Hjem
Steinar Vagstads bilde

Steinar Vagstad

Professor
 • E-postSteinar.Vagstad@uib.no
 • Telefon+47 55 58 92 27+47 414 79 185
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgate 14
  Rom 
  412
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 • Population Economics
 • Contract theory
 • Regulation
 • Industrial organization
 • Auctions
Vitenskapelig artikkel
 • Lommerud, Kjell Erik; Straume, Odd Rune; Vagstad, Steinar. 2018. Employment Protection and Unemployment Benefits: On Technology Adoption and Job Creation in a Matching Model. The Scandinavian Journal of Economics. 763-793.
 • Lommerud, Kjell Erik; Straume, Odd Rune; Vagstad, Steinar. 2015. Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in hiring and promotion. Journal of Economic Behavior and Organization. 540-554.
 • Brunstad, Rolf Jens; Vagstad, Steinar. 2010. Veiprising mot køer og forurensning :. Samfunnsøkonomen. 4-13.
 • Linnerud, Kristin; Vagstad, Steinar. 2010. Access pricing with regulated downstream competition and upstream externalities. European Review of Agricultural Economics. 77-96.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2008. Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? Access markup as a collusive device. European Economic Review. 99-115.
 • Vagstad, Steinar; Gabrielsen, Tommy Staahl. 2008. M2M Call Termination - Regulation or Competition? Applied Economics Quarterly. 203-215.
 • Vagstad, Steinar. 2007. Should auctioneers supply early information for prospective bidders? International Journal of Industrial Organization. 597-614.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2004. On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs. Review of Economic Design. 59-71.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2003. Consumer heterogeneity, incomplete information and pricing in a duopoly with switching costs. Information Economics and Policy. 384-401.
 • Vagstad, Steinar. 2001. On private incentives to acquire household production skills. Journal of Population Economics. 301-312.
 • Kjerstad, Egil; Vagstad, Steinar. 2000. Procurement auctions with entry of bidders. International Journal of Industrial Organization. 1243-1257.
 • Kjerstad, Egil; Vagstad, Steinar. 2000. Procurement auctions with entry of bidders. International Journal of Industrial Organization. 1243-1257.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Centralized vs. decentralized procurement: Does dispersed information call for decentralized decision-making? International Journal of Industrial Organization. 949-963.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Centralized vs. decentralized procurement: Does dispersed information call for decentralized decision-making? International Journal of Industrial Organization. 949-963.
 • Erbenová, Michaela; Vagstad, Steinar. 1999. Investors facing opportunistic governments: Is it really good to "know the market" before investing?". The Scandinavian Journal of Economics. 459-475.
Rapport
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars; Vagstad, Steinar; Steen, Frode. 2013. Kjøpermakt i dagligvaresektoren. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2005. Ny markedsordning for melk - en vurdering av prinsipper og metoder for beregning av pris for melkeråvare. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2002. Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? 23/02. 23/02. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2002. Markets with consumer switching costs and non-linear pricing. 04/02. 04/02. .
 • Naz, Ghazala; Nilsen, Øivind Anti; Vagstad, Steinar. 2002. Educational and completed fertility in Norway. 56. 56. .
 • Vagstad, Steinar. 2001. Should auctioneers supply early information for prospective bidders? A21/01. A21/01. .
 • Vagstad, Steinar. 2001. Should auctioneers supply early information for prospective bidders? 07/01. 07/01. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2001. Second-period pricing in a duopoly with switching costs: the effect of size and composition of customer bases. A9/01. A9/01. .
 • Vagstad, Steinar. 2001. Price discrimination with uncertain consumers. A12/01. A12/01. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2001. On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs. A26/01. A26/01. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2001. Consumer heterogeneity and pricing in a duopoly with switching costs. 08/01. 08/01. .
 • Lommerud, Kjell Erik; Vagstad, Steinar. 2000. Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 2378. 2378. .
 • Lommerud, Kjell Erik; Vagstad, Steinar. 2000. Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 0600. 0600. .
 • Lommerud, Kjell Erik; Vagstad, Steinar. 2000. Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 2378. 2378. .
 • Lommerud, Kjell Erik; Vagstad, Steinar. 2000. Mommy Tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in promotion. 0600. 0600. .
 • Hagen, Kåre P.; Fjell, Kenneth; Foros, Øystein; Gabrielsen, Tommy Staahl; Sørgard, Lars; Vagstad, Steinar. 1999. Problemstillinger for videre forskning på prising av teletjenester. 27. 27. .
 • Vagstad, Steinar. 1999. On Private Incentives to Acquire Household Production Skills. 1499. 1499. .
