Hjem
 • E-postSvein.Michelsen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 61+47 971 70 085
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Bøker
 • Michelsen, Svein; Stenström, Marja-Leena. 2018. Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution. Routledge. 252 sider. ISBN: 9781315411811.
 • Grove, Knut; Michelsen, Svein. 2005. Lærarforbundet – mangfald og fellesskap. Historia om Lærarforbundet og organisasjonane som danna forbundet. Vigmostad & Bjørke. 433 sider. ISBN: 82-419-0381-2.
 • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Faglige forbindelser. Fagbokforlaget. 250 sider.
 • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-834-1.
 • Michelsen, Svein; Dahl, Jorunn; Homme, Anne Dåsvatn. 1999. Lærerutdanningen under Høgskolereformen. 175 sider.
Tidsskriftartikler
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein. 2019. Scandinavian Higher Education Governance – Pursuing Similar Goals through Different Organizational Arrangements. European Policy Analysis. doi: 10.1002/epa2.1056
 • Michelsen, Svein; Vabø, Agnete; Kvilhaugsvik, Hanne; Kvam, Endre. 2017. Higher education learning outcomes and their ambiguous relationship to disciplines and professions. European Journal of Education. 52: 56-67. doi: 10.1111/ejed.12199
 • Michelsen, Svein; Sweetman, Rachel; Stensaker, Bjørn; Bleiklie, Ivar. 2016. Shaping perceptions of a policy instrument: The political-administrative formation of learning outcomes in higher education in Norway and England. Higher Education Policy. 29: 399-417. doi: 10.1057/s41307-016-0009-5
 • Nyhagen, Atle; Lundqvist, Lennart; Michelsen, Svein. 2015. Introduksjon til temanummer om miljø og styring. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 3. 187-196.
 • Seeber, Marco; Lepori, Benedetto; Montauti, Martina; Enders, Jurgen; De Boer, Harry; Weyer, Elke; Bleiklie, Ivar; Hope, Kristin Lofthus; Michelsen, Svein; Nyhagen, Gigliola Mathisen; Frølich, Nicoline; Scordato, Lisa; Stensaker, Bjørn; Waagene, Erica; Dragsic, Zarko; Kretek, Peter; Krücken, Georg; Magalhãesh, António; Ribeiro, Filipa M.; Sousah, Sofia; Veiga, Amélia; Santiago, Rui; Marini, Giulio; Reale, Emanuela. 2015. European Universities as Complete Organizations? Understanding Identity, Hierarchy and Rationality in Public Organizations. Public Management Review. 17: 1444-1474. doi: 10.1080/14719037.2014.943268
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein. 2013. Comparing HE policies in Europe. Higher Education. 65: 113-133. doi: 10.1007/s10734-012-9584-6
 • Grove, Knut; Michelsen, Svein. 2013. Lærarane, LO og funksjonærane 1945-2002. Arbeiderhistorie. 125-145.
 • Stensaker, Bjørn; Michelsen, Svein. 2012. Governmental steering, reform and the institutionalization of student interest in higher education in Norway. European Journal of Higher Education. Vol. 2: 20-31.
 • Michelsen, Svein; Stensaker, Bjørn. 2011. Students and the Governance of Higher Education in Norway. Tertiary Education and Management. 17: 219-231. doi: 10.1080/13583883.2011.586047
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein. 2010. Ungdom, lærlingordning og overgang til arbeidsmarkedet : endringer fra 1994 til 2008. Søkelys på arbeidslivet. 27: 175-190.
 • Kehm, Barbara; Michelsen, Svein; Vabø, Agnete. 2010. Towards the Two-cycle Degree Structure: Bologna, Reform and Path Dependency in German and Norwegian Universities. Higher Education Policy. 23: 227-245. doi: 10.1057/hep.2010.7
 • Michelsen, Svein. 2010. Humboldt meets Bologna. Higher Education Policy. 23: 151-172. doi: 10.1057/hep.2010.8
 • Michelsen, Svein; Stensaker, Bjørn. 2010. Foreword. Higher Education Policy. 23: 149-150. doi: 10.1057/hep.2010.4
 • Michelsen, Svein; Stensaker, Bjørn. 2010. Conclusion. Higher Education Policy. 23: 285-293. doi: 10.1057/hep.2010.5
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein. 2008. Rektor er ikke allmektig. Bergens Tidende. Publisert 2008-10-08.
