Hjem
Svein Atle Skålevågs bilde

Svein Atle Skålevåg

Professor, vitenskapshistorie
 • E-postSvein.Skalevag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 77
 • Besøksadresse
  Dokkeveien 2b, 2. et.
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Min forskning har hovedsakelig kretset rundt psykiatrisk og medisinsk kunnskapshistorie. I tillegg har jeg hatt en sterk interesse for historiefagets kunnskapshistorie, og for det som i en bredere forstand kalles historisk epistemologi. Forskningen har særlig vært informert av Michel Foucaults arbeider om makt, kunnskap og styring, og av de forskningstradisjonene som har utviklet seg i kjølvannet av dette forfatterskapet.

De siste årene har jeg arbeidet med den strafferettslige utilregnelighetens historie i Norge, et arbeid som også har skapt en sterk interesse for retten som en arena for forhandlinger om kunnskap. Dette arbeidet ble publisert som en monografi, Utilregnelighet - en historie om rett og medisin, i 2016. Boka er basert på et bredt kildemateriale fra psykiatrisk og juridisk praksis, og jeg ser her på hvordan psykiatri, psykologi, kriminologi og juss har grepet inn i hverandre i og omkring strafferettens utilregnelighetsproblem. Framstillingene dekker over mer enn 200 års historie, fra slutten av 1700-tallet til vår tid. 

Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. En indre makt. Howitzfeiden og psykiatriens framvekst. Historisk Tidsskrift (Danmark). 47-78.
 • Vis forfatter(e) 2014. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse. International Journal of Law and Psychiatry. 82-90.
 • Vis forfatter(e) 2012. Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood. Law and humanities. 243-259.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930. Tidsskrift for kjønnsforskning. 7-27.
 • Vis forfatter(e) 2009. Det generelle, det spesifikke og historiens metode. Nytt Norsk Tidsskrift. 82-90.
 • Vis forfatter(e) 2008. Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi. Historisk Tidsskrift (Norge). 305-316.
 • Vis forfatter(e) 2007. Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911. Acta Borealia. 109-129.
 • Vis forfatter(e) 2006. The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry. Medical history. 49-68.
 • Vis forfatter(e) 2006. Psykiatriens historie hos Michel Foucault. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning.
 • Vis forfatter(e) 2006. ""At belyse en sjæl lige ind i mysteriet"". Nytt Norsk Tidsskrift. 46-60.
 • Vis forfatter(e) 2005. Drømmenes sakkyndighet - profesjonsinteresser og rettspsykiatri. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 24-27.
 • Vis forfatter(e) 2003. Sykehushistorie. Nyhetsbrev for Nätvärk för nordisk välfärdshistoria.
 • Vis forfatter(e) 2002. Sykdom og tilregnelighet - fra sakkyndighetens historie. Tidsskrift for Den norske legeforening. 65-68.
 • Vis forfatter(e) 2002. Constructing curative instruments: psychiatric architecture in Norway, 1820 - 1920. History of Psychiatry. 51-68.
 • Vis forfatter(e) 2001. Sannheter om sinnet - Ibsen og psykiatrien. Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) 2000. En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra. Historisk Tidsskrift (Norge). 352-373.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. 6. 6. .
 • Vis forfatter(e) 2003. Fra normalitetens historie. 10. 10. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Foucault og historien.
 • Vis forfatter(e) 2018. Den frie viljen og rettspsykiatriens oppkomst.
 • Vis forfatter(e) 2016. Utilregnelighetens historie.
 • Vis forfatter(e) 2013. Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem.
 • Vis forfatter(e) 2011. Født forbryter?
 • Vis forfatter(e) 2006. Galskapens historie.
 • Vis forfatter(e) 2004. Ibsen og psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) 2003. Sinnssykdom ved forrige århundreskifte - normering og medikalisering.
 • Vis forfatter(e) 2003. Dårekister og psykiatriske sykehus. Bergen.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Was the Norwegian forensic culture of the 20th century a culture of consensus?
 • Vis forfatter(e) 2019. «De andre historikerne» - om historieskrivning innenfor andre fagfelt.
 • Vis forfatter(e) 2019. Psychiatry before social science. Responisbility and abnormality in the early 19th century.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hypochondria.
 • Vis forfatter(e) 2017. Rettspsykiatriens oppkomst.
 • Vis forfatter(e) 2017. Knut Hamsun, the Long Life and anti-narrativism.
 • Vis forfatter(e) 2017. Is there an expiry date on responsibility?
