Hjem
Svein Are Mjøss bilde

Svein Are Mjøs

Førsteamanuensis
 • E-postSvein.Mjos@uib.no
 • Telefon+47 55 58 35 53
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
  Rom 
  2016
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

 

Databehandling for analytiske rådata

I instrumentelle analyser som kromatografi eller kromatografi koblet til massespektrometri blir algoritmer for identifikasjon og kvantifisering av forbindelser vanligvis anvendt direkte på rådata. Men mye kan gjøres for å bedre kvaliteten på analytiske data før identifikasjon og kvantifisering. Utvikling og anvendelse av metodikk for støyreduksjon, oppløsning av overlappende signaler og standardisering av spektra er viktige forskningsaktiviteter innen dette feltet.

Identifikasjon av forbindelser basert på multivariat metodikk

I mange tilfeller vil en statistisk behandling av spektra gi mer informasjon om molekylstruktur enn klassisk visuell tolkning av spektrene. I kromatografiske analyser vil statistisk analyse av retensjonstider og retensjonsindekser også kunne bidra betydelig til sikrere identifikasjoner. Forskningsaktiviteter innen dette feltet inkluderer tolkning av massespektra ved hjelp av multivariat klassifisering og regresjon, modellering av retensjonsindekser og bruk av kombinert informasjon fra spektre og kromatografisk retensjon for identifikasjon av molekyler.

Optimalisering og validering av analytiske metoder

Forskningsaktiviteter i dette området inkluderer bruk av responsflatemetodikk for optimalisering av kromatografisk oppløsning, systematisk behandling av kromatografiske retensjonsdata, og studier av ekstraksjonsmetoders effektivitet.

Analytiske anvendelser

Metodikken beskrevet over blir anvendt innen analyse av lipider, organiske miljøgifter og flyktige forbindelser. Anvendte teknikker er gasskromatografi (GC), væskekromatografi (LC), massespektrometri (MS) og koblede teknikker som GC-MS og LC-MS.

 

 

Kurs

Jeg underviser i emnet KJEM/FARM-250 Analytisk Kjemi.

Masteroppgaver

Masteroppgaver tilbys innen analytisk kjemi og kjemometri eller innen miljøkjemi.

Innen analytisk kjemi vil oppgavene normalt være knyttet til analyse av lipider med gasskromatografi, væskekromatografi eller massespektrometri. Karakterisering av lipider er av stor betydning innen felter som medisin, ernæring og miljøstudier. Behandling av data med kjemometriske metoder vil være essensielt i de fleste oppgavene.

Oppgaver i miljøkjemi vil normalt være knyttet til analyse av forekomst, effekter eller egenskaper til organiske miljøgifter ved hjelp av kromatografiske og massespektrometriske metoder. Det er vanlig at oppgavene utføres i samarbeid med andre forskningsmiljøer i Bergen.

 

 