 • Michelsen, Svein; Aamodt, Per olaf. 2006. Den norska Kvalitetsreformen utvärderast Høgskolverket www.hse.se. Internationelle utblickar. 9 sider.
 • Michelsen, Svein; Aamodt, Per olaf. 2005. Kvalitetsreformen møter praksis. Forskningspolitikk. 4. 8-9.
 • Michelsen, Svein; Aamodt, Per olaf. 2005. Ny gradsstruktur: Kvalitet eller effektivitet? Forskningspolitikk. 4. 11-12.
 • Aamodt, Per Olaf; Michelsen, Svein. 2003. Ørneblikk på Kvalitetsreformen. Forskningspolitikk. 26. 2 sider.
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein. 2003. Hvem skal pleie oss når vi blir gamle? Om forsøket på å modernisere det kulturelle og sosiale grunnlaget for pleie- og omsorgsutdanning. Tidsskrift for velferdsforskning. 6: 17-29.
 • Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O.; Michelsen, Svein. 2000. Mot den nye kommunen : om lokalstyret og velferdsstatens profesjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 33-50.
 • Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O.; Michelsen, Svein. 2000. Mot den nye kommunen : om lokalstyret og velferdsstatens profesjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 16: 33-50.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2000. Norvege: Réforme de la formation professionelle. Panorama : International Journal of Comparative Religious Education and Values. 4: 28-30.
 • Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O; Michelsen, Svein; Aarseth, Turid. 2000. Mot den nye kommunen. Om lokalstyre og velferdsstatens profesjoner. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 1: 35-50.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Olsen, Ole Johnny. 1999. Klassekampen og Reform94. Klassekampen.
 • Michelsen, Svein. 1998. Apprentice Socialisation, Biography and Organisation. Socieal conditions for vocational training in Norwegian industry. Work of hands and work of mind in times of change..
Rapporter/avhandlinger
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein. 2015. Om arbeidet med kvalitet i fag- og yrkesopplæringen». Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo. 238 sider.
 • Olsen, Ole Johnny; Høst, Håkon; Michelsen, Svein; Tønder, Anna Hagen. 2015. Institutional innovations in Norwegian VET - responses to key challenges. Department of Psycology and Educational Studies, Roskilde University, Roskilde. 24 sider.
 • Michelsen, Svein; Olsen, Ole Johnny; Høst, Håkon. 2014. Origins and development of VET 1850- 2008. - an investigation into the Norwegian case. Universitetet i Roskilde, Roskilde. 115 sider.
 • Deichman-Sørensen, Trine; Høst, Håkon; Michelsen, Svein; Nore, Hæge; Olsen, Ole Johnny; Tønder, Anna Hagen. 2011. Prøvenemndenes arbeid med fag- og svenneprøver: en undersøkelse av fem fag. Fafo, Oslo. 86 sider.
 • Michelsen, Svein; Olsen, Ole Johnny. 2007. VET-LSA (International Comparative Large Scale Assessment in Vocational Education and Training) - En forstudie. Utdanningsdirektoratet, Oslo. 54 sider.
 • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. NIFUSTEP-Rokkansenteret-NFR, Oslo. 158 sider.
 • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen: Delrapport 1: Kvalitetsreformen møter virkeligheten. Norges forskningsråd, Rokkansenteret og NIFU STEP. 161 sider.
 • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Evaluering av Kvalitetsreformen. Sluttrapport. Norges forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkansenteret, Oslo. 63 sider.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter. 2006. Kvalitetsreformen mellom undervisning og forskning Delrapport nr 10. Evaluering av Kvalitetsreformen. Norgs Forskningsråd, NIFU-STEP, Rokkan-senteret, Oslo. 168 sider.
 • Michelsen, Svein; Åmodt, Per Olaf. 2006. Kvaltitetsreformen møter virkeligheten. Delrapport 1. Norsk forskningsråd, Oslo.
 • Selim, Mohammad; Michelsen, Svein. 2006. Problems of higher education in Bangladesh: A study on the performance of the teachers of Islamic University, Kushtia. UiB. 102 sider.
 • Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan O.; Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir; Aarseth, Turid. 2000. Mot en ny kommunal arbeidsgiverrolle? : lokal organisering, kommunale arbeidsgiverroller og forholdet til profesjonene. SEFOS Notat. 7. Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen, Bergen. 107 sider.
 • Ramsdal, Helge; Jacobsen, Jan Otto; Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir Kjell; Aarseth, Turid. 2000. Mot en ny kommunal arbeidsgiverrolle? : lokal organisering, kommunale arbeidsgiverroller og forholdet til profesjonene. SEFOS Notat. 7-2000. Senter for samfunnsforskning, Universitetet i Bergen, Bergen. 107 sider.
 • Homme, Anne Dåsvatn; Michelsen, Svein. 1998. Høgskolereformen og lærerutdanningen. Evaluering av høgskolereformen - arbeidsnotatserie. 12. Norges forskningsråd, Området for kultur og samfunn.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter. 1998. Fagopplæring og organisasjon mellom reform og tradisjon. En evaluering av reform 94. Sluttrapport. Gruppe for flerfaglig arbeidslivsforskning, Universitetet i B ergen, Bergen. 330 sider.
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein; Gitlesen, Jens Petter. 1997. Modernisering av Fagopplæringens styringsinstitusjoner. AHS Serie B. 1. [Mangler utgivernavn].
 • Ramsdal, Helge; Erichsen, Vibeke; Michelsen, Svein; Aarseth, Turid. 1997. Lokalstyre og velferdsstatens profesjoner. Notatserie. -. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.
 • Michelsen, Svein. 1996. Yrkessosialisering, biografi og organisasjon : en undersøkelse av fagopplæring i norsk industri. Institutt for administrasjon og administrasjonsvitenskap, Bergen. 1 sider.
 • Michelsen, Svein; Olsen, Ole Johnny. 1996. Fagopplæring og administrasjon mellom tradisjon og reform. I: Yrkesutdanning og fagopplæring under en moderniseringsoffensiv. AHS Serie B. 1. AHS. 31 sider.
 • Michelsen, Svein. 1995. Yrkessosialisering, biografi og organisasjon - En undersøkelse av fagopplæring i norsk verkstedsindustri. IAO, Rapport nr. 38. Institutt for Adm.org..
 • Michelsen, Svein. 1994. Yrkessosialisering, biografi og organsisasjon. En empirisk studie av fagopplæring og yrkessosialisering i norsk verkstedsindustri. Institutt for administrasjon og organsiasjonsvitenskap/AHS.
Bokkapitler
 • Michelsen, Svein. 2018. The historical evolution of vocational education in the Nordic countries. kapittel 1, sider 1-24. I:
  • Michelsen, Svein; Stenström, Marja-Leena. 2018. Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution. Routledge. 252 sider. ISBN: 9781315411811.
 • Michelsen, Svein. 2018. Conclusions. Kapittel10, sider 191-235. I:
  • Michelsen, Svein; Stenström, Marja-Leena. 2018. Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution. Routledge. 252 sider. ISBN: 9781315411811.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2018. Norwegian VET and the ascent and decline of social democracy 1945-2015. Kapittel 8, sider 146-171. I:
  • Michelsen, Svein; Stenström, Marja-Leena. 2018. Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution. Routledge. 252 sider. ISBN: 9781315411811.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2018. The case of Norwegian VET - origins and early development 1850-1945. Kapittel 4, sider 66-84. I:
  • Michelsen, Svein; Stenström, Marja-Leena. 2018. Vocational Education in the Nordic Countries: The Historical Evolution. Routledge. 252 sider. ISBN: 9781315411811.
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein. 2017. Political-Administrative Structures and University Policies. Kapittel 9, sider 217-249. I:
  • Bleiklie, Ivar; Enders, Jurgen; Lepori, Benedetto. 2017. Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. 329 sider. ISBN: 978-3-319-53864-8.
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein; Henkel, Mary; Reale, Emanuela. 2017. Actor Constellations and Policy Making. Kapittel 10, sider 251-274. I:
  • Bleiklie, Ivar; Enders, Jurgen; Lepori, Benedetto. 2017. Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. 329 sider. ISBN: 978-3-319-53864-8.
