Hjem
Tanguy Sandrés bilde
 • E-posttanguy.sandre@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Siden desember 2020 har jeg vært doktorgradsstudent i samfunnsvitenskap ved CEARC, Université Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ), med veiledning fra Jean-Paul Vanderlinden (UVSQ & UiB) Jeg er også gjesteforsker ved Senter for vitenskapsteori (SVT), Universitetet i Bergen. Innenfor rammene til prosjektene SeMPER-Arctic og PREFER tar forskningen min for seg de lokale manifestasjonene og opplevelsene av miljø- og klimaomveltninger. Jeg er interessert i hvordan fortellinger fra (ofte marginaliserte) lokalsamfunn uttrykker former for motstandskraft og etiske betraktninger i møte med disse omveltningene, hvis innramming overskrider en forståelse som kun er miljø- eller klimabasert. Tilnærmingen jeg bruker er forankret i kritisk etnografisk arbeid som innebærer å samle fortellingene om disse samfunnene under lange og/eller gjentatte opphold. I dette forskningsarbeidet engasjerer jeg meg hovedsakelig i lokalsamfunnet Ittoqqortoormiit (Kalaallit Nunaat). Arbeidet mitt kaster lys over usynliggjorte historier og utvider diskursen om global endring. Det åpner opp for alternativer som på permanent vis desentraliserer utforskningen av nye ontologiske og epistemologiske ressurser som kan brukes til å forstå de pågående omveltningene.

Jeg har en grad i sosiologi og heterodoks økonomi og en dobbel mastergrad i klimatilpasning og arktiske studier. Mine tidligere erfaringer har ført til at jeg har jobbet med urfolkskunnskapsspørsmål; først og fremst ved University of KwaZulu-Natal, Center for Indigenous Knowledge Systems (Sør-Afrika), deretter gjennom organiseringen av to internasjonale konferanser (Arctic Week 2018 og 2019), men også om arktisk diplomati under et oppdrag på nesten ett år i Det franske Europa- og utenriksministerium (MEAE). Jeg er også involvert i kunst- og vitenskapsprosjekter som Cyclope-prosjektet (støttet av La Diagonale Paris-Saclay), som hadde som mål å samle lokale historier om forandring under en seks måneder lang sykkeltur i Europa. Prosjektet førte til produksjonen av en kort dokumentarfilm (12min, 2021) og utstillingen "Ittoqqortoormiit, aajinnga oqaluttuat" (2022), som kombinerer erfaringen til en forsker i felt med historiene til innbyggerne i Ittoqqortoormiit.

 • SANDRÉ T. 2023 (poster presentation). Reframing climate change into meaningful local experiences: critical reflexivity with stories from Ittoqqortoormiit (Inuit Nunaat). ASSW 2023, February 2023, Vienna.
 • SANDRÉ T. 2023 (presentation). Grounding climate change into meaningful local experiences in the Arctic: seasonality, sea-ice changes and polar bears as emerging risks in Ittoqqortoormiit (Kalaallit Nunaat). Arctic Frontiers, January 2023, Tromso.
 • SANDRÉ T. 2022 (conference paper), Climate and local narratives to make sense of resilience in the face of changing sea-ice conditions in Greenland, 9th June 2022, International Symposium on Ice in a Sustainable Society, Bilbao, Basque Country, Spain.
 • SANDRÉ T. 2022 (poster presentation). From stories to emancipation: reflexive inquiry on resilience in Ittoqqortoormiit (East Greenland). May 8th 2022, Arctic Frontiers, Tromsø (Norway).
 • SANDRÉ T. 2021 (presentation). Récits et résilience : faire sens des changements environnementaux à Ittoqqortoormiit (Groenland). May 27th 2021, 17ème Journée Scientifique du CNFRA, Maison des Océans, Paris (France).
 • SANDRÉ T. 2020 (conference paper). Poétique de l’habiter à Kiruna (Suède) : D’une « terre vierge » à une ville en mouvement. https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-03043611.
 • Main Challenges in the Arctic I and II, L2 LLCER European and International Studies (IECI, UVSQ) [18h];
 • Analysis of systems, vulnerability and resilience, M2 Saclay EDE Adaptation to Climate change adaptation: sustainable development and environment (University Paris Saclay University) [13h];
 • Foresight scenario planning, M2 Saclay EDE Adaptation to climate change: Sustainable development and environment (University Paris Saclay) [13h];
 • Knowledge mobilization, M2 Saclay EDE Adaptation to climate change: Sustainable development and environment (University Paris Saclay) [13h].
 • SeMPER-Arctic (Sense Making, Place attachment and Extended networks as sources of Resilience in the Arctic) - 2020-2024, PI: Jeanne Gherardi;
 • PREFER (Deciphering the lay ethics of terminal risks: local terminal risks as PRoxiEs For Existential Risks) - 2022-2027, PI: Jean-Paul Vanderlinden.

Twitter