Hjem
Svein Atle Skålevågs bilde

Svein Atle Skålevåg

Professor, vitenskapshistorie
 • E-postSvein.Skalevag@uib.no
 • Telefon+47 55 58 97 77
 • Besøksadresse
  Dokkeveien 2b, 2. et.
  Rom 
  208
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Min forskning har hovedsakelig kretset rundt psykiatrisk og medisinsk kunnskapshistorie. I tillegg har jeg hatt en sterk interesse for historiefagets kunnskapshistorie, og for det som i en bredere forstand kalles historisk epistemologi. Forskningen har særlig vært informert av Michel Foucaults arbeider om makt, kunnskap og styring, og av de forskningstradisjonene som har utviklet seg i kjølvannet av dette forfatterskapet.

De siste årene har jeg arbeidet med den strafferettslige utilregnelighetens historie i Norge, et arbeid som også har skapt en sterk interesse for retten som en arena for forhandlinger om kunnskap. Dette arbeidet ble publisert som en monografi, Utilregnelighet - en historie om rett og medisin, i 2016. Boka er basert på et bredt kildemateriale fra psykiatrisk og juridisk praksis, og jeg ser her på hvordan psykiatri, psykologi, kriminologi og juss har grepet inn i hverandre i og omkring strafferettens utilregnelighetsproblem. Framstillingene dekker over mer enn 200 års historie, fra slutten av 1700-tallet til vår tid. 

