Hjem
Susanne Bygness bilde

Susanne Bygnes

Professor
 • E-postSusanne.Bygnes@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 32
 • Besøksadresse
  Rosenbergsgaten 39
  5015 Bergen
  Rom 
  313
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Faglige interesser: politisk sosiologi, sosial og politisk endring. Migrasjon, holdninger, sosiale bevegelser, protestbevegelser, lokalmiljø, høyt utdanna flyktninger, migrasjon i skjæringspunktet flukt/politisk protest og arbeidsmigrasjon. Migrasjon/flukt fra Syria, Spania og Russland.

Susanne Bygnes er professor ved sosiologisk institutt og jobber med sosiologiske tilnærminger til internasjonal migrasjon, etniske relasjoner og sosiale bevegelser. Hun veileder for tiden bachelor, master- og doktorgradskandidater som skriver om sosiale bevegelser, innvandring og hjemlandsaktivisme. Les mer om hennes forskningsinteresser her.

 

Aktuelle prosjekt og nettverk:

Forskningsnettverket Emerging Russian Diasporas and Anti-war Movements (ERDAM)

 

Russiske migranter og antikrigsbevegelsen i Europa (2022-2025)/Russian Migrants and the antiwar movement (RAW). Project funded by The University of Bergen.

This project funded by the University of Bergen was initiated in September 2022. It explores the experiences and activities of Russian migrants in Europe who have mobilized for peace after the full-scale invasion of Ukraine. Based on observations and in-depth interviews, the project studies the Russian anti-war movement abroad focusing initially on one central (Berlin and Vilnius) and two more peripherical (Barcelona and Oslo) sites.

Publiserte og kommende artikler i prosjektet:

Bygnes, S (2024) Krigsmotstand blant russiske migranter iNorge: Moralsk sjokk og kollektiv identitetResistance Against the War Among Russian Migrants in Norway:Moral Shock and Collective Identity. Tidsskrift for Samfunnsforskning 65(2):1-15.

Bygnes, S (forthcoming) Russians against the war: The (in-)visibility of Russian migrants' anti-war protest. Part of Special Issue on Russian Migrants Activism, forthcoming in 2025.

Følgende masterstudenter har bidratt med til prosjektet som forskningsassistenter og skriver sine masteroppgaver knyttet til RAW-prosjektet:

Joana Macutkevic "Establishing the boundaries: social interactions and dynamics between Russian-speaking minority and recent migrants from Russia in the Lithuanian context" (Leveres 3. juni) Universitetet i Bergen

Tatiana Olsen (tittel tba) Universitetet i Oslo

 

Tidligere prosjekt:

Imagining and Experiencing the 'Refugee Crisis' (IMEX). NFR. Bevilgning: 8.000 000. Ramme: FRIPRO Unge Forskertalenter. (2017-2022) Prosjektleder: Bygnes

Labor Migration in Uncertain Times: Migration from Spain to Norway NFR. Bevilgning: 3.500 000. VAM-programmet, personlig postdoktor (2014-2018) Prosjektleder: Bygnes

Siste verv: Jurymedlem beste sosiologiartikkel, Norsk Sosiologiforening (2018-2020). Førsteopponent, disputas, Universitat Autonoma de Barcelona (2019). Styremedlem, IMER (2015-). Leder for IMER Bergen (2015-2017) og Norsk Nettverk for Migrasjonsforskning (2014-2016) Styremedlem i Nordic Migration Research (2015-2016).

Forskningsopphold: Scoula Normale Superiore, Firenze (2018),  University of California, Berkeley (2012), University of Sussex (2015) and Universitat Autonoma, Barcelona (2014).

