Hjem
 • E-postStine.Lehmann@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 96+47 901 70 173
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Fosterbarns psykiske helse

Traume- og stressrelaterte lidelser hos barn og unge

Livskvalitet hos ungdom

Pasientrapporterte erfaringer med helsetjenester

Internaliseringsvansker hos fosterbarn -sammenheng med aversive livserfaringer

 

Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Young people in foster care in Norway, what have they experienced, and how does that affect them?
 • 2019. Trauma- and Stressor-related symptoms in foster youth; disentangling PTSD from disorders of attachment.
 • 2019. Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem.
 • 2019. Kartlegging av Traume- og stressrelaterte symptomer: The RAD And DSED Assessment (RADA) interview.
 • 2017. Providing developmental support for children placed in alternate care: Challenges and opportunities for foster- and adoptive children.
 • 2017. Foster parents’ use of parenting strategies: Associations with symptoms of attachment disorders in foster children.
 • 2016. Psykiske lidelser hos barn i fosterhjem En studie av forekomst, lidelsesmønster og risikofaktorer.
 • 2016. Psykiske lidelser hos barn i fosterhjem En studie av forekomst, lidelsesmønster og risikofaktorer.
 • 2015. Traume- og stressrelaterte lidelser hos fosterbarn.
 • 2015. Reactive attachment disorder and >disinhibited social engagement disorder in school-aged foster children-a confirmatory approach to dimensional measures. .
 • 2014. Posttraumatic Responses to the 22nd of July 2011 Oslo Terror Among Norwegian High School Students.
 • 2013. Violence exposure as a predictor of mental disorders in foster children.
 • 2012. Prevalence of mental health disorders in foster children.
 • 2012. Prevalence and correlates of mental disorders in foster children.
 • 2011. Children in foster care: Mental health problems and resilience.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Spesialist i barne og ungdomspsykologi
 • Doktorgrad (PhD) i psykologi

Ung i fosterhjem -Fosterbarns psykiske helse, en oppfølgingsstudie over fem år

2016-2021

https://www.norceresearch.no/prosjekter/631681

 

Ung i fosterhjem -livskvalitet og kontakt med tjenester

2017-2020

https://www.norceresearch.no/prosjekter/674177

 

Internaliseringsvansker blandt ungdom i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

2018-2021

Fosterbarns psykiske helse

2011-2015

 

Førsteårsgrupper -Kunnskapsbasert gruppeveiledning for fosterforeldre

2014-2016

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/frstearsgrupper-kunnskapsbasert-gruppeveiledning-for-fosterforeldre/