Hjem
 • E-postSteinar.Boyum@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 51+47 452 74 814
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 12–13
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Inheritance and the Family. Journal of Applied Philosophy.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Democratic Duty to Educate Oneself. Etikk i praksis. 129-141.
 • Vis forfatter(e) 2016. Thomas Piketty and the Justice of Education. Journal of Philosophy of Education. 135-146.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kulturelt mangfold og intern eksklusjon. Norsk pedagogisk tidsskrift. 181-193.
 • Vis forfatter(e) 2014. Psykiske lidingar og kulturell variasjon : betyr historisk og kulturell variasjon i psykiske lidingar at diagnosar er relative? Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 738-744.
 • Vis forfatter(e) 2014. Fairness in education - a normative analysis of OECD policy documents. Journal of Education Policy. 856-870.
 • Vis forfatter(e) 2013. Wittgenstein, Social Views and Intransitive Learning. Journal of Philosophy of Education. 491-506.
 • Vis forfatter(e) 2013. Herding og kroppsøving - et filosofisk essay. Kroppsøving.
 • Vis forfatter(e) 2012. Rawls’ Notion of the Political Conception as Educator. European Journal of Political Theory. 136-152.
 • Vis forfatter(e) 2010. The concept of philosophical education. Educational Theory. 543-559.
 • Vis forfatter(e) 2010. Rawls som praktisk filosof. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2010. Forskning og håndverk. UNIPED. 40-49.
 • Vis forfatter(e) 2009. Å vite hva man tror - Selverkjennelse og førstepersonautoritet hos Davidson, Hacker og Wittgenstein. Norsk Filosofisk tidsskrift. 66-77.
 • Vis forfatter(e) 2008. Words from Nowhere - Limits of Criticism. Philosophical Investigations. 161-181.
 • Vis forfatter(e) 2008. What is a political theory of education? Nordisk Pedagogik. 30-37.
 • Vis forfatter(e) 2008. The concept of philosophical experience. Metaphilosophy. 265-281.
 • Vis forfatter(e) 2008. Ei offentleg stemme estetikk og politikk hjå Rawls og Cavell. Agora. 84-102.
 • Vis forfatter(e) 2008. Barndom i Berlin - Lesing, erfaring, danning. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Vis forfatter(e) 2007. Philosophy and Language Learning. Studies in Philosophy and Education. 43-56.
 • Vis forfatter(e) 2007. Philosophical allegories in Rousseau (Jean-Jacques Rousseau). Philosophy and Literature. 67-78.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nokre ting om filosofi i barnehagen. Barnehagefolk.
 • Vis forfatter(e) 2006. The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking : The Journal of Philosophy for Children.
 • Vis forfatter(e) 2005. The Legitimacy of Critical Thinking: Political Liberalism and Compulsory Education. Thinking : The Journal of Philosophy for Children.
 • Vis forfatter(e) 2005. Sekundære uttrykk – Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 22-44.
 • Vis forfatter(e) 2005. Sekundære uttrykk - Ordenes ansikt og estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift. 22-44.
 • Vis forfatter(e) 2004. Philosophical experience in childhood. Thinking : The Journal of Philosophy for Children.
 • Vis forfatter(e) 2002. Variasjoner over ukjent tema – Wittgensteins Zettel. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kunstverkets metode – Gadamers begrep om kunstverkets Selbstdarstellung. Kunst og kultur.
 • Vis forfatter(e) 2002. Filosofi og naivitet – Idealtypiske syn på filosofiens forhold til det barnlige. Barn.
 • Vis forfatter(e) 2002. Aspekter og paradigmer – Vårt perseptuelle forhold til estetisk ekspressivitet. Nordisk Estetisk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2002. Aspekter og ansikter – Fysiognomisk persepsjon av andre mennesker. Norsk Filosofisk tidsskrift.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2011. Om seriebegrepet - Bakhtin, Rabelais og Benjamin.
 • Vis forfatter(e) 2009. Herding, disiplin og fysisk danning.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2012. Wittgenstein, Social Conceptions, and Intransitive Learning.
 • Vis forfatter(e) 2012. Intransitive Learning - A Piece of Grammar.
 • Vis forfatter(e) 2012. Gutmann, deliberasjon og offentlig utdanning.
 • Vis forfatter(e) 2010. Skjervheim, forskingsetikk og forskingsmoral.
 • Vis forfatter(e) 2009. Rawls, democracy and education.
 • Vis forfatter(e) 2008. Rawls, Wittgenstein og filosofi.
 • Vis forfatter(e) 2007. Cosmopolitan Guilt and the Philosophical Point of View.
Leder
 • Vis forfatter(e) 2019. Leder. Norsk Filosofisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2017. Family Ethics - Introduction. Etikk i praksis. 1-4.
Short communication
 • Vis forfatter(e) 2013. Evidensbasert Undervisning - Eit Filosofisk Forsvar. Nytt Norsk Tidsskrift. 69-78.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2002. Variasjoner over ukjent tema – Bokanmeldelse av Ludwig Wittgenstein, Zettel. Norsk Filosofisk tidsskrift.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2020. Etikk for lærarar.
 • Vis forfatter(e) 2016. Utdanning, ulikskap og urettferd.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Utjamning nedover. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) 2018. Kontroversielle spørsmål i klasserommet. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvorfor er det galt å slå barn? Vårt land.
 • Vis forfatter(e) 2017. Skulen gjer ikkje gutar urett. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) 2017. Skuledebatt: Er nyansar kjedelege? Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kvifor og korleis vi bør ha filosofi i skulen. Utdanning.
 • Vis forfatter(e) 2005. Filosofi som fag? KRL-nett.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2017. Familieetikkens mor. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2012. Toleranse for dei intolerante. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2019. Education for Deliberative Democracy. Theoretical assumptions and classroom practices.
 • Vis forfatter(e) 2018. Foreningen av visdom og veltalenhet – utkast til en universitetsdidaktikk gjennom en kritikk og videreføring av Skjervheims pedagogiske filosofi på bakgrunn av Arendt og Foucault. Eller hvorfor menneskelivet er mer som å spille fløyte enn å bygge et hus.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Borderlands of Educational Inclusion. Analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students.
 • Vis forfatter(e) 2006. In a Universal Voice - An Essay on Philosophical Education.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2017. Wittgenstein, Learning and the Expressive Formation of Emotions. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Profesjonell kunnskapsetikk og intellektuelle dygder i profesjonsutdanning. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Wittgenstein and the Learning of Emotions. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2016. Evidensbasering og profesjonell autonomi. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Seksualundervising og livssynspluralisme. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. John Rawls - Danning til rettferd. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Amy Gutmann - Deliberasjon som Danningsideal. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Kunnskap og vurdering. 16 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2015. Education for Deliberative Democracy: Mapping the Field. Utbildning och Demokrati. 75-94.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Forskergrupper