond; Wilhelmsen, Kjersti Thulin. 2019. Feasibility of integrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy for people with persistent dizziness. BMC Pilot and Feasibility Studies. 10 sider.
  • Kristiansen, Lene; Magnussen, Liv Heide; Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Mæland, Silje; Nordahl, Stein Helge; Clendaniel, Richard; Hovland, Anders; Juul-Kristensen, Birgit. 2019. Efficacy of intergrating vestibular rehabilitation and cognitive behaviour therapy in persons with persistent dizziness in primary care- a study protocol for a randomised controlled trial. Trials.
  • Martens, Camilla; Goplen, Frederik Kragerud; Aasen, Torbjørn; Nordfalk, Karl Fredrik; Nordahl, Stein Helge. 2019. Dizziness handicap and clinical characteristics of posterior and lateral canal BPPV. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 2181-2189.
  • Knapstad, Marit; Goplen, Frederik Kragerud; Ask, Tove; Skouen, Jan Sture; Nordahl, Stein Helge. 2019. Associations between pressure pain threshold in the neck and postural control in patients with dizziness or neck pain – a cross-sectional study. BMC Musculoskeletal Disorders. 1-9.
  • Knapstad, Mari Kalland; Nordahl, Stein Helge; Naterstad, Ingvill Fjell; Ask, Tove; Skouen, Jan Sture; Goplen, Frederik Kragerud. 2018. Measuring pressure pain threshold in the cervical region of dizzy patients-The reliability of a pressure algometer. Physiotherapy Research International. 1-6.
  • Martens, Camilla; Goplen, Frederik Kragerud; Nordfalk, Karl Fredrik; Aasen, Torbjørn; Nordahl, Stein Helge. 2016. Prevalence and Characteristics of Positional Nystagmus in Normal Subjects. Otolaryngology and head and neck surgery. 861-867.
  • Aasen, Torbjørn; Goplen, Frederik Kragerud; Nordahl, Stein Helge. 2013. Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series. Journal of Vestibular Research-Equilibrium & Orientation. 71-75.
  • Aasen, Tor; Goplen, Frederik Kragerud; Nordahl, Stein Helge Glad. 2013. Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series. Journal of Vestibular Research-Equilibrium & Orientation. 71-75.
  • Aasen, Torbjørn; Goplen, Frederik Kragerud; Nordahl, Stein Helge. 2013. Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series. Journal of Vestibular Research-Equilibrium & Orientation. 71-75.
  • Budal, Ole Harald; Risberg, Jan; Troland, Kari; Moen, Gunnar; Nordahl, Stein Helge Glad; Vaagbø, Guro; Grønning, Marit. 2011. Pneumocephalus, a rare complication of diving. Undersea & Hyperbaric Medicine. 73-79.
  • Goplen, Frederik Kragerud; Aasen, Torbjørn; Grønning, Marit; Molvær, Otto Inge; Nordahl, Stein Helge Glad. 2011. Hearing loss in divers: a 6-year prospective study. European Archives of Oto-Rhino-Laryngology. 979-985.
  • Goplen, Frederik Kragerud; Grønning, Marit; Aasen, Torbjørn; Nordahl, Stein Helge Glad. 2010. Vestibular effects of diving-a 6-year prospective study. Occupational Medicine. 43-48.
  • Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Nordahl, Stein Helge Glad; Moe-Nilssen, Rolf. 2010. Attenuation of trunk acceleration during walking in patients with unilateral vestibular deficiencies. Journal of Vestibular Research-Equilibrium & Orientation. 439-446.
  • Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Ljunggren, Anne Elisabeth; Goplen, Frederik; Eide, Geir Egil; Nordahl, Stein Helge Glad. 2009. Long-term symptoms in dizzy patients examined in a university clinic. BMC Ear, Nose and Throat Disorders. 1-9.