Tidsskriftartikler
 • Drotningsvik, Aslaug; Vikøren, Linn Anja Slåke; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge; Pampanin, Daniela Maria; Flesland, Ola; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2018. Water-soluble fish protein intake led to lower serum and liver cholesterol concentrations in obese zucker fa/fa rats. Marine Drugs. 16:149: 1-12. doi: 10.3390/md16050149
 • Steinrücken, Pia; Mjøs, Svein Are; Prestegard, Siv Kristin; Erga, Svein Rune. 2018. Enhancing EPA Content in an Arctic Diatom: A Factorial Design Study to Evaluate Interactive Effects of Growth Factors. Frontiers in Plant Science. 9. Publisert 2018-04-17.
 • Steinrücken, Pia; Prestegard, Siv Kristin; de Vree, Jeroen Hendrik; Storesund, Julia Endresen; Pree, Bernadette; Mjøs, Svein Are; Erga, Svein Rune. 2018. Comparing EPA production and fatty acid profiles of three Phaeodactylum tricornutum strains under western Norwegian climate conditions. Algal Research. 30: 11-22. doi: 10.1016/j.algal.2017.12.001
 • Helland, Anita; Bratlie, Marianne; Hagen, Ingrid Valheim; Mjøs, Svein Are; Sørnes, Steinar; Halstensen, Alfred; Brokstad, Karl Albert; Sveier, Harald; Rosenlund, Grethe; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2017. High intake of fatty fish, but not of lean fish, improved postprandial glucose regulation and increased the n-3 PUFA content in the leucocyte membrane in healthy overweight adults: A randomised trial. British Journal of Nutrition. 117: 1368-1378. doi: 10.1017/S0007114517001234
 • Hvidsten, Ina; Mjøs, Svein Are; Bødtker, Gunhild; Barth, Tanja. 2017. Lipids of Dietzia sp. A14101. Part II: A study of the dynamics of the release of surface active compounds by Dietzia sp. A14101 into the medium. Chemistry and Physics of Lipids. 208: 31-42. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2017.08.007
 • Hvidsten, Ina; Mjøs, Svein Are; Holmelid, Bjarte; Bødtker, Gunhild; Barth, Tanja. 2017. Lipids of Dietzia sp. A14101. Part I: A study of the production dynamics of surface-active compounds. Chemistry and Physics of Lipids. 208: 19-30. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2017.08.006
 • Steinrücken, Pia; Erga, Svein Rune; Mjøs, Svein Are; Kleivdal, Hans Torstein; Prestegard, Siv Kristin. 2017. Bioprospecting North Atlantic microalgae with fast growth and high polyunsaturated fatty acid (PUFA) content for microalgae-based technologies. Algal Research. 26: 392-401. doi: 10.1016/j.algal.2017.07.030
 • Vikøren, Linn Anja Slåke; Drotningsvik, Aslaug; Bergseth, Marthe Tønder; Mjøs, Svein Are; Mola, Nazanin; Leh, Sabine Maria; Mellgren, Gunnar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2017. Effects of baked and raw salmon fillet on lipids and n-3 PUFAs in serum and tissues in Zucker fa/fa rats. Food & Nutrition Research. 61:133395: 1-12. doi: 10.1080/16546628.2017.1333395
 • Araujo, Pedro; Zhu, Han; Breivik, Joar Fjørtoft; Hjelle, Jan Idar; Zeng, Yingxu; Mjøs, Svein Are. 2016. Plackett-Burman design and fragmentation studies to assist the 1 comparison of techniques used to extract phospholipids prior to regiospecific characterization by liquid chromatography mass spectrometry. American Journal of Modern Chromatography. 3: 1-22. doi: 10.7726/ajmc.1001
 • Drotningsvik, Aslaug; Mjøs, Svein Are; Pampanin, Daniela Maria; Slizyte, Rasa; Carvajal, Ana Karina; Remman, Tore; Høgøy, Ingmar; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2016. Dietary fish protein hydrolysates containing bioactive motifs affect serum and adipose tissue fatty acid compositions, serum lipids, postprandial glucose regulation and growth in obese Zucker fa/fa rats. British Journal of Nutrition. 116: 1336-1345. doi: 10.1017/S0007114516003548