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein; Krücken, Georg; Frølich, Nicoline. 2017. University Governance – Organizational Centralization and Engagement in European Universities. Chapter, sider 139-165. I:
  • Bleiklie, Ivar; Enders, Jurgen; Lepori, Benedetto. 2017. Managing Universities: Policy and Organizational Change from a Western European Comparative Perspective. Palgrave Macmillan. 329 sider. ISBN: 978-3-319-53864-8.
 • Helms Jørgensen, Christian; Michelsen, Svein; Olofsson, Jonas; Persson Thunqvist, Daniel. 2016. Same but different - The emergence of VET in three Nordic countries. Kapittel, sider 305-326. I:
  • Gonon, Phillip; Berner, Esther. 2016. History of Vocational Education and Training in Europe. Cases, Concepts and Challenges. Peter Lang Publishing Group. 599 sider. ISBN: 9783034321204.
 • Michelsen, Svein. 2016. The case of Norwegian VET - Origins and Early Development 1860-1930. Kapittel, sider 349-366. I:
  • Gonon, Phillip; Berner, Esther. 2016. History of Vocational Education and Training in Europe. Cases, Concepts and Challenges. Peter Lang Publishing Group. 599 sider. ISBN: 9783034321204.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2015. The Norwegian VET model - path formation and path dependencies. 11, sider 84-96. I:
  • Kraus, Katrin; Weil, Markus. 2015. Berufliche Bildung. Historisch - aktuell - international. Festschrift zum 60. Geburtstag von Philipp Gonon. 282 sider. ISBN: 978-3-940625-53-3.
 • Grove, Knut; Michelsen, Svein. 2014. Lektorene. Lærere, embetsmenn og funksjonærer. Kapittel, sider 312-345. I:
  • Slagstad, Rune; Messel, Jan. 2014. Profesjonshistorier. Pax Forlag. 809 sider. ISBN: 978-82-530-3752-3.
 • Michelsen, Svein. 2014. Learning from the Nordic countries: the case of Norwegian VET- origins and early development 1860- 1950. kapittel, sider 114-117. I:
  • Gonon, Phillip; Berner, Ester. 2014. proceedings from History of Vocational Education and Training (VET): Cases, Concepts and ChallengesInternational Research Conference University of Zurich in cooperation with the University of Potsdam». Universitetet i Zurich/Universitetet i Potsdam, Zurich og Potsdam. 130 sider.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2014. Opplæringskontorenes rolle i kvalitetsarbeidet. kapittel. I:
  • Høst, Håkon. 2014. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på opplæringen i bedrift. Rapport 3 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. NIFU-rapport. 12. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo. 172 sider.
 • Michelsen, Svein; Vabø, Agnete. 2014. Støtteenhet, grunnenhet eller utfører? Kapittel 6, sider 95-113. I:
  • Frølich, Nicoline; Hovdhaugen, Elisabeth; Terum, Lars Inge. 2014. Kvalitet, kapasitet og relevans : Utviklingstrekk i norsk høyere utdanning. Cappelen Damm Akademisk. 342 sider. ISBN: 978-82-02-45050-2.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2013. Nasjonalt system og lokalt arbeid: Om kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. del 3, sider 97-157. I:
  • Høst, Håkon. 2013. Kvalitet i fag- og yrkesopplæringen Fokus på skoleopplæringen: Rapport 2 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. NIFU-rapport. 21. NIFU, FAFO, Høgskolen i Oslo og Akershus, Universitetet i Bergen. 208 sider.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2012. Apprenticeship, Youth and Labour Market Outcomes - A Diachronic Investigation into the Norwegian Case. IV School-to-work-transition, sider 215-234. I:
  • Gonon, Phillip. 2012. Challenges and reforms in vocational education: Aspects of Inclusion and Exclusion. Peter Lang Publishing Group. -215234 sider. ISBN: 978-3-0343-1068-0.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2012. Kvalitetsarbeid, kvalitetstyring og kvalitetsvurdering. kapittel 4, sider 44-63. I:
  • Høst, Håkon. 2012. Kunnskapsgrunnlag og faglige perspektiver for en studie av kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. Rapport 1 Forskning på kvalitet i fag- og yrkesopplæringen. NIFU-rapport. 22. NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning, Oslo. 92 sider.
