Hjem
Svein Atle Skålevågs bilde

Svein Atle Skålevåg

Professor, vitenskapshistorie
 • E-postsvein.skalevag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 77
 • Besøksadresse
  Dokkeveien 2b, 2. et.
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Min forskning har hovedsakelig kretset rundt psykiatrisk og medisinsk kunnskapshistorie. I tillegg har jeg hatt en sterk interesse for historiefagets kunnskapshistorie, og for det som i en bredere forstand kalles historisk epistemologi. Forskningen har særlig vært informert av Michel Foucaults arbeider om makt, kunnskap og styring, og av de forskningstradisjonene som har utviklet seg i kjølvannet av dette forfatterskapet.

De siste årene har jeg arbeidet med den strafferettslige utilregnelighetens historie i Norge, et arbeid som også har skapt en sterk interesse for retten som en arena for forhandlinger om kunnskap. Dette arbeidet ble publisert som en monografi, Utilregnelighet - en historie om rett og medisin, i 2016. Boka er basert på et bredt kildemateriale fra psykiatrisk og juridisk praksis, og jeg ser her på hvordan psykiatri, psykologi, kriminologi og juss har grepet inn i hverandre i og omkring strafferettens utilregnelighetsproblem. Framstillingene dekker over mer enn 200 års historie, fra slutten av 1700-tallet til vår tid. 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) (2015). Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) (2012). Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Truths from Morocco: Knowledge Production and Danish-Moroccan Encounters in the Eighteenth Century. Itinerario: International Journal on the History of European Expansion and Global Interaction. 24-39.
 • Vis forfatter(e) (2020). En indre makt. Howitzfeiden og psykiatriens framvekst. Historisk Tidsskrift (Danmark). 47-78.
 • Vis forfatter(e) (2014). The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse. International Journal of Law and Psychiatry. 82-90.
 • Vis forfatter(e) (2012). Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood. Law and humanities. 243-259.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930. Tidsskrift for kjønnsforskning. 7-27.
 • Vis forfatter(e) (2009). Det generelle, det spesifikke og historiens metode. Nytt Norsk Tidsskrift. 82-90.
 • Vis forfatter(e) (2008). Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi. Historisk Tidsskrift (Norge). 305-316.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911. Acta Borealia. 109-129.
 • Vis forfatter(e) (2006). The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry. Medical history. 49-68.
 • Vis forfatter(e) (2006). Psykiatriens historie hos Michel Foucault. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
 • Vis forfatter(e) (2006). ""At belyse en sjæl lige ind i mysteriet"". Nytt Norsk Tidsskrift. 46-60.
 • Vis forfatter(e) (2005). Drømmenes sakkyndighet - profesjonsinteresser og rettspsykiatri. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 24-27.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sykehushistorie. Nyhetsbrev for Nätvärk för nordisk välfärdshistoria.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sykdom og tilregnelighet - fra sakkyndighetens historie. Tidsskrift for Den norske legeforening. 65-68.
 • Vis forfatter(e) (2002). Constructing curative instruments: psychiatric architecture in Norway, 1820 - 1920. History of Psychiatry. 51-68.
 • Vis forfatter(e) (2001). Sannheter om sinnet - Ibsen og psykiatrien. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2000). En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra. Historisk Tidsskrift (Norge). 352-373.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2008). Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) (2005). Studier av dommen. Konferanserapport. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) (2004). Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) (2003). Fra normalitetens historie. 10. 10. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Psykisk utviklingshemming, IQ og strafferettslig utilregnelighet.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvem var Horla?
 • Vis forfatter(e) (2018). Foucault og historien.
 • Vis forfatter(e) (2018). Den frie viljen og rettspsykiatriens oppkomst.
 • Vis forfatter(e) (2016). Utilregnelighetens historie.
 • Vis forfatter(e) (2013). Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem.
 • Vis forfatter(e) (2011). Født forbryter?
 • Vis forfatter(e) (2006). Galskapens historie.
 • Vis forfatter(e) (2004). Ibsen og psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sinnssykdom ved forrige århundreskifte - normering og medikalisering.
 • Vis forfatter(e) (2003). Dårekister og psykiatriske sykehus. Bergen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Rase og fotografi: tilfellet samene .
 • Vis forfatter(e) (2023). Paolo Mantegazza and Sami photography in the 1870s.
 • Vis forfatter(e) (2023). Early Intelligence testing in Norwegian forensic psychiatry (1915 – 1925): Constructing intellectual disability.
 • Vis forfatter(e) (2021). Was the Norwegian forensic culture of the 20th century a culture of consensus?
