Hjem
Tarje Iversen Wanviks bilde
 • E-postTarje.Wanvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 30 87
 • Besøksadresse
  Fosswinckelsgt. 6
  Rom 
  734
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Bærekraftig byutvikling og sosial rettferdighet

Lokale effekter av transnasjonale selskapers samfunnsansvar (CSR).

Hvordan samfunnsansvar påvirker selskapers interessentforvaltning

Om sosiale investeringer kan forebygge korrupsjon.

Hvordan statlige myndigheter delegerer styringsmekanismer og -verktøy til private selskaper i områder med naturressursutvinning

 

Postdok prosjekt

PhD prosjekt

Spaces of Climate and Energy Laboratory (SpaceLAB) 

CET - senter for klima og energiomstilling

CSR kan være verktøy mot korrupsjon (Intervju Bergen Næringsråd Samspill)

Wanvik 2013: Større avstand, mindre makt (kronikk Bergens Tidende)

Klimavennlige byer: Vi trenger ti-minuttersbyer (Sammen med Håvard Haarstad, Innsikt i Bergens Tidende)

Gruvedrift i Naustdal: Et forvarsel om et dårligere samfunn (kronikk Bergens Tidende)

Spaces of Climate and Energy Laboratory (SpaceLAB)

Varsellampene bør blinke nå (kronikk Bergens Tidende)

Frem med sydvesten: klimaendringer på Vestlandet (kronikk i Bergens Tidende)

Beyond Oil: international conference by Space LAB, Department of geography and Political geography network

Hvordan bygge en elv? In "Naturen", Norway's oldest popular science magasine

Den lille stygge pudden: Op-ed in Bergens Tidende June 2016

Geo 100: Governance og CSR

Geo 121: Urban Geografi

Geo 121: Green economy

Geo 123: Migrasjon

Geo 123: Bedrifters samfunnsansvar

Geo 206: Kvalitative metoder (emneansvar)

geo 221: Globalisering og stedsutvikling (emneansvar)

Geo 231: Governance og CSR

Geo 308: Vitenskapsteori (fra Poststrukturalisme til den ontologiske vendingen i samfunnsvitenskapene)

Geo 324: CSR - re-territorialisering av globalt næringsliv

Geo 328: En kritikk av "Regions Unbound: Towards a new politics of place" (Amin 2004)

