Hjem
Teemu Sakari Ryymins bilde

Teemu Sakari Ryymin

Instituttleder, historie
 • E-postTeemu.Ryymin@uib.no
 • Telefon+47 55 58 38 79
 • Besøksadresse
  Øysteins gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Lærebok
 • Vis forfatter(e) 2015. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. 2. utgåva. Det Norske Samlaget.
 • Vis forfatter(e) 2012. Å gripe fortida. Innføring i historisk forståing og metode. Det Norske Samlaget.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Is research welcomed in museums? Museum policy and obstacles to research. Nordisk Museologi. 26-40.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hovedtendenser i norsk historievitenskap 1969–2015 belyst gjennom doktoravhandlinger. Historisk Tidsskrift (Norge). 130-166.
 • Vis forfatter(e) 2013. FROM EQUALITY TO EQUIVALENCE? Norwegian health policies towards immigrants and the Sámi, 1970–2009. Nordic Journal of Migration Research. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fortellinger i nordnorsk minoritetshistorie. Historisk Tidsskrift (Norge). 541-568.
 • Vis forfatter(e) 2012. Anarki og kaos – eller funksjonell regionalisme? Sykehussystemet i mellomkrigstidens Hordaland. Historisk Tidsskrift (Norge). 355-383.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 45-72.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kvenbegrepet hos Henrik Gabriel Porthan. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 45-72.
 • Vis forfatter(e) 2009. Henrik Gabriel Porthanin kveeni-käsite. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 15-44.
 • Vis forfatter(e) 2009. Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 85-103.
 • Vis forfatter(e) 2009. Henrik Gabriel Porthan, Om det gamle folket kvenene - kildeutgave med oversettelse, innledning, appendix og kommentarer. Arina - Nordisk tidskrift for kvensk forskning - Pohjoismainen kveenitutkimuksen aikakausjulkaisu. 85-103.
 • Vis forfatter(e) 2009. Effecting Equality: Norwegian Health Policy in Finnmark, 1945-1970s. Acta Borealia. 96-114.
 • Vis forfatter(e) 2008. Forebygging av tuberkulose i Finnmark 1900-60. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2864-2867.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Tuberculosis-threatened Children": The Rise and Fall of a Medical Concept in Norway, c.1900-1960. Medical history. 347-364.
 • Vis forfatter(e) 2008. "De nordligste Finner": Kvenene sett fra finsk side. Ottar. 44-51.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 24-25.
 • Vis forfatter(e) 2007. Civilizing the 'Unciviliced': The Fight against Tuberculosis in Northern Norway in the Beginning of the Twentieth Century. Acta Borealia. 143-161.
 • Vis forfatter(e) 2006. Towards equality? Rural health and health legislation in Norway, 1860-1912. The International Journal of Regional and Local Studies. 52-72.
 • Vis forfatter(e) 2006. Bilder i bruk Samuli Paulaharjus fotografier i dokumentasjonens og illustrasjonens tjeneste. Heimen - Lokal og regional historie. 251-270.
 • Vis forfatter(e) 2005. De som ga liv til det døde landet. Forestillinger om finskhetens historiske kontinuitet ved Ishavskysten. Historisk Tidskrift för Finland. 70-93.
 • Vis forfatter(e) 2004. Narrating the artic Finns Samuli Paulaharju's representation of the Kvens. Acta Borealia. 21-40.
 • Vis forfatter(e) 2004. Narrating the Arctic Finns: Samuli Paulaharju's Representations of the Kvens. Acta Borealia. 21-40.
 • Vis forfatter(e) 2002. Kvenene - en taus minoritet? Kvenske kulturelle mobiliseringsforsøk i Vadsø ca. 1880-1910. Heimen - Lokal og regional historie. 147-164.
 • Vis forfatter(e) 2001. ”Norjalainen vaara”. Norjan kveenipolitiikka Suomen näkökulmasta. Historiallinen Aikakauskirja. 252-261.
 • Vis forfatter(e) 2001. ”Heimo-saken” 1921. De norske myndighetenes bekjempelse av de revolusjonære. Historisk Tidsskrift (Norge). 53-73.
 • Vis forfatter(e) 2001. Creating Kvenness: Identity Building among the Arctic Finns in Northern Norway. Acta Borealia. 51-67.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2008. Citizens, Courtrooms, Crossings. Conference Proceedings. .
 • Vis forfatter(e) 2006. Science, Culture, and Politics. European perspectives on Medicine, Sickness and Health. Conference Proceedings. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2015. Politisk historie. Fortellinger om utforming av norsk politikk i etterkrigstiden.