 • Lin, Chenchen; Andersen, John Roger; Våge, Villy; Rajalahti, Tarja; Mjøs, Svein Are; Kvalheim, Olav Martin. 2016. Intensive lifestyle intervention provides rapid reduction of serum fatty acid levels in women with severe obesity without lowering omega-3 to unhealthy levels. Clinical Obesity. 6. 259-267. doi: 10.1111/cob.12151
 • Lin, Chenchen; Rajalahti, Tarja; Mjøs, Svein Are; Kvalheim, Olav Martin. 2016. Predictive associations between serum fatty acids and lipoproteins in healthy non-obese Norwegians: implications for cardiovascular health. Metabolomics. 12. doi: 10.1007/s11306-015-0886-4
 • Prestegard, Siv Kristin; Erga, Svein Rune; Steinrücken, Pia; Mjøs, Svein Are; Knutsen, Gjert; Rohloff, Jens. 2016. Specific metabolites in a Phaeodactylum tricornutum strain isolated from Western Norwegian fjord water. Marine Drugs. 14. 17 sider. doi: 10.3390/md14010009
 • Rajalahti, Tarja; Lin, Chenchen; Mjøs, Svein Are; Kvalheim, Olav Martin. 2016. Serum fatty acid and lipoprotein subclass concentrations and their associations in prepubertal healthy Norwegian children. Metabolomics. 12. doi: 10.1007/s11306-016-1020-y
 • Rajalahti, Tarja; Lin, Chenchen; Mjøs, Svein Are; Kvalheim, Olav Martin. 2016. Changes in serum fatty acid and lipoprotein subclass concentrations from prepuberty to adulthood and during aging. Metabolomics. 12:51. 10 sider. doi: 10.1007/s11306-016-0968-y
 • Sørensen, Lisbet; Meier, Sonnich; Mjøs, Svein Are. 2016. Application of gas chromatography/tandem mass spectrometry to determine a wide range of petrogenic alkylated polycyclic aromatic hydrocarbons in biotic samples. Rapid Communications in Mass Spectrometry. 30: 2052-2058. doi: 10.1002/rcm.7688
 • Zeng, Yingxu; Du, Zhen-yu; Mjøs, Svein Are; Grung, Bjørn; Midtbø, Lisa Kolden. 2016. Methylmercury Increases and Eicosapentaenoic Acid Decreases the Relative Amounts of Arachidonic Acid-Containing Phospholipids in Mouse Brain. Lipids. 51: 61-73. doi: 10.1007/s11745-015-4087-8
 • Zeng, Yingxu; Mjøs, Svein Are; Araujo, Pedro; Grung, Bjørn; Midtbø, Lisa Kolden; Du, Zhen-yu. 2016. An LC–MS-based lipidomics approach for studying the impact of dietary eicosapentaenoic acid on modulating methylmercury toxicity in mice. Metabolomics. 12:174. doi: 10.1007/s11306-016-1121-7
 • Zeng, Yingxu; Mjøs, Svein Are; David, Fabrice; Schmid, Adrien W. 2016. Extension of least squares spectral resolution algorithm to high-resolution lipidomics data. Analytica Chimica Acta. 914: 35-46. doi: 10.1016/j.aca.2016.02.002
 • Apablaza, Patricia; Brevik, Øyvind Jakobsen; Mjøs, Svein Are; Valdebenito, Samuel; Ilardi, Pedro; Battaglia, Juan; Dalsgaard, Inger; Nylund, Are. 2015. Variable Number of Tandem Repeats (VNTR) analysis of Flavobacterium psychrophilum from salmonids in Chile and Norway. BMC Veterinary Research. 11:150. doi: 10.1186/s12917-015-0469-7
 • Giskeødegård, Guro F.; Hansen, Ailin Falkmo; Bertilsson, Helena; Villa Gonzalez, Susana; Kristiansen, Kåre Andre; Bruheim, Per; Mjøs, Svein Are; Angelsen, Anders; Bathen, Tone Frost; Tessem, May-Britt. 2015. Metabolic markers in blood can separate prostate cancer from benign prostatic hyperplasia. British Journal of Cancer. 113: 1712-1719. doi: 10.1038/bjc.2015.411
