Hjem
Susanne Bygness bilde

Susanne Bygnes

Førsteamanuensis
 • E-postSusanne.Bygnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 32
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgt. 39
  Rom 
  313
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglige interesser: asylinnvandring, eurokrisen, Spania, flyktningkrise, Syrisk diaspora, mangfold, migrasjon, mobilisering, majoritetsperspektiv, høyt utdanna flyktninger

Susanne Bygnes jobber med sosiologiske tilnærminger til internasjonal migrasjon og etniske relasjoner. Hun har siden 2006 vært vitenskapelig assistent, doktorgradsstipendiat og postdoktor, fast ansatt forsker og siden 2018 førsteamanuensis ved sosiologisk institutt. Hun veileder for tiden master- og doktorgradskandidater som skriver om migrasjon og mangfold. Les mer om hennes forskningsinteresser her.

 

Aktuelle prosjekt:

Imagining and Experiencing the 'Refugee Crisis' (IMEX). NFR. Bevilgning: 8.000 000. Ramme: FRIPRO Unge Forskertalenter. (2017-2021) Prosjektleder: Bygnes

Labor Migration in Uncertain Times: Migration from Spain to Norway NFR. Bevilgning: 3.500 000. VAM-programmet, personlig postdoktor (2014-2018) Prosjektleder: Bygnes

Claims-Making On Behalf Of Migrants In A Time Of Populism: Comparative Survey Experiments In Norway And California. Prosjektledere: Kim Voss, Irene Bloemraad (begge UC Berkeley), Elisabeth Ivarsflaten og Susanne Bygnes (begge UiB). Bevilgning: 150 000 kroner. Ramme: Peder Sather Grant Program (2017-2018) 

Flyktningekrisa: forestillinger og erfaringer. Pilotstudie finanisert av UiB og NFR. (2016). Prosjektleder: Bygnes.

 

Verv: Jurymedlem beste sosiologiartikkel, Norsk Sosiologiforening (2018-) Styremedlem, IMER (2015-). Leder for IMER Bergen (2015-2017) og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning (2014-2016) Styremedlem i Nordic Migration Research (2015-2016).

Forskningsopphold: Scoula Normale Superiore, Firenze (2018),  University of California, Berkeley (2012), University of Sussex (2015) and Universitat Autonoma, Barcelona (2014).

Utvalgt formidling:

Intervju nrk.no Nordmenn er langt mer positive til integreringen av flyktninger i sitt eget nærmiljø enn i Norge som helhet (21.05.2019).

Radiointervju om lokale holdninger til flyktninger Nyhetsmorgen, NRK P2 (20.05.2019)

Debattleder, Litteraturhuset i Bergen '2015: et skille i norsk flyktningepolitikk- og debatt?' (12.12.2018)

Foredrag Bergen Offentlige Bibliotek 'Flytkningestrømmer til Norge'. Hør podcasten her

Paneldeltaker, UDI sin jublieumskonferanse (16.04.2018)

Foredrag 'La framtida begynne! Ambisiøse syriske flyktningers tilnærminger til «integrasjonstid»'. FAGDAG FOR ETAT FOR INKLUDERING ved Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering Etat for inkludering (2.2. 2018)

Foredrag om lokalsamfunn og flyktningekrise ved UDI Vest (2.6 og 7.12. 2017) 

Intervju, Frokostmøte om grenser, Studentersamfunnet, 27. september 2016.   

"Da flyktningkrisa kom til Norge". Key note foredrag, NORTANA Norway Seminar, Knoxville, Tennessee (USA).  5-9 Oktober 2016

"Seige systemer og ville ideer", foredrag på Litteraturhuset i Bergen, 25. oktober 

"Hva skjer i Spania? Fra arven etter Franco til opprøret mot Eurokrisa. Foredrag, Pensjonistuniversitetet i Oslo, 17. november 2016

"Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer", foredrag på elevkonferanse, Laksevåg Videregående skole 7. november 2016

Foredrag, Amalie Skram Videregårende skole, 14. desember

Welcome to Norway! Foredrag på forskningsdagene UNG (22.09.2016) 

Intervju BT Junior (4.10.2017)

Intervju NRK Nyhetsmorgen (2.10.2017)

Intervju NRK Ytring (1.10.2017)

Intervju Dagsnytt 18 (18.06.2017) 

Intervju med PRI’s The World (Utenriksspesial koprodusert av BBC and WGBH Boston)

Intervju i TV-dokumentaren Mottaket på NRK Nett-TV (publisert 26.07.2016)

Invitert kommentarartikkel, BT (21.07.2016)

Intervju, VG (03.03.16)

Intervju, Dagsnytt 18 (21.12.15)

Intervju, Ytring NRK P2 (20.12.15)

Intervju, TV2 Nyhetkanalen (20.12.15)

Intervju, NTB, gjengitt b.la i Nettavisen (20.12.15)

Intervju, Aftenposten (16.12.15)

Intervju, Bergensavisen (8.12.16)

Intervju, EKKO NRK P2 (7.12.15)

"Vil forlate Synkende skip", kronikk i BT (6.10.15)

"Disse fem flokene må katalanerne løse", intervju Aftenposten (28.09.15)

Intervju i Bergensavisen 14.03.15

Myten om fattige Spanjoler i Norge. Intervju, Her og Nå NRK P1 17. 04.13

 

Har vi multikulturalisme? VG 7. mai 2012 s. 28-29

 

 

Veiledning

Susanne Bygnes veileder en PhD-stipendiat, Amany Selim (2017-2021). Selim skriver om mobilisering av den Syriske diasporaen i Europa som en del av IMEX-prosjektet . Bygnes har vært hoved/biveileder for masteroppgavene til Kristine Wenaas (2017) og Evelyn Holmøy (2017), begge en del av IMEX sitt pilotprosjekt (2016-2017).

