Hjem
Svein Indrelids bilde

Svein Indrelid

Professor emeritus
 • E-postSvein.Indrelid@uib.no
 • Telefon+47 55 58 93 69+47 932 02 854
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Wer jagte auf der Hardangervidda? Archäologie in Deutschland. 30-33.
 • Vis forfatter(e) (2011). Medieval mass trapping of reindeer at the Hardangervidda mountain plateau, South NOrway. Quaternary International. 44-54.
 • Vis forfatter(e) (2011). A study of bone remains and butchery patterns from medieval mass-hunting of reindeer in the South Norwegian mountain districts. Quaternary International. 55-62.
 • Vis forfatter(e) (2007). Fangstanlegget på Sumtangen, Hardangervidda - utforskningen gjennom 165 år. Viking. 125-154.
 • Vis forfatter(e) (2006). Vassdragsundersøkelser og tap av kildemateriale til vår eldste historie. Skrifter (Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo). 21-28.
 • Vis forfatter(e) (2001). Human presence in the European Arctic nearly 40,000 years ago. Nature. 64-67.
 • Vis forfatter(e) (1998). Norwegian Archaeology - Past and Present. Archaeologia Baltica. 19-30.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bergen Museum - a Presentation. Archaeologia Baltica. 31-36.
 • Vis forfatter(e) (1997). Kulturminneåret. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (1995). Trekantsambandet - eit arkeologisk oppdragsprosjekt. Vern og Virke. 60-63.
 • Vis forfatter(e) (1991). Fornminnevernet i 1990-åra: Landsdelsmusea sine oppgåver. AmS-rapport. 37-42.
 • Vis forfatter(e) (1988). Jernalderfunn i Flåmsfjella. Arkeologiske data og kulturhistorisk tolking. Arkeologiske skrifter - Historisk Museum, Universitetet i Bergen. 106-119.
 • Vis forfatter(e) (1983). Februk på Hardangervidda i yngre steinalder. Viking. 36-71.
 • Vis forfatter(e) (1978). Reply to the Comments [on Einar Østmo: Value Number Consideration - A New Appraisal]. Norwegian Archaeological Review. 55-56.
 • Vis forfatter(e) (1977). Eldre steinalder i sørnorsk høyfjell. Boplasser, bosetningsmønstre og kulturformer. Viking. 129-146.
 • Vis forfatter(e) (1976). The Site Hein 33: Typological and Chronological Problems of the New Stone Age og Southern Norway. Norwegian Archaeological Review. 7-16.
 • Vis forfatter(e) (1976). Reply to the Comments on Typological and Chronological Problems. Norwegian Archaeological Review. 36-44.
 • Vis forfatter(e) (1976). Morfologisk klassifisering av slåtte steinartefakter. Årbok / Universitetets oldsaksamling. 9-40.
 • Vis forfatter(e) (1975). Problems relating to the Early Mesolithic Settlement of Southern Norway. Norwegian Archaeological Review. 1-18.
 • Vis forfatter(e) (1973). Mesolitiske tilpasningsformer i høyfjellet. Stavanger Museums årbok. 5-27.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Kursplan for kompetanseutvikling.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ruskeneset - ein 4000 år gamal buplass ved Straume bru.
 • Vis forfatter(e) (2010). Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hardangervidda. Reinsdyrfangst i gamal tid.
 • Vis forfatter(e) (2010). Gamal busetnad i Undredal og Nærøy.
 • Vis forfatter(e) (2010). Fjell- og utmarksressursar som formidlingsutfordring.
 • Vis forfatter(e) (2009). Ressursbruk og kulturminne i utmark og fjell.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aurlandsbygdene og verda utanfor.
 • Vis forfatter(e) (2008). Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda i jernalder og middelalder.
 • Vis forfatter(e) (2008). Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Kulturmøte i den indre farleia.
 • Vis forfatter(e) (2007). Gamal gardsskipnad.
 • Vis forfatter(e) (2007). Drivfangst på Hardangervidda i gamal tid.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) (2007). Arkeologiske undersøkelser på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) (2006). Anders Ohnstad og bygdeboksarbeidet i Aurland.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kulturminne - materielle overleveringar etter menneskeleg verksemd i farne tider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Fjell og utmark i førhistorisk tid.
 • Vis forfatter(e) (2002). Farlei og samfunnsutvikling i førhistorisk tid.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Desentralisert kulturminnevern - Røynsler frå 22 års samarbeid mellom dei arkeologiske musea og den fylkeskommunale forvaltinga.
 • Vis forfatter(e) (2011). Status for Hardangerviddaprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2011). Med Lil på Hardangervidda for 40 år sidan.