 • Hvidsten, Ina; Mjøs, Svein Are; Bødtker, Gunhild; Barth, Tanja. 2015. Data on pigments and long-chain fatty compounds identified in Dietzia sp. A14101 grown on simple and complex hydrocarbons. Data in Brief. 4: 622-629. doi: 10.1016/j.dib.2015.07.022
 • Hvidsten, Ina; Mjøs, Svein Are; Bødtker, Gunhild; Barth, Tanja. 2015. Fatty acids in bacterium Dietzia sp grown on simple and complex hydrocarbons determined as FAME by GC-MS. Chemistry and Physics of Lipids. 190: 15-26. doi: 10.1016/j.chemphyslip.2015.06.002
 • Lin, Chenchen; Våge, Villy; Mjøs, Svein Are; Kvalheim, Olav Martin. 2015. Changes in Serum Fatty Acid Levels During the First Year After Bariatric Surgery. Obesity Surgery. Published ahead of print. doi: 10.1007/s11695-015-1980-4
 • Mjøs, Svein Are; Waktola, Habtewold D. 2015. Optimizing the relationship between chromatographic efficiency and retention times in temperature-programmed gas chromatography. Journal of Separation Science. 38: 3014-3027. doi: 10.1002/jssc.201500364
 • Bekhit, Michael Yemane; Grung, Bjørn; Mjøs, Svein Are. 2014. Determination of Omega-3 Fatty Acids in Fish Oil Supplements Using Vibrational Spectroscopy and Chemometric Methods. Applied Spectroscopy. 68: 1190-1200. doi: 10.1366/13-07210
 • Chhaganlal, Milan; Skartland, Liv Kjersti; Mjøs, Svein Are. 2014. Transfer of retention patterns in gas chromatography by means of response surface methodology. Journal of Chromatography A. 1332: 64-72. doi: 10.1016/j.chroma.2014.01.039
 • Drotningsvik, Aslaug; Mjøs, Svein Are; Høgøy, Ingmar Johan; Remman, Tore; Gudbrandsen, Oddrun Anita. 2014. A low dietary intake of cod protein is sufficient to increase growth, improve serum and tissue fatty acid compositions, and lower serum postprandial glucose and fasting non-esterified fatty acid concentrations in obese Zucker fa/fa rats. European Journal of Nutrition. 54: 1151-1160. doi: 10.1007/s00394-014-0793-x
 • Gudbrandsen, Oddrun Anita; Kodama, Yosuke; Mjøs, Svein Are; Zhao, Chun-Mei; Johannesen, Helene; Brattbakk, Hans-Richard; Haugen, Christine; Kulseng, Bård Eirik; Mellgren, Gunnar; Chen, Duan. 2014. Effects of duodenal switch alone or in combination with sleeve gastrectomy on body weight and lipid metabolism in rats. Nutrition and Diabetes. 4. 6 sider. doi: 10.1038/nutd.2014.22
 • Lin, Chenchen; Mjøs, Svein Are; Våge, Villy; Kvalheim, Olav Martin. 2014. Effect of two types of bariatric surgery on the fatty acid profile in serum. The Complexity of obesity proceedings. 1. doi: 10.6084/m9.figshare.1211862
 • Lin, Chenchen; Wasta, Ziar Miran; Mjøs, Svein Are. 2014. Evaluation of the retention pattern on ionic liquid columns for gas chromatographic analyses of fatty acid methyl esters. Journal of Chromatography A. 1350: 83-91. doi: 10.1016/j.chroma.2014.05.023
 • Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge. 2014. Influence of type of raw material on fishmeal physicochemical properties, the extrusion process, starch gelatinization and physical quality of fish feed. Aquaculture Nutrition. 20: 410-420. doi: 10.1111/anu.12093
 • Kousoulaki, Katerina; Rønnestad, Ivar; Olsen, Hanne Jorun; Rathore, Raja Mansingh; Campbell, Paddy; Nordrum, Sigve; Berge, Rolf Kristian; Mjøs, Svein Are; Kalananthan, Tharmini; Albrektsen, Sissel. 2013. Krill hydrolysate free amino acids responsible for feed intake stimulation in Atlantic salmon (Salmo salar). Aquaculture Nutrition. 19: 47-61. doi: 10.1111/anu.12094
 • Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are; Oterhals, Åge. 2013. Impact of variability in fishmeal physicochemical properties on the extrusion process, starch gelatinization and pellet durability and hardness. Animal Feed Science and Technology. 179: 77-84. doi: 10.1016/j.anifeedsci.2012.10.009
