Hjem
Tarje Iversen Wanviks bilde
 • E-posttarje.wanvik@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  Lauritz Meltzers hus
  5007 Bergen
  Rom 
  734
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Bærekraftig byutvikling og sosial rettferdighet

Lokale effekter av transnasjonale selskapers samfunnsansvar (CSR).

Hvordan samfunnsansvar påvirker selskapers interessentforvaltning

Om sosiale investeringer kan forebygge korrupsjon.

Hvordan statlige myndigheter delegerer styringsmekanismer og -verktøy til private selskaper i områder med naturressursutvinning

 

Postdok prosjekt

PhD prosjekt

Spaces of Climate and Energy Laboratory (SpaceLAB) 

CET - senter for klima og energiomstilling

CSR kan være verktøy mot korrupsjon (Intervju Bergen Næringsråd Samspill)

Wanvik 2013: Større avstand, mindre makt (kronikk Bergens Tidende)

Klimavennlige byer: Vi trenger ti-minuttersbyer (Sammen med Håvard Haarstad, Innsikt i Bergens Tidende)

Gruvedrift i Naustdal: Et forvarsel om et dårligere samfunn (kronikk Bergens Tidende)

Spaces of Climate and Energy Laboratory (SpaceLAB)

Varsellampene bør blinke nå (kronikk Bergens Tidende)

Frem med sydvesten: klimaendringer på Vestlandet (kronikk i Bergens Tidende)

Beyond Oil: international conference by Space LAB, Department of geography and Political geography network

Hvordan bygge en elv? In "Naturen", Norway's oldest popular science magasine

Den lille stygge pudden: Op-ed in Bergens Tidende June 2016

Geo 100: Governance og CSR

Geo 121: Urban Geografi

Geo 121: Green economy

Geo 123: Migrasjon

Geo 123: Bedrifters samfunnsansvar

Geo 206: Kvalitative metoder (emneansvar)

geo 221: Globalisering og stedsutvikling (emneansvar)

Geo 231: Governance og CSR

Geo 308: Vitenskapsteori (fra Poststrukturalisme til den ontologiske vendingen i samfunnsvitenskapene)

Geo 324: CSR - re-territorialisering av globalt næringsliv

Geo 328: En kritikk av "Regions Unbound: Towards a new politics of place" (Amin 2004)