 • Vis forfatter(e) (2021). The anthropological gaze: Paolo Mantegazza, the photography and the Sami, anno 1879.
 • Vis forfatter(e) (2019). «De andre historikerne» - om historieskrivning innenfor andre fagfelt.
 • Vis forfatter(e) (2019). Psychiatry before social science. Responisbility and abnormality in the early 19th century.
 • Vis forfatter(e) (2018). Hypochondria.
 • Vis forfatter(e) (2017). Rettspsykiatriens oppkomst.
 • Vis forfatter(e) (2017). Knut Hamsun, the Long Life and anti-narrativism.
 • Vis forfatter(e) (2017). Is there an expiry date on responsibility?
 • Vis forfatter(e) (2017). Filosofisk, etisk og strafferettslig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2016). Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.
 • Vis forfatter(e) (2016). Psychiatry and life narratives.
 • Vis forfatter(e) (2016). Er tilregnelighet et vitenskapelig spørsmål? Om psykiatriens rolle i norsk rettshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2013). Criminal Anthropology and the Question of Responsibility (19th Century).
 • Vis forfatter(e) (2012). Tilregnelighetsspørsmålet før psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem.
 • Vis forfatter(e) (2011). Prostitutionology.
 • Vis forfatter(e) (2011). Incubation and indecency; medicine and prostitution in fin-de-siecle Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Incubation and indecency. Ways of knowing prostitution in fin-de-sciecle Norway.
 • Vis forfatter(e) (2010). ”Syntesen: Å se alt fra ett punkt ”.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å snakke om historie innenfra. "Samfunnsforsvar" som eksempel på historisk problematikk.
 • Vis forfatter(e) (2010). Positivist criminology – a failed science? Some reflections from a project on the history of criminal law.
 • Vis forfatter(e) (2010). Desire, disease and disgrace: Representations of buyers and sellers of sex in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s.
 • Vis forfatter(e) (2010). Desire, disease and disgrace: Narratives of prostitution in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s.
 • Vis forfatter(e) (2009). Subjects as (medical) objects. Medical knowledge and criminal law debates in mid-war Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). On the notion of social defence.
 • Vis forfatter(e) (2009). Making up people. Om Ian Hacking.
 • Vis forfatter(e) (2009). Fra forbrytelsens til forbryterens natur. Kunnskap, rett og tilregnelighet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Samfunnsforsvar og strafferetten.
 • Vis forfatter(e) (2008). Putting the mind in the body and the body in the law. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840 - 1935.
 • Vis forfatter(e) (2007). Discourse and narrativity: analyzing texts from psychiatric practice.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sámi Psyche, Mental Health and Legal Accountability.
 • Vis forfatter(e) (2006). Psychoanalysis and/as Science. Norway 1900-1930.
 • Vis forfatter(e) (2006). Lov og disiplin. Psykiatriens historie hos Michel Foucault.
 • Vis forfatter(e) (2006). Law vs discipline.
 • Vis forfatter(e) (2006). Foucaults klinikk.
 • Vis forfatter(e) (2006). Disiplin og lov. Perspektiver på juss og medisin.
 • Vis forfatter(e) (2005). To Burghölzli and back. Migrating medical ideas in the early age of psychoanalysis.
 • Vis forfatter(e) (2005). Rase, kultur og tilregnelighet. Et psykiatrihistorisk kasus.
 • Vis forfatter(e) (2005). Når det faktiske blir normativt og det normative et faktum.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hamsun, dommen og diagnosen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Foucault og virkeligheten; noen tanker om historisk praksis.
 • Vis forfatter(e) (2005). "Fast som et fantom i det blå" - Om Hamsun, litteraturen og vitenskapene om sinnet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det forbryterske sinnet.
 • Vis forfatter(e) (2004). Truth and negotiation. The law/medicine divide in forensic practice in late 19th century Norway.
 • Vis forfatter(e) (2004). Mord og medisin. Knud som slo ihjel sin egen mor.
 • Vis forfatter(e) (2003). Psykiatriens historie.
 • Vis forfatter(e) (2003). Murder and medicine. Expertise and the law.
 • Vis forfatter(e) (2003). Medisinens autoritet. Om rettspsykiatri i Norge på 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2003). Galskapens bilder.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forholdet mellom psykiatri og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). Establishing forensic psychiatry in 19th century Norway.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mord og medisin. Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) (2002). Linjer i psykiatriens historie.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ibsens leger.
