Hjem
Steinar Vagstads bilde

Steinar Vagstad

Professor
 • E-poststeinar.vagstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 27+47 414 79 185
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 14
  5007 Bergen
  Rom 
  412
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Population Economics
 • Contract theory
 • Regulation
 • Industrial organization
 • Auctions
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Employment Protection and Unemployment Benefits: On Technology Adoption and Job Creation in a Matching Model. The Scandinavian Journal of Economics. 763-793.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in hiring and promotion. Journal of Economic Behavior and Organization. 540-554.
 • Vis forfatter(e) (2010). Veiprising mot køer og forurensning :. Samfunnsøkonomen. 4-13.
 • Vis forfatter(e) (2010). Access pricing with regulated downstream competition and upstream externalities. European Review of Agricultural Economics. 77-96.
 • Vis forfatter(e) (2008). Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? Access markup as a collusive device. European Economic Review. 99-115.
 • Vis forfatter(e) (2008). M2M Call Termination - Regulation or Competition? Applied Economics Quarterly. 203-215.
 • Vis forfatter(e) (2007). Should auctioneers supply early information for prospective bidders? International Journal of Industrial Organization. 597-614.
 • Vis forfatter(e) (2004). On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs. Review of Economic Design. 59-71.
 • Vis forfatter(e) (2003). Consumer heterogeneity, incomplete information and pricing in a duopoly with switching costs. Information Economics and Policy. 384-401.
 • Vis forfatter(e) (2001). On private incentives to acquire household production skills. Journal of Population Economics. 301-312.
 • Vis forfatter(e) (2000). Procurement auctions with entry of bidders. International Journal of Industrial Organization. 1243-1257.
 • Vis forfatter(e) (2000). Procurement auctions with entry of bidders. International Journal of Industrial Organization. 1243-1257.
 • Vis forfatter(e) (2000). Centralized vs. decentralized procurement: Does dispersed information call for decentralized decision-making? International Journal of Industrial Organization. 949-963.
 • Vis forfatter(e) (2000). Centralized vs. decentralized procurement: Does dispersed information call for decentralized decision-making? International Journal of Industrial Organization. 949-963.
 • Vis forfatter(e) (1999). Investors facing opportunistic governments: Is it really good to "know the market" before investing?". The Scandinavian Journal of Economics. 459-475.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Kjøpermakt i dagligvaresektoren. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Ny markedsordning for melk - en vurdering av prinsipper og metoder for beregning av pris for melkeråvare. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? 23/02. 23/02. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Markets with consumer switching costs and non-linear pricing. 04/02. 04/02. .
 • Vis forfatter(e) (2002). Educational and completed fertility in Norway. 56. 56. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Should auctioneers supply early information for prospective bidders? A21/01. A21/01. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Should auctioneers supply early information for prospective bidders? 07/01. 07/01. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Second-period pricing in a duopoly with switching costs: the effect of size and composition of customer bases. A9/01. A9/01. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Price discrimination with uncertain consumers. A12/01. A12/01. .
 • Vis forfatter(e) (2001). On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs. A26/01. A26/01. .
 • Vis forfatter(e) (2001). Consumer heterogeneity and pricing in a duopoly with switching costs. 08/01. 08/01. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 2378. 2378. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 2378. 2378. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 0600. 0600. .
 • Vis forfatter(e) (2000). Mommy Tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 0600. 0600. .
 • Vis forfatter(e) (1999). Problemstillinger for videre forskning på prising av teletjenester. 27. 27. .
 • Vis forfatter(e) (1999). On Private Incentives to Acquire Household Production Skills. 1499. 1499. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Verdiskapende samtrafikkavtaler: Prising av samtrafikk. 2. 2. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Konkurranse i telesektoren: Hvordan rasjonalisere observert atferd? .
 • Vis forfatter(e) (1998). Investors facing opportunistic governments: Is it really good to "know the market" before investing? 1398. 1398. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Interconnecting Norwegian Mobile Phone Networks: Competition or cooperation? .
 • Vis forfatter(e) (1997). Centralized vs. decentralized procurement: Does dispersed information call for decentraliced decision-making. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Procurement auctions with entry of bidders. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Promoting 'fair' competition in public procurement. 15. 15. .
 • Vis forfatter(e) (1992). A monopolist facing a puppy dog entrant: Optimal choice of technology. 5. 5. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2008). Tilgangsprising i telesektoren.
 • Vis forfatter(e) (1998). On private incentives to acquire household production skills.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kontantstøtteordninga - Velfundert reform eller dristig eksperiment?
 • Vis forfatter(e) (1998). Kontantstøtte og familieøkonomisk teori: Har feministane rett?
 • Vis forfatter(e) (1998). Konkurranseformer i telesektoren: Hvordan rasjonalisere observert atferd?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.
 • Vis forfatter(e) (2010). The male-female wage gap revisited.
 • Vis forfatter(e) (2004). Should auctioneers supply early information for prospective bidders?
 • Vis forfatter(e) (2002). On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs.
 • Vis forfatter(e) (2002). Double burdens and leisure gaps as effects of shorter working hours?
 • Vis forfatter(e) (2002). Dilemmaer i reguleringspolitikken.
 • Vis forfatter(e) (2001). Should auctioneers supply early information to prospective bidders?
 • Vis forfatter(e) (2000). Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vis forfatter(e) (2000). Consumer heterogeneity and pricing in a duopoly with switching costs.
 • Vis forfatter(e) (2000). Consumer heterogeneity and pricing in a duopoly with switching costs.
 • Vis forfatter(e) (1998). Acquisition of household production skills: private incentives vs. efficiency.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2007). Nrk-lisens helt som før. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2011). Samfunnsøkonomen nr. 1 2011 125. (65.) årgang. Samfunnsøkonomen. 4-5.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2020). Konfidensielle kontrakter ved offentlige innkjøp av legemidler.
 • Vis forfatter(e) (2020). Effekter av krysseierskap på konkurransen i det norske kraftmarkedet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lojalitetsprogram og deres innvirkning på konkurransen i drivstoffmarkedet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hemmelige kontrakter i dagligvaremarkedet.
 • Vis forfatter(e) (2018). Kontanter, svart økonomi og negative renter - En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter.
 • Vis forfatter(e) (2018). Crossing Bjørnafjorden - A practical Cost-Benefit Analysis.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Luftmilliarder. Dagens næringsliv. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2012). Frontfagsmodell for fall. Dagens næringsliv. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2012). Er offentlig ansatte produktive? Gode vitnemål er ikke tilstrekkelig. Dagens næringsliv. 3-3.
 • Vis forfatter(e) (2010). Unødvendig dyre krisetiltak. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Miljøvenleg avgift på biodiesel. VG : Verdens gang. 1.
 • Vis forfatter(e) (2009). Miljøvenleg avgift. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2003). Straumkundane betaler i flokk (opprinnelig Marginbasert prising av straum og banklån). Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1994). Five essays on incentives in procurement contracting.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2009). Miljøvennleg avgift på biodiesel.
 • Vis forfatter(e) (2009). Miljøvennleg avgift på biodiesel.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bør Norge ta i bruk Euro?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2009). SVs valkampopning.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Education and completed fertility in Norway. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Education and completed fertility in Norway. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Prising av teletjenester. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Auksjonsteori og offentleg politikk. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Information rent and technology choice in a regulated firm. (Contributions to economics). 19 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Monographies

