Hjem
Stian Aleksander Uvaags bilde
Foto:
Eivind Senneset, UiB

Stian Aleksander Uvaag

Ph.d.-kandidat
 • E-poststian.uvaag@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Uvaag, Stian Aleksander (2023). Co-occurring occupations among siblings in Norway. Acta Sociologica, 66(3), 254-270. DOI: https://dx.doi.org/10.1177/00016993221095985
 • Uvaag, Stian Aleksander (2023). Siblings’ educational mobility and the educational stratification of families. British Journal of Sociology of Education, 44(5), 824-842. DOI: https://dx.doi.org/10.1080/01425692.2023.2208740
 • Hansen, Marianne Nordli; Uvaag, Stian Aleksander (2021). "Arbeiderklassen og sosial mobilitet". I J. Ljunggren og M.N. Hansen. (Red.), Arbeiderklassen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.
 • Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6. http://hdl.handle.net/11250/2592572
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Siblings’ educational mobility and the educational stratification of families. British Journal of Sociology of Education.
 • Vis forfatter(e) (2022). Co-occurring occupations among siblings in Norway. Acta Sociologica.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Arbeiderklassen og sosial mobilitet. 28 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.