Hjem
Synnøve Fluges bilde

Synnøve Fluge

Seniorkonsulent, Ph.d.-koordinator
 • E-postSynnove.Fluge@uib.no
 • Telefon+47 55 58 73 70
 • Besøksadresse
  Møllendalsveien 61
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN

Ph.d.-koordinator ved Fakultet for kunst, musikk og design (KMD).

Administrasjon av doktorgradsprogrammet i kunstnerisk utviklingsarbeid.

Sekretær for Forskerutdanningsutvalget, KMD. 

Litt likestilling (2014):  http://www.studvest.no/litt-likestilling/ (leserinnlegg)

Ny styringsmodell ved UiB (2016):  http://pahoyden.no/debatt/2016/05/ny-styringsmodell-ved-uib (leserinnlegg)

Velkommen til valg (2015): http://pahoyden.no/debatt/2015/04/velkommen-til-valg (leserinnlegg)

Om eldre som medforskere (2016): http://lop.no/resources/Ditt-aldersvennlige-Oslo-1.pdf (konferansebidrag, WHO-konferanse)

 

 

SOS113  Velferd og ulikhet

SOS111 Familien i endring

MET102 Kvalitativ metode

 

 

 

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2016. User participation in the Norwegian welfare context: an analysis of policy discourses. Journal of Social Policy. 583-601.
 • Vis forfatter(e) 2016. Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk - Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar. Tidsskrift for velferdsforskning. 261-277.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2017. Forskning på sensitive felt. Etiske betraktninger i en forskerhverdag.
 • Vis forfatter(e) 2016. Brukermedvirkning- fra politikk til praksis.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2011. Litt likestilling- litt frihet. En kvalitativ studie av unge studenters holdninger til likestilling, kjønn og feminisme.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Brukermedvirkning i norsk eldreomsorgspolitikk – Om utviklingen av retorikken om individuelt medansvar (Christensen og Fluge 2016): https://www.idunn.no/tidsskrift_for_velferdsforskning/2016/03/brukermedvirkning_i_norsk_eldreomsorgspolitikk_om_utvikli

User participation in the Norwegian Welfare Context: an Analysis of Policy Discourses (Askheim, Christensen, Fluge og Guldberg 2016): https://www.uib.no/sites/w3.uib.no/files/attachments/artikkel.pdf

Litt likestilling - litt frihet (masteroppgave 2011):  https://bora.uib.no/handle/1956/5421