 

Utvalgt formidling:

2024 Intervju Russisk antikrigsrørsle i Europa (fra 30 min og 20 sek) NRK2 TV Nyheter, 23. februar

2024 Intervju NRK Nyheter radio om Transnasjonal undertrykking. 23. februar 

2022, Webinar for all local offices of the Norwegian Directorate of Immigration (UDI) presenting results from Imagining and Experiencing refugee crisis-project. January 2022

2022 Public Library tour. Public talks and discussions about the results from the Imagining and Experiencing refugee crisis-project in public libraries in Western Norway. January 2022

2021 Information Film Activism Across Time and Place: Syrians’ activist trajectories in Berlin and Oslo. December 2021

Intervju EKKO NRK P2 Livet på Vent på asylmottak (27.11.2020)

Intervju nrk.no Nordmenn er langt mer positive til integreringen av flyktninger i sitt eget nærmiljø enn i Norge som helhet (21.05.2019).

Radiointervju om lokale holdninger til flyktninger Nyhetsmorgen, NRK P2 (20.05.2019)

Debattleder, Litteraturhuset i Bergen '2015: et skille i norsk flyktningepolitikk- og debatt?' (12.12.2018)

Foredrag Bergen Offentlige Bibliotek 'Flytkningestrømmer til Norge'. Hør podcasten her

Paneldeltaker, UDI sin jublieumskonferanse (16.04.2018)

Foredrag 'La framtida begynne! Ambisiøse syriske flyktningers tilnærminger til «integrasjonstid»'. FAGDAG FOR ETAT FOR INKLUDERING ved Byrådsavd. for sosial, bolig og inkludering Etat for inkludering (2.2. 2018)

Foredrag om lokalsamfunn og flyktningekrise ved UDI Vest (2.6 og 7.12. 2017) 

Intervju, Frokostmøte om grenser, Studentersamfunnet, 27. september 2016.   

"Da flyktningkrisa kom til Norge". Key note foredrag, NORTANA Norway Seminar, Knoxville, Tennessee (USA).  5-9 Oktober 2016

"Seige systemer og ville ideer", foredrag på Litteraturhuset i Bergen, 25. oktober 

"Hva skjer i Spania? Fra arven etter Franco til opprøret mot Eurokrisa. Foredrag, Pensjonistuniversitetet i Oslo, 17. november 2016

"Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer", foredrag på elevkonferanse, Laksevåg Videregående skole 7. november 2016

Foredrag, Amalie Skram Videregårende skole, 14. desember

Welcome to Norway! Foredrag på forskningsdagene UNG (22.09.2016) 

Intervju BT Junior (4.10.2017)

Intervju NRK Nyhetsmorgen (2.10.2017)

Intervju NRK Ytring (1.10.2017)

Intervju Dagsnytt 18 (18.06.2017) 

Intervju med PRI’s The World (Utenriksspesial koprodusert av BBC and WGBH Boston)

Intervju i TV-dokumentaren Mottaket på NRK Nett-TV (publisert 26.07.2016)

Invitert kommentarartikkel, BT (21.07.2016)

Intervju, VG (03.03.16)

Intervju, Dagsnytt 18 (21.12.15)

Intervju, Ytring NRK P2 (20.12.15)

Intervju, TV2 Nyhetkanalen (20.12.15)

Intervju, NTB, gjengitt b.la i Nettavisen (20.12.15)

Intervju, Aftenposten (16.12.15)

Intervju, Bergensavisen (8.12.16)

Intervju, EKKO NRK P2 (7.12.15)

"Vil forlate Synkende skip", kronikk i BT (6.10.15)

"Disse fem flokene må katalanerne løse", intervju Aftenposten (28.09.15)

Intervju i Bergensavisen 14.03.15

Myten om fattige Spanjoler i Norge. Intervju, Her og Nå NRK P1 17. 04.13

 

Har vi multikulturalisme? VG 7. mai 2012 s. 28-29

 

 

