Hjem
 • E-postSveinung.Arnesen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 25 58+47 995 32 496
 • Besøksadresse
  Christies gate 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Politisk atferd, demokrati, og opinion. 

Kvantitative metoder i samfunnsvitenskapen

Det amerikanske politiske systemet

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Support for electoral system reform among voters and politicians: Studying information effects through survey experiments. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy.
 • Vis forfatter(e) 2019. Påvirker innvandringsscenarier nordmenns holdninger til innvandrere? Et surveyeksperiment. Tidsskrift for samfunnsforskning. 123-139.
 • Vis forfatter(e) 2019. Påvirker det å bli informert om konsekvenser av endringer i stortingvalgordningen velgernes holdninger til den? En surveyeksperimentell tilnærming. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 62-76.
 • Vis forfatter(e) 2019. Do citizens make inferences from political candidate characteristics when aiming for substantive representation? Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 46-60.
 • Vis forfatter(e) 2019. Conditional Legitimacy: How Turnout, Majority Size and Outcome Affect Perceptions of Legitimacy in EU Membership Referendums. European Union Politics. 176-197.
 • Vis forfatter(e) 2018. Explaining variance in the accuracy of prediction markets. International Journal of Forecasting. 408-419.
 • Vis forfatter(e) 2018. Could information about herd immunity help us achieve herd immunity? Evidence from a population representative survey experiment. Scandinavian Journal of Public Health. 854-858.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Legitimacy of Representation: How Descriptive, Formal, and Responsiveness Representation Affect the Acceptability of Political Decisions. Comparative Political Studies. 868-899.
 • Vis forfatter(e) 2017. Legitimacy from Decision-Making Influence and Outcome Favourability: Results from General Population Survey Experiments. Political Studies. 146-161.
 • Vis forfatter(e) 2017. Do Polls Influence Opinions? Investigating Poll Feedback Loops Using the Novel Dynamic Response Feedback Experimental Procedure. Social science computer review. 735-743.
 • Vis forfatter(e) 2016. Using prediction market data for measuring the expected closeness in electoral research. Electoral Studies: an international journal on voting and electoral systems and strategy. 144-150.
 • Vis forfatter(e) 2016. Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. Nordiske organisasjonsstudier. 53-73.
 • Vis forfatter(e) 2014. Prediction Markets vs Polls – an Examination of Accuracy for the 2008 and 2012 Elections. The Journal of Prediction Markets. 24-33.
 • Vis forfatter(e) 2013. ACCURACY AND BIAS IN EUROPEAN PREDICTION MARKETS. Statistica Applicata. 123-138.
 • Vis forfatter(e) 2012. Forecasting Norwegian elections: Out of work and out of office. International Journal of Forecasting. 789-796.
 • Vis forfatter(e) 2011. Informasjon, motivasjon, prediksjon: Eit forsøk med prediksjonsmarknad før stortingsvalet 2009. Tidsskrift for samfunnsforskning. 99-121.
 • Vis forfatter(e) 2011. How prediction markets help us understand events‵ impact on the vote in US Presidential Elections. The Journal of Prediction Markets. 42-63.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2019. Frivillighetens grunnfjell: Hvem gir mest tid og penger til frivillige organisasjoner? 2019:1. 2019:1. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Organisasjonsengasjement blant innvandrarar. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) 2018. Norwegian Citizen Panel 2018: Study Documentation and data set. .
 • Vis forfatter(e) 2017. Do Polls Influence Opinions? Testing the Spiral of Silence using a Dynamic Response Feedback Algorithm. 1. 1. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Valgdeltagelsen ved kommunestyrevalget 2011. 2013:001. 2013:001. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Medvirkning med virkning? Innbyggermedvirkning i den kommunale beslutningsprosessen. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Frivillig deltakelse i Norden : Et komparativt perspektiv. 2013-2. 2013-2. .
 • Vis forfatter(e) 2009. Penger og politikk. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2008. Prediksjon av det amerikanske presidentvalget 2008.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. The Bounded Legitimacy of Majority Rule.
 • Vis forfatter(e) 2018. By What Authority? Uncovering the Conditional Mandate from Referendums.
 • Vis forfatter(e) 2018. By What Authority? Uncovering the Conditional Mandate from Referendums.
 • Vis forfatter(e) 2017. Referendums as the wiggle room of democracy.
 • Vis forfatter(e) 2015. Opinion Polls’ Effect on Public Opinion - Presentation of A Time Series Survey Experiment Design.