 • Michelsen, Svein. 2011. Quality Assurance and Accreditation in Norwegian Higher Education: A Tale of Two Universities in Times of Change. kapittel, sider 368-399. I:
  • Halvorsen, Tor; Nyhagen, Atle. 2011. Academic Identities - Academic Challenges? American and European Experience of the Transformation of Higher Education and Research. Cambridge Scholars Publishing. 410 sider. ISBN: 978-1-4438-3439-1.
 • Bleiklie, Ivar; Paradeise, Catherine; Enders, Jürgen; Goastellec, Gaële; Michelsen, Svein; Reale, Emanuela; Westerheijden, Don. 2009. Reform policies and change processes in Europe. 6, sider 88-106. I:
  • Huisman, Jeroen. 2009. International Perspectives on the Governance of Higher Education. Alternative Frameworks for Coordination. Routledge. 320 sider. ISBN: 978-0-415-98933-6.
 • Bleiklie, Ivar; Michelsen, Svein. 2008. The university as enterprise and academic co-determination. 5, sider 57-78. I:
  • Bleiklie, Ivar; Amaral, Alberto; Musselin, Christine. 2008. From Governance to Identity - A Festschrift for Mary Henkel. Springer Publishing Company. 175 sider. ISBN: 978-1-4020-8993-0.
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein; Gitlesen, Jens Petter. 2008. Læreplasser mellom politikk og konjunkturer. kapittel 2, sider 17-28. I:
  • Høst, Håkon. 2008. Fag- og yrkesopplæringen i Norge – noen sentrale utviklingstrekk. NIFU STEP rapport. 2008: 20. NIFU, Oslo. 93 sider.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter. 2008. How the number of apprenticeships are influenced by policy and economic cycles. kapittel 2, sider 17-28. I:
  • Høst, Håkon. 2008. Continuity and Change in Norwegian Vocational Education and Training (VET). NIFU STEP rapport. 2008: 29. NIFU-STEP, Oslo. 105 sider.
 • Olsen, Ole Johnny; Høst, Håkon; Michelsen, Svein. 2008. Veier fra yrkesopplæring til arbeidsliv. En studie av det norske overgangsregimets effektivitet. Kapittel 5, sider 249-332. I:
  • Olofsson, Jonas; Panican, Alexandru. 2008. Ungdomars väg från skola till arbetsliv. Nordiska erfarenheter. Nordiska Ministerrådet, København. 430 sider.
 • Michelsen, Svein. 2007. Arbeidslivsrelasjoner i endring. Om det akademiske ansettelsesforholdet og fagforeningenes medvirkning innen universitetet. kapittel 5, sider 127-152. I:
  • Hjellbrekke, Johs.; Olsen, Ole Johnny; Sakslind, Rune. 2007. Arbeid, kunnskap og sosial ulikhet. Unipub forlag. 376 sider. ISBN: 978-82-7477-324-0.
 • Michelsen, Svein. 2006. Den nye studiestrukturen. Kapittel 3, sider 27-48. I:
  • Michelsen, Svein; Aamodt, Per Olaf. 2006. Kvalitetsreformen møter virkeligheten. NIFUSTEP-Rokkansenteret-NFR, Oslo. 158 sider.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2004. Building the new Governance in Norwegian apprentice organixation. 7, sider 123-143. I:
  • Husemann, Rudolf; Heikkinen, Anja. 2004. Governance and Marketisation in Vocational and Continuing Education. Peter Lang Publishing Group. 214 sider. ISBN: 3-631-50533-7.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2004. Who will nurse us in our old age? - on the erosion of social and cultural Preconditions for Care Education. kapittel 8, sider 139-158. I:
  • Lindgren, Antony. 2004. Social competences in vocational and continuing education. Peter Lang Publishing Group. 255 sider. ISBN: 3-03910-345-8.
 • Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Helge; Michelsen, Svein. 2002. Profesjonar, stat og lokalstyre : om kommunen som iverksettar av statleg velferdsreformer. 185-209. I:
  • 2002. Den nye kommunen : kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 25 sider.
 • Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Michelsen, Svein. 2002. Profesjonar, stat og lokalstyre : om kommunen som iverksettar av statleg velferdsreformer. 185-209. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Introduksjon. 9-16. I:
  • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-834-1.
 • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Introduksjon. 9-12. I:
  • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-834-1.
 • Michelsen, Svein. 2002. Når styringsambisjoner møter en profesjonsutdanning. Om lærerutdanningen og høgskolereformen. 17-52. I:
  • Halvorsen, Tor; Michelsen, Svein. 2002. Faglige forbindelser. Profesjonsutdanning og kunnskapspolitikk etter høgskolereformen. Fagbokforlaget. ISBN: 82-7674-834-1.
 • Michelsen, Svein; Aarseth, Turid; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge; Ramsdal, Helge. 2002. Kommunal organisering og posisjoneringa av profesjonane. 169-184. I:
  • 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 16 sider.
 • Michelsen, Svein; Aarseth, Turid; Ramsdal, Helge. 2002. Kommunal organisering og posisjoneringa av profesjonane. 169-184. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 2002. Some remarks on Norwegian Vocational Education and training policies and lifelong learning. 87-98. I:
  • Harney, Klaus; Heikkinen, Anja; Rahn, Sylvia; Schemmann, Michael. 2002. Lifelong Learning: One Focus, Different Systems. ISBN: 3-631-37705-3.
 • Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir. 2002. Administrasjonen av misnøye. Om kommunen som arbeidsgjevar. 210-234. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir. 2002. Administrasjonen av misnøye. Om kommunen som arbeidsgjevar. 210-234. I:
  • 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Oddbjørn Bukve og Audun Offerdal (red). Det Norske Samlaget. 25 sider.
 • Michelsen, Svein; Osland, Oddgeir. 2002. Administrasjonen av misnøye. Om kommunen som arbeidsgjevar. 210-235. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. MANGLER. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Michelsen, Svein; Ramsdal, Helge; Aarseth, turid. 2002. Kommunal organisering og posisjonering av profesjonane. 169-184. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Ramsdal, Helge; Michelsen, Svein; Aarseth, turid. 2002. Profesjon, stat og lokalstyre. Om kommunen som iverksettar av statlege velferdsreformar. 185-209. I:
  • Bukve, Oddbjørn; Offerdal, Audun Jon. 2002. Den nye kommunen. Kommunal organisering i endring. Det Norske Samlaget. 267 sider. ISBN: 82-521-5913-3.
 • Høst, Håkon; Michelsen, Svein. 2001. The New Careworker - Expanding the Apprentice System into new Fields of Work. 207-226. I:
  • Gonon, Philipp; Haefeli, Kurt; Heikkinen, Anja; Ludwig, Iris. 2001. Gender Perspectives on Vocational Education. ISBN: 3-906763-87-0.
 • Michelsen, Svein. 1999. Apprentice socialization, Biography and Organization. Social conditions for vocational training in Norwegian Industry. 87-113. I:
  • Heikkinen, [Mangler fornavn]; Lien, [Mangler fornavn]; Mjelde, Rolf. 1999. Work of hand and work of minds in times of changes. ISBN: 951-39-0495-4.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon; Gitlesen, Jens Petter. 1999. Mot en ny fagopplæringsordning? Kapittel, sider 19-47. I:
  • Kvalsund, Rune; Deichman-Sørensen, Trine; Aamodt, Per Olaf. 1999. Videregående opplæring - ved en skilleveg? : forskning fra den nasjonale evalueringen av Reform 94. 397 sider. ISBN: 82-518-3906-8.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 1997. Opplæringskontorene i det nye fagopplæringssystemet. I:
  • Lødding, [Mangler fornavn]; Tornes, Knut. 1997. Idealer og paradokser. Aspekter ved gjennomføringen av Refo rm94.
 • Michelsen, Svein; Høst, Håkon. 1996. Fagopplæringen i det kommunale sjølstyret. 219-240. I:
  • Blichfeldt, Jan Frode; et al., [Mangler fornavn]. 1996. Utdanning for alle? ISBN: 82-518-3493-7.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Kvalitet i fag og yrkesopplæringen (2012-2015) (finansiert av Utdanningsdirektoratet
 • The future of Vocational Education in the Nordic countries (finansiert av NORDFORSK)
 • HELOS (2012-215) – om læringsutbytte innen høgre utdanning (finansiert av NFR)