Hjem
 • E-postSturla.Berg-Olsen@uib.no
 • Besøksadresse
  Sydnesplassen 7
  HF-bygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi. LexicoNordica. 17-33.
 • Vis forfatter(e) (2012). I leksikografiens periferi – tydingsbeskriving av som i Norsk Ordbok. LexicoNordica. 17-37.
 • Vis forfatter(e) (2010). Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker. Prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk–litauisk ordbok. Nordiske Studier i Leksikografi (NSL). 103-112.
 • Vis forfatter(e) (2004). Semantisk informasjon i tospråklige ordbøker (med utgangspunkt i Litauisk-norsk ordbok). LexicoNordica. 117-132.
 • Vis forfatter(e) (2003). Latviešu valodas ģenitīva semantika. Valoda. 9-14.
 • Vis forfatter(e) (2002). Adnominal genitives and denominal adjectives in Latvian and Old Russian ¿ a typological and historical approach. Balto-slavjanskie issledovanija. 175-193.
 • Vis forfatter(e) (2001). Subjects and valency-changing mechanisms in Latvian. Sprachtypologie und Universalienforschung. 209-225.
 • Vis forfatter(e) (2000). The Latvian non-prepositional genitive - a case losing ground. Res Balticae. 95-146.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Norsk historisk normeringsordbok.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Latvisk språk og språk i Latvia.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk Ordbok – no på nett.
 • Vis forfatter(e) (2010). Språk i Baltikum (med vekt på baltiske språk).
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Revision of the Norwegian dictionaries Bokmålsordboka (BOB) og Nynorskordboka (NOB).
 • Vis forfatter(e) (2017). Revisjon av Bokmålsordboka og Nynorskordboka.
 • Vis forfatter(e) (2014). The digitisation and revision of Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2014). Revisjonen av Norsk Ordbok a–h og konsekvensar for dialektdelen av verket.
 • Vis forfatter(e) (2014). Revision and digitisation of the early volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical challenges.
 • Vis forfatter(e) (2013). Skjematiske fleirordskonstruksjonar i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kognitiv semantikk og nettverksmodellen møter praktisk leksikografi.
 • Vis forfatter(e) (2012). On the fringes of a category: Speech-act datives in Latvian.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leik, spel og moro i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Leik i Norsk Ordbok. Semantiske nettverk og tydingsinndeling.
 • Vis forfatter(e) (2012). I leksikografiens periferi? Tydingsbeskriving av som i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2012). Bilingual lexicography and equivalence.
 • Vis forfatter(e) (2012). A golden mean? Compromises between quantity of information and user-friendliness in the bidirectional Norwegian-Lithuanian Dictionary.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utfordringer ved gjenbruk av informasjon i tospråklige ordbøker – erfaringer fra arbeidet med Norsk-litauisk ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2011). The place of the ethical dative in the grammar of Latvian.
 • Vis forfatter(e) (2011). Norsk Ordbok på nett: Utfordringar og løysingar.
 • Vis forfatter(e) (2011). Initial polar question particles in Baltic and Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ordbøker, norsk og litauisk grammatikk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norsk Ordbok: How and why data from standard language and dialects are combined in one dictionary.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kognitiv semantikk og grammatiske markørar. Teori og praksis med utgangspunkt i latvisk dativ.
 • Vis forfatter(e) (2009). Initial polar question particles in Baltic and Scandinavian.
 • Vis forfatter(e) (2009). Grammatisk informasjon i middels store tospråklege ordbøker – prinsipp og utfordringar på bakgrunn av arbeidet med Norsk–litauisk ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2009). Bruk av nettbaserte kjelder i leksikografisk arbeid (spesielt med Norsk–litauisk ordbok).
 • Vis forfatter(e) (2008). On the productivity of dative constructions in modern Latvian.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norvēģu valodas vārdnīca – projekts, metodes un risinājumi.
 • Vis forfatter(e) (2008). Latgalisk – eit nynorsk i Latvia?
 • Vis forfatter(e) (2008). Bruk og misbruk? Eit kritisk blikk på bruksmarkering i Norsk Ordbok.
