Hjem
Synnøve Skarsbø Lindtners bilde

Synnøve Skarsbø Lindtner

Førstelektor
 • E-postSynnove.Lindtner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 08+47 992 91 754
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  624
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • 2018. ”Norwegian “New feminism” and the Formative Role of the PAX Paperback”. Vita Traductiva.
 • 2018. The Problem Without a Name? Exploring Norwegian Popular Feminism of the 1950s through Reader’s Letters Columns in Alle kvinners blad. Labrys, estudos feministas.
 • 2018. Aligning Adolescents to the Public Sphere: The Teen Serial Skam and Democratic Aesthetic. Javnost - The Public. 54-69.
 • 2015. “Instead of Burning those Magazines, Maybe We Should Bring Them Home and Discuss Them with Our Husbands?". The Feminist Magazine Sirene's Critiques of the Politics of the Norwegian Organized Women's Movement. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.
 • 2015. Debatten om seksuell frigjøring og psykoanalysen i det feministiske tidsskriftet Sirene. Sexologi.
 • 2010. Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene :. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 73-76, 78-79, 81-84,.
 • 2010. Da feminismen ble for upolitisk :. Nytt Norsk Tidsskrift. 367-378.
 • 2009. Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør-og strukturdebatten. Rokkansenteret Notat.
 • 2009. Da det personlige ble politisk - Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet. Arr. Idéhistorisk tidsskrift. 27-37.
Faglig foredrag
 • 2017. Bruk av Skam i undervisning?
 • 2015. Women’s and Gender Issues in Media Studies.
 • 2015. C. Wright Mills: Den sosiologiske fantasi – om politikk.
 • 2013. «Å gjøre det private offentlig – kvinnekamp i Sirene».
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2018. Dramaserien Skam i undervisning.
 • 2017. Sirene.
 • 2017. Moderne kvinner.
 • 2017. Demokratiske perspektiver på dramaserien Skam.
 • 2014. ”Et gjensyn med kvinnebladet Sirene”.
 • 2014. Feministiske tidsskrifter i offentligheten - før og nå.
 • 2014. "Som en frisk vind gjennom stuen" - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet" .
 • 2013. Da det personlige ble politisk.
 • 2013. "Kvinnebevegelsen og psykoanalysen".
 • 2009. Da det personlige ble politisk. Fremstillinger av politikk i Sirene 1973-1983.
 • 2008. Underliv og andre liv - tidsskrifter som arena for feministisk politikk.
 • 2008. Fra Sirene til Fett. Skiftende feministgenerasjoner.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. A Norwegian Monument goes to America: The cultural re-coding of the teenage melodrama Skam, for an American audience.
 • 2018. Skams demokratiske estetikk?
 • 2018. Skam: A teen serial where adult female fans look for gratification.
 • 2018. Reading the Gay Romance - Adult female Skam fans through the lens of Janice Radway’s 1984 classic.
 • 2017. Skam i undervisning.
 • 2017. Sham - a teenage serial where adults look for gratification.
 • 2017. Hvorfor elsker kvinner Even og Isak? En undersøkelse av hvordan voksne fans fortolker ungdomsserien Skam.
 • 2016. Skam – presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • 2016. Da abort ble et spørsmål om kvinners frihet.
 • 2015. Nancy Fraser in a Norwegian Context. Popular feminism and the Public Sphere.
 • 2015. Kvinneblader vs. dameblader. Alle kvinners blad som offentlig arena?
 • 2015. Abortdebatten i Norge gjennom tidende.
 • 2015. A New Feminist language and the Role of the Pax Paperback.
 • 2015. A New Feminist Language and the Role of the Pax Paperback.
 • 2015. "Feministiske dameblader? Alle kvinners blad og kvinneoffentligheten".
 • 2014. Populærfeminisme og kvinnebladet Sirene.
 • 2012. Debatten om ”politikk” i Sirene.
 • 2010. Sexuality in Sirene.