Veiledning

Susanne Bygnes veileder PhD-stipendiatene Amany Selim (2017-2022) og Eli Melby (2020-2024) som begge har et sosiale bevgelsespersktiv på sitt arbeid. Selim skriver om mobilisering av den Syriske diasporaen i Europa som en del av IMEX-prosjektet  og Melby skriver om De gule vestene i Frankrike med særlig fokus på kvinners deltakelse. Bygnes har veiledet masteroppgaver med fokus på sosiale bevgelser og lokal responser på migrasjon (Kristine Wenaas 2017; Evelyn Holmøy 2017; Nikolai Bogre 2020) alle som en del av IMEX og i 2023/2024 to kandidater som analyserer mobiliseringen av den russiske diasporaen i Norge og Lithauen (Joana Makutevic og Tatiana Olsen) som er en del av prosjektet Russian migrants and the anti-war movement (RAW). Hun har også veiledet masteroppgaver om unge flyktninger og migranters overgang til voksenlivet, om identitet og tilhørighet knytta til kjønn, sted, bruk av hijab og utdanning blant etterkommere av innvandrere, samt oppgaver om sikkerhet og privacy på internett og om ytringskultur.

 

Kurs

University pedagogy 30 ECTS completed in 2019

Momentum- University of Bergen's traning program for young reserach leaders completed in 2018

 

Forelesninger

Bergen Summer Reserach School 2017

SOS304: Kvlaitative Metoder

EUR 101: Innføring i Europeisk historie og politikk

SOS 321: Migrasjon, Utvikling, Miljø

SOS 117:  Diverse Societies and International Migration (emneansvarlig)

SOS 201: Sosiologisk Teori

SOS101: Individ og Samfunn

SOS112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

SOS321: Miljø, utvikling og migrasjon

 

Seminarleder (2004-2007)