 

Forelesninger

Bergen Summer Reserach School 2017

EUR 101: Innføring i Europeisk historie og politikk

SOS 321: Migrasjon, Utvikling, Miljø

SOS 117:  Diverse Societies and International Migration (emneansvarlig)

SOS 201: Sosiologisk Teori

SOS101: Individ og Samfunn

SOS112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

SOS321: Miljø, utvikling og migrasjon

 

Seminarleder (2004-2007)

SOS 101: Individ og Samfunn

SOS 103: Samfunnsstrukturer i endring

SOS 109: The scandinavian welfare state and gender relations

SOS 111: Familien i endring

SOS112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

Bøker
 • Bygnes, Susanne. 2008. Questioning modernity and development. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG. 112 sider. ISBN: 978-3-8364-5504-6.
Tidsskriftartikler
 • Bygnes, Susanne. 2019. A collective sigh of relief: Local reactions to the establishment of new asylum centers in Norway. Acta Sociologica. 1-13. doi: 10.1177/0001699319833143
 • Bygnes, Susanne. 2017. Welcome to Norway! Da flyktningkrisa kom til Norge. Tidsskrift for velferdsforskning. 20: 286-301. doi: 10.18261/issn.2464-3076-2017-04-03
 • Bygnes, Susanne. 2017. Are they leaving because of the crisis? The sociological significance of anomie as a motivation for migration. Sociology. 51: 258-273. doi: 10.1177/0038038515589300
 • Bygnes, Susanne; Karlsen, Marry-Anne. 2017. Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for velferdsforskning.
 • Bygnes, Susanne; Erdal, Marta Bivand. 2016. Liquid migration, grounded lives: considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of ethnic and migration studies. 43: 102-118. doi: 10.1080/1369183X.2016.1211004
 • Bygnes, Susanne; Flipo, Aurore. 2016. Political motivations for intra-European migration. Acta Sociologica.
 • Bygnes, Susanne. 2015. Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk Tidsskrift. 23: 171-192.
 • Bygnes, Susanne. 2012. 'We are in compleete agreement' The Diversity issue, Disagreement and Change in the European Women's Lobby. Social Movement Studies. doi: 10.1080/14742837.2012.703831
 • Bygnes, Susanne. 2012. Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. The European Journal of Women's Studies. 19: 7-22. doi: 10.1177/1350506811425882
 • Bygnes, Susanne. 2010. Making equality diverse? merged gender equality and anti-discrimination measures in Norway. NORA. Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 18: 88-104. doi: 10.1080/08038741003755475
 • Bygnes, Susanne. 2008. Interviewing People-oriented Elites. Eurosphere Working Papers. 10.
Rapporter/avhandlinger
 • Bygnes, Susanne. 2013. Diversity Dilemmas. Majority approaches to societal diversity in Norway and Europe. University of Bergen, Bergen.
Bokkapitler
 • Bygnes, Susanne. 2014. Ad hoc multiculturalism: Prison staff approaches to cultural and religious diversity. 11, sider 203-220. I:
  • Aasen, Henriette Sinding; Gloppen, Siri; Magnussen, Anne-Mette; Nilssen, Even. 2014. Juridification and social citizenship in the welfare state. Edward Elgar Publishing. 317 sider. ISBN: 978-1-78347-022-8.
 • Bygnes, Susanne. 2008. Dorothy E. Smith. Kapittel, sider 187-193. I:
  • Mortensen, Ellen; Egeland, Cathrine; Gressgård, Randi; Holst, Cathrine; Jegerstedt, Kari; Rosland, Sissel; Sampson, Kristin. 2008. Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk. 349 sider. ISBN: 978-82-05-372177.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Siste fagfellevurderte publikasjoner:

Bygnes, S (2019) A collective sigh of relief: Local reactions to the establishment of new asylum centers in Norway. Acta Sociologica https://doi.org/10.1177/0001699319833143

Bygnes, S. (2017) Welcome to Norway! Tidsskrift for Velferdsforskning 4 2017. Available Open Access

Bygnes, S. (2017) Are They Leaving Because of the Crisis? The Sociological Significance of Anomie as a Motivation for Migration. Sociology. doi: 10.1177/0038038515589300

Bygnes, S and Erdal, M (2017) Liquid Migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. Available Open Access

Bygnes, S and Flipo, A (2016) Political Motivations for intra-European Migration. Acta Sociologica. Doi 10.117/0001699316659909. Available Open Access

Bygnes, S. (2015) Migrants of disillusion: European South-North Mobility in the wake of the crisis.//Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk Tidsskrift nr 3 2015.

