Hjem
Stine Lehmanns bilde
Foto:
Marie Skarpaas Karlsen, BA
 • E-postStine.Lehmann@uib.no
 • Telefon+47 55 58 86 96+47 901 70 173
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, Årstadveien 17
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Ungdoms psykiske helse og livskvalitet under Covid 19 pandemien

Omsorgsbetingelsers betydning for barns helse og utvikling 

Traume- og stressrelaterte lidelser hos barn og unge

Livskvalitet hos ungdom

Pasientrapporterte erfaringer med helsetjenester

Internaliseringsvansker hos fosterbarn -sammenheng med aversive livserfaringer

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Study design: Pathways to Independence – A study of unaccompanied minor refugees settled in a Norwegian city municipality. Scandinavian Journal of Public Health. 1-7.
 • Vis forfatter(e) 2021. Perceived consequences and worries among youth in Norway during the COVID-19 pandemic lockdown. Scandinavian Journal of Public Health. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Meta‑Analyses of the Associations Between Disinhibited Social Engagement Behaviors and Child Attachment Insecurity or Disorganization. Research on Child and Adolescent Psychopathology.
 • Vis forfatter(e) 2021. Mental health and use of health care services in opioid‑exposed school‑aged children compared to foster children. European Child and Adolescent Psychiatry. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2021. Listening to Advice from Young People in Foster Care—From Participation to Belonging. The British Journal of Social Work.
 • Vis forfatter(e) 2021. Internalizing Symptoms Among Youth in Foster Care: Prevalence and Associations with Exposure to Maltreatment. Child Psychiatry and Human Development.
 • Vis forfatter(e) 2021. Internalizing Symptom Profiles Among Youth in Foster Care: A Comparison Study. Frontiers in Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) 2021. How the Norwegian population was affected by non-pharmaceutical interventions during the first six weeks of the COVID-19 lockdown. Scandinavian Journal of Public Health.
 • Vis forfatter(e) 2020. Sleep among youths in foster care: Associations with potentially traumatic events, PTSD and mental health. Child & Family Social Work. 1-11.
 • Vis forfatter(e) 2020. Predictors of quality of life among youths in foster care—a 5‑year prospective follow‑up study. Quality of Life Research. 1-12.
 • Vis forfatter(e) 2020. Potentially traumatic events in foster youth, and association with DSM -5 trauma- and stressor related symptoms. International Journal of Child Abuse & Neglect. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2020. Foster parents' experiences of using child mental health and welfare services in Norway: Associations with youth, placement, and service characteristics. Child & Family Social Work. 1-11.
 • Vis forfatter(e) 2020. Development and Validation of a Measure of Attachment Disorders Based on DSM-5 Criteria: The Early TRAuma-Related Disorders Questionnaire (ETRADQ) . Assessment (Odessa, Fla.).
 • Vis forfatter(e) 2018. Services according to mental health needs for youth in foster care? - A multi-informant study. BMC Health Services Research.
 • Vis forfatter(e) 2018. Fosterbarns kontakt med psykiske helsetjenester : hvem får hjelp og hvorfor? Tidsskriftet Norges Barnevern. 144-161.
 • Vis forfatter(e) 2018. Development and Examination of the Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder Assessment Interview. Assessment (Odessa, Fla.). 17 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Children placed in alternate care in Norway: A review of mental health needs and current official measures to meet them. International Journal of Social Welfare. 364-371.
 • Vis forfatter(e) 2017. The internal structure of foster-parent completed SDQ for school-aged children. PLOS ONE. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Reactive attachment disorder and disinhibited social engagement disorder in school-aged foster children - a confirmatory approach to dimensional measures. Journal of Abnormal Child Psychology. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Reactive Attachment Disorder and Disinhibited Social Engagement Disorder in School-Aged Foster Children - A Confirmatory Approach to Dimensional Measures. Journal of Abnormal Child Psychology. 445-457.
 • Vis forfatter(e) 2014. Screening Foster Children for Mental Disorders: Properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire. PLOS ONE. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2014. Prior adversities predict posttraumatic stress reactions in adolescents following the Oslo Terror events 2011. European Journal of Psychotraumatology. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Mental disorders in foster children: a study of prevalence, comorbidity and risk factors. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). 12 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Reflective foster care for maltreated children, informed by advances in the field of developmental psychopathology. Today’s Children are Tomorrow’s Parents. 61-73.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Ung i Koronatiden -Hverdagsliv og bekymring under vårens skolestenging.
 • Vis forfatter(e) 2018. Barn utsatt for vold og overgrep -Åpningsforedrag.
 • Vis forfatter(e) 2017. Ung i Fosterhjem -En oppfølgingsstudie over 5 år.
 • Vis forfatter(e) 2017. Psykisk helse hos barn i fosterhjem -Psykiske lidelser og relasjonsskader; Vekst og utvikling.
 • Vis forfatter(e) 2017. Hva vet vi om barn som bor i fosterhjem i dag? -Behov og virksomme tiltak.
 • Vis forfatter(e) 2016. Psykisk helse hos barn i fosterhjem -Psykiske lidelser og relasjonsskader, vekst og utvikling.
 • Vis forfatter(e) 2016. Gruppeveiledning for nye fosterforeldre - en evaluering på vei mot en kunnskapsbasert praksis.
 • Vis forfatter(e) 2015. Tester og kartleggingsverktøy i barnevernet.
 • Vis forfatter(e) 2015. Testa for psykisk ohelsa.
 • Vis forfatter(e) 2015. Psykiske lidelser hos fosterbarn.
 • Vis forfatter(e) 2015. Psykiske lidelser hos barn i Fosterhjem –forekomst, lidelsesmønster og risikofaktorer.
 • Vis forfatter(e) 2014. Screening Foster Children for Mental Disorders: Properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire.
 • Vis forfatter(e) 2014. Psykiske lidelser hos fosterbarn: Betydningen av tidlige omsorgsbetingelser og plasseringshistorikk.
 • Vis forfatter(e) 2014. Psykiske lidelser hos fosterbarn: -forekomst, belastninger, barnets situasjon i fosterfamilien, og kartlegging.
 • Vis forfatter(e) 2014. Psykiske lidelser hos fosterbarn. -Forekomst, belastninger og tiltak.
 • Vis forfatter(e) 2014. Psykiske lidelser hos Fosterbarn, betydningen av omsorgssvikt, mishandling og plasseringshistorikk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. Ungdom i fosterhjem: Hva har de opplevd og hvordan forstår vi deres behov? Hvordan kartlegger vi psykisk helse – og hvem skal gjøre det?
 • Vis forfatter(e) 2019. Young people in foster care in Norway, what have they experienced, and how does that affect them?
 • Vis forfatter(e) 2019. Trauma- and Stressor-related symptoms in foster youth; disentangling PTSD from disorders of attachment.
 • Vis forfatter(e) 2019. Psykisk helse hos ungdom i fosterhjem.
 • Vis forfatter(e) 2019. Kartlegging av Traume- og stressrelaterte symptomer: The RAD And DSED Assessment (RADA) interview.
 • Vis forfatter(e) 2018. The Reactive Attachment and Disinhibited Social Engagement Disorder Assessment (RADA) Interview -Development and Validation.
 • Vis forfatter(e) 2018. Services According to Need for Youth in Foster Care?
 • Vis forfatter(e) 2017. Young in foster care -a five year follow up.
 • Vis forfatter(e) 2017. Providing developmental support for children placed in alternate care: Challenges and opportunities for foster- and adoptive children.
 • Vis forfatter(e) 2017. Health care models for children in the child protection system -Experiences from Norway .
 • Vis forfatter(e) 2017. Group guidance for new foster parents.
 • Vis forfatter(e) 2017. Foster parents’ use of parenting strategies: Associations with symptoms of attachment disorders in foster children.
 • Vis forfatter(e) 2016. Stress- and Trauma-Related Disorders Disturbed relational behavior in foster children without institutional rearing -Symposium.
 • Vis forfatter(e) 2016. Psykiske lidelser hos barn i fosterhjem En studie av forekomst, lidelsesmønster og risikofaktorer.
 • Vis forfatter(e) 2016. Psykiske lidelser hos barn i fosterhjem En studie av forekomst, lidelsesmønster og risikofaktorer.
 • Vis forfatter(e) 2015. Traume- og stressrelaterte lidelser hos fosterbarn.
 • Vis forfatter(e) 2015. Reactive attachment disorder and >disinhibited social engagement disorder in school-aged foster children-a confirmatory approach to dimensional measures. .
 • Vis forfatter(e) 2014. Screening foster children for mental disorders -Properties of the Strengths and Difficulties Questionnaire.
 • Vis forfatter(e) 2014. Posttraumatic Responses to the 22nd of July 2011 Oslo Terror Among Norwegian High School Students.
 • Vis forfatter(e) 2013. Violence exposure as a predictor of mental disorders in foster children.
 • Vis forfatter(e) 2012. Prevalence of mental health disorders in foster children.
 • Vis forfatter(e) 2012. Prevalence and correlates of mental disorders in foster children.
 • Vis forfatter(e) 2011. Children in foster care: Mental health problems and resilience.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2015. Mental Disorders in Foster Children: A Study of Prevalence, Comorbidity, and Risk Factors.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Bergen i Endring Covid-19 studien -Bie-studien