1.  Five essays on incentives in procurement contracting, Dissertations in Economics no. 4, Department of Economics, University of Bergen, 1994.  

2.  Økologisk jordbruk og jordbrukspolitiske målsettingar, Master’s thesis, Department of Economics, University of Bergen, 1987.

International publications

1.  “Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in hiring and promotion” [with Kjell Erik Lommerud and Odd Rune Straume]. Journal of Economic Behavior and Organization 116: 540-554, 2015.

2.  Access pricing in agricultural markets with regulated downstream competition and upstream externalities” [with Kristin Linnerud], European Review of Agricultural Economics, 37 (1): 77-96, 2010.

3.  “M2M Call Termination – Regulation or Competition?” [with Tommy Gabrielsen]. Applied Economics Quarterly, 54: 203-215, 2008.

4.  “Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? Access markup as a collusive device?” [with Tommy Gabrielsen]. European Economic Review, 52: 99–115, 2008.

5.   “Should auctioneers supply early information for prospective bidders?” International Journal of Industrial Organization, 25: 597-614, 2007.

6.  “Education and completed fertility in Norway” [with Øivind Anti Nilsen and Ghazala Naz]. In Gustafsson, Siv; Kalwij, Adriaan (Eds.) Education and Postponement of Maternity, European Studies of Population, Vol.15. Springer Verlag, 2006.

7.  “On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs [with Tommy Gabrielsen].” Review of Economic Design, 9: 59-71, 2004.

8.  “Consumer heterogeneity, incomplete information and pricing in a duopoly with switching costs” [with Tommy Staahl Gabrielsen, University of  Bergen]. Information Economics and Policy 5(3): 384-401, 2003.

9.  "On private incentives to aquire household skills," Journal of Population Economics, 14, 301-312, 2001.

10. "Procurement auctions with entry of bidders" [with Egil Kjerstad, SNF], International Journal of Industrial Organization 18: 1243-1257, 2000.

11.“Centralized vs. decentralized procurement: Does local information call for decentralized decision-making?” International Journal of Industrial Organization, 18: 949-963, 2000.

12."Investors facing opportunistic governments: Is it really good to “know the market” before investing?” [with Michaela Erbenová, CERGE-EI, Prague], Scandinavian Journal of Economics, 101(3): 459-75, 1999.

13.“Information rent and technology choice in a regulated firm,” in Picot, A. and E. Schlicht (Eds.): Firms, Markets, and Contracts — Contributions to Neo-Institutional Economics, Corrected 2nd printing, Physica-Verlag, 1997.

14.“Promoting fair competition in public procurement,” Journal of Public Economics, Vol. 58: 283-307, 1995.

Work in progress

Biography

Born 1963. Dr. polit. 1994 (University of Bergen). Professor of Economics since 2001. Full CV.