Hjem
Sunniva Petersen Johansens bilde

Sunniva Petersen Johansen

Universitetslektor, nordisk fagdidaktikk/språk
 • E-postSunniva.Johansen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 34+47 482 07 840
 • Besøksadresse
  HF-bygget, Sydnesplassen 7
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. Frå sjanger til teksttype i skriveopplæringa? Norsklæreren. 50-62.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Kreativ tekst, refleksjon og samanlikning. Kva slags tekststrukturar legg skriveoppgåvene opp til?".
 • Vis forfatter(e) 2017. Skrivehjulet og fokus på form og funksjon i skriveopplæring og forsking.
 • Vis forfatter(e) 2015. Formålet med teksten. Sjanger og teksttype i eksamenstekstar i norsk i vidaregåande skule .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Hva slags kunnskap kan forskning på elevtekster fra en tekstlingvistisk innfallsvinkel bidra med? .
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2012. Semantisk imperialisme? Ein kritisk diskursanalyse av styringsdokument i skuleverket.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2016. "Norskeksamen - en skandale!". Bergens Tidende.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.