 • Vis forfatter(e) 2014. Historikerne og de mange fortider.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2010. Hvorfor sykehus i Odda, på Stord og på Voss?
 • Vis forfatter(e) 2010. Fremveksten av medisinale anstalter i Hordaland på begynnelsen av 1900-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2008. Samuli Paulaharju og de "nordlige finner": jakten på det autentiske.
 • Vis forfatter(e) 2008. Fra samisktalende nordmenn til urfolk – fra finske innvandrere til kvenene som nasjonal minoritet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Samene og kvenene i Norge fra ca. 1850 til i dag: Minoritetspolitikkens begrunnelser, uttrykk og betydning.
 • Vis forfatter(e) 2006. Tuberkulosebekjempelsen i Nord-Norge.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Noen hovedtrekk i norsk historievitenskap fra 1970 til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2017. Universalism and old and new ethnic minorities in the Nordic welfare state.
 • Vis forfatter(e) 2017. The Homogenisation of Norway revisited.
 • Vis forfatter(e) 2017. Historie og politikk.
 • Vis forfatter(e) 2016. The Homogenisation of Norway.
 • Vis forfatter(e) 2016. Museumsforskning sett utenfra: Erfaringer og utfordringer .
 • Vis forfatter(e) 2016. Forskning i og på museum – erfaringer utenfra.
 • Vis forfatter(e) 2016. Epidemiology, TB prevention and the Sámi: The shift in Sámi policy in Norway, 1950-1960s.
 • Vis forfatter(e) 2015. Historiebruk i politikk: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk i etterkrigstiden.
 • Vis forfatter(e) 2014. Questions of Integration in Minority History Writing: Challenges and Perspectives (keynote).
 • Vis forfatter(e) 2014. Politisk historie: Fortellinger om fortid i utformingen av norsk politikk på 1900-tallet.
 • Vis forfatter(e) 2014. In defence of society: society, citizenship and epidemic disease 1850-1950.
 • Vis forfatter(e) 2014. In defence of society: society, citizens and epidemic diseases, Norway 1850-1980s.
 • Vis forfatter(e) 2014. Civilization as disease and cure: Tuberculosis in early 20th century Finnmark.
 • Vis forfatter(e) 2013. ‘Vitenskap og varme hender’: Parantamisen markkinat Norjassa, 1800–2010.
 • Vis forfatter(e) 2013. Trends, perspectives and sentral discussions in historical research on TB. Norwegian and international perspectives.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Norwegian Campaign Against Tuberculosis and its legacies.
 • Vis forfatter(e) 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970.
 • Vis forfatter(e) 2012. The ambiguities of borders in medicine: the Nordic case.
 • Vis forfatter(e) 2012. På tvers av nasjonale grenser? Norske historikeres tekster og historiografiske tradisjoner. Foredrag på hovedsesjonen.
 • Vis forfatter(e) 2012. Fra likhet til likeverd? Norsk helsepolitikk og etniske minoriteter, 1970-2009.
 • Vis forfatter(e) 2011. Minority child health between expertise and policy.Norway 1970-2010.
 • Vis forfatter(e) 2011. Mangfold, fragmentering, enhet: Historieskriving i Norge etter 1970.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kulturen i rettskulturen - innspill fra en historiker.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kulturelle forestillinger, helse og ulikhet.
 • Vis forfatter(e) 2011. Krigsbilder - fremstilling og fortelling i krigshistorien. Et seminar om Synne Corells bok Krigens ettertid. Okkupasjonshistorien i norske historiebøker (2011).
 • Vis forfatter(e) 2011. Fortellinger og fremstillinger i norsk minoritetshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2010. The Call of Authenticity.
 • Vis forfatter(e) 2010. Norwegian health policies towards immigrants, refugees and asylumseekers, 1970s-2007.
 • Vis forfatter(e) 2010. Non-standard medicine.
 • Vis forfatter(e) 2010. In defence of society: society, citizens and epidemic diseases, Norway 1850-1950.
 • Vis forfatter(e) 2009. Medical Doctors, Missionaries and the Sámi in early 20th century Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kekkonen og kvenene.
 • Vis forfatter(e) 2009. Historie og kvensk identitetsbygging.
 • Vis forfatter(e) 2009. Growth of local hospitals in Hordaland, 1890-1920.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fortellinger i norsk minoritetshistorie: fra synliggjøring til empowerment.
 • Vis forfatter(e) 2009. Fortellinger i norsk minoritetshistorie.