SOS 101: Individ og Samfunn

SOS 103: Samfunnsstrukturer i endring

SOS 109: The scandinavian welfare state and gender relations

SOS 111: Familien i endring

SOS112: Internasjonal migrasjon og etniske relasjoner

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Mobility dynamics within the settlement phase of Syrian refugees in Norway and The Netherlands. Mobilities.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiencing and resisting interwoven social boundaries: the case of highly educated recent refugees in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.
 • Vis forfatter(e) (2022). A Promise of Inclusion: On the Social Imaginary of Organised Encounters between Locals and Refugees. Journal of Intercultural Studies.
 • Vis forfatter(e) (2021). The Local-National Gap in Intergroup Attitudes and Far-Right Underperformance in Local Elections. Frontiers in Political Science. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2021). Local responses to hostility to new asylum seeker centres in Norway. International migration. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2019). Not All Syrian Doctors Become Taxi Drivers: Stagnation and Continutity Among Highly Educated Syrians in Norway. Journal of International Migration and Integration. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2019). A collective sigh of relief: Local reactions to the estbalishment of new asylum centres in Norway. . Acta Sociologica. 1-13.
 • Vis forfatter(e) (2017). Welcome to Norway! Da flyktningkrisa kom til Norge. Tidsskrift for velferdsforskning. 286-301.
 • Vis forfatter(e) (2017). Are they leaving because of the crisis? The sociological significance of anomie as a motivation for migration. Sociology. 258-273.
 • Vis forfatter(e) (2016). Political motivations for intra-European migration. Acta Sociologica. 199-212.
 • Vis forfatter(e) (2016). Liquid migration, grounded lives: considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. 102-118.
 • Vis forfatter(e) (2015). Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord-mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk Tidsskrift. 171-192.
 • Vis forfatter(e) (2013). Ambivalent Multiculturalism. Sociology. 126-141.
 • Vis forfatter(e) (2012). Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. The European Journal of Women's Studies. 7-22.
 • Vis forfatter(e) (2012). 'We are in compleete agreement' The Diversity issue, Disagreement and Change in the European Women's Lobby. Social Movement Studies.
 • Vis forfatter(e) (2010). Making equality diverse? merged gender equality and anti-discrimination measures in Norway. NORA - Nordic Journal of Feminist and Gender Research. 88-104.
 • Vis forfatter(e) (2008). Interviewing People-oriented Elites. Eurosphere Working Papers.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2014). Introdusjon til "Interne grenser: Nye former for migrajsonskontroll".
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Fredagssalongen #8: Fornuft og følelser.
 • Vis forfatter(e) (2018). Flyktningestrømmer’ til Norge: Folk og fenomen .
 • Vis forfatter(e) (2014). The Social Construction of Whiteness.
 • Vis forfatter(e) (2012). How to write an article based thesis.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2024). Sosiale bevegelser og sted - Fra Gule Vester til russiske fredsaktivister.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hard-working, gender-equal and outdoorsy: contesting ‘refugeeness’ with transnational resources and local knowledge .
 • Vis forfatter(e) (2019). 'The Refugee Crisis’ and Its Aftermath: Understanding Local-National Dynamics .
 • Vis forfatter(e) (2018). Critical events and new trajectories: (re)-entering adulthood after seeking asylum in Norway .
 • Vis forfatter(e) (2018). Crisis and continuity: Norwegian local communities in the wake of the 'refugee crisis'.
 • Vis forfatter(e) (2017). Contact between asylum seekers and Norwegians. Welcome to the neighborhood?
 • Vis forfatter(e) (2014). Migrasjon fra Spania til Norge etter 2008.
 • Vis forfatter(e) (2014). High-skilled Spanish migration to Norway after 2008.
 • Vis forfatter(e) (2014). Did we leave because of the crisis?
 • Vis forfatter(e) (2012). Ambivalent Multiculturalism.
 • Vis forfatter(e) (2012). 'I HAVE A PROBLEM WITH THE NOTION OF DIVERSITY'. ANALYZING SOCIAL MOVEMENT LEADERS' OPINIONS ON MULTIPLE EQUALITY CLAIMS.
 • Vis forfatter(e) (2011). I have a problem with the notion of diversity.
 • Vis forfatter(e) (2011). First and Foremost a Feminist: Social Movement Leaders' Framing of Multiple Equality Claims.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2017). Krise og kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for velferdsforskning.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2020). Jon Horgen Friberg: Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Tidsskrift for velferdsforskning. 294-295.
 • Vis forfatter(e) (2020). "The Rule of Violence: Subjectivity, Memory and Government in Syria by Salwa Ismail". American Journal of Sociology.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2008). Questioning modernity and development.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2013). Diversity Dilemmas. Majority approaches to societal diversity in Norway and Europe.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2020). Livet på Vent på asylmottak. Intervju .
 • Vis forfatter(e) (2019). Fridtjof (73) fryktet «horden av unge menn». Det var før asylsøkerne kom til Lindås.
 • Vis forfatter(e) (2014). Ser ingen fremtid i Spania.
 • Vis forfatter(e) (2014). Den lange veien til Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Multikulturalismens begravelsesagenter.
Programledelse
 • Vis forfatter(e) (2012). Teorier og politikk: Fortellinger om multikulturalismens død.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2014). Ad hoc multiculturalism: Prison staff approaches to cultural and religious diversity. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Dorothy E. Smith. 7 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Siste fagfellevurderte publikasjoner:

Bygnes, S (submitted to Special Issue on “Transnational Engagement in the Time of Crises: Dynamics of Russian Migrants’ Activism” in Post-Soviet Affairs) Russians against the war: The (in-)visibility of Russian migrants' ant-war protest.

Bygnes, S (2024, forthcoming) Krigsmotstand blant russiske migranter i Norge: moralsk sjokk og kollektiv identitet. Publiseres i Tidsskrift for Samfunnsforskning 2, 24.

Bygnes, S (2022) Experiencing and resisting interwoven social bouncaries: the case of highly educated recent refugees in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies.

van Limept, I and Bygnes, S (2022) Mobility dynamics within the settlement phase of Syrian refugees in Norway and The Netherlands. Mobilities

Bygnes, S and Strømsø, M (2022) A Promise of Inclusion: On the Social Imaginary of Organised Encounters Between Locals and Refugees. Journal of Intercultural Studies

Strømsø, M and Bygnes, S (2021) Local responses to hostility to new asylum seeker centres in Norway. International Migration.

