Hjem
Susanne Ruth Mikkis bilde

Susanne Ruth Mikki

Gjesteforsker, faglig leder for forskningsstøtte, bibliometriker
 • E-postsusanne.mikki@uib.no
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligs plass 7
  5007 Bergen
  Rom 
  232b
 • Postadresse
  Postboks 7808
  5020 Bergen

Bibliometri

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Mapping scholarly publications related to the Sustainable Development Goals: Do independent bibliometric approaches get the same results? Quantitative Science Studies (QSS). 1092-1108.
 • Vis forfatter(e) (2018). Grades of Openness: Open and Closed Articles in Norway. Publications.
 • Vis forfatter(e) (2018). Filter bubbles in interdisciplinary Research: a Case study on climate and society. Library hi tech. 225-236.
 • Vis forfatter(e) (2017). Scholarly Publications beyond Pay-walls. Increased Citation Advantage for Open Publishing. Scientometrics. 1529-1538.
 • Vis forfatter(e) (2015). Digital presence of norwegian scholars on academic network sites-where and who are they? PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hjelp når de trenger det. PhD on track – tjenester til en voksende målgruppe. Skriftserien Bibliotheca Nova. 56-68.
 • Vis forfatter(e) (2010). Comparing Google Scholar and ISI Web of Science for Earth Sciences. Scientometrics. 321-331.
 • Vis forfatter(e) (2009). Pedagogical considerations in developing an online tutorial in information literacy. Communications in information literacy. 84-98.
 • Vis forfatter(e) (2009). Google Scholar compared to Web of Science: A literature review. Nordic Journal of Information Literacy in Higher Education, NORIL. 41-51.
 • Vis forfatter(e) (2006). Enabling the student to write a good thesis: Combining information retrieval with the writing process. InfoTrend : nordisk tidskrift för informationsspecialister. 112-120.
 • Vis forfatter(e) (2004). Information literacy : New pedagogic challenges for the university library. Scandinavian Public Library Quarterly. 14-17.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ebooks at Bergen University Library? Tidskrift för dokumentation. 27-31.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2013). Statistikk og indikatorer 2013. .
 • Vis forfatter(e) (2010). Publiseringstall etter kjønn og alder ved UiB. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Rapport : Undervisningsgruppen fra UB. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Videre utbygging av læringssentre ved Universitetsbiblioteket Sluttrapport, oktober 2005. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Undervisningsopplegg for Informasjonskompetanse - Sluttrapport. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Ebøker ved UiB. .
 • Vis forfatter(e) (1998). Verification of Data from the Ocean Weather Ship Station M (66N,02E). .
 • Vis forfatter(e) (1998). Quality control of salinity data from Station M. 74. 74. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Vannkraft og fjorder. Fysiske og biologiske konsekvenser av Ulla-Førre utbyggingen. .
 • Vis forfatter(e) (1992). Vannkraft og fjorder. Fysiske og biologiske konsekvenser av Ulla Førre utbyggingen. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Open and closed articles. The status of openness in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2015). Scientific publishing. Bibliometry.
 • Vis forfatter(e) (2015). Ethical and practical challenges related to scientific publication. Understand your scholarly impact and control your digital presence.
 • Vis forfatter(e) (2014). PhD on Track: ferdigheter for en doktorgrad.
 • Vis forfatter(e) (2014). PhD on Track - På nett og i seminarrommet.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Information Management for Knowledge Creation" - Ph.d.-kandidater og forskningsprosessen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Libraries supporting research communities: partners in scientific communication.
 • Vis forfatter(e) (2011). Designing evidence-based research support: a study of PhD candidates’ information needs and searching behavior.
 • Vis forfatter(e) (2010). Publishing literacy - a library perspective.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Measuring research output related to the UN’s Sustainable Development Goals (SDGs): A bibliometric perspective.
 • Vis forfatter(e) (2017). Increased Impact for Open Publishing.
 • Vis forfatter(e) (2017). Citation and social media impact with regard to open publishing.
 • Vis forfatter(e) (2016). Google Scholar and Web of Science - A case study on climate and society.
 • Vis forfatter(e) (2015). The Digital Presence of Scholars. Where and Who They Are and How They Interact.
 • Vis forfatter(e) (2015). Scholarly profiles, user preferences and impact scores.
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvor tumler våre forskere seg? Forskerprofiler på tvers av akademiske nettjenester .
 • Vis forfatter(e) (2015). Forskernes digitale nærvær og identitet.
 • Vis forfatter(e) (2014). Polarforskning ved Universitetet i Bergen - En bibliometrisk analyse.
 • Vis forfatter(e) (2014). Polar research at the University of Bergen – a bibliometric approach.
 • Vis forfatter(e) (2012). Using co-authorship for analyzing international collaboration in the social sciences and humanities.
 • Vis forfatter(e) (2011). A scoping review of PhD candidates' information use in knowledge creation.
 • Vis forfatter(e) (2010). Search and write: making the connection through a cross disciplinary apporach to information literacy.
 • Vis forfatter(e) (2006). Enabling the student to write a good thesis- Combining information retrieval with the writing process.
 • Vis forfatter(e) (2005). Universitetsbibliotekets røynsler og arbeid med undervisning i informasjonskompetanse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Presentasjon av KIK � et nettbasert kurs i informasjonskompetanse.
 • Vis forfatter(e) (2004). Arbeidet med informasjonskompetanse.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) (2006). Godbit fra samlingen - Carl Friedrich Naumann.
 • Vis forfatter(e) (2005). Handlingsplan for informasjonskompetanse ved Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Fastsettelse av læringsmål og innhold for UB-kurs etter studienivå.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2007). Søk & Skriv for kursholdere : bibliotekundervisning i høyere utdanning.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2006). Carl Friedrich Naumann og geologiens historie i Norge. Naturen. 272-278.
 • Vis forfatter(e) (1991). Fiskeoppdrett bidrag til oppblomstring av alger? Norsk Fiskeoppdrett. 36-38.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2006). Første geologiske beskrivelser – Et verk finner veien tilbake. På Høyden ( UiBs nettavis).
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1992). A three-dimensional fjord model.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2004). UB tilbyr kurs i informasjonskompetanse.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Literature review. 36 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Litteraturstudien. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). E-books and their future in Academic Libraries. 15 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2016). Impact and activity scores of digital scholars.
 • Vis forfatter(e) (2015). PhD on Track – online library support for PhD students.
 • Vis forfatter(e) (2014). Helping PhD-students succeed: PhD on Track.
 • Vis forfatter(e) (2011). Scoping PhD students' interaction with information.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2007). Search & Write.
 • Vis forfatter(e) (2006). LATEX for Windows med MikTEX og TEXnicCenter.
 • Vis forfatter(e) (2005). Sitering og etikk.
 • Vis forfatter(e) (2005). Pedagogisk manual.
 • Vis forfatter(e) (2004). Kurs i informasjonskompetanse.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) (2005). Finn våre ebøker.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Google Scholar Citations

ResearcherID

SCOPUS-ID

ORCID