 • Bjørnenak, Trond; Gabrielsen, Tommy S.; Vagstad, Steinar. 1998. Verdiskapende samtrafikkavtaler: Prising av samtrafikk. 2. 2. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 1998. Konkurranse i telesektoren: Hvordan rasjonalisere observert atferd? .
 • Erbenová, Michaela; Vagstad, Steinar. 1998. Investors facing opportunistic governments: Is it really good to "know the market" before investing? 1398. 1398. .
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 1998. Interconnecting Norwegian Mobile Phone Networks: Competition or cooperation? .
 • Vagstad, Steinar. 1997. Centralized vs. decentralized procurement: Does dispersed information call for decentraliced decision-making. .
 • Kjerstad, Kjell; Vagstad, Steinar. 1994. Procurement auctions with entry of bidders. .
 • Vagstad, Steinar. 1992. Promoting 'fair' competition in public procurement. 15. 15. .
 • Sørgard, Lars; Vagstad, Steinar. 1992. A monopolist facing a puppy dog entrant: Optimal choice of technology. 5. 5. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vagstad, Steinar. 2008. Tilgangsprising i telesektoren.
 • Vagstad, Steinar. 1998. On private incentives to acquire household production skills.
 • Vagstad, Steinar. 1998. Kontantstøtteordninga - Velfundert reform eller dristig eksperiment?
 • Vagstad, Steinar. 1998. Kontantstøtte og familieøkonomisk teori: Har feministane rett?
 • Vagstad, Steinar. 1998. Konkurranseformer i telesektoren: Hvordan rasjonalisere observert atferd?
Vitenskapelig foredrag
 • Cyndecka, Malgorzata Agnieszka; Helle, Herdis; Vagstad, Steinar. 2016. BECCLE-Seminar: Kryssubsidiering, effektiv ressursbruk og ESAs kontroll av det offentlige.
 • Vagstad, Steinar. 2010. The male-female wage gap revisited.
 • Vagstad, Steinar. 2004. Should auctioneers supply early information for prospective bidders?
 • Vagstad, Steinar. 2002. On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs.
 • Vagstad, Steinar. 2002. Double burdens and leisure gaps as effects of shorter working hours?
 • Vagstad, Steinar. 2002. Dilemmaer i reguleringspolitikken.
 • Vagstad, Steinar. 2001. Should auctioneers supply early information to prospective bidders?
 • Vagstad, Steinar. 2000. Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Prisdiskriminering med usikre kunder.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Consumer heterogeneity and pricing in a duopoly with switching costs.
 • Vagstad, Steinar. 2000. Consumer heterogeneity and pricing in a duopoly with switching costs.
 • Vagstad, Steinar. 1998. Acquisition of household production skills: private incentives vs. efficiency.
Leserinnlegg
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2007. Nrk-lisens helt som før. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
Short communication
 • Brunstad, Rolf Jens; Bruvoll, Annegrete; Vagstad, Steinar. 2011. Samfunnsøkonomen nr. 1 2011 125. (65.) årgang. Samfunnsøkonomen. 4-5.
Mastergradsoppgave
 • Havsgård, Kristianne Nordeide. 2019. Lojalitetsprogram og deres innvirkning på konkurransen i drivstoffmarkedet.
 • Gangstøe, Susanne Helen; Vagstad, Steinar. 2019. Hemmelige kontrakter i dagligvaremarkedet.
 • Kjos, Øyvind Kragh. 2018. Kontanter, svart økonomi og negative renter - En utredning av mulige konsekvenser ved å fase ut kontanter.
 • Nguyen, Ngoc Ly. 2018. Crossing Bjørnafjorden - A practical Cost-Benefit Analysis.
Kronikk
 • Vagstad, Steinar; Lommerud, Kjell Erik. 2012. Luftmilliarder. Dagens næringsliv. 3-3.
 • Vagstad, Steinar; Lommerud, Kjell Erik. 2012. Frontfagsmodell for fall. Dagens næringsliv. 3-3.
 • Vagstad, Steinar; Lommerud, Kjell Erik. 2012. Er offentlig ansatte produktive? Gode vitnemål er ikke tilstrekkelig. Dagens næringsliv. 3-3.
 • Vagstad, Steinar. 2010. Unødvendig dyre krisetiltak. Bergens Tidende.
 • Brunstad, Rolf Jens; Bruvoll, Annegrete; Vagstad, Steinar. 2009. Miljøvenleg avgift på biodiesel. VG : Verdens gang. 1.
 • Vagstad, Steinar; Brunstad, Rolf Jens; Bruvoll, Annegrete. 2009. Miljøvenleg avgift. VG : Verdens gang.
 • Sandvik, Bjørn; Vagstad, Steinar. 2003. Straumkundane betaler i flokk (opprinnelig Marginbasert prising av straum og banklån). Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vagstad, Steinar. 1994. Five essays on incentives in procurement contracting.
Intervju
 • Vagstad, Steinar. 2009. Miljøvennleg avgift på biodiesel.
 • Vagstad, Steinar. 2009. Miljøvennleg avgift på biodiesel.
 • Vagstad, Steinar. 2008. Bør Norge ta i bruk Euro?
Programdeltagelse
 • Vagstad, Steinar. 2009. SVs valkampopning.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vagstad, Steinar; Naz, Ghazala; Nilsen, Øivind Anti. 2006. Education and completed fertility in Norway. 22 sider.
 • Nilsen, Øivind Anti; Naz, Ghazala; Vagstad, Steinar. 2006. Education and completed fertility in Norway. 22 sider.
 • Gabrielsen, Tommy Staahl; Vagstad, Steinar. 2001. Prising av teletjenester. 25 sider.
 • Vagstad, Steinar. 1998. Auksjonsteori og offentleg politikk. 27 sider.
 • Vagstad, Steinar. 1997. Information rent and technology choice in a regulated firm. (Contributions to economics). 19 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 

