Hjem
Susanne Ostendorfs bilde

Susanne Ostendorf

Underdirektør
  • E-postsusanne.ostendorf@uib.no
  • Telefon+47 55 58 80 95+47 947 90 064
  • Besøksadresse
    Harald Hårfagres gate 1 (3.etg.)
  • Postadresse
    Postboks 7805
    5020 Bergen

Susanne Ostendorf (født 1970) er administrativ nestleder for Det humanistiske fakultet, med over 20 års fartstid i universitets- og høyskolesektoren. Våren 2017 ble hun ansatt i stilling som assisterende fakultetsdirektør.

Ostendorf har deltatt i en rekke organisasjonsutviklingsprosjekter og arbeidsgrupper innenfor og utenfor fakultetets grenser, både som leder, koordinator og medlem. Blant annet ledet hun arbeidsgruppen for omorganisering av HR-avdelingen i 2020, var fakultetskoordinator  for innføringen av nytt lønns- og økonomisystem (2021-2023), og medlem i arbeidsgruppen for universitets EU-sertifisering innen HR Excellence in Research (2019). 

For tiden fungerer hun som arealkoordinator for student- og ansattarealer, med fokus på planprosessen for nytt HF-kvartal som inkluderer et nybygg i Dokkeveien.

Ostendorf har tidligere erfaring som seksjonssjef for HR og service (2013-2017), og som HR og økonomikonsulent ved Senter for fremragende forskning i Middelalderstudier (2008-2012), hvor hun var med på å etablere et tverrfaglig administrativt team som gir søknadsstøtte til eksternfinansiering.

I tillegg har Ostendorf hatt en rekke administrative verv, inkludert som sekretær for tilsettingsrådet ved Det humanistiske fakultet (2013-2020), sekretær for forsknings- og forskerutdanningsutvalget (2017-2021), sekretær for hjemmestyret for Det tysk-norske studie- og forskningssenter i Kiel (2007-2012), og tillitsvalgt og nestleder for fagforeningen Parat (2003-2006).