 • Vis forfatter(e) (2002). Ibsen og psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) (2002). ESTABLISHING FORENSIC PSYCHIATRY IN 19TH CENTURY NORWAY.
 • Vis forfatter(e) (2002). "Store og små historier. Pasientjournalen som kilde til sinnssykdommens historie.".
 • Vis forfatter(e) (2001). Historikerne og Foucault.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Om innbilningskraften i medisinen. Anmeldelse av Lars Ove Andersen: Før placeboeffekten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2529-2529.
 • Vis forfatter(e) (2011). Et desentrert blikk for politikk. Omtale av Kristin Asdal: "Politikkens natur. Naturens politikk.". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) (2010). Per Haave: Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Vis forfatter(e) (2010). En fullt ut sann roman. Prosa - tidsskrift for skribenter. 26-29.
 • Vis forfatter(e) (2010). Disseksjon – en medisinsk overgangsrite. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2512-2513.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Vis forfatter(e) (2009). May-Brith Ohman Nielsen: Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830 - 1880. HIFO-nytt. 40-44.
 • Vis forfatter(e) (2008). Neurosis and modernity: the age of nervousness in Sweden. Medical history. 556-557.
 • Vis forfatter(e) (2006). Om å fange pasientens stemme i psykiatrihistorien. Anmeldelse av "Det forrykte menneske. Den psykisk syke i historien". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 125-126.
 • Vis forfatter(e) (2006). En human kritikk? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 103-105.
 • Vis forfatter(e) (2004). Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603 - 2003. Bind 2. Historisk Tidsskrift (Norge). 136-141.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kan galskapen ha et hus? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2002). Jenny Björkman, Vård for samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970. Scandinavian Journal of History. 52-54.
 • Vis forfatter(e) (2001). Livets tre og kodenes kode - fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900 - 2000. Tidsskrift for velferdsforskning. 145-147.
 • Vis forfatter(e) (2000). Psykiatriens historie - hva den er, hvordan den vil være og hva den kunne ha vært. Tidsskrift for velferdsforskning. 49-54.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2013). Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2016). Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Myter og trender i vitenskapshistorien. REPLIKK – Tidsskrift for samfunnsvitskap og humaniora.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kunnskap og sannhet fra en bergensk reiseberetning fra 1700-tallets Marokko. Fortid.
 • Vis forfatter(e) (2019). Georg Armauer Hansen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn. 27-33.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2012). Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22.
 • Vis forfatter(e) (2011). Tilregneligheten har en historie. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2011). Psykiatrihistoriens nullpunkt. Klassekampen.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2019). Nostalgi, innslag i Lørdagsliv.
 • Vis forfatter(e) (2003). Dårekister og psykiatrisk sykehus.
 • Vis forfatter(e) (2002). Historien om grensesprengende galskap.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2003). Intervju.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). A culture of consensus: Organising expertise in Norwegian forensic psychiatry, late nineteenth to early twentieth century.
 • Vis forfatter(e) (2021). "I Do Not Write a Life": Hamsun, Psychiatry and Life Narrative.
 • Vis forfatter(e) (2013). Innledning. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Fortellinger om vitenskap. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). Psychoanalysis and/as science. Norway 1900 - 1930. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det morderiske sinnet i historien. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Introduksjon: Studier av dommen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Medical and juridical psychologies. The law/medicine divide in forensic psychiatric practice in late nineteenth century Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Dårekiste og psykiatrisk sykehus. 20 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2001). Drømmenes sakkyndighet.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2008). Introduction. 7-13.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2015). Hvordan utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. 36-50. I:
  • Vis forfatter(e) (2015). Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2011). Historiker av en annen verden. Historikeren. 47-54.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • "The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse." International Journal of Law and Psychiatry 2014 ;Volum 37.(1) s. 82-90.
 • "Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood." Law and humanities 2012 ;Volum 6.(2) s. 243-259.
 • "Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930." Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (1-2) s. 7-27.
 • "Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi." Historisk Tidsskrift 2008 ;Volum 87.(2) s. 305-316.
 • "Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929." I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008  s. 147-159.
 • "Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911." Acta Borealia 2007 ;Volum 24.(2) s. 109-129.
 • "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. I: Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press 2007. s. 237-262.
 • "Psykiatriens historie hos Michel Foucault." Scandia: Tidsskrift for historisk forskning 2006 (2).
 • "The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry." Medical history 2006 ;Volum 50.(1) s. 49-68.
 • Fra normalitetens historie. Sinnssykdom 1870 - 1920. Bergen: Rokkansenteret 2003 391 s. Rapport - Rokkansenteret(10) (dr.art.-avhandling)