Hjem
 • E-postSvati.S@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Svati Shah er førsteamanuensis II ved Universitet i Bergen. Dei vektlegg spørsmål rundt politisk økonomi og skeiv feministisk teori innanfor sørasiatiske studiar. Forskinga deira tek opp problemstillingar rundt seksualitet, kjønn, migrasjon og kastekapitalisme i India.

Ved UiB er Shah tilknytt Senter for kvinne- og kjønnsforsking (SKOK), Institutt for sosialantropologi og Global Research Programme on Inequality (GRIP).