 • Vis forfatter(e) 2017. Filosofisk, etisk og strafferettslig perspektiv.
 • Vis forfatter(e) 2016. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.
 • Vis forfatter(e) 2016. Psychiatry and life narratives.
 • Vis forfatter(e) 2016. Er tilregnelighet et vitenskapelig spørsmål? Om psykiatriens rolle i norsk rettshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2013. Criminal Anthropology and the Question of Responsibility (19th Century).
 • Vis forfatter(e) 2012. Tilregnelighetsspørsmålet før psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) 2012. Tilregnelighet som psykiatrisk, juridisk og historisk problem.
 • Vis forfatter(e) 2011. Prostitutionology.
 • Vis forfatter(e) 2011. Incubation and indecency; medicine and prostitution in fin-de-siecle Norway.
 • Vis forfatter(e) 2011. Incubation and indecency. Ways of knowing prostitution in fin-de-sciecle Norway.
 • Vis forfatter(e) 2010. ”Syntesen: Å se alt fra ett punkt ”.
 • Vis forfatter(e) 2010. Å snakke om historie innenfra. "Samfunnsforsvar" som eksempel på historisk problematikk.
 • Vis forfatter(e) 2010. Positivist criminology – a failed science? Some reflections from a project on the history of criminal law.
 • Vis forfatter(e) 2010. Desire, disease and disgrace: Representations of buyers and sellers of sex in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s.
 • Vis forfatter(e) 2010. Desire, disease and disgrace: Narratives of prostitution in two Norwegian criminal law debates, 1890s and 2000s.
 • Vis forfatter(e) 2009. Subjects as (medical) objects. Medical knowledge and criminal law debates in mid-war Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. On the notion of social defence.
 • Vis forfatter(e) 2009. Making up people. Om Ian Hacking.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fra forbrytelsens til forbryterens natur. Kunnskap, rett og tilregnelighet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Samfunnsforsvar og strafferetten.
 • Vis forfatter(e) 2008. Putting the mind in the body and the body in the law. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840 - 1935.
 • Vis forfatter(e) 2007. Discourse and narrativity: analyzing texts from psychiatric practice.
 • Vis forfatter(e) 2006. Sámi Psyche, Mental Health and Legal Accountability.
 • Vis forfatter(e) 2006. Psychoanalysis and/as Science. Norway 1900-1930.
 • Vis forfatter(e) 2006. Lov og disiplin. Psykiatriens historie hos Michel Foucault.
 • Vis forfatter(e) 2006. Law vs discipline.
 • Vis forfatter(e) 2006. Foucaults klinikk.
 • Vis forfatter(e) 2006. Disiplin og lov. Perspektiver på juss og medisin.
 • Vis forfatter(e) 2005. To Burghölzli and back. Migrating medical ideas in the early age of psychoanalysis.
 • Vis forfatter(e) 2005. Rase, kultur og tilregnelighet. Et psykiatrihistorisk kasus.
 • Vis forfatter(e) 2005. Når det faktiske blir normativt og det normative et faktum.
 • Vis forfatter(e) 2005. Hamsun, dommen og diagnosen.
 • Vis forfatter(e) 2005. Foucault og virkeligheten; noen tanker om historisk praksis.
 • Vis forfatter(e) 2005. "Fast som et fantom i det blå" - Om Hamsun, litteraturen og vitenskapene om sinnet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det forbryterske sinnet.
 • Vis forfatter(e) 2004. Truth and negotiation. The law/medicine divide in forensic practice in late 19th century Norway.
 • Vis forfatter(e) 2004. Mord og medisin. Knud som slo ihjel sin egen mor.
 • Vis forfatter(e) 2003. Psykiatriens historie.
 • Vis forfatter(e) 2003. Murder and medicine. Expertise and the law.
 • Vis forfatter(e) 2003. Medisinens autoritet. Om rettspsykiatri i Norge på 1800-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2003. Galskapens bilder.
 • Vis forfatter(e) 2003. Forholdet mellom psykiatri og politikk.
 • Vis forfatter(e) 2003. Establishing forensic psychiatry in 19th century Norway.
 • Vis forfatter(e) 2002. Mord og medisin. Prosjektpresentasjon.
 • Vis forfatter(e) 2002. Linjer i psykiatriens historie.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ibsens leger.
 • Vis forfatter(e) 2002. Ibsen og psykiatrien.
