Hjem
Svein Haaviks bilde

Svein Haavik

Professor, Senterleder
 • E-postSvein.Haavik@uib.no
 • Telefon+47 55 97 46 15
 • Besøksadresse
  Haukeland universitetssykehus, Laboratoriebygget
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Medication Use among Immigrants from Syria Living in Western Norway: A Cross-Sectional Study. Pharmacoepidemiology.
 • Vis forfatter(e) (2020). Pharmaceutical interventions on prescriptions in Norwegian community and hospital pharmacies. International Journal of Clinical Pharmacy. 1-6.
 • Vis forfatter(e) (2019). Cytotoxic saponins and other natural products from flowering tops of Narthecium ossifragum L. Phytochemistry. 67-77.
 • Vis forfatter(e) (2017). Registrering av farmasøytiske intervensjoner med potensiell klinisk betydning i norske primærapotek. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 26-30.
 • Vis forfatter(e) (2017). Mangelfull legemiddelsamstemming i sjukehus : sjølv om det finst prosedyrar for legemiddelsamstemming, er dei utfordrande å setje i verk og har uklar ansvarsfordeling. Sykepleien Forskning. 1-12.
 • Vis forfatter(e) (2016). Toxic aromatic compounds from fruits of Narthecium ossifragum L. Phytochemistry. 76-85.
 • Vis forfatter(e) (2016). Pasienten som kilde til legemiddelopplysninger. Den norske tannlegeforenings tidende. 206-211.
 • Vis forfatter(e) (2015). Registrering av legemiddelbruk i tannhelsejournal. Den norske tannlegeforenings tidende. 626-632.
 • Vis forfatter(e) (2011). Prescriptions from general practitioners and in hospital physicians requiring pharmacists' interventions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 50-56.
 • Vis forfatter(e) (2010). Holdninger til bruk av urtemedisiner – en intervjuundersøkelse blant 142 barselkvinner ved Haukeland Universitetssjukehus. Norsk Farmaceutisk Tidsskrift. 16-19.
 • Vis forfatter(e) (2009). Use of herbal preparations during pregnancy: Focus group discussion among expectant mothers attending a hospital antenatal clinic in Norwich, UK. Complementary Therapies in Clinical Practice. 225-229.
 • Vis forfatter(e) (2009). Use of herbal preparations during pregnancy: Focus group discussion among expectant mothers attending a hospital antenatal clinic in Norwich, UK. Complementary Therapies in Clinical Practice. 225-229.
 • Vis forfatter(e) (2009). The use and the user of herbal remedies during pregnancy. Journal of Alternative and Complementary Medicine. 787-792.
 • Vis forfatter(e) (2009). Raspberry leaf to pregnant women –what is the evidence? Complementary Therapies in Clinical Practice. 204-208.
 • Vis forfatter(e) (2008). Use of herbal drugs during early pregnancy in relation to maternal characteristics and pregnancy outcome. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. 151-159.
 • Vis forfatter(e) (2000). Glycosylation of immunoglobulin light chains associated with amyloidosis. Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders. 227-244.
 • Vis forfatter(e) (1999). Specificity studies of an antibody developed against a mucin-type glycoprotein. Glycoconjugate Journal. 229-236.
 • Vis forfatter(e) (1998). Human carcinoma-associated antigen (HCA), isolated from the endometrial carcinoma cell line KLE-1 and ascitic fluid of a patient with ovarian carcinoma; comparison with epiglycanin. European J. Pharm. Sci.. 121-130.
 • Vis forfatter(e) (1995). The carbohydrate structure of the amyloid immunoglobulin light chain protrin EPS. Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders. 150-158.
 • Vis forfatter(e) (1995). The carbohydrate structure of the amyloid immunoglobulin light chain protein EPS. Amyloid: Journal of Protein Folding Disorders. 150-158.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (1999). Structure and Function of Oligosaccharide chains of glycoproteins. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Farmasøyter med og uten genser: Hvordan farmasiutdanningene i Bergen og Dar es Salaam blir bedre av et nord-sør samarbeid .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Rome –en unik kilde til nye antileukemi naturprodukter.