 • Wasta, Ziar Miran; Mjøs, Svein Are. 2013. A database of chromatographic properties and mass spectra of fatty acid methyl esters from omega-3 products. Journal of Chromatography A. 1299: 94-102. doi: 10.1016/j.chroma.2013.05.056
 • Zeng, Yingxu; Mjøs, Svein Are; Meier, Sonnich; Lin, Chenchen; Vadla, Reidun. 2013. Least squares spectral resolution of liquid chromatography-mass spectrometry data of glycerophospholipids. Journal of Chromatography A. 1280: 23-34. doi: 10.1016/j.chroma.2012.12.070
 • Kousoulaki, Katerina; Olsen, Hanne Jorun; Albrektsen, Sissel; Langmyhr, Eyolf; Mjøs, Svein Are; Campbell, Paddy; Aksnes, Anders. 2012. High growth rates in Atlantic salmon (Salmo salar L.) fed 7.5% fish meal in the diet. Micro-, ultra- and nano-filtration of stickwater and effects of different fractions and compounds on pellet quality and fish performance. Aquaculture. 338: 134-146. doi: 10.1016/j.aquaculture.2012.01.017
 • Sciotto, Caterina; Mjøs, Svein Are. 2012. Trans isomers of EPA and DHA in Omega-3 products on the European market. Lipids. 47: 659-667. doi: 10.1007/s11745-012-3672-3
 • Xiao, Liping; Mjøs, Svein Are; Haugsgjerd, Bjørn Ole. 2012. Efficiencies of three common lipid extraction methods evaluated by calculating mass balances of the fatty acids. Journal of Food Composition and Analysis. 25: 198-207. doi: 10.1016/j.jfca.2011.08.003
 • Mjøs, Svein Are; Haugsgjerd, Bjørn Ole. 2011. Trans Fatty Acid Analyses in Samples of Marine Origin: The Risk of False Positives. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 59: 3520-3531. doi: 10.1021/jf104156v
 • Skartland, Liv Kjersti; Mjøs, Svein Are; Grung, Bjørn. 2011. Experimental designs for modeling retention patterns and separation efficiency in analysis of fatty acid methyl esters by gas chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A. 1218: 6823-6831. doi: 10.1016/j.chroma.2011.07.077
 • Zhang, Liangxiao; Mjøs, Svein Are; Meier, Sonnich; Kvalheim, Olav Martin; Liang, Yizeng. 2010. The vector of calibration ratios: A simple transfer method for mass spectra. Journal of Chromatography A. 1217: 5986-5994. doi: 10.1016/j.chroma.2010.07.039
 • Mjøs, Svein Are; Grung, Bjørn. 2009. A Rank annihilation approach to reducing the scan-effect in gas chromatography-mass spectrometry data. Analytica Chimica Acta. 640: 33-39. doi: 10.1016/j.aca.2009.03.011
 • Mjøs, Svein Are. 2008. Retention behavior of trans isomers of eicosapentaenoic and docosahexaenoic acid methyl esters on a polyethylene glycol stationary phase. European Journal of Lipid Science and Technology. 110: 547-553. doi: 10.1002/ejlt.200700225
 • Boitsov, Stepan; Mjøs, Svein Are; Meier, Sonnich. 2007. Identification of estrogen-like alkylphenols in produced water from offshore oil installations. Marine Environmental Research. 64: 651-655. doi: 10.1016/j.marenvres.2007.07.001
 • Meier, Sonnich; Mjøs, Svein Are; Joensen, Horaldur; Grahl-Nielsen, Otto. 2006. Validation of a one-step extraction/methylation method for determination of fatty acids and cholesterol in marine tissues. Journal of Chromatography A. 1104: 291-298. doi: 10.1016/j.chroma.2005.11.045
 • Mjøs, Svein Are. 2006. Prediction of equivalent chain lengths from two-dimensional fatty acid retention indices. Journal of Chromatography A. 1122: 249-254. doi: 10.1016/j.chroma.2006.04.067