Monographies

1.  Five essays on incentives in procurement contracting, Dissertations in Economics no. 4, Department of Economics, University of Bergen, 1994.  

2.  Økologisk jordbruk og jordbrukspolitiske målsettingar, Master’s thesis, Department of Economics, University of Bergen, 1987.

International publications

1.  “Mommy tracks and public policy: On self-fulfilling prophecies and gender gaps in hiring and promotion” [with Kjell Erik Lommerud and Odd Rune Straume]. Journal of Economic Behavior and Organization 116: 540-554, 2015.

2.  Access pricing in agricultural markets with regulated downstream competition and upstream externalities” [with Kristin Linnerud], European Review of Agricultural Economics, 37 (1): 77-96, 2010.

3.  “M2M Call Termination – Regulation or Competition?” [with Tommy Gabrielsen]. Applied Economics Quarterly, 54: 203-215, 2008.

4.  “Why is on-net traffic cheaper than off-net traffic? Access markup as a collusive device?” [with Tommy Gabrielsen]. European Economic Review, 52: 99–115, 2008.

5.   “Should auctioneers supply early information for prospective bidders?” International Journal of Industrial Organization, 25: 597-614, 2007.

6.  “Education and completed fertility in Norway” [with Øivind Anti Nilsen and Ghazala Naz]. In Gustafsson, Siv; Kalwij, Adriaan (Eds.) Education and Postponement of Maternity, European Studies of Population, Vol.15. Springer Verlag, 2006.

7.  “On how size and composition of customer bases affect equilibrium in a duopoly with switching costs [with Tommy Gabrielsen].” Review of Economic Design, 9: 59-71, 2004.

8.  “Consumer heterogeneity, incomplete information and pricing in a duopoly with switching costs” [with Tommy Staahl Gabrielsen, University of  Bergen]. Information Economics and Policy 5(3): 384-401, 2003.

9.  "On private incentives to aquire household skills," Journal of Population Economics, 14, 301-312, 2001.

10. "Procurement auctions with entry of bidders" [with Egil Kjerstad, SNF], International Journal of Industrial Organization 18: 1243-1257, 2000.

11.“Centralized vs. decentralized procurement: Does local information call for decentralized decision-making?” International Journal of Industrial Organization, 18: 949-963, 2000.

12."Investors facing opportunistic governments: Is it really good to “know the market” before investing?” [with Michaela Erbenová, CERGE-EI, Prague], Scandinavian Journal of Economics, 101(3): 459-75, 1999.

13.“Information rent and technology choice in a regulated firm,” in Picot, A. and E. Schlicht (Eds.): Firms, Markets, and Contracts — Contributions to Neo-Institutional Economics, Corrected 2nd printing, Physica-Verlag, 1997.

14.“Promoting fair competition in public procurement,” Journal of Public Economics, Vol. 58: 283-307, 1995.

Biography

Born 1963. Dr. polit. 1994 (University of Bergen). Professor of Economics since 2001. Full CV.

Work in progress