Hjem
Svein Haaviks bilde

Svein Haavik

Professor, Senterleder
 • E-postSvein.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 97 46 15+47 411 20 797
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Carpinteyro Diaz, Andrea Estefania; Herfindal, Lars; Rathe, Bendik Auran; Sletta, Kristine; Vedeler, Anni; Haavik, Svein; Fossen, Torgils. 2019. Cytotoxic saponins and other natural products from flowering tops of Narthecium ossifragum L. Phytochemistry. 67-77.
 • Milenkovic, Milos; Vik, Steinar; Haavik, Svein. 2017. Registrering av farmasøytiske intervensjoner med potensiell klinisk betydning i norske primærapotek. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 26-30.
 • Kleppe, Torill; Haavik, Svein; Kvangarsnes, Marit; Hole, Torstein; Major, Anne Lise Sagen. 2017. Mangelfull legemiddelsamstemming i sjukehus : sjølv om det finst prosedyrar for legemiddelsamstemming, er dei utfordrande å setje i verk og har uklar ansvarsfordeling. Sykepleien Forskning. 1-12.
 • Vu, Marita Hoang Anh; Herfindal, Lars; Juvik, Ole-Johan; Vedeler, Anni; Haavik, Svein; Fossen, Torgils. 2016. Toxic aromatic compounds from fruits of Narthecium ossifragum L. Phytochemistry. 76-85.
 • Ressem, Sara Lovise Amli; Klock, Kristin; Haavik, Svein; Lygre, Henning; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2016. Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger. Den norske tannlegeforenings tidende. 206-211.
 • Raknes, Ronja; Lygre, Henning; Klock, Kristin; Haavik, Svein; Kjome, Reidun Lisbet Skeide. 2015. Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Den norske tannlegeforenings tidende. 626-632.
 • Haavik, Svein; Søviknes, Silje; Erdal, Hilde; Kjønniksen, Inge; Guttormsen, Anne Berit; Granås, Anne Gerd. 2011. Prescriptions from general practitioners and in hospital physicians requiring pharmacists' interventions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 50-56.
 • Heitmann, Kristine; Holst, Lone; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Haavik, Svein. 2010. Holdninger til bruk av urtemedisiner – en intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 16-19.
 • Holst, Lone; Wright, David; Nordeng, Hedvig; Haavik, Svein. 2009. Use of herbal preparations during pregnancy: Focus group discussion among expectant mothers attending a hospital antenatal clinic in Norwich, UK. Complementary Therapies in Clinical Practice. 225-229.
 • Holst, Lone; Wright, David; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig M Egeland. 2009. Use of herbal preparations during pregnancy: Focus group discussion among expectant mothers attending a hospital antenatal clinic in Norwich, UK. Complementary Therapies in Clinical Practice. 225-229.
 • Holst, Lone; Wright, David; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig. 2009. The use and the user of herbal remedies during pregnancy. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 787-792.
 • Holst, Lone; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig M Egeland. 2009. Raspberry leaf to pregnant women –what is the evidence? Complementary Therapies in Clinical Practice. 204-208.
 • Holst, Lone; Nordeng, Hedvig; Haavik, Svein. 2008. Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 151-159.
 • Omtvedt, Lone Aanerud; Bailey, D.; Renouf, David V.; Davies, M.J.; Paramonov, N.A.; Haavik, Svein; Husby, Gunnar Andreas; Sletten, Knut; Hounsell, Elisabeth F. 2000. Glycosylation of immunoglobulin light chains associated with amyloidosis. Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders. 227-244.
 • Haavik, Svein; Nilsen, Merethe; Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Renouf, David V.; Hounsell, Elisabeth F.; Codington, John F. 1999. Specificity studies of an antibody developed against a mucin-type glycoprotein. Glycoconjugate Journal. 229-236.
 • Thingstad, Torunn; Haavik, Svein; Hansen, Katrine; Sletten, Knut; Codington, John F.; Barsett, Hilde. 1998. Human carcinoma-associated antigen (HCA), isolated from the endometrial carcinoma cell line KLE-1 and ascitic fluid of a patient with ovarian carcinoma; comparison with epiglycanin. European J. Pharm. Sci.. 121-130.
 • Aanerud, L; Haavik, Svein; Hounsell, EF; Barsett, H; Sletten, K. 1995. The carbohydrate structure of the amyloid immunoglobulin light chain protrin EPS. Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders. 150-158.
 • Omtvedt, Lone Aanerud; Haavik, Svein; Hounsell, Elisabeth F.; Barsett, Hilde; Sletten, Knut. 1995. The carbohydrate structure of the amyloid immunoglobulin light chain protein EPS. Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders. 150-158.
Rapport
 • Hounsell, Elisabeth F.; Martin-Lomas, M.; Thomas-Oates, Jane E.; Paulsen, Berit Smestad; Haavik, Svein. 1999. Structure and Function of Oligosaccharide chains of glycoproteins. .
Faglig foredrag
 • Kjome, Reidun Lisbet Skeide; Holst, Lone; Haavik, Svein; Røkke, Håvard; Mori, Amani Thomas; Kaale, Eliangiringa A.; Mwambete, Kennedy. 2019. Farmasøyter med og uten genser: Hvordan farmasiutdanningene i Bergen og Dar es Salaam blir bedre av et nord-sør samarbeid .