  • Wilhelmsen, Kjersti; Ljunggren, Anne Elisabeth; Eide, Geir Egil; Nordahl, Stein Helge. 2009. Long-term symptoms in dizzy patients examined in a a university clinic. BMC Ear, Nose and Throat Disorders. 9.
  • Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Strand, Liv Inger; Nordahl, Stein Helge Glad; Eide, Geir Egil; Ljunggren, Anne Elisabeth. 2008. Psychometric properties of the Vertigo symtom scale - Short form. BioMed Central. 9 sider.
  • Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Strand, Liv Inger; Nordahl, Stein Helge Glad; Eide, Geir Egil; Ljunggren, Anne Elisabeth. 2008. Psychometric properties of the Vertigo symptom scale - Short form. BMC Ear, Nose and Throat Disorders.
  • Goplen, Frederik; Grønning, Marit; Irgens, Ågot; Sundal, Endre; Nordahl, Stein Helge Glad. 2007. Vestibular symptoms and otoneurological findings in retired offshore divers. Aviation, Space and Environmental Medicine. 414-419.
  • Goplen, Frederik; Aasen, Torbjørn; Nordahl, Stein Helge Glad. 2007. Postural control in a simulated saturation dive to 240 msw. Undersea & Hyperbaric Medicine. 123-130 .
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Aasen, Torbjørn; Risberg, Jan; Molvær, Otto I. 2003. Balance testing and doppler monitoring during hyperbaric exposure. Aviation, Space and Environmental Medicine. 320-325.
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Aasen, Torbjørn; Risberg, Jan; Owe, Jan Ove; Molvær, Otto Inge. 2002. Postural Control and Venous Gas Bubble Formation During Hypobaric Exposure. Aviation, Space and Environmental Medicine. 184-190.
  • Goplen, Frederik; Nordahl, Stein Helge Glad. 2002. Benign paroksysmal posisjonsvertigo. Tidsskrift for Den norske legeforening. 1463-1466.
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Aasen, Torbjørn; Dyrkorn, Bengt Magnus; Eidsvik, Svein; Molvær, Otto Inge. 2000. Static Stabilometry and Repeated Testing in a Normal Population. Aviation, Space and Environmental Medicine. 889-893.
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Aasen, Torbjørn; Dyrkorn, Bengt Magnus; Eidsvik, Svein; Molvær, Otto Inge. 2000. Static Stabilometry and Repeated Testing in a Normal Population. Aviation, Space and Environmental Medicine. 889-893.
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Albrektsen, Grethe; Guttormsen, Anne Berit; Pedersen, Ib Lind; Breidablikk, Hans-Johan. 1999. Effect of Bupivacaine on Pain after Tonsillectomy: a Randomized Clinical Trial. Acta Oto-Laryngologica. 369-376.
Vitenskapelig foredrag
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Aasen, Torbjørn; Molvær, Otto Inge. 2000. Fractal analysis of ENG sinals.
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Aasen, Torbjørn; Molvær, Otto Inge. 1993. Fractal analysis of ENG sinals.
Doktorgradsavhandling
  • Nordahl, Stein Helge Glad. 2003. Effects of changes in ambient pressure on postural function in man.
Intervju
  • Nordahl, Stein Helge Glad; Eliassen, Haakon E. H. 2002. Plaget av svimmelhet - jakter på balansen.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
  • Møller, Per; Molvær, Otto I; Goplen, Frederik; Nordahl, Stein Helge Glad. 2003. Otonevrologi. 11 sider.
Poster
  • Wilhelmsen, Kjersti Thulin; Kvåle, Alice; Nordahl, Stein Helge Glad; Moe-Nilssen, Rolf. 2011. Association between posture and balance in patients with vestibular dysfunction.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Publikasjoner 2005-2010: Antall publikasjoner: 12  Antall review artikler og bok kapitler: 2