 • Mjøs, Svein Are; Meier, Sonnich; Boitsov, Stepan. 2006. Alkylphenol retention indices. Journal of Chromatography A. 1123: 98-105. doi: 10.1016/j.chroma.2006.05.002
 • Mjøs, Svein Are; Meier, Sonnich; Grahl-Nielsen, Otto. 2006. Geometrical isomerisation of double bonds in acid catalysed preparation of fatty acid methyl esters. European Journal of Lipid Science and Technology. 108: 315-322. doi: 10.1002/ejlt.200500298
 • Mjøs, Svein Are; Solvang, Marianne. 2006. Patterns in volatile components over heated fish powders. Food Research International. 39: 190-202. doi: 10.1016/j.foodres.2005.07.006
 • Mjøs, Svein Are; Solvang, Marianne. 2006. Geometrical isomerisation of EPA and DHA at high temperatures. European Journal of Lipid Science and Technology. 108: 589-597. doi: 10.1002/ejlt.200600055
 • Mjøs, Svein Are. 2005. Properties of trans isomers of eicosapentaenoic acid and eicosahexaenoic acid methyl esters on cyanopropyl stationary phases. Journal of Chromatography A. 1100: 185-192. doi: 10.1016/j.chroma.2005.09.079
 • Mjøs, Svein Are. 2004. The prediction of fatty acid structure from selected ions in electron impact mass spectra of fatty acid methyl esters. European Journal of Lipid Science and Technology. 106: 550-560. doi: 10.1002/ejlt.200401013
 • Mjøs, Svein Are. 2004. Two-dimensional fatty acid retention indices. Journal of Chromatography A. 1061: 201-209. doi: 10.1016/j.chroma.2004.11.025
 • Mjøs, Svein Are. 2004. Quantification of linolenic acid isomers by gas chromatography-mass spectrometry and deconvolution of overlapping chromatographic peaks. European Journal of Lipid Science and Technology. 106: 307-318. doi: 10.1002/ejlt.200300909
 • Mjøs, Svein Are. 2003. Identification of fatty acids in gas chromatography by application of different temperature and pressure programs on a single capillary column. Journal of Chromatography A. 1015: 151-161. doi: 10.1016/S0021-9673(03)01240-8
 • Mjøs, Svein Are. 2003. Spectral transformations for deconvolution methods applied on gas chromatography–mass spectrometry data. Analytica Chimica Acta. 488: 231-241. doi: 10.1016/S0003-2670(03)00679-2
 • Mjøs, Svein Are; Pettersen, Jan. 2003. Determination of trans double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters from their electron impact mass spectra. European Journal of Lipid Science and Technology. 105: 156-164. doi: 10.1002/ejlt.200390031
 • Mjøs, Svein Are; Pettersen, jan. 2003. A rapid method for the analysis of hydrogenated fats by GC with IR detection. Journal of the American Oil Chemists Society. 80: 839-846. doi: 10.1007/s11746-003-0783-0
Rapporter/avhandlinger
 • Samuelsen, Tor Andreas; Mjøs, Svein Are. 2015. Fishmeal physicochemical properties – Impact on the fish feed extrusion process, phase transitions and physical pellet quality. University of Bergen.
 • Mjøs, Svein Are; Haugsgjerd, Bjørn Ole. 2011. Analyse av transfettsyrer i marine lipider – Risiko for falske positive. Nofima rapportserie. 21/2011. Nofima AS, Tromsø. 5 sider.
 • Solvang, Marianne; Mjøs, Svein Are. 2007. Flyktige komponenter i tørrfisk. Nofima rapportserie. 26/2007. Nofima AS (tidligere Fiskeriforskning), Tromsø. 20276 sider.
 • Mjøs, Svein Are. 2006. Interpretation of chromatographic and mass spectrometric data from analyses of fatty acid methyl esters – Application of multivariate methods.
 • Mjøs, Svein Are. 1996. Effekter på fettsyresammensetningen i egg fra atlantisk torsk (Gadus morhua) : bruk av gasskromatografi og multivariate metoder. UiB. 106 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