 • 2010. Psykoanalysen i Sirene.
 • 2009. When publishing the personal. Politics in Sirene 1973-1983.
 • 2008. Hvem har makt over teksten? Romanen Kvinner lest i lys av Giddens'og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • 2008. Hvem har makt over teksten? Romanen "Kvinner" i lys av Giddens' og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • 2008. Changing Representations of Intimacy and Concepts of the Political in the Norwegian Feminists Public Spheres.
Anmeldelse
 • 2018. Bokanmeldelse Trine Rygg Korsvik Sex, vold og feminisme – hvordan voldtekt og porno ble politisk på 70-tallet. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • 2014. Er vi her nå? Om å feire og problematisere stemmerettskampen. Nytt Norsk Tidsskrift. 86-98.
 • 2014. "Feminisme i medieopprørets tid". Klassekampen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2018. Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception. Éditions québécoises de l'oeuvre.
 • 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • 2006. Ei hand å holde i c : en diskursanalytisk undersøkelse av talen om fadderskap i et medialisert forbrukersamfunn.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2017. Når det personlige blir politisk. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • 2015. Nyfeministene - bevisstgjøring og mediesensasjoner. Norgeshistorie.no.
 • 2015. Norgeshistorie.no, «Feminisme i ukebladform». Hentet 27. nov. 2015 fra http://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1936-feminisme-i-ukebladform.html. Norgeshistorie.no.
 • 2014. Med pennen som våpen – Sirene og mediefeminismen på 1970-tallet. Vox publica.
 • 2009. Tidsskrift som arena for feministisk politikk. Kulturtidsskriftet Utflukt. 5 sider.
 • 2009. Da det personlige ble politisk. Klassekampen.
 • 2007. Dårlig utsikt fra pikerommet. Om Rosa Prosa. Vagant. 110-120.
 • 2006. Den evige strid - om Laclau og Mouffes diskursanalyse. Demo.
Kronikk
 • 2018. SKAM fortjente all oppmerksomheten den fikk. Dagbladet.
 • 2016. “Skam skapar felleskap”. Vox publica.
 • 2016. Bryr noen seg om vaskehjelpa? . Dagbladet.
 • 2016. "Skam skapar fellesskap". Bergens Tidende.
 • 2009. Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen.
 • 2009. Kvinnekupp og innvandrerkupp. Bergens Tidende. 1 sider.
 • 2009. "Marilyn French 1929 - 2009". Dag og Tid.
 • 2006. Godhet i en liten eske? Dagbladet.
Doktorgradsavhandling
 • 2014. «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet.
Intervju
 • 2015. "Bladet som endret kampen".
 • 2014. Mediefeministene gjorde det personlige politisk.
 • 2014. Kvinnekamp på trykk i 40 år.
 • 2014. 70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk.
 • 2014. 16.000 færre hjemmearbeidende på syv år.
 • 2014. "16 000 færre hjemmearbeidende".
 • 2012. - Folk flest må med.
 • 2012. "Folk flest må med".
 • 2009. Unge forskere slår tilbake.
 • 2008. Skal forske på Fett.
 • 2008. Når det personlige publiseres.
 • 2008. Mager Systemkritikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2018. Skam 3 - empati som demokratisk ressurs. 16 sider.
 • 2018. Mediepanikk og debatten om Skam i norsk media. 26 sider.
 • 2017. Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • 2017. "Vekk herfra, det er mitt mål". 95 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2018. Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem.
 • 2009. Farshistorier.
 • 2007. Og TV-bildet kommer langveis fra…. Lilie Chouliaraki The Spectatorship of Suffering Sage Publications, London 2006 .
 • 2002. Stemmer fra Øst.
Faglig kapittel
 • 2018. Dramaserien Skam Innledning. 9-32. I:
  • 2018. Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
 • 2013. "Over disk som varme hvetebrød - Sirene og den norske populærfeminismen". 103-153. I:
  • 2013. Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.