https://www.uib.no/igs/135092/bergen-i-endring-covid19-studien-bie-studien

 

Kvalitat of organisering av tjenester for unge voksne som tidligere har bodd i barnevernsinstitusjon

– en 9-års-oppfølgingsundersøkelse

2020-

Kvalitet og organisering av tjenester for unge voksne som tidligere har bodd i barnevernsinstitusjon: En 9-års-oppfølgingsundersøkelse - NTNU

 

Ung i fosterhjem -Fosterbarns psykiske helse, en oppfølgingsstudie over fem år

2016-2024

https://www.norceresearch.no/prosjekter/631681

 

Ung i fosterhjem -livskvalitet og kontakt med tjenester

2017-2020

https://www.norceresearch.no/prosjekter/674177

 

Internaliseringsvansker blandt ungdom i fosterhjem: integrering av forsknings- og erfaringsbasert kunnskap

2018-2021

 

Fosterbarns psykiske helse

2011-2015

 

Førsteårsgrupper -Kunnskapsbasert gruppeveiledning for fosterforeldre

2014-2016

http://uni.no/nb/uni-helse/rkbu-vest/frstearsgrupper-kunnskapsbasert-gruppeveiledning-for-fosterforeldre/

 • Spesialist i barne og ungdomspsykologi
 • Doktorgrad (PhD) i psykologi