Hjem
Synnøve Skarsbø Lindtners bilde

Synnøve Skarsbø Lindtner

Førstelektor
 • E-postsynnove.lindtner@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 08
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  624
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Dataspillere og maskulinitet – gamermaskulinitet som en hybridmaskulinitet? Norsk Medietidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2023). Polarisation and echo chambers? Making sense of the climate issue with social media in everyday life. Nordicom Review. 23-43.
 • Vis forfatter(e) (2022). Travelling Girlhood: Feminist Discourses as Narrative Resources for the American Adaptation of the Norwegian High-School Drama SKAM. International Journal of Young Adult Literature (IJYAL).
 • Vis forfatter(e) (2020). «Jeg er trett – trett – trett!» Alle kvinners blad og kritikken av «husmorparadiset» på 1950-tallet . Sakprosa.
 • Vis forfatter(e) (2020). The Romantic Fantasy of Even and Isak - an Exploration of Scandinavian Women Looking for Gratification in the Teen Serial SKAM. Feminist Media Studies.
 • Vis forfatter(e) (2018). ”Norwegian “New feminism” and the Formative Role of the PAX Paperback”. Vita Traductiva.
 • Vis forfatter(e) (2018). The Problem Without a Name? Exploring Norwegian Popular Feminism of the 1950s through Reader’s Letters Columns in Alle kvinners blad. Labrys, estudos feministas.
 • Vis forfatter(e) (2018). Aligning Adolescents to the Public Sphere: The Teen Serial Skam and Democratic Aesthetic. Javnost - The Public. 54-69.
 • Vis forfatter(e) (2015). “Instead of Burning those Magazines, Maybe We Should Bring Them Home and Discuss Them with Our Husbands?". The Feminist Magazine Sirene's Critiques of the Politics of the Norwegian Organized Women's Movement. Ethnologia Scandinavica. A Journal for Nordic Ethnology.
 • Vis forfatter(e) (2015). Debatten om seksuell frigjøring og psykoanalysen i det feministiske tidsskriftet Sirene. Sexologi.
 • Vis forfatter(e) (2010). Psykoanalyse og seksualitet i det norske kvinnetidsskriftet Sirene :. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 73-76, 78-79, 81-84,.
 • Vis forfatter(e) (2010). Da feminismen ble for upolitisk :. Nytt Norsk Tidsskrift. 367-378.
 • Vis forfatter(e) (2009). Hvem har makt over teksten? Marilyn Frenchs Kvinner, lest i lys av Giddens og Foucaults bidrag til aktør-og strukturdebatten. Rokkansenteret Notat.
 • Vis forfatter(e) (2009). Da det personlige ble politisk - Sirene og den norske kvinneoffentligheten på 1970-tallet. Arr - Idéhistorisk tidsskrift. 27-37.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2017). Bruk av Skam i undervisning?
 • Vis forfatter(e) (2015). Women’s and Gender Issues in Media Studies.
 • Vis forfatter(e) (2015). C. Wright Mills: Den sosiologiske fantasi – om politikk.
 • Vis forfatter(e) (2013). «Å gjøre det private offentlig – kvinnekamp i Sirene».
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2018). Dramaserien Skam i undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sirene.
 • Vis forfatter(e) (2017). Moderne kvinner.
 • Vis forfatter(e) (2017). Demokratiske perspektiver på dramaserien Skam.
 • Vis forfatter(e) (2014). ”Et gjensyn med kvinnebladet Sirene”.
 • Vis forfatter(e) (2014). Feministiske tidsskrifter i offentligheten - før og nå.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Som en frisk vind gjennom stuen" - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet" .
 • Vis forfatter(e) (2013). Da det personlige ble politisk.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Kvinnebevegelsen og psykoanalysen".
 • Vis forfatter(e) (2009). Da det personlige ble politisk. Fremstillinger av politikk i Sirene 1973-1983.
 • Vis forfatter(e) (2008). Underliv og andre liv - tidsskrifter som arena for feministisk politikk.
 • Vis forfatter(e) (2008). Fra Sirene til Fett. Skiftende feministgenerasjoner.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). News avoidance and poverty:  Intersectional marginalization in the Norwegian “media welfare state”.
 • Vis forfatter(e) (2023). Gaming and Adolescent Masculinity in Norway: Negotiating gamer masculinities in a gender egalitarian context.
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring poverty-incited barriers for mediated public connection: the case of Norway  .
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring poverty-incited barriers for mediated public connection: the case of Norway .
 • Vis forfatter(e) (2023). Exploring poverty-incited barriers for mediated public connection: the case of Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). Ung mann og gamer - rapport fra et forskningsprosjekt om dataspill, identitet og maskulinitet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Making sense of the climate crisis through social media use: Navigating and negotiating factual information.
 • Vis forfatter(e) (2019). A Norwegian Monument goes to America: The cultural re-coding of the teenage melodrama Skam, for an American audience.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skams demokratiske estetikk?
 • Vis forfatter(e) (2018). Skam: A teen serial where adult female fans look for gratification.
 • Vis forfatter(e) (2018). Reading the Gay Romance - Adult female Skam fans through the lens of Janice Radway’s 1984 classic.
 • Vis forfatter(e) (2017). Skam i undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2017). Sham - a teenage serial where adults look for gratification.
 • Vis forfatter(e) (2017). Hvorfor elsker kvinner Even og Isak? En undersøkelse av hvordan voksne fans fortolker ungdomsserien Skam.
 • Vis forfatter(e) (2016). Skam – presentasjon av et forskningsprosjekt.
 • Vis forfatter(e) (2016). Da abort ble et spørsmål om kvinners frihet.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nancy Fraser in a Norwegian Context. Popular feminism and the Public Sphere.