 • Vis forfatter(e) 2002. ESTABLISHING FORENSIC PSYCHIATRY IN 19TH CENTURY NORWAY.
 • Vis forfatter(e) 2002. "Store og små historier. Pasientjournalen som kilde til sinnssykdommens historie.".
 • Vis forfatter(e) 2001. Historikerne og Foucault.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2011. Om innbilningskraften i medisinen. Anmeldelse av Lars Ove Andersen: Før placeboeffekten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2529-2529.
 • Vis forfatter(e) 2011. Et desentrert blikk for politikk. Omtale av Kristin Asdal: "Politikkens natur. Naturens politikk.". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie.
 • Vis forfatter(e) 2010. Per Haave: Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Vis forfatter(e) 2010. En fullt ut sann roman. Prosa - tidsskrift for skribenter. 26-29.
 • Vis forfatter(e) 2010. Disseksjon – en medisinsk overgangsrite. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2512-2513.
 • Vis forfatter(e) 2010. Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift (Norge). 125-129.
 • Vis forfatter(e) 2009. May-Brith Ohman Nielsen: Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830 - 1880. HIFO-nytt. 40-44.
 • Vis forfatter(e) 2008. Neurosis and modernity: the age of nervousness in Sweden. Medical history. 556-557.
 • Vis forfatter(e) 2006. Om å fange pasientens stemme i psykiatrihistorien. Anmeldelse av "Det forrykte menneske. Den psykisk syke i historien". Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 125-126.
 • Vis forfatter(e) 2006. En human kritikk? Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 103-105.
 • Vis forfatter(e) 2004. Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603 - 2003. Bind 2. Historisk Tidsskrift (Norge). 136-141.
 • Vis forfatter(e) 2003. Kan galskapen ha et hus? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo.
 • Vis forfatter(e) 2002. Jenny Björkman, Vård for samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970. Scandinavian Journal of History. 52-54.
 • Vis forfatter(e) 2001. Livets tre og kodenes kode - fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900 - 2000. Tidsskrift for velferdsforskning. 145-147.
 • Vis forfatter(e) 2000. Psykiatriens historie - hva den er, hvordan den vil være og hva den kunne ha vært. Tidsskrift for velferdsforskning. 49-54.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2016. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Kunnskap og sannhet fra en bergensk reiseberetning fra 1700-tallets Marokko. Fortid.
 • Vis forfatter(e) 2019. Georg Armauer Hansen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn. 27-33.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2012. Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22.
 • Vis forfatter(e) 2011. Tilregneligheten har en historie. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) 2011. Psykiatrihistoriens nullpunkt. Klassekampen.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2019. Nostalgi, innslag i Lørdagsliv.
 • Vis forfatter(e) 2003. Dårekister og psykiatrisk sykehus.
 • Vis forfatter(e) 2002. Historien om grensesprengende galskap.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2003. Intervju.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. "I Do Not Write a Life": Hamsun, Psychiatry and Life Narrative.
 • Vis forfatter(e) 2013. Innledning. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Fortellinger om vitenskap. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Psychoanalysis and/as science. Norway 1900 - 1930. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det morderiske sinnet i historien. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Introduksjon: Studier av dommen. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Medical and juridical psychologies. The law/medicine divide in forensic psychiatric practice in late nineteenth century Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2003. Dårekiste og psykiatrisk sykehus. 20 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2001. Drømmenes sakkyndighet.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2008. Introduction. 7-13.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2015. Hvordan utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. 36-50. I:
  • Vis forfatter(e) 2015. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) 2011. Historiker av en annen verden. Historikeren. 47-54.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • "The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse." International Journal of Law and Psychiatry 2014 ;Volum 37.(1) s. 82-90.
 • "Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood." Law and humanities 2012 ;Volum 6.(2) s. 243-259.
 • "Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930." Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (1-2) s. 7-27.
 • "Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi." Historisk Tidsskrift 2008 ;Volum 87.(2) s. 305-316.
 • "Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929." I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008  s. 147-159.
 • "Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911." Acta Borealia 2007 ;Volum 24.(2) s. 109-129.
 • "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. I: Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press 2007. s. 237-262.
 • "Psykiatriens historie hos Michel Foucault." Scandia: Tidsskrift for historisk forskning 2006 (2).
 • "The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry." Medical history 2006 ;Volum 50.(1) s. 49-68.
 • Fra normalitetens historie. Sinnssykdom 1870 - 1920. Bergen: Rokkansenteret 2003 391 s. Rapport - Rokkansenteret(10) (dr.art.-avhandling)