Hjem
Tarjei Ellingsen Røsvolls bilde

Tarjei Ellingsen Røsvoll

Stipendiat
  • E-postTarjei.Rosvoll@uib.no
  • Telefon+47 55 58 96 36
  • Besøksadresse
    Magnus Lagabøtesplass 1
  • Postadresse
    Postboks 7806
    5020 BERGEN

Tarjei Ellingsen Røsvoll er ansatt som stipendiat ved Det juridiske fakultet UiB fra 2019, og skriver avhandling om delegasjonslæren i forvaltningsretten.

Underviser i JUS241 Strafferett høsten 2019, samt JUS121 NIRI og JUS123 Forvaltningsrett II våren 2020.

Røsvoll, Tarjei Ellingsen: «Overvektsprinsippets fremvekst» i TfR 02-03/2020 s. 161-218