 • Vis forfatter(e) (2011). Industrial reindeer hunting in the South Norwegian Mountains in the Viking Age and Early Middle Ages?
 • Vis forfatter(e) (2011). Hydropower development and protected archaeological sites - 60 years of cultural resource management and watercourse archaeology in South Norway.
 • Vis forfatter(e) (2011). Excursion: From west to east - Bergen-Oslo.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vassdragsundersøkelser i Sør-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2010). Utmarksnettverket: Framdrift og status.
 • Vis forfatter(e) (2010). Reinsdyrprosjektet på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) (2010). Nettverk utmarksarkeologi.
 • Vis forfatter(e) (2010). Medieval reindeer trapping in the South Norwegian mountains.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forskingssatsing i arkeologi ved universitetsmusea.
 • Vis forfatter(e) (2009). Two excavated fishponds in the Bogstad and Milde estates, South Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reindeer and humans.
 • Vis forfatter(e) (2009). Medieval mass-trapping of reindeer in the Norwegian mountains.
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Arbeid med Faglig program for Sør-Norge.
 • Vis forfatter(e) (2009). 1700-tals arveskifte og vikingtids graver. Historiske og arkeologiske kjelder til jordbrukshistorie.
 • Vis forfatter(e) (2008). Medieval mass-hunting of reindeer.
 • Vis forfatter(e) (2008). Massefangst av rein på Hardangervidda i middelalderen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hunting wild reindeer in the South Norwegian mountains in the Middle Ages.
 • Vis forfatter(e) (2008). Faglig program for vassdrag.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bygd og busetnad.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. Rapport fra et igangværende forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. Orientering om et igangværende prosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2007). Medieval mass-trapping of reindeer at the Hardangervidda mountain plateau, Norway.
 • Vis forfatter(e) (2006). The exploitation of wild reindeer in the South Norwegian mountains during the Iron Age and Medieval times.
 • Vis forfatter(e) (2006). Sumtangen - en kulturhistorisk skattekiste.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kva kulturminne kan fortelja om rein og reinfangst på Hardangervidda.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturminner og vassdragsutbygging.
 • Vis forfatter(e) (2005). Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (2004). Resultat frå dei tverrvitskaplege granskingane av seinpaleolittiske buplassar i Russland.
 • Vis forfatter(e) (2003). Utmarksressursenes betydning for bosetningen i Indre Sogn gjennom de siste 2000 år.
 • Vis forfatter(e) (2003). Naturforhold og bosetning i Ural-området, Nordvest-Russland 35.000-20.000 år før nåtid.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kunnskapsbehov. Hva gir undersøkelsene av ny kunnskap?
 • Vis forfatter(e) (2000). Surprising discoveries on the glacial history and ice-age humans i Northern Russia.
 • Vis forfatter(e) (2000). Fjordsenteret.
 • Vis forfatter(e) (2000). Bergen Museum prøver nye vegar for kunnskapsformidling i det 21de århundre.
 • Vis forfatter(e) (1999). Zaselenje tsjelovekom severo-vostoka evropij v epochij paleolita.
 • Vis forfatter(e) (1998). Kulturlandskap som ressurs.
 • Vis forfatter(e) (1997). Istidsmennesker og kvartærgeologi i Nord-Russland.
 • Vis forfatter(e) (1996). Vingen-prosjektet: Erfaring med tverrfaglig samarbeid, langtidsprosjekt og måloppnåelse ved Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (1995). Oppdragsverksemda ved Bergen Museum.
 • Vis forfatter(e) (1989). Prehistoric and Ancient Man at Higher Altitudes and Latitudes. European Mountains: Norwegian Mountain Areas.
 • Vis forfatter(e) (1989). Neolithic Man and Domestic Animals at High Altitudes in South Norway.
 • Vis forfatter(e) (1975). Mesolitiske boplasser, bosetningsmønstre og kulturformer i sørnorsk høyfjell.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2011). Humans and reindeer. Quaternary International. 1-3.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2004). Lars Ivar Hansen: Astafjord bygdebok, historie 1. Fra eldre jernalder til ca. 1570. Heimen - Lokal og regional historie. 65-67.
 • Vis forfatter(e) (1995). Arnvid Lillehammer: Fra jeger til bonde - inntil 800 e.Kr. Heimen - Lokal og regional historie. 91-96.
 • Vis forfatter(e) (1974). Review of Arne Skjølsvold: Slettabø in Ogna. Preliminary publication of a settlement from Late Stone Age and Bronze Age. Norwegian Archaeological Review. 159-164.