Vitenskapelig foredrag
 • Vu, Marita Hoang Anh; Herfindal, Lars; Juvik, Ole Johan; Vedeler, Anni; Haavik, Svein; Fossen, Torgils. 2017. Rome –en unik kilde til nye antileukemi naturprodukter.
 • Søviknes, Silje; Granås, Anne Gerd; Morken, Tone; Haavik, Svein. 2007. Avvik fra resepter til utskrevne pasienter fra sykehus.
Mastergradsoppgave
 • Bendtsen Raknes, Ronja. 2014. Registrering av legemiddelbruk i pasientjournal for tannhelseopplysninger.
 • Almli Ressem, Sara Lovise. 2014. Pasienten som tannlegens kilde til legemiddelopplysninger - en kartleggingsstudie ved private tannhelseklinikker i Bergen.
 • Kleppe, Torill. 2013. Legemiddelanamnese og legemiddelsamstemming ved Ålesund sjukehus.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Haavik, Svein; Malterud, Karl Egil. 1985. Dr.scient.-studiet ved Farmasøytisk institutt - en ny mulighet for farmasøytisk utdannelse på høyt plan. Norges apotekerforenings tidsskrift. 299-303.
Sammendrag/abstract
 • Haavik, Svein; Soeviknes, S; Kjoernniksen, I; Einen, M; Granås, Anne Gerd. 2008. Prescriptions to patients discharged from hospitals requiring pharmacists interventions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. S149-S149.
 • Haavik, Svein; Vollmer, D; Ekedahl, A. 2008. A comparative study of prescribing errors requiring contact with the prescriber before dispensing in Norway, Estonia and Sweden. Pharmacy World & Science. 676-677.
 • Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Cohen, Ellen Hanne; Aslaksen, Torun Helene; Haavik, Svein. 1997. Lectin binding properties of human carcinoma-associated antigens. Glycoconjugate Journal. 1 sider.
 • Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Skodbo, Grete; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. Isolation and characterization of epiglycanin-like glycoproteins from ascites fluid of a cancer-patient. Journal of Cellular Biochemistry. 1 sider.
 • Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Skodbo, Grete; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1993. Isolation and characterization of glycoproteins which cross-reacts with epiglycanin. Glycoconjugate Journal. 284.
Poster
 • Andersen, Silje; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig Marie Egeland; Holst, Lone. 2010. HOLDNINGER TIL BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET.
 • Holst, Lone; Wright, David; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig M Egeland. 2008. Bruk av naturmidler blant gravide i Norfolk, UK.
 • Omtvedt, Lone Aanerud; Bailey, D.; Renouf, David V.; Hounsell, Elisabeth F.; Haavik, Svein; Husby, Gunnar Andreas; Sletten, Knut. 1998. Glycosylation of amyloid light chain and their implications in the fibrillogenesis.
 • Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Cohen, Ellen Hanne; Aslaksen, Torun Helene; Haavik, Svein. 1997. Undersøkelse av humane carcinoma-relaterte antigeners lektinbindende egenskaper.
 • Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Cohen, Ellen Hanne; Aslaksen, Torun Helene; Haavik, Svein. 1997. Lectin binding properties of human carcinoma-associated antigens.
 • Cohen, Ellen Hanne; Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Haavik, Svein. 1996. Characterization of O-linked oligosaccharides on mucin-type glycoproteins by HPAEC-PAD.
 • Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Skodbo, Grete; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. Isolation and characterization of glycoproteins which cross-react with epiglycanin.
 • Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Skodbo, Grete; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. Isolation and characterization of epiglycanin-like glycoproteins from ascites fluid of a cancer patient.
 • Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Skodbo, Grete; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. Isolation and characterization of epiglycanin-like glycoproteins from ascites fluid of a cancer patient.
 • Nikrui, N.; Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. HC-antigen in epithelial tumors.
 • Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Sletten, Knut; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. Characterization of human carcinoma antigen (HCA) isolated from an endometrial carcinoma cell line.
 • Haavik, Svein; Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Codington, John F. 1994. Characterization of an antibody recognizing a human carcinoma antigen (HCA).
 • Haavik, Svein; Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Codington, John F. 1994. Characterization of an antibody recognizing a human carcinoma antigen (HCA).
 • Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Sletten, Knut; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1994. Characterization of a human carcinoma antigen (HCA) isolated from an endometrial carcinoma cell line.
 • Thingstad, Torunn; Barsett, Hilde; Skodbo, Grete; Codington, John F.; Haavik, Svein. 1993. Isolation and characterization of glycoproteins which cross-react with epiglycanin.
 • Barsett, Hilde; Hansen, Katrine; Thingstad, Torunn; Haavik, Svein. 1992. Isolation of mucin-type glycoproteins from human carcinoma.
 • Barsett, Hilde; Thingstad, Torunn; Hansen, Katrine; Haavik, Svein; Codington, John F. 1992. Isolation of epiglycanin-related glycoproteins from human carcinoma cells.
 • Malterud, Karl Egil; Haavik, Svein; Haarr, Sissel; Solheim, Oddrun. 1984. Flavonoids in mugwort pollen, a common source of allergens.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Holst, Lone; Wright, David; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig. 2011. Safety and efficacy of herbal remedies in obstetrics - review and clinical implications. 80-86.
 • Holst, Lone; Haavik, Svein; Nordeng, Hedvig. 2009. Raspberry leaf - should it be recommended to pregnant women? 204-208.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.