Scandinavian Area Studies: Transnationalism and Migration in a Norwegian Context 

Vitenskapelig artikkel
 • 2018. Transformative social science? Modes of engagement in climate and energy solutions. Energy Research & Social Science. 197 sider.
 • 2018. Arild Holt-Jensen (1937–) receives the Johan August Wahlberg Medal in Gold. Norsk Geografisk Tidsskrift. 254-255.
 • 2017. Understanding indigenous strategic pragmatism: Métis engagement with extractive industry developments in the Canadian North. The Extractive Industries and Society. 595-605.
 • 2017. Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes. Progress in Human Geography. 432-450.
 • 2016. Governance transformed into Corporate Social Responsibility (CSR): New governance innovations in the Canadian oil sands. The Extractive Industries and Society. 517-526.
 • 2014. Encountering a multidimensional assemblage: The case of Norwegian corporate social responsibility activities in Indonesia. Norsk Geografisk Tidsskrift. 282-290.
Faglig foredrag
 • 2017. Fremtidens energiforsyning i Longyearbyen - Medvirkning fra lokalsamfunnet.
 • 2016. Real life laboratory - Longyearbyen, Svalbard.
 • 2016. Komplekse problemer, mangfoldige løsninger. Universitetet som arena for samarbeid. .
Vitenskapelig foredrag
 • 2018. A hackathon-like workshop to inspire dialogue and find solutions to improve climate services in Norway.
 • 2017. Wildfire politics - understanding indigenous strategic pragmatism through the case of the Fort McMurray wildfire.
 • 2017. Understanding Indigenous strategic pragmatism: Métis engagement with extractive industry developments in the Canadian North.
 • 2017. Climate justice and the city - Re-assembling ideas and practices of justice in urban climate governance.
 • 2016. Ut av komfortsonen? Om å finne samfunnsviterens plass i samprodusert klimakunnskap.
 • 2016. Urban nexus governance and pathways to transformation: Finding geography’s place .
 • 2015. Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes .
 • 2015. Can industry be responsible - The role of Corporate Social Responsibility in governing extractive hot zones .
 • 2014. Encountering a multi-dimensional assemblage - The case of Norwegian corporate social responsibility activities in Indonesia .
 • 2013. Mobility and the politics of place.
Leserinnlegg
 • 2016. Den lille stygge pudden. Bergens Tidende. 36-37.
Anmeldelse
 • 2017. Oil booms and business busts - a review. International Affairs. 2 sider.
 • 2017. Managing resource abundance and wealth - The Norwegian experience. International Affairs. 1483-1484.
 • 2015. Globografi - En kort innføring i flerlokalitetsforskning av Hans Erik Næss. Norsk Geografisk Tidsskrift. 312-313.
Vitenskapelig monografi
 • 2018. Contested Energy Space.
Mastergradsoppgave
 • 2013. Corporate Social Responsibility - re-territorialisation of global business. Grounding foreign companies in local context through CSR - the case of Norwegian Business in Indonesia.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2016. Hvordan bygge en elv - motstridende hensyn i norsk klimatilpasning. Naturen. 28-35.
 • 2015. Vi trenger 10-minutters-byer. Bergens Tidende. 14-15.
Kronikk
 • 2020. Stort behov for mer kunnskap om fjordene våre. Fiskeribladet.
 • 2019. Bompengeopprør og mistillit mot politikere. Hvorfor møter det grønne skiftet så sterk motstand? . Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • 2017. Når politikken tar over. Bergens Tidende. 42-43.
 • 2017. Byen vår er gjort om til et levende laboratorium. Bergens Tidende. 56-57.
 • 2016. Slik kan Bergen lykkes. Bergens Tidende.
 • 2016. Opprydningsparadokset. Bergens Tidende. 3.
 • 2015. Varsellampene bør blinke nå. Bergens Tidende.
 • 2015. Frem med sydvesten. Bergens Tidende.
 • 2015. Et forvarsel om et dårligere samfunn. Bergens Tidende.
 • 2013. Større avstand, mindre makt. Bergens Tidende.
Doktorgradsavhandling
 • 2017. Contested energy spaces. Disassembling energyscapes of the Canadian North.
 • 2017. Contested Energy Spaces - disassembling energyscapes of the Canadian North.
Intervju
 • 2015. For klimaets skyld: Vi er under press for å bo tettere.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2019. Wildfire Politics.
 • 2018. Spillet om naturressursene i oljealderens solnedgang. 17 sider.
 • 2015. Råvaresonens geografi - steder som flerdimensjonale ansamlinger. 18 sider.
Faglig kapittel
 • 2019. Ei urban verd. . I:
  • 2019. Verda og vi. Innføring i geografi. Det Norske Samlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Wanvik, Tarje 2017: PhD thesis

Wanvik, Tarje 2016: Understanding Indigenous strategic pragmatism. In Extractive industries and society

Wanvik, Tarje og Haarstad, Håvard, (2016): Carbonscapes and beyond - Conceptualizing the instability of oil landscapes. In Progress in Human Geography

Wanvik, Tarje, (2016): Governance transformed into CSR - new governance innovations in the Canadian oil sands . In Extractive Industries and Society 

Wanvik, Tarje og Haarstad, Håvard, (2015): Råvaresonens geografi. I Berg, Cruickshank og Dale:  Med sans for sted

Wanvik, Tarje 2014: Encountering a Multi Dimensional Assemblage – The case of Norwegian Corporate Social Responsibility activities in Indonesia. In Norwegian Journal of Geography


Wanvik, Tarje 2013:  CSR - re-territorialisation of global businessMaster thesis

Akademia: CSR, ansvarlig næringsvirksomhet, ansamlingsteori (assemblage theory) citizenship, nettverksteori, maktteori, forankring, stedsteori, stedspolitikk, interessentanalyse

Øvrig profesjonell kompetanse: merkevareledelse, PR, ideell kommunikasjon, Strategiutvikling, kampanjer, politisk påvirkning, organisasjonsutvikling og ledelse, strategisk design, innsamling, arrangementer