 • Vis forfatter(e) (2007). Making sense of a muddle – the Latvian dative.
 • Vis forfatter(e) (2007). Litauiske og latviske possessivkonstruksjoner i NP-er – en kontrastiv kognitiv studie.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kognitīvā gramatika un latviešu valodas locījumi (kognitiv grammatikk og latviske kasus).
 • Vis forfatter(e) (2007). Genitivelings and true genitives in Latvian – a constructional perspective.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lacking in Latvian – case variation from a construction grammar perspective.
 • Vis forfatter(e) (2005). Variation and change involving the Latvian genitive.
 • Vis forfatter(e) (2002). Leksika un gramatika no kognitīvās valodniecības viedokļa.
 • Vis forfatter(e) (2001). Roditel´nyj pade¿ i otymënnye prilagatel´nye v baltijskich i russkom jazykach ¿ tipologičeskoe i diachroničeskoe sravnenie.
 • Vis forfatter(e) (2000). The role of morphological homonymy in the development of case patterns in Latvian.
 • Vis forfatter(e) (2000). Latviešu valodas locījumu lietošana partitīvajās un adverbālajās funkcijās senajos rakstos un mūsdienās.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Lennart Larsson (ed.), Wörter-Büchlein. A German-Swedish-Polish-Latvian Dictionary Published in Riga in 1705, Stockholm 2011, 200 pp. Scando-Slavica. 312-316.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2009). The Baltic Languages and the Nordic Countries. Papers presented at the conference held at the University of Oslo, Faculty of Humanities, Department of Linguistics and Nordic Studies, June 19–20, 2009. Lietuvių Kalbos Institutas.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2005). The Latvian dative and genitive: A Cognitive Grammar account. 242.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju om språksituasjonen i Latvia i samband med folkeavrøysting om russisk som offisielt språk 18. februar 2012.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju om spelet Wordfeud.
 • Vis forfatter(e) (2012). Intervju i samband med folkeavrøysting i Latvia om russisk som offisielt språk 18. februar 2012.
 • Vis forfatter(e) (2011). Intervju om spelet Wordfeud.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2018). Norsk historisk normeringsordbok. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). ubragd–udæme, veit–vekjedrag, vin–vinglut, vit–viting. 60 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). The Digitisation and Revision of Norsk Ordbok A–H. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Skjematiske fleirordskonstruksjonar i Norsk Ordbok. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Revision and Digitisation of the Early Volumes of Norsk Ordbok: Lexicographical Challenges. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Litt om latvisk, norsk og lågtyske lånord. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). sukat–suksessoppskrift. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). stå–ståkut, tog–tokut, tree–trehønut, tvioke–tv-nett, tøy–tøyen. 53 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). skolt–skopussar, skyt–skytisk, sly–slævje, smog–SMS, sogg–sokte, spri–sprjonøygd, stry–stryvsla. 52 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Norsk Ordbok på nett: Utfordringar og løysingar. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). A golden mean? Compromises between quantity of information and user-friendliness in the bidirectional Norwegian-Lithuanian Dictionary. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). rå-råda. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2011). reisflo - reivås rå-råda ræ - rævling samoanar - samsøle sin - singulær sjabb - sjeikdøme skjørt - skjørvom skjø - skjønnånd. 67 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). mæ–møgeleg; ny–nysåing; prøve- –pråttå. 58 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Lacking in Latvian: Case variation from a cognitive and constructional perspective. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). met- – mezzotint. 25 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2019). The Image of the Monolingual Dictionary Across Europe. Results of the European Survey of Dictionary use and Culture. International Journal of Lexicography. 92-114.
 • Vis forfatter(e) (2019). State-of-the-art on monolingual lexicography for Norway (Norwegian Bokmål and Nynorsk). Slovenščina 2.0: empirične, aplikativne in interdisciplinarne raziskave. 39-52.
 • Vis forfatter(e) (2005). Konvertirane na rečnik ot Word v XML: norvežko-litovski rečnik. Leksikografski pregled. 41-46.
Forord
 • Vis forfatter(e) (2009). Preface. 7-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.