 • Vis forfatter(e) (1974). Arne Skjølsvold: Slettabø i Ogna. Foreløpig orientering om en boplass med bosetning fra yngre steinalder og bronsealder. Norwegian Archaeological Review. 159-164.
 • Vis forfatter(e) (1971). Comments on Prehistoric Sites in the Lærdal Basin. Norwegian Archaeological Review. 47-51.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2009). Arkeologiske undersøkelser i vassdrag. Faglig program for Sør-Norge.
 • Vis forfatter(e) (1994). Fangstfolk og bønder i fjellet. Bidrag til Hardangerviddas førhistorie 8500-2500 år før nåtid.
 • Vis forfatter(e) (1973). Hein 33 - En steinalderboplass på Hardangervidda. Forsøk på kronologisk og kulturell analyse.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (2015). Exploitation of outfield resources - Joint Research at the University Museums of Norway. University Museum, University of Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Aurland Bygdebok. Soga om Flåm. Band IIB. Gard og ætt. Aurland Sogelag.
 • Vis forfatter(e) (1996). Frå steinalder til vikingtid. Eide forlag.
 • Vis forfatter(e) (1994). Fornminnevern i kommunane. Kva lokalsamfunna sjølve kan gjera for å ta vare på minna om si eldste fortid. Noregs Forskingsråd.
 • Vis forfatter(e) (1991). Fornminne og fornminnevern i Ølen kommune. Historisk museum, Universitetet i Bergen..
 • Vis forfatter(e) (1991). Fornminne og fornminnevern i Ølen kommune. Historisk Museum, Universitetet i Bergen.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2009). Garden conference in Bergen, Norway: Program, posters, abstracts, participants.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Om reinsdyrfangst, rein og klima på Hardangervidda i eldre tid. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 6-15.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rein og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. Årbok for Hol Historielag. Under Hallingskarvet. 109-121.
 • Vis forfatter(e) (2010). Om reinsdyrfangsten på Sumtangen i gamal tid. Villreinen. 28-34.
 • Vis forfatter(e) (2004). Sumtangen: Forskingsobjekt for Bergen Museum gjennom halvtanna hundre år. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 53-59.
 • Vis forfatter(e) (2003). Trekantsambandet. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 58-61.
 • Vis forfatter(e) (2002). Funn, fornminne og førhistorisk busetnad i Ølen. Frá haug ok heiðni. 3-8.
 • Vis forfatter(e) (2002). Dei runde tuftene på Hardangervidda. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 3-8.
 • Vis forfatter(e) (2001). På jakt etter afrikanske istidsmennesker i Arktis. Geo. 26-29.
 • Vis forfatter(e) (2001). Om gardsgrenser og topografi og om opphavet til dei eldste gardane. Arkeo. Nytt fra Arkeologisk institutt, Universitetet i Bergen. 46-52.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? Bergen Museums skrifter. 2-8.
 • Vis forfatter(e) (1997). Tankar i høve kulturminneåret. Etne Sogelag. Årbok. 5-7.
 • Vis forfatter(e) (1997). Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? (Kronikk). Bergens Tidende. 3-5.
 • Vis forfatter(e) (1995). PECHORA-prosjektet: Ny kunnskap om gamal tid. Museumsnytt. 19-20.
 • Vis forfatter(e) (1995). Oppdragsverksemda ved Bergen Museum. Unimus, Internblad for Bergen Museum. 6-6.
 • Vis forfatter(e) (1995). Nytt om mammut og istidsfolk i Nordvest-Russland. Naturen. 278-283.
 • Vis forfatter(e) (1990). Om bruken av fjellet i gamal tid. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 4-8.
 • Vis forfatter(e) (1989). Dei fyrste menneskja på Vestlandet. Naturen. 25-35.
 • Vis forfatter(e) (1975). Problem omkring den eldste steinalderbusetnad på Møre-kysten. Haram kultur-historiske lag.. 17-39.
 • Vis forfatter(e) (1973). Nye funn gir opplysning om livet på Hardangervidda for tusener av år siden. Forskningsnytt fra Norges almenvitenskapelige forskningsråd. 34-39.
 • Vis forfatter(e) (1973). En mesolitisk boplass i Dysvikja på Fjørtoft. Arkeo. Nytt fra Historisk museum i Bergen. 7-11.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1987). Fangstfolk og bønder i fjellet : bidrag til Hardangerviddas førhistorie 8500-2500 før nåtid.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2011). Den store reinslakten.
 • Vis forfatter(e) (2009). Medieval reindeer hunting.
 • Vis forfatter(e) (2009). Gemetzel im norwegischen Fjord. Archäologen untersuchen die ersten professionellen Rentierjagden.
