Hjem
Stine Beate Baleviks bilde

Stine Beate Balevik

Rådgiver
 • E-postStine.Balevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 20 67
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
 • Superbruker for Felles studentsystem (FS) ved fakultetet
 • Superbruker for eksamensplanleggingsverktøyet TP
 • Superbruker for Tableau

Jobber med:

 • Koordinere eksamensplanarbeid ved fakultetet
 • Rapportering av studentdata til DBH
 • Studieplanendringar av emne og studieprogram
 • Saksbehandling
  • søknader om dispensasjon fra tregangersregelen og vurderingsmeldinger
  • klager på enkeltvedtak og klager på formelle feil / fusk ved eksamen

 

 

 

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Vurderingsstrategi og retningslinjer for vurdering - Rapport fra arbeidsgruppen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Teaching and Assessment at the Faculty of Mathematics and Natural Science.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Er vi bedre på læringsaktiviteter enn læringsutbyttebeskrivelser?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Stine Beate Balevik har over 10 års erfaring fra Infosenter for realfagsstudenter og vært leder for informasjonssenteret i 2 år. Ei viktig oppgave knyttet til infosenteret er koordingering og ansvar for det offisielle velkomstprogrammet for nye laveregradsstudenter. Fakultetet mottar over 1000 laveregradsstudenter i semesterstart og ca 800 av desse deltek i velkomstprogrammet. Balevik har solid erfaring i å utarbeide informasjonsmateriell i søknadsperioden (mars-april) og fram til semesterstart i august. Av informasjonsmateriell kan det nevnast 1. juni brev, tilbudsbrev og opptaksbrev. I tillegg, kjem ulike velkomstbrosjyrar, utforming av nettsider og e-postar. Sjølve det offisielle velkomstprogrammet vert ved matnat fakultetet kalla "klassemottak" der ca 800 studentar vert fordelt i ulike klassar (32 stk) der kvar klasse vert leia av ein eldre student (Klasseleiar). Balevik har hatt ansvar for å rekruttere klasseleiarar, gjennomføre intervju og gjennomføre naudsynt 1 dags kurs for desse.

Ei anna viktig arbeidsoppgåve i koordingeringa av semesterstart er gjennomføring av ulike informasjonsmøte og møteverksemd med studieadministrative kollega både på institutt og internt på seksjonen. Balevik har også bidratt med innlegg i det offisielle semesterstartsprogrammet i Grieghallen i tillegg til å gennomføre evalueringsarbeid feks med metoden fokusgrupper.  

Balevik har også koordinert fakultetet sin studie- og karriereplanleggingsveke for førstesemesterstudentar kalla PÅ VEG. Arrangementet legg til rette for at studentar kan møtes i grupper og fokusere på "sin veg" videre i studiet og korleis dei skal nå sitt mål med studiet. I løpet av veka er det ei rekke karriereforedrag, stands, ulike inforamsjonsmøter om utveksling.