Hjem
Tarjei Ellingsen Røsvolls bilde

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Stipendiat
 • E-postTarjei.Rosvoll@uib.no
 • Telefon+47 55 58 96 36+47 46 62 36 67 (mobil)
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtes plass 1
  5010 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 Bergen

Tarjei Ellingsen Røsvoll er ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet UiB fra 2019, og skriver avhandling om delegasjonslæren i forvaltningsretten.

Underviser i JUS241 Strafferett høsten 2019, samt JUS121 NIRI og JUS123 Forvaltningsrett II våren 2020.

Kjølstad, Marius Mikkel og Røsvoll, Tarjei Ellingsen, «Suverene Schmitt?», i Agora: journal for metafysisk spekulasjon nr. 3-4, 2020, s. 361-381

Røsvoll, Tarjei Ellingsen, «Delegering i forvaltningsretten — et spørsmål om styring?» i JV, 04/2020 s. 234-264

Røsvoll, Tarjei Ellingsen, «Overvektsprinsippets fremvekst» i TfR 02-03/2020 s. 161-218

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Suverene Schmitt? Agora. 361-381.
 • Vis forfatter(e) (2020). Overvektsprinsippets fremvekst. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 161-218.
 • Vis forfatter(e) (2020). Delegering i forvaltningsretten – Et spørsmål om styring? Jussens venner. 234-264.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.