L. Zhang, S.A. Mjøs, S. Meier, O.M. Kvalheim, Y. Liang (2010) The vector of calibration ratios: A simple transfer method for mass spectra. J. Chromatogr. 1217: 5986-5994 [DOI: 10.1016/j.chroma.2010.07.039]

S.A. Mjøs, B. Grung (2009) A rank annihilation approach to reducing the scan-effect in gas chromatography – mass spectrometry data. Anal. Chim. Acta 640: 33-39 [DOI: 10.1016/j.aca.2009.03.011]

S.A. Mjøs (2008) Trans isomers of eicosapentaenoic and docosahexaenoic methyl esters on a polyethylene glycol (PEG) stationary phase. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 110: 547-553 [DOI: 10.1002/ejlt.200700225]

S. Boitsov, S.A. Mjøs, S. Meier (2007) Identification of estrogen-like alkylphenols in produced water from offshore oil installations. Marine Environmental Research 64: 651-665 [DOI: 10.1016/j.marenvres.2007.07.001]

S.A. Mjøs (2006) Interpretation of chromatographic and mass spectrometric data from analyses of fatty acid methyl esters – Application of multivariate methods, PhD thesis, University of Bergen [ISSN: 82-308-0260-2]

S.A. Mjøs, M. Solvang (2006) Geometrical isomerisation of EPA and DHA at high temperatures. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 108: 589-597 [DOI: 10.1002/ejlt.200600055]

S.A. Mjøs (2006) Prediction of equivalent chain lengths from two-dimensional fatty acid retention indices. J. Chromatography A. 1122: 249-254 [DOI: 10.1016/j.chroma.2006.04.067]

S.A. Mjøs, S. Boitsov, S. Meier (2006) Alkylphenol retention indices (APRI). J. Chromatography A. 1123: 98-105 [DOI: 10.1016/j.chroma.2006.05.002].

S.A. Mjøs, O. Grahl-Nielsen (2006) Prediction of gas chromatographic retention of polyunsaturated fatty acid methyl esters. J. Chromatography A. 1110: 171-180 [DOI: 10.1016/j.chroma.2006.01.092]

S.A. Mjøs, S. Meier, O. Grahl-Nielsen, Geometrical isomerisation of double bonds in acid catalysed preparation of fatty acid methyl esters. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 108: 315-322 [DOI: 10.1002/ejlt.200500298]

S. Meier, S.A. Mjøs, H. Joenssen, O. Grahl-Nielsen (2006) Validation of a one-step extraction/methylation method for determination of fatty acids and cholesterol in marine tissues. J. Chromatography A. 1104: 291-298 [DOI: 10.1016/j.chroma.2005.11.045]

S.A. Mjøs & M. Solvang (2006) Patterns in volatile components over heated fish powders. Food Research International 39: 190-202 [DOI: 10.1016/j.foodres.2005.07.006]

S.A. Mjøs (2005) Properties of trans isomers of eicosapentaenoic acid and eicosahexaenoic acid methyl esters on cyanopropyl stationary phases. J. Chromatography A. 1100: 185-192 [DOI: 10.1016/j.chroma.2005.09.079]

S.A. Mjøs (2004) Two-dimensional fatty acid retention indices. J. Chromatography A 1061: 201-209 [DOI: 10.1016/j.chroma.2004.11.025]

S.A. Mjøs (2004) The prediction of fatty acid structure from selected ions in electron impact mass spectra of fatty acid methyl esters. Eur. J. Lipid. Sci. Technol. 106: 550-560 [DOI: 10.1002/ejlt.200401013]

S.A. Mjøs (2004) Quantification of linolenic acid isomers by gas chromatography/mass spectrometry and deconvolution of overlapping chromatographic peaks. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 106: 307-318 [DOI: 10.1002/ejlt.200300909]

S.A. Mjøs (2003) Identification of fatty acids in gas chromatography by application of different temperature and pressure programs on a single capillary column. J. Chromatography A, 1015: 151-161 [DOI: 10.1016/S0021-9673(03)01240-8]

S.A. Mjøs (2003) Spectral transformations for deconvolution methods applied on gas chromatography-mass spectrometry data. Analytica Chimica Acta 488: 231-241 [DOI: 10.1016/S0003-2670(03)00679-2]

S.A. Mjøs & Pettersen (2003) A rapid method for the analysis of hydrogenated fats by GC with IR detection. J. Am. Oil Chem. Soc. 80: 839-846 [DOI: 10.1007/s11746-003-0783-0]

S.A. Mjøs & J. Pettersen (2003) Determination of trans double bonds in polyunsaturated fatty acid methyl esters from their electron impact mass spectra. Eur. J. Lipid Sci. Technol. 105: 156-164 [DOI: 10.1002/ejlt.200390031]

Nenseter, Østerud, Larsen, Strøm, Bergei, Hewitt, Holven,  Hagve, Mjøs, Solvang, Pettersen, Opstvedt, Ose. (2000) Effect on Norwegian fish powder on risk factors for coronary heart disease among hypercholesterolemic individuals.  Nutr. Metab. Cardiovasc. Dis. 10: 323-330.