Hjem
Stine Beate Baleviks bilde

Stine Beate Balevik

Seniorrådgiver
 • E-postStine.Balevik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 20 67
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen

Jobber med:

 • Koordinere studieplanarbeidet (emne og studieprogram) mot instituttene 
 • Saksbehandler for fuskesaker ved fakultetet 
 • Saksbehandler for klagesaker ved fakultetet (formelle feil på eksamen, klage på enkeltvedtak)
 • Kvalitetssikring av student og studiedata til DBH
 • Fakultetet sin Superbruker for Felles studentsystem (FS) ved fakultetet og gir brukerveiledning til instituttene
 • Koordinere fakultetet sitt masterforum
 • Vara for eksamensplanarbeid og vara i sentralt eksamensnettverk
 • Superbruker for Tableau

 

 

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2019). Vurderingsstrategi og retningslinjer for vurdering - Rapport fra arbeidsgruppen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Teaching and Assessment at the Faculty of Mathematics and Natural Science.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Er vi bedre på læringsaktiviteter enn læringsutbyttebeskrivelser?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Stine Beate Balevik har over 10 års erfaring fra Infosenter for realfagsstudenter og vært leder for informasjonssenteret i 2 år. Ei viktig oppgave knyttet til infosenteret er koordingering og ansvar for fakultetet sitt offisielle velkomstprogrammet for nye sstudenter. Balevik har solid erfaring i å utarbeide informasjonsmateriell, holde informasjonsmøter, veiledning av studenter og gjennomføre fokusmøter. Ei viktig oppgave har vært å utforme kursmateriell og gjennomføre kursing av klasseledere/mentorer

Balevik har også koordinert fakultetet sin studie- og karriereveke for førstesemesterstudentar. Arrangementet legg til rette for at studentar kan møtes i grupper og fokusere på "sin veg" videre i studiet og korleis dei skal nå sitt mål med studiet. I løpet av veka er det ei rekke karriereforedrag, stands, ulike inforamsjonsmøter om utveksling.

Ei anna viktig rolle har vært å være eksamenskoordinator ved fakultetet. Arbeidet har gått ut på å koordinere eksamensplanarbeidet ut mot instituttene, brukerstøtte og fakultetsrepresentant i UiB sitt sentrale eksamensnettverk. I tillegg har hun vært med i arbeidsgruppe for vurderingstrategi og retningslinjer for vurdering.