Hjem
Svein Zander Bratlands bilde

Svein Zander Bratland

Gjesteforsker, Ph.d.-kandidat
 • E-postsvein.bratland@uib.no
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Physician factors associated with medical errors in Norwegian primary care emergency services. Scandinavian Journal of Primary Health Care. 429-437.
 • Vis forfatter(e) (2020). Physician factors associated with increased risk for complaints in primary care emergency services: a case - control study. BMC Family Practice. 1-8.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2009). Bratland SZ & Bondevik GT. Klagesaker fra legevakt - hvilke forhold kan føre til behandlingsfeil? I: Bratland SZ, Lundevall S (red.) Rapport fra Helsetilsynet 7/2009. Oslo. ISSN: 1503-4798. S. 63-72. .
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Primærhelsetjenestemeldingen – til inspirasjon eller frustrasjon? Utposten. 10-13.
 • Vis forfatter(e) (2011). Uønskete hendelser – kan bekreftelsesfellen unngås? Utposten.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2016). Feil og klagesaker på legevakt. 336-342. I:
  • Vis forfatter(e) (2016). Legevaktarbeid - En innføringsbok for leger og sykepleiere. Gyldendal Norsk Forlag A/S.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.d.-prosjekt: 
Learning from Medical Errors in Emergency Primary Health Care Services.