Hjem
Stian Aleksander Uvaags bilde

Stian Aleksander Uvaag

Stipendiat
 • E-postStian.Uvaag@uib.no
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

I mitt doktorgradsprosjekt Classed Relations – The Class Positions of Siblings and Partners in Norway in the 21st Century undersøker jeg hvordan søsken fordeler seg mellom klasser, om søsken har lignende sosial mobilitet og hva slags klasseposisjoner ektepar og samboende har.

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Co-occurring occupations among siblings in Norway. Acta Sociologica.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Hvorfor er arbeidsmarkedet fremdeles så kjønnsdelt?
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Arbeiderklassen og sosial mobilitet. 28 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Hansen, Marianne Nordli; Uvaag, Stian Aleksander (2021). "Arbeiderklassen og sosial mobilitet". I J. Ljunggren og M.N. Hansen. (Red.), Arbeiderklassen. Oslo: Cappelen Damm Akademisk.

 

Reisel, Liza; Skorge, Øyvind Søraas & Uvaag, Stian (2019). Kjønnsdelte utdannings- og yrkesvalg: En kunnskapsoppsummering. Rapport – Institutt for samfunnsforskning. 2019:6.