 • Vis forfatter(e) 2015. Opinion Polls' Effect on Political Attitudes - Results from a time-series survey experiment in a general population web panel.
 • Vis forfatter(e) 2015. Not only measuring but also shaping the opinion? A time-series surey experiment on the effect of polls on public opinion.
 • Vis forfatter(e) 2014. The legitimacy of collective decisions – Results from a real money experiment in a general population survey.
 • Vis forfatter(e) 2014. The legitimacy of collective decisions – A survey experimental approach to the micro foundations of political legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2014. The legitimacy of collective decisions – A survey experimental approach to the micro foundations of political legitimacy.
 • Vis forfatter(e) 2012. Valgdeltakelsen ved kommunestyrevalget 2011.
 • Vis forfatter(e) 2011. How prediction markets can help us understand events´impact on the vote in presidential elections.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kan man forutsi valgresultater? Resultater fra de amerikanske presidentvalgene i 2004 og 2008.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) 2008. Ingen sviktende prediksjoner. Morgenbladet.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2009. Amerikansk politikk - politisk system og politisk tenkning. Tidsskrift for samfunnsforskning. 403-405.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2015. Valgets egentlige helter. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2012. Leaping into the unknown: Comparing, testing and applying methods of predicting elections.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2013. Valg i P2.
 • Vis forfatter(e) 2013. Pølser og politikk.
 • Vis forfatter(e) 2013. Norway's centre-right on course for election win.
 • Vis forfatter(e) 2013. History suggests that Norway is in line for a change of government in September’s elections.
 • Vis forfatter(e) 2013. Following Monday’s elections, Norway has taken a firm step to the right.
 • Vis forfatter(e) 2013. Els candidats han eludit la massacre d'Utoya en campanya.
 • Vis forfatter(e) 2013. Dette står på spill.
 • Vis forfatter(e) 2011. Valgkommentar i Vestlandsrevyen, NRK Hordaland.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kjøpe aksjar på valresultat?
 • Vis forfatter(e) 2008. Kjøpe Siv-aksjer?
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2013. TV-intervju om regjeringssammensetningen.
 • Vis forfatter(e) 2013. Studio BT, valgsending.
 • Vis forfatter(e) 2013. Studio BT, valgsending.
 • Vis forfatter(e) 2013. Studio BT, valgsending.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Loddet er kastet: Om bruken av innbyggerpaneler i lokalpolitikken. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Har kommunevalgkampen noen betydning? 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Aktivierung und Überzeugung auf Prognosemärkte und in Umfragen. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Deltakelsen ved kommunestyrevalget 2011. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Sosial forankring og aktivt medlemskap i frivillige organisasjoner. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Konsekvenser av organisasjonsaktivitet for yrkesdeltakelse. 34 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2008. Always with the drama. Stat og styring. 20-22.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2020. Demokratisk legitimitet – betydning av representasjon og prosess. 19-35. I:
  • Vis forfatter(e) 2020. Det norske lokaldemokratiets legitimitet. Tillit, deltakelse og ulikhet. 2020:10. 2020:10. .

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Se CV for oppdatert liste av publikasjoner.

• Democratic innovation in practice: Investigating real-world participatory processes and their influence on democratic legitimacy.” Research Council of Norway project grant, NOK 5.5 million awarded for the period 2019-2023. Role: Principal Scientific Investigator.

• “The Norwegian Local Election Studies of 2019 and 2023”, NOK 12 million awarded for the period2019-2024. Role: Project team member.

• “The Challenge from Terrorism in the Nordic Countries: An analysis of citizens’ reactions, policy responses and legitimacy”, Nordic Research Council (NORDFORSK) project grant, NOK 9 million awarded for the period 2018-2022. Role: Core team member of PI institution.

• “Forskning på demokrati og tillit og politisk ulikhet” (“Research on democracy, trust, and political inequality”), NOK 1.3 million awarded for the period 2018-2020. Role: Core project team member.

• “Can Fair Decision-Making Procedures Increase The Legitimacy of Democracies?”, NOK 8 million awarded for the period 2017-2021, Norwegian Research Council as Young Research Talent for the project. Role: Principal Investigator.

Twitter