 • Vis forfatter(e) (2007). Avvik fra resepter til utskrevne pasienter fra sykehus.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2014). Registrering av legemiddelbruk i pasientjournal for tannhelseopplysninger.
 • Vis forfatter(e) (2014). Pasienten som tannlegens kilde til legemiddelopplysninger - en kartleggingsstudie ved private tannhelseklinikker i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Legemiddelanamnese og legemiddelsamstemming ved Ålesund sjukehus.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (1985). Dr.scient.-studiet ved Farmasøytisk institutt - en ny mulighet for farmasøytisk utdannelse på høyt plan. Norges apotekerforenings tidsskrift. 299-303.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Prescriptions to patients discharged from hospitals requiring pharmacists interventions. Pharmacoepidemiology and Drug Safety. S149-S149.
 • Vis forfatter(e) (2008). A comparative study of prescribing errors requiring contact with the prescriber before dispensing in Norway, Estonia and Sweden. Pharmacy World & Science (PWS). 676-677.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lectin binding properties of human carcinoma-associated antigens. Glycoconjugate Journal. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Isolation and characterization of epiglycanin-like glycoproteins from ascites fluid of a cancer-patient. Journal of Cellular Biochemistry. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Isolation and characterization of glycoproteins which cross-reacts with epiglycanin. Glycoconjugate Journal. 284.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2010). HOLDNINGER TIL BRUK AV URTEMEDISIN I SVANGERSKAPET.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bruk av naturmidler blant gravide i Norfolk, UK.
 • Vis forfatter(e) (1998). Glycosylation of amyloid light chain and their implications in the fibrillogenesis.
 • Vis forfatter(e) (1997). Undersøkelse av humane carcinoma-relaterte antigeners lektinbindende egenskaper.
 • Vis forfatter(e) (1997). Lectin binding properties of human carcinoma-associated antigens.
 • Vis forfatter(e) (1996). Characterization of O-linked oligosaccharides on mucin-type glycoproteins by HPAEC-PAD.
 • Vis forfatter(e) (1994). Isolation and characterization of glycoproteins which cross-react with epiglycanin.
 • Vis forfatter(e) (1994). Isolation and characterization of epiglycanin-like glycoproteins from ascites fluid of a cancer patient.
 • Vis forfatter(e) (1994). Isolation and characterization of epiglycanin-like glycoproteins from ascites fluid of a cancer patient.
 • Vis forfatter(e) (1994). HC-antigen in epithelial tumors.
 • Vis forfatter(e) (1994). Characterization of human carcinoma antigen (HCA) isolated from an endometrial carcinoma cell line.
 • Vis forfatter(e) (1994). Characterization of an antibody recognizing a human carcinoma antigen (HCA).
 • Vis forfatter(e) (1994). Characterization of an antibody recognizing a human carcinoma antigen (HCA).
 • Vis forfatter(e) (1994). Characterization of a human carcinoma antigen (HCA) isolated from an endometrial carcinoma cell line.
 • Vis forfatter(e) (1993). Isolation and characterization of glycoproteins which cross-react with epiglycanin.
 • Vis forfatter(e) (1992). Isolation of mucin-type glycoproteins from human carcinoma.
 • Vis forfatter(e) (1992). Isolation of epiglycanin-related glycoproteins from human carcinoma cells.
 • Vis forfatter(e) (1984). Flavonoids in mugwort pollen, a common source of allergens.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2011). Safety and efficacy of herbal remedies in obstetrics - review and clinical implications. Midwifery. 80-86.
 • Vis forfatter(e) (2009). Raspberry leaf - should it be recommended to pregnant women? Complementary Therapies in Clinical Practice. 204-208.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.