Bye, HH., Bygnes, S and Ivarsflaten, I (2021) The Local-National Gap in Intergroup Attitudes and Far-Right Underperformance in Local Elections. Frontiers in Political Science. Available Open Access

Bygnes, S (2021) Not All Syrian Doctors Become Taxi Drivers: Stagnation and Continuity Among Highly Educated Syrians in Norway. Int. Migration & Integration Available Open Access

Bygnes, S (2020) A collective sigh of relief: Local reactions to the establishment of new asylum centers in Norway. Acta Sociologica https://doi.org/10.1177/0001699319833143 Available Open Access

Bygnes, S. (2017) Welcome to Norway! Tidsskrift for Velferdsforskning 4 2017. Available Open Access

Bygnes, S. (2017) Are They Leaving Because of the Crisis? The Sociological Significance of Anomie as a Motivation for Migration. Sociology. doi: 10.1177/0038038515589300

Bygnes, S and Erdal, M (2017) Liquid Migration, grounded lives: Considerations about future mobility and settlement among Polish and Spanish migrants in Norway. Journal of Ethnic and Migration Studies. Available Open Access

Bygnes, S and Flipo, A (2016) Political Motivations for intra-European Migration. Acta Sociologica. Doi 10.117/0001699316659909. Available Open Access

Bygnes, S. (2015) Migrants of disillusion: European South-North Mobility in the wake of the crisis.//Mistillitens migrasjon: Europeisk sør-nord mobilitet i kjølvannet av krisa. Sosiologisk Tidsskrift nr 3 2015.

Bygnes, S (2014) Ad-hoc Multiculturalism: Prison staff approaches to cultural and religious diversity. In: Judicialization and Citizenship in the Welfare State. Sinding Aasen, H. etl al (eds). Edward Elgar Publishing.

Bygnes, S. (2013) Ambivalent Multiculturalism. Sociology, Volume 47, issue 1, pp. 126-141. Doi: 10.1177/0038038512448560

Bygnes, S. (2012) 'We are in Complete Agreement': The Diversity Issue, Disagreement and Change in The European Women's Lobby. Social Movement Studies. Doi:10.1080/14742837.2012.703831

Bygnes, S. (2012) Gender-equality as boundary: 'Gender-nation frames' in Norwegian EU campaign organizations. European Journal of Women's Studies 19(1): 7-22.

Bygnes, S. (2010) Making Equality Diverse? Merged Gender Equality and Anti-Discrimination Measures in Norway NORA Nordic Journal of Feminist and Gender Research, 18 (2): 88-104.

Bygnes, S. (2008) Interviewing People-oriented Elites. Eurosphere Working Paper Series. Online Working paper no. 10, 2008 (fulltekst pdf)

 

Andre fagfellevurderte publikasjoner:

Bygnes, S (2013) Diversity dilemmas – majority approaches to societal diversity in Norway and Europe. PhD-dissertation, University of Bergen ISBN: 9788230821909

Bygnes, S. (2008): Dorothy E. Smith. In: Kjønnsteori. Gyldendal Akademisk 2008

Bygnes, S. (2008): Questioning modernity and development. VDM Verlag Dr. Müller 2008 (112 pages, published MA-thesis)

 

Redaksjonell innledning:

Bygnes, S and Karlsen, M-A (2017) Krise og Kontinuitet i mottak av flyktninger i Norden. Tidsskrift for Velferdsforskning 4, 2017

 

Bokmelding:

Bygnes, S. "The Rule of Violence: Subjectivity, Memory and Government in Syria by Salwa Ismail," American Journal of Sociology 125, no. 5 (March 2020): 1423-1424.

Bygnes, S Jon Horgen Friberg: Konflikt, fellesskap og forandring. Foreldreskap og sosial kontroll i innvandrede familier fra Pakistan, Somalia og Sri Lanka. Tidsskrift for Velferdsforskning 23 (4).