Scandinavian Area Studies: Transnationalism and Migration in a Norwegian Context 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Climate Risks of the Transition to a Renewable Energy Society: The Need for Extending the Research Agenda. Weather, Climate, and Society. 387-397.
 • Vis forfatter(e) (2021). Populism, Instability, and Rupture in Sustainability Transformations. Annals of the American Association of Geographers.
 • Vis forfatter(e) (2018). Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Arild Holt-Jensen (1937–) receives the Johan August Wahlberg Medal in Gold. Norsk Geografisk Tidsskrift. 254-255.
 • Vis forfatter(e) (2017). Understanding indigenous strategic pragmatism: Métis engagement with extractive industry developments in the Canadian North. The Extractive Industries and Society. 595-605.
 • Vis forfatter(e) (2017). Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes. Progress in Human Geography. 432-450.
 • Vis forfatter(e) (2016). Governance transformed into Corporate Social Responsibility (CSR): New governance innovations in the Canadian oil sands. The Extractive Industries and Society. 517-526.
 • Vis forfatter(e) (2014). Encountering a multidimensional assemblage: The case of Norwegian corporate social responsibility activities in Indonesia. Norsk Geografisk Tidsskrift. 282-290.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). En bedre håndtering av klimarisiko i landbrukssektoren gjennom sesongvarsel.
 • Vis forfatter(e) (2017). Fremtidens energiforsyning i Longyearbyen - Medvirkning fra lokalsamfunnet.
 • Vis forfatter(e) (2016). Real life laboratory - Longyearbyen, Svalbard.
 • Vis forfatter(e) (2016). Komplekse problemer, mangfoldige løsninger. Universitetet som arena for samarbeid. .
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Presentasjon av sesongvarslingsprosjekter i NORCE .
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Populismens grenser .
 • Vis forfatter(e) (2020). A politics of disassembly or a politics of reconnection?  A conversation about perspectives.
 • Vis forfatter(e) (2018). A hackathon-like workshop to inspire dialogue and find solutions to improve climate services in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Wildfire politics - understanding indigenous strategic pragmatism through the case of the Fort McMurray wildfire.
 • Vis forfatter(e) (2017). Understanding Indigenous strategic pragmatism: Métis engagement with extractive industry developments in the Canadian North.
 • Vis forfatter(e) (2017). Climate justice and the city - Re-assembling ideas and practices of justice in urban climate governance.
 • Vis forfatter(e) (2016). Ut av komfortsonen? Om å finne samfunnsviterens plass i samprodusert klimakunnskap.
 • Vis forfatter(e) (2016). Urban nexus governance and pathways to transformation: Finding geography’s place .
 • Vis forfatter(e) (2015). Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes .
 • Vis forfatter(e) (2015). Can industry be responsible - The role of Corporate Social Responsibility in governing extractive hot zones .
 • Vis forfatter(e) (2014). Encountering a multi-dimensional assemblage - The case of Norwegian corporate social responsibility activities in Indonesia .
 • Vis forfatter(e) (2013). Mobility and the politics of place.
Leder
 • Vis forfatter(e) (2021). Nordic responses to urban challenges of the 21st century. Nordic Journal of Urban Studies. 4-18.
 • Vis forfatter(e) (2021). Nordic responses to urban challenges of the 21st century. Nordic Journal of Urban Studies. 4-18.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2016). Den lille stygge pudden. Bergens Tidende. 36-37.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2017). Oil booms and business busts - a review. International Affairs. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Managing resource abundance and wealth - The Norwegian experience. International Affairs. 1483-1484.
 • Vis forfatter(e) (2015). Globografi - En kort innføring i flerlokalitetsforskning av Hans Erik Næss. Norsk Geografisk Tidsskrift. 312-313.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2018). Contested Energy Space.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Corporate Social Responsibility - re-territorialisation of global business. Grounding foreign companies in local context through CSR - the case of Norwegian Business in Indonesia.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimarisiko i byene. Agenda Magasin.
 • Vis forfatter(e) (2016). Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
 • Vis forfatter(e) (2015). Vi trenger 10-minutters-byer. Bergens Tidende. 14-15.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2021). Samarbeid om bedre værvarsler . Nationen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norge bryter internasjonal standard for havvern. Fiskeribladet.
 • Vis forfatter(e) (2021). Et gigantisk etterslep. Dagbladet. 69-70.
 • Vis forfatter(e) (2020). Svalbard som mulighetenes land og hav. Fiskeribladet. 2-3.
 • Vis forfatter(e) (2020). Stort behov for mer kunnskap om fjordene våre. Fiskeribladet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Norske fiskere viser vei i klimatilpasning og omstilling. Fiskeribladet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand? . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2017). Når politikken tar over. Bergens Tidende. 42-43.
 • Vis forfatter(e) (2017). Byen vår er gjort om til et levende laboratorium. Bergens Tidende. 56-57.
 • Vis forfatter(e) (2016). Slik kan Bergen lykkes. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2016). Opprydningsparadokset. Bergens Tidende. 3.
 • Vis forfatter(e) (2015). Varsellampene bør blinke nå. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Frem med sydvesten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2015). Et forvarsel om et dårligere samfunn. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Større avstand, mindre makt. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2017). Contested energy spaces. Disassembling energyscapes of the Canadian North.
 • Vis forfatter(e) (2017). Contested Energy Spaces - disassembling energyscapes of the Canadian North.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2021). Ekspertintervjuet: Varslet julivarmen allerede måneden før.
 • Vis forfatter(e) (2015). For klimaets skyld: Vi er under press for å bo tettere.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Wildfire Politics.
 • Vis forfatter(e) (2018). Spillet om naturressursene i oljealderens solnedgang. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2015). Råvaresonens geografi - steder som flerdimensjonale ansamlinger. 18 sider.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2019). Ei urban verd. . I:
  • Vis forfatter(e) (2019). Verda og vi. Innføring i geografi. Det Norske Samlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Wanvik, Tarje 2017: PhD thesis

Wanvik, Tarje 2016: Understanding Indigenous strategic pragmatism. In Extractive industries and society

Wanvik, Tarje og Haarstad, Håvard, (2016): Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes. In Progress in Human Geography

Wanvik, Tarje, (2016): Governance transformed into CSR - new governance innovations in the Canadian oil sands . In Extractive Industries and Society 

Wanvik, Tarje og Haarstad, Håvard, (2015): Råvaresonens geografi. I Berg, Cruickshank og Dale:  Med sans for sted

Wanvik, Tarje 2014: Encountering a Multi Dimensional Assemblage – The case of Norwegian Corporate Social Responsibility activities in Indonesia. In Norwegian Journal of Geography


Wanvik, Tarje 2013:  CSR - re-territorialisation of global businessMaster thesis

Akademia: CSR, ansvarlig næringsvirksomhet, ansamlingsteori (assemblage theory) citizenship, nettverksteori, maktteori, forankring, stedsteori, stedspolitikk, interessentanalyse

Øvrig profesjonell kompetanse: merkevareledelse, PR, ideell kommunikasjon, Strategiutvikling, kampanjer, politisk påvirkning, organisasjonsutvikling og ledelse, strategisk design, innsamling, arrangementer