 • Vis forfatter(e) (2008). Naturens verden.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kveldsåpent.
 • Vis forfatter(e) (2006). Kulturhistoriske undersøkelser på Hardangervidda.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). 'Industrial' reindeer hunting in the south Norwegian mountains in the Viking Age and Early Middle Ages. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). New approaches to garden history; taxonomical, dendrological, pollen analytical and archaeological studies in a 17th century Renaissance garden at the Milde estate, Norway. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Dei fattige i Aurland - Forordninga av 1755 i ei vestlandsbygd. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Dei runde tuftene på Hardangervidda. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Etne i forhistorisk tid. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Human occupation in Northeastern Europe during the period 35,000-18,000 bp. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Fornminne - samfunnsressurs eller samfunnsproblem? 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Norwegian archaeology - past and present. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1998). Bergen Museum - a presentation. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Aurland in the Viking Age. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). Aurland in prehistoric times. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kulturminne og kulturlandskap. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Den gløymde soga. Fangstfolk og veidesamfunn. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bønder og busetnad. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1991). Om bruken av fjellet i gamal tid. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1990). Med arkeologen på fjelltur. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). The Halne area, Hardangervidda. Use of a high mountain area during 5000 years - an interdisciplinary case study. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1988). Jernalderfunn i Flåmsfjella. Arkeologiske data og kulturhistorisk tolking. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (1985). De første bosetterne. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Skjonghelleren - en enestående geologisk og faunahistorisk lokalitet. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Mennesket begynner å så - ikke bare høste. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). De første mennesker på Sunnmøre. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1984). Bronsealderens samfunn. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (1979). Tamreindrift. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (1979). Før jakt og fiske ble sport. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (1979). Da menneskene kom. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (1978). Mesolithic economy and settlement patterns in Norway. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (1976). Hordaland i førhistorisk tid. 24 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (2008). Bergmåling under Geithidleren. 115-115. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Folgefonna og fjordbygdene. Nord 4 og Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bergbilete på Bakke. 223-223. I:
  • Vis forfatter(e) (2008). Folgefonna og fjordbygdene. Nord 4 og Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hardangervidda. 160-163. I:
  • Vis forfatter(e) (2005). Norsk arkeologisk leksikon.
 • Vis forfatter(e) (1993). Årsand. 200-200. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Årbakka. 222-222. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Vikingvåpen. 215-215. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Tjernagelshaugen. 173-173. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Steinkross og runestein. 188-188. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Skattefunnet frå Hatteberg. 198-198. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Røysar langs leia. 172-172. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Runer frå folkevandringstid. 213-213. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Rimsvarden. 216-216. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Rhyolitt frå Siggjo. 203-203. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Om grønsteinsøksar og "tordengudar". 203-203. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kystrøysar på Halsnøya. 193-193. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Kjeldeofferet frå Lunde. 182-182. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Hystad. 212-212. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Hespriholmen - Noregs eldste steinbrot. 203-203. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Helgaberget. 185-185. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Halsnøybåten. 192-192. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Gudinna med halsringen. 187-187. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Gravurner. 212-212. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Gravfelt i Etne. 188-188. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Gamalt gull. 176-176. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Fitjar. 215-215. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Eide. 181-181. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Båtstamnar i myr. 223-223. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bygdeborger. 184-184. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bygdeborga på Steinslandsåta. 179-179. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Borgåsen. 184-184. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
 • Vis forfatter(e) (1993). Bergkunst i Etne. 185-185. I:
  • Vis forfatter(e) (1993). Kulturhistorisk vegbok for Hordaland. Hordaland fylkeskommune : Nord 4 : Vestkyst.
Annet
 • Vis forfatter(e) (2008). Gard og bygd. 154-161.
 • Vis forfatter(e) (2008). Bygdelag under Folgefonna. 298-300.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Folgefondens Halvøe". 10-11.
 • Vis forfatter(e) (2004). The farming system and its history in the Flåm valley. 47-52.
 • Vis forfatter(e) (2000). Nedbryting av bergkunst: Årsaker og tiltak: Status-raport etter 4 år med tverrfaglig samarbeid i Vingen og Alta. 29-54.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2007). Aurland bygdebok. Soga om Flåm Band IIA Gard og ætt. Frå Fretheim til Geisme. Aurland Sogelag.
Digitale læremidler
 • Vis forfatter(e) (2005). Kvinnegraver på Skaim - busetnad i halvtanna tusen år.
 • Vis forfatter(e) (2005). Jernvinna ved Seltuftvatnet.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Reinsdyr og reinsdyrfangst på Hardangervidda gjennom 2000 år. 43-56.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.