Bygnes, S. Krimmigrasjon? den nye kontrollen av de fremmede.  Nordic Journal of Migration Research 2015 5(3): 155-156

Prosjektleder (2022-2025) Russiske migranter og antikrigsbevegelsen i Europa (piltoprosjekt finansiert av UiB)

Prosjektleder (2017-2022) Imagining and Experiencing the 'Refugee Crisis' (IMEX). Norges forskningsråd 8 mill NOK. Ramme: FRIPRO Young Reserach Talents. (2017-2021) PI: Bygnes. The IMEX-project investigates both the experiences of the recent Syrian diaspora in Europe and of the majority population in Norway. We draw on panel data, qualitative interviews, and fieldwork in local communities to investigate zones of negotiation and meeting points between the majority and the minority in the wake of the 'refugee crisis'.

Forsker (2017-2018) i Claims-Making On Behalf Of Migrants In A Time Of Populism: Comparative Survey Experiments In Norway And California PIs: Kim Voss, Irene Bloemraad (both UC Berkeley), Elisabeth Ivarsflaten and Susanne Bygnes (both UiB), 15 000 USD, Peder Sather Grant Program (2017-2018). 

Prosjektleder (2016-2017) pilotprosjektet 'Flyktningkrisa: forestillinger og erfaringer'. Gjennom å intervjue folk med ulike typer synsvinkel på økningen av asylankomster belyser prosjektet problemstillinger knytta til tilrettelegging og lokaldemokrati, frykt, håp og ambivalens blant både asylsøkere og lokalbefolkningen i områdene rundt norske asylmottak. I samarbeid med Norsk Medborgerpanel samler vi inn data om majoritetsbefolkningens holdninger og handlinger ifm opprettelsen av nye mottak.

Prosjekleder (2013-2017) postdoktorprosjektet "Labour migration in uncertain times: Migration from Spain to Norway"

This project aims to further our understanding of migration between two countries that have been differentially affected by the current European economic crisis by drawing on ethnographic fieldwork and qualitative interviews. The project will focus on two groups of migrants, one defined as "easily employable" or highly skilled and another as "less easily employable" and less skilled. The study has two overarching themes: (1) the extent to which the Norwegian labour market provides protections and opportunities and/or the extent to which it facilitates exploitation of labour migrants; and (2), the roles that class, skill level, gender, ethnicity, and whiteness play in shaping the relationships between the migrants and Norwegian institutions and society. History has shown that economic crises play an important part in workers' decisions to migrate, but the issue of cause is much more complex. A crisis does not necessarily lead to migration. The current project will investigate the impact of structural elements such as unemployment and labour conditions, but also examine migrants' experiences by drawing on socially embedded and transnational perspectives on migration.

 

Forsker (2012-2013 ): Judicialization and Social Citizenship Fokus på etnisk, religiøst og kulturelt mangfold i norske fengsler. VAM-prosjekt ledet av Henriette Sinding Aasen.

 

PhD-Stipendiat (2008-2012) Diversity Dilemmas. Tilknyttet Eurosphere: se eurosphere.org

 

Opposisjon doktoravhandling:

Nessa, Benedicte "Navigating expectations: concurrent processes of Inclusion and Exclusion in Refugees' (DIs)integration into the Norwegian labour market. ViD Specialized Unviversity, October 2023. 

Ayden, Seda "Political socialisation processes of return migrants. The case of Turkish returnees from Germany". Universitat Autonoma de Barcelona, December 2019.

 

Fagfelle for:

American Journal of Sociology

The Sociological Review

Sociological Forum

International Journal of Comparative Sociology

Population, Space and Place

Mobilities

Journal of Youth Studies

Canadian Studies in Population

Social Movement Studies

Journal of Ethnic and Migration Studies (JEMS)

International Migration Reivew

Refugee Survey Quarterly

Journal of Immigrant and Refugee Studies

Journal of Refugee Studies

Comparative Migration Studies

Migration Studies

International Migration

Tijdschrift voor Economische en Social Geografie

Nordic Journal of Migration Studies

 

Kompetansefelt