 • Vis forfatter(e) 2008. Smitte, språk og kultur: Tuberkulosearbeidet i Finnmark 1900-1960.
 • Vis forfatter(e) 2008. Rural health services in Norway 1912-1940: Increased demands and economic crisis.
 • Vis forfatter(e) 2008. On health citizenship.
 • Vis forfatter(e) 2008. Minoritetshistorisk forskning.
 • Vis forfatter(e) 2008. Encountering foreignness.
 • Vis forfatter(e) 2007. The concept of culture and research strategies - panel discussion.
 • Vis forfatter(e) 2007. The combat against tuberculosis in Northern Norway, c. 1900-1940.
 • Vis forfatter(e) 2007. The Shifting Strategies in Norwegian Tuberculosis Work, 1900-1960.
 • Vis forfatter(e) 2007. On Children's Tuberculosis.
 • Vis forfatter(e) 2007. Nytt lys på fornorskningspolitikken? Sentrale direktiver og lokal virkelighet.
 • Vis forfatter(e) 2007. Effecting equality: The Norwegian Welfare State’s Health Policy in Finnmark, 1945-1970s.
 • Vis forfatter(e) 2007. Colonialism, Sámi mission and social work in Northern Norway 1880-1940.
 • Vis forfatter(e) 2007. Changing minority culture: Sami mission, health services and health promotion in Northern Norway.
 • Vis forfatter(e) 2007. Changing Minority Culture: Health Services and Health Promotion in Northern Norway, 1900-1950s.
 • Vis forfatter(e) 2006. ‘Pre-tubercular children’ - the rise and fall of a medical concept, c. 1900-1940.
 • Vis forfatter(e) 2006. The meaning and the truth of representations – some reflections.
 • Vis forfatter(e) 2006. Social and ethnic considerations in the Northern Norwegian anti-tuberculosis campaign, c. 1900-1940.
 • Vis forfatter(e) 2006. Kulturnasjon, statsnasjon og etnisk nasjonalisme.
 • Vis forfatter(e) 2006. Fotografiet som kilde til kvensk historie.
 • Vis forfatter(e) 2006. Civilizing the ‘uncivilized’: The combat against tuberculosis in Northern Norway, c.1900-1940.
 • Vis forfatter(e) 2005. Threat perceptions in the anti-tuberculosis campaign in Northern Norway app. 1900-1920.
 • Vis forfatter(e) 2005. Rural health and Health Acts in Norway 1860-1912.
 • Vis forfatter(e) 2005. Fra skurker til helter – fremstillingen av kvenene i Finland.
 • Vis forfatter(e) 2005. Formaningens former i et flerspråklig område. Opplysningsarbeid mot tuberkulose i Finnmark.
 • Vis forfatter(e) 2004. Rural health and health Acts in Norway, 1860-1912.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) 2019. Markku Hokkanen, Medicine, mobility and the empire - Nyasaland networks, 1859-1954. Historiallinen Aikakauskirja. 252-253.
 • Vis forfatter(e) 2016. Lien, Sigrid og Hilde Wallem Nielssen. 2016. Museumsforteljingar. Vi og dei andre i kulturhistoriske museum. Tidsskrift for kulturforskning. 115-117.
 • Vis forfatter(e) 2016. Avvikelse og medborgerskap: Zigenarundersökningen 1962–1965. Historisk tidskrift (Sverige). 314-319.
 • Vis forfatter(e) 2012. Leif Maliks: Fra bartskjærer til universitetssykehus. Glimt fra nordnorsk helsehistorie. Heimen - Lokal og regional historie. 204-206.
 • Vis forfatter(e) 2011. Krigshistorie under lupen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2010. Marjaana Niemi, Public Health and Municipal Policy Making. Britain and Sweden, 1900-1940, Aldershot, Ashgate 2007. Scandinavian Economic History Review. 184-185.
 • Vis forfatter(e) 2009. Saving sickly children: the tuberculosis preventorium in American life, 1909-1970. Medical history. 610-611.
 • Vis forfatter(e) 2009. Cynthia A Connolly, Saving sickly children: the tubeculosis preventorium in American life, 1909-1970. Medical history. 610-611.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2021. Samenes historie fra 1751 til 2010. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) 2018. Historikerens arbeidsmåter. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2017. Historie og Politikk - Historiebruk i norsk politikkutforming etter 1945. Universitetsforlaget.
