Hjem
Thea Johansen Gregersens bilde
Foto:
Thor Brødreskift

Thea Johansen Gregersen

Gjesteforsker, Senter for klima og energiomstilling (CET)
 • E-postThea.Gregersen@uib.no
 • Besøksadresse
  Fosswinckels gate 6
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen

Perceptions of Climate Change Across Europe

Mitt PhD-prosjekt handler om hvordan mennesker oppfatter klimaendringene. Jeg ser på dette fra et psykologisk perspektiv og er opptatt av tanker, følelser og atferd, og hvordan de henger sammen. 
Jeg koordinerer Klima-og miljøgruppen i Norsk Medborgerpanel sammen med Gisela Böhm og Endre Tvinnereim.

Autumn 2021
 

Psyk111 Innføring i psykologi og psykologiens historie (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK111

Lectures: 
- Personlighetspsykologi
- Språk og tenking
- Sosialpsykologi

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures:
- Vitenskapsteori 1 
- Vitenskapsteori 2
- Vitenskapsteori 3


NorRen Summer School 2021 
https://norren.no/

Lecture: 
- Public perceptions of energy production and use

 

Spring 2021

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Attitudes and values
- Identity and norms
- Behaviour and habits
- Responses to environmental problems

CET201 Sustainable Innovation
https://www.uib.no/emne/CET201

Lecture: 
- Creating engagement: framing a message in line with target audience values

Spring 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116
Lectures: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate change

Autumn 2019 

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Did concern about COVID-19 drain from a ‘finite pool of worry’ for climate change? Results from longitudinal panel data. The Journal of Climate Change and Health.
 • Vis forfatter(e) (2021). Outcome expectancies moderate the association between worry about climate change and personal energy-saving behaviors. PLOS ONE. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change. Frontiers in Psychology. 1-12.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Living with climate change: beliefs, emotions and actions.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimaendringer:​ Kunnskap, følelser og handling.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimaendringer, bekymring og mental helse.
 • Vis forfatter