Bøker
 • Skålevåg, Svein Atle. 2016. Utilregnelighet. En historie om rett og medisin. Pax Forlag. 249 sider. ISBN: 978-82-530-3824-7.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget. 238 sider. ISBN: 978-82-521-8663-5.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Andresen, Astri; Rosland, Sissel; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget. 226 sider. ISBN: 978-82-521-73338.
Tidsskriftartikler
 • Weihe, Hans-Jørgen Wallin; Skålevåg, Svein Atle. 2019. Georg Armauer Hansen. Store Norske Leksikon (Nettutgaven). 1 sider. Publisert 2019-03-13.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2014. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse. International Journal of Law and Psychiatry. 37: 82-90. doi: 10.1016/j.ijlp.2013.09.008
 • Fjelland, Ragnar; Skålevåg, Svein Atle. 2012. Han tegnet et nytt bilde av vitenskap. Bergens Tidende. 22-22. Publisert 2012-09-11.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2012. Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood. Law and humanities. 6: 243-259.
 • Larsen, Eirinn; Skålevåg, Svein Atle. 2011. Historiker av en annen verden. Historikeren. 2. 47-54.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Et desentrert blikk for politikk. Omtale av Kristin Asdal: "Politikkens natur. Naturens politikk.". Salongen : Nettstedet for filosofi og idéhistorie. Publisert 2011-12-12.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Tilregneligheten har en historie. Klassekampen. doi: 06.12.2011
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Psykiatrihistoriens nullpunkt. Klassekampen. Publisert 2011-09-21.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2011. Om innbilningskraften i medisinen. Anmeldelse av Lars Ove Andersen: Før placeboeffekten. Tidsskrift for Den norske legeforening. 131: 2529-2529.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift. 89: 125-129.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. Disseksjon – en medisinsk overgangsrite. Tidsskrift for Den norske legeforening. 130: 2512-2513.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. En fullt ut sann roman. Prosa - tidsskrift for skribenter. 06. 26-29.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2010. Per Haave: Ambisjon og handling. Sanderud sykehus og norsk psykiatri i et historisk perspektiv. Historisk Tidsskrift. 01. 125-129.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2009. Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930. Tidsskrift for kjønnsforskning. 1-2. 7-27.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2009. Det generelle, det spesifikke og historiens metode. Nytt Norsk Tidsskrift. 1. 82-90.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2009. May-Brith Ohman Nielsen: Mennesker, makt og mikrober. Epidemibekjempelse og hygiene på Sørlandet 1830 - 1880. HIFO-nytt. 1. 40-44.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2008. Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi. Historisk Tidsskrift. 87: 305-316.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2008. Neurosis and modernity: the age of nervousness in Sweden. Medical history. 52: 556-557.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2007. Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911. Acta Borealia. 24: 109-129. doi: 10.1080/08003830701661738
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. En human kritikk? Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 1. 103-105.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. Om å fange pasientens stemme i psykiatrihistorien. Anmeldelse av "Det forrykte menneske. Den psykisk syke i historien". Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 4. 125-126.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry. Medical history. 50: 49-68.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. ""At belyse en sjæl lige ind i mysteriet"". Nytt Norsk Tidsskrift. 23: 46-60.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. Psykiatriens historie hos Michel Foucault. Scandia: Tidsskrift för historisk forskning. 2.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2005. Drømmenes sakkyndighet - profesjonsinteresser og rettspsykiatri. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 42: 24-27.
 • Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Rettsleg uskuld - Korleis dei sakkunnige i rettsspelet utfordrar demokratiske grenser. Syn og Segn. 4. 27-33.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2004. Aina Schiøtz: Det offentlige helsevesen i Norge 1603 - 2003. Bind 2. Historisk Tidsskrift. 83: 136-141.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Sykehushistorie. Nyhetsbrev for Nätvärk för nordisk välfärdshistoria.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Kan galskapen ha et hus? Apollon : Forskningsmagasin for Universitetet i Oslo. 1.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2002. Constructing curative instruments: psychiatric architecture in Norway, 1820 - 1920. History of Psychiatry. 13: 51-68.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2002. Sykdom og tilregnelighet - fra sakkyndighetens historie. Tidsskrift for Den norske legeforening. 122: 65-68.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2002. Jenny Björkman, Vård for samhällets bästa: Debatten om tvångsvård i svensk lagstiftning 1850-1970. Scandinavian Journal of History. 27: 52-54.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2001. Sannheter om sinnet - Ibsen og psykiatrien. Nytt Norsk Tidsskrift. 3.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2001. Livets tre og kodenes kode - fra genetikk til bioteknologi. Norge 1900 - 2000. Tidsskrift for velferdsforskning. 4: 145-147.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2000. En sykdom tar form. Om psykiatri og konstruksjonen av sinnssykdom i asylets æra. Historisk Tidsskrift. 80: 352-373.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2000. Psykiatriens historie - hva den er, hvordan den vil være og hva den kunne ha vært. Tidsskrift for velferdsforskning. 3: 49-54.
Rapporter/avhandlinger
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 sider.
 • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Fra normalitetens historie. Rapport - Rokkansenteret. 10. Rokkansenteret, Bergen. 391 sider.
Bokkapitler
 • Skålevåg, Svein Atle. 2015. Hvordan utilregnelighet ble et psykiatrisk problem. kapittel 2, sider 36-50. I:
  • Grøndahl, Pål; Stridbeck, Ulf. 2015. Rettspsykiatriske beretninger : om sakkyndighet og menneskeskjebner. Gyldendal Akademisk. 413 sider. ISBN: 978-82-05-48459-7.
 • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Innledning. Kapittel 1, sider 8-34. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortellinger om vitenskap. Kapittel 10, sider 264-291. I:
  • Heiret, Jan; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag. 390 sider. ISBN: 978-82-530-3599-4.
 • Grønlie, Tore; Andresen, Astri; Skålevåg, Svein Atle; Ryymin, Teemu; Hubbard, William H. 2008. Introduction. Innledning, sider 7-13. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2008. Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929. Artikkel, sider 147-159. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Hubbard, William H.; Ryymin, Teemu; Skålevåg, Svein Atle. 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 228 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2007. "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. kapittel, sider 237-262. I:
  • Bondevik, Hilde; Lie, Anne Kveim. 2007. Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press. 288 sider. ISBN: 978-82-304-0024-1.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2006. Psychoanalysis and/as science. Norway 1900 - 1930. -, sider 125-138. I:
  • Andresen, Astri; Ryymin, Teemu; Grønlie, Tore. 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. Stein Rokkan Centre for Social Studies, Bergen. 214 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2005. Å dømme og bedømme. Dommeren, legen og det morderiske sinnet i historien. Kapittel 6, sider 147-158. I:
  • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2005. Introduksjon: Studier av dommen. Forord, sider v-vi. I:
  • Ekeland, Bjørn Christer; Lundeberg, Ingrid Rindal; Skålevåg, Svein Atle. 2005. Studier av dommen. Konferanserapport. Rapport - Rokkansenteret. 1. Rokkansenteret, Bergen. 165 sider.
 • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Introduction: Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Ch. 1, sider 5-8. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2004. Medical and juridical psychologies. The law/medicine divide in forensic psychiatric practice in late nineteenth century Norway. 10, sider 149-161. I:
  • Andresen, Astri; Grønlie, Tore; Skålevåg, Svein Atle. 2004. Hospitals, patients and medicine 1800-2000. Conference Proceedings. Rapport - Rokkansenteret. 6. Rokkansenteret, Bergen. 174 sider.
 • Skålevåg, Svein Atle. 2003. Dårekiste og psykiatrisk sykehus. 215-234. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Riise, Grete. 2003. Byen og helsearbeidet. Fagbokforlaget. 254 sider. ISBN: 82-7674-983-6.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • "The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse." International Journal of Law and Psychiatry 2014 ;Volum 37.(1) s. 82-90.
 • "Truth, law and forensic psychiatry in Truman Capote's In Cold Blood." Law and humanities 2012 ;Volum 6.(2) s. 243-259.
 • "Kjønnsforbrytelser. Sedelighet, seksualitet og strafferett 1880 - 1930." Tidsskrift for kjønnsforskning 2009 (1-2) s. 7-27.
 • "Sykdommens historisitet. Edruelighetsnemnda som en biomaktens teknologi." Historisk Tidsskrift 2008 ;Volum 87.(2) s. 305-316.
 • "Between rule of law and the living life. The irresponsible criminal in Norwegian medico-legal discourse 1840-1929." I: Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings.. Bergen: Stein Rokkan Centre for Social Studies 2008  s. 147-159.
 • "Medical Hermeneutics of Murder. Race, Medicine and Law in a Murder Case from Finnmark, 1911." Acta Borealia 2007 ;Volum 24.(2) s. 109-129.
 • "At belyse en sjæl lige ind i Mysteriet" - Den unge Knut Hamsun i en vitenshistorisk kontekst. I: Tegn på sykdom. Om litterær medisin og medisinsk litteratur. Scandinavian Academic Press 2007. s. 237-262.
 • "Psykiatriens historie hos Michel Foucault." Scandia: Tidsskrift for historisk forskning 2006 (2).
 • "The matter of forensic psychiatry: A historical enquiry." Medical history 2006 ;Volum 50.(1) s. 49-68.
 • Fra normalitetens historie. Sinnssykdom 1870 - 1920. Bergen: Rokkansenteret 2003 391 s. Rapport - Rokkansenteret(10) (dr.art.-avhandling)