 • Vis forfatter(e) 2013. Fortalt fortid. Norsk historieskriving etter 1970. Pax Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2010. International and Local Approaches to Health and Health Care. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2009. Healthcare systems and medical institutions. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2009. Healthcare Systems and medical Institutions. Novus Forlag.
 • Vis forfatter(e) 2009. Healthcare Systems and Medical Institutions. Novus Forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2019. Veien til Haukeland. Haukeland universitetssykehus 1912-2012.
 • Vis forfatter(e) 2013. Vitenskap og varme hender. Den medisinske markedsplassen i Norge fra 1800 til i dag.
 • Vis forfatter(e) 2009. Smitte, språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark.
 • Vis forfatter(e) 2009. Smitte språk og kultur. Tuberkulosearbeidet i Finnmark.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Historiebruk i politisk sammenheng. Norgeshistorie.no.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bruk og misbruk av historien? Norgeshistorie.no.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fotografiet i historien - historien i fotografiet. HIFO-nytt. 24-25.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) 2014. «Vitenskapen løser ikke alt.». Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2013. Den medisinske markedsplassen. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) 2012. Den beste behandling og det beste stell. Bergens Tidende. 1 sider.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) 2004. "De nordligste finner". Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939. 6.
 • Vis forfatter(e) 2003. "De nordligste finner". Fremstillingen av kvenene i den finske litterære offentligheten 1800-1939.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2013. "Ein medisinsk marknadsplass". Journalist: Hilde Strand.
 • Vis forfatter(e) 2008. Til Jordens Ender.
 • Vis forfatter(e) 2008. "Stakkars små i hedningland".
 • Vis forfatter(e) 2007. Flere nyanser i fornorskningspolitikken.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Kap. 9. Kampen om rettighetene: Fra språk og kultur til naturresurser 1963-1990. 47 sider.
 • Vis forfatter(e) 2021. Kap 5. Fornorskingspolitikk og samepolitisk mobilisering 1852-1917. 61 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Forgetting diversity? Norwegian narratives of ethnic and cultural homogeneity. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Å arbeide med tekstanalyse. 26 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Valg av kildematerialer, arbeidsmåte og tilnærming. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. The people's health, the nation's health, the world's health: Folkhälsa and folkehelse in the writings of Axel Höjer and Karl Evang. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan komme frem til de gode spørsmålene? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Hvordan få fortiden til å fortelle? 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2018. Avslutning: historikerens rolle i dagens kunnskapssamfunn. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Konklusjon: De politiske historiene. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Innledning. Historie i politikkutformingen. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2017. Det utviklingen tilsier. Historier i helsepolitikken 1963–2012. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2015. Integration and incorporation: Challenges and perspectives in minority history writing. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Synliggjøring, assimilering, agens. Fortellinger i samisk og kvensk historie. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Konklusjon. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) 2013. Innledning. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) 2011. Changing Minority Culture: Health Services and Health Promotion in Northern Norway, 1900-50s. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Serving the countryside in times of crisis: Norway 1912-1950. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. Kekkonen og kvenene. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2010. International and local approaches to health and health care. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Nytt lys på fornorskningspolitikken? Sentrale direktiver og lokal virkelighet. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Histories of medical institutions. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Histories of medical institutions. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2009. Growth of local medical institutions in Hordaland, 1890s-1920. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. ‘Health Citizenship’ – a short introduction. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2008. Misjon i Sameland. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. The Making of an Ethnic Identity: From Finns to Kvens. 58 sider.
 • Vis forfatter(e) 2007. Fra skurker til helter - fremstillingen av kvenene i Finland. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) 2006. Introduction: Medical Science, Culture, and Politics. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Towards Equality? Rural Health and Health Acts in Norway, 1860-1912. 24 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Threat perceptions in the anti-tuberculosis campaign in Northern Norway c. 1900-1920. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. The rise and development of nationalism in Northern Norway. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) 2005. Formaningens former i et flerspråklig område. Opplysningsarbeid mot tuberkulose i Finnmark. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Nord-Troms sett utenfra: David Skogmans reisedagbok fra 1865. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) 2004. Historie, fortidsforestillinger og kvensk identitetsbygging. 19 sider.
Museumsutstilling
 • Vis forfatter(e) 2008. Til jordens ender.Et utstillingsprosjekt i samarbeid mellom Bergen Museum og Bymuseet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) 2008. Kom over og hjelp oss.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2015. Forskning i og på museum: Fem variasjoner over et tema. Norsk museumstidsskrift. 52-61.
Innledning
 • Vis forfatter(e) 2008. Introduction. 7-13.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.