Bygnes, S (2014) Ad-hoc Multiculturalism: Prison staff approaches to cultural and religious diversity. In: Judicialization and Citizenship in the Welfare State. Sinding Aasen, H. etl al (eds). Edward Elgar Publishing.

Bygnes, S. (2013) Ambivalent Multiculturalism. Sociology, Volume 47, issue 1, pp. 126-141. Doi: 10.1177/0038038512448560Bygnes, S. (2012) 'We are in Complete Agreement': The Diversity Issue, Disagreement and Change in The European Women's Lobby. Social Movement Studies. Doi:10.1080/14742837.2012.703831

Bygnes, S. (2012) Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. European Journal of Women's Studies 19(1): 7-22.

Bygnes, S. (2010) Making Equality Diverse? Merged Gender Equality and Anti-Discrimination Measures in Norway NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (2): 88-104.

Bygnes, S. (2008) Interviewing People-oriented Elites. Eurosphere Working Paper Series. Online Working paper no. 10, 2008 (fulltekst pdf)

 

Andre fagfellevurderte publikasjoner:

Bygnes, S (2013) Diversity dilemmas – majority approaches to societal diversity in Norway and Europe. PhD-dissertation, University of Bergen ISBN: 9788230821909

Bygnes, S. (2008): Dorothy E. Smith. In: Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk 2008

Bygnes, S. (2008): Questioning modernity and development. VDM Verlag Dr. Müller 2008 (112 pages, published MA-thesis)

 

Redaksjonell innledning:

Bygnes, S and Karlsen, M-A (2017) Krise og Kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for Velferdsforskning 4, 2017

 

Bokmelding:

Bygnes, S. Krimmigrasjon? den nye kontrollen av de fremmede. I Nordic Journal of Migration Research 2015 5(3): 155-156

Fagfelle for:

Population, Space and Place

Comparative Migration Studies Sociological Forum

International Journal of Comparative Sociology

Social Movement Studies

Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS)

International Migration Reivew

Mobilities

Journal of Youth Studies

Canadian Studies in Population

Refugee Survey Quarterly

Journal of Immigrant and Refugee Studies

Nordic Journal of Migration Studies

Prosjektleder (2017-2021) Imagining and Experiencing the 'Refugee Crisis' (IMEX). Norges forskningsråd 8 mill NOK. Ramme: FRIPRO Young Reserach Talents. (2017-2021) PI: Bygnes. The IMEX-project investigates both the experiences of the recent Syrian diaspora in Europe and of the majority population in Norway. We draw on panel data, qualitative interviews, and fieldwork in local communities to investigate zones of negotiation and meeting points between the majority and the minority in the wake of the 'refugee crisis'.

Forsker (2017-2018) i Claims-Making On Behalf Of Migrants In A Time Of Populism: Comparative Survey Experiments In Norway And California PIs: Kim Voss, Irene Bloemraad (both UC Berkeley), Elisabeth Ivarsflaten and Susanne Bygnes (both UiB), 15 000 USD, Peder Sather Grant Program (2017-2018). 

Prosjektleder (2016-2017) pilotprosjektet 'Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer'. Gjennom å intervjue folk med ulike typer synsvinkel på økningen av asylankomster belyser prosjektet problemstillinger knytta til tilrettelegging og lokaldemokrati, frykt, håp og ambivalens blant både asylsøkere og lokalbefolkningen i områdene rundt norske asylmottak. I samarbeid med Norsk Medborgerpanel samler vi inn data om majoritetsbefolkningens holdninger og handlinger ifm opprettelsen av nye mottak.

Prosjekleder (2013-2017) postdoktorprosjektet "Labour migration in uncertain times: Migration from Spain to Norway"

This project aims to further our understanding of migration between two countries that have been differentially affected by the current European economic crisis by drawing on ethnographic fieldwork and qualitative interviews. The project will focus on two groups of migrants, one defined as "easily employable" or highly skilled and another as "less easily employable" and less skilled. The study has two overarching themes: (1) the extent to which the Norwegian labour market provides protections and opportunities and/or the extent to which it facilitates exploitation of labour migrants; and (2), the roles that class, skill level, gender, ethnicity, and whiteness play in shaping the relationships between the migrants and Norwegian institutions and society. History has shown that economic crises play an important part in workers' decisions to migrate, but the issue of cause is much more complex. A crisis does not necessarily lead to migration. The current project will investigate the impact of structural elements such as unemployment and labour conditions, but also examine migrants' experiences by drawing on socially embedded and transnational perspectives on migration.

 

Forsker (2012-2013 ): Judicialization and Social Citizenship Fokus på etnisk, religiøst og kulturelt mangfold i norske fengsler. VAM-prosjekt ledet av Henriette Sinding Aasen.

 

PhD-Stipendiat (2008-2012) Diversity Dilemmas. Tilknyttet Eurosphere: se eurosphere.org