 • Vis forfatter(e) (2015). Kvinneblader vs. dameblader. Alle kvinners blad som offentlig arena?
 • Vis forfatter(e) (2015). Abortdebatten i Norge gjennom tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). A New Feminist language and the Role of the Pax Paperback.
 • Vis forfatter(e) (2015). A New Feminist Language and the Role of the Pax Paperback.
 • Vis forfatter(e) (2015). "Feministiske dameblader? Alle kvinners blad og kvinneoffentligheten".
 • Vis forfatter(e) (2014). Populærfeminisme og kvinnebladet Sirene.
 • Vis forfatter(e) (2012). Debatten om ”politikk” i Sirene.
 • Vis forfatter(e) (2010). Sexuality in Sirene.
 • Vis forfatter(e) (2010). Psykoanalysen i Sirene.
 • Vis forfatter(e) (2009). When publishing the personal. Politics in Sirene 1973-1983.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvem har makt over teksten? Romanen Kvinner lest i lys av Giddens'og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • Vis forfatter(e) (2008). Hvem har makt over teksten? Romanen "Kvinner" i lys av Giddens' og Foucaults syn på aktør og struktur.
 • Vis forfatter(e) (2008). Changing Representations of Intimacy and Concepts of the Political in the Norwegian Feminists Public Spheres.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2018). Bokanmeldelse Trine Rygg Korsvik Sex, vold og feminisme – hvordan voldtekt og porno ble politisk på 70-tallet. Norsk sosiologisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2014). Er vi her nå? Om å feire og problematisere stemmerettskampen. Nytt Norsk Tidsskrift. 86-98.
 • Vis forfatter(e) (2014). "Feminisme i medieopprørets tid". Klassekampen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2018). Gender and Translation: Understanding Agents in Transnational Reception. Éditions québécoises de l'oeuvre.
 • Vis forfatter(e) (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). Ei hand å holde i c : en diskursanalytisk undersøkelse av talen om fadderskap i et medialisert forbrukersamfunn.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2017). Når det personlige blir politisk. Prosa - tidsskrift for skribenter.
 • Vis forfatter(e) (2015). Nyfeministene - bevisstgjøring og mediesensasjoner. Norgeshistorie.no.
 • Vis forfatter(e) (2015). Norgeshistorie.no, «Feminisme i ukebladform». Hentet 27. nov. 2015 fra http://www.norgeshistorie.no/oljealder-og-overflod/artikler/1936-feminisme-i-ukebladform.html. Norgeshistorie.no.
 • Vis forfatter(e) (2014). Med pennen som våpen – Sirene og mediefeminismen på 1970-tallet. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2009). Tidsskrift som arena for feministisk politikk. Kulturtidsskriftet Utflukt. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Da det personlige ble politisk. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2007). Dårlig utsikt fra pikerommet. Om Rosa Prosa. Vagant. 110-120.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den evige strid - om Laclau og Mouffes diskursanalyse. Demo.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2018). SKAM fortjente all oppmerksomheten den fikk. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2016). “Skam skapar felleskap”. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2016). Bryr noen seg om vaskehjelpa? . Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2016). "Skam skapar fellesskap". Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Mad Men. ”Any excuse to get closer”. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2009). Kvinnekupp og innvandrerkupp. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). "Marilyn French 1929 - 2009". Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2006). Godhet i en liten eske? Dagbladet.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2014). «Som en frisk vind gjennom stuen» - Kvinnebladet Sirene (1973-1983) og det utvidete politikkbegrepet.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2023). New Nordic Research: Making Sense of Climate Engagement in Social Media .
 • Vis forfatter(e) (2015). "Bladet som endret kampen".
 • Vis forfatter(e) (2014). Mediefeministene gjorde det personlige politisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kvinnekamp på trykk i 40 år.
 • Vis forfatter(e) (2014). 70-tallets mediefeminister endret vår forståelse av politikk.
 • Vis forfatter(e) (2014). 16.000 færre hjemmearbeidende på syv år.
 • Vis forfatter(e) (2014). "16 000 færre hjemmearbeidende".
 • Vis forfatter(e) (2012). - Folk flest må med.
 • Vis forfatter(e) (2012). "Folk flest må med".
 • Vis forfatter(e) (2009). Unge forskere slår tilbake.
 • Vis forfatter(e) (2008). Skal forske på Fett.
 • Vis forfatter(e) (2008). Når det personlige publiseres.
 • Vis forfatter(e) (2008). Mager Systemkritikk.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). 1968 og feminismen. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tilskuddsordning for litteraturformidling og den litterære offentligheten. 43 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Skam 3 - empati som demokratisk ressurs. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mediepanikk og debatten om Skam i norsk media. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Liberalisering og differensiering. 66 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). "Vekk herfra, det er mitt mål". 95 sider.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2018). Målet var bevisstgjøring, ikke reformer. En ny kvinneoffentlighet vokser frem. Vox publica.
 • Vis forfatter(e) (2009). Farshistorier. Arr - Idéhistorisk tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2007). Og TV-bildet kommer langveis fra…. Lilie Chouliaraki The Spectatorship of Suffering Sage Publications, London 2006 . Prosopopeia.
 • Vis forfatter(e) (2002). Stemmer fra Øst. Tidsskrift for kjønnsforskning.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2018). Dramaserien Skam Innledning. 9-32. I:
  • Vis forfatter(e) (2018). Dramaserien Skam. Analytiske perspektiver og didaktiske muligheter. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Over disk som varme hvetebrød - Sirene og den norske populærfeminismen". 103-153. I:
  • Vis forfatter(e) (2013). Da det personlige ble politisk. Den nye kvinne- og mannsbevegelsen på 1970-tallet. Scandinavian Academic Press.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.