Publikasjoner 2010-17: Antall publikasjoner: 7  Antall review artikler og bok kapitler: 2

Total antall publikasjoner: Antall publikasjoner: 56  Antall review artikler og bok kapitler:  5

NOEN UTVALGTE PUBLIKASJONER:

  1. Martens C, Goplen FK, Aasen T, Nordfalk KF, Nordahl SHG. Subtypes of BPPV: Do they make any difference to the patients? (submitted 2017)
  2. Martens C, Goplen FK, Nordfalk KF, Aasen T, Nordahl SHG. Prevalence and Characteristics of Positional Nystagmus in Normal Subjects. Otolaryngol Head Neck Surg 2016 May;154(5):861-7. Epub 2016 feb 23. PMID: 26908561
  3. Physiological Time Series: Analyse and Remove the Drift in 1-2-3. Aasen T, Nordahl SHG, J Diagn Tech Biomed Anal 2016, 6:1 DOI: 10.4172/2469-5653.1000117
  4. Short-term information pattern in optokinetic nystagmus amplitude time series. Aasen T, Goplen F, Nordahl SHG, J Vestib Res 2013 Jan;23(2):71-5. PMID:23788134
  5. Budal OH, Risberg J, Troland K, Moen G, Nordahl SHG, Vaagboe G, Grønning M. Pneumoencephalus, a rare complication of diving, UHM, 2011, vol30,no1, p73-7
  6. Goplen FK, Aasen T, Grønning M, Molvær OI, Nordahl SHG. Hearing loss in divers: A six-year prospective study. Eur Arch Otorhinolaryngol 2011 Jul;268(7):979-85. Epub 2011 jan 19
  7. Wilhelmsen K, Nordahl SHG, Moe-Nilssen R: Improved attenuation of trunk acceleration during walking following intervention in patients with unilateral vestibular deficiencies, J Vestib Res 2010; 20: 439-44.
  8. Goplen FK, Grønning M, Aasen T, Nordahl SH. Vestibular effects of diving - a 6-year prospective study. Occup Med (Lond) 2009; Oct 23.
  9. Wilhelmsen K, Goplen F, Ljungren AE, Nordahl SHG: Long-term symptoms in dizzy patients examined in a tertiarycare centre. BMC Ear, Nose and Throat Disorders 2009, 9:2.
  10. Goplen F, Nordahl SHG. [Benign paroxysmal positional vertigo]. Article in Norwegian. Tidsskr Nor Laegeforen. 2009; 129: 1351. Re-printed in the Journal of the Danish Medical Association as ”Nordic article of the month”.
  11. Goplen F, Nordahl SHG, Møller P; [National guidelines for diagnosis and treatment of patients with Menière’s disease]. Nasjonale retningslinjer for utredning, behandling og oppfølging av pasienter med Menières sykdom.Book in Norwegian. Norwegian Directorate of Health(Helsedirektoratet, Avdeling kvalitet og prioritering). Oslo 05-2008.
  12. Losnegård AB, Nordahl SHG, Helse og rehabilitering; Brosjyrene Svimmel - finne balansen; Svimmel - BPPV / krystallsykje; Svimmel - vestibularisnevritt og langvarig svimmelheit; Svimmel - Menière, 2008.
  13. Wilhelmsen K, Strand LI, Nordahl SHG, Eide GE, Ljunggren AE;  Psychometric properties of the Vertigo symptom scale - Short form. BMC Ear Nose Throat Disord. 2008 Mar 27;8:2.
  14. Brantberg K, Goplen F, Bråthen G, Nordahl SH, Arnesen H. [Should vestibular neuritis be treated with corticosteroids?]. Article in Norwegian. Tidsskr Nor Legeforen 2008; 128: 2062-3.

 

DELTAGELSE I UTARBEIDELSE AV LÆREBØKER:

6. utgave av Nordisk lærebok i nevrologi og nevrokirurgi. Fra barn til voksen. Kapittel 36: Otonevrologi. Forlaget Vett & Viten, Møller P, Goplen, Nordahl SHG. Prosjektperiode: 2013 og revisjon i 2016

Norsk lærebok: Fra svimmelhet til balanse. Hovedredaktør: Wilhelmsen K, Høgskolen i Bergen. Nordahl ansvarlig for et kapittel, delansvarlig for andre kapitler. Prosjektperiode: 2013 – 2017. Antatt trykking i 2018

1994: To stipender gitt av Norsk Forening for Otorhinolarygologi og hode hals kirurgi. 

1998-9: Utnevnt av Helse og Omsorgsdepartementet som medlem at komiteen for evaluering av langtids helseskader av Nordsjødykkere. 

2000-1: Stipend gitt av den Norske legeforening.

2001: Utnevnt som leder av Nasjonalt Kompetansetjeneste for Vestibulære lidelser av Helse og Omsorgsdepartementet.

1999-07: Styremedlem i Norsk Forening for Otorhinolarygologi og hode hals kirurgi, de siste 2 årene: Leder.

2005-8: Styremedlem i Scandinavian Association of Otorhinolaryngology, Head & Neck Surgery. 

2010: Utnevnt som leder av den vitenskapelige komitéen for evaluering av PhD grad “Structural, Functional and subjective characteristics of Nasal airways – With special reference to nasal obstruction and cigarette smoking” av Thomas Kjærgaard, ved UiB

Leder av 4 internasjonale multisenter undersøkelser, 2 ved Haukeland Universitetssykehus og 2 ved Privathospitalet- Fana Medisinske Senter. Ansatt ved Haukeland universitetssykehus fra 1991 frem til 2017 i kliniske overlegestilling ved seksjon for nese- bihulekirurgi og otonevrologi.

Deltagelse i utarbeidelsen av Helse og Omsorgsdepartementets retningslinjer for behandling av Meniere (revidert siste gang i 2017). Medlem av komiteen for utredning og fremlegging av rapporten til Helse og Omsorgsdepartementet for Langtidsskader hos Nordsjødykkerne.

Fra 2001: Ekstensiv operativ aktivitet innefor nese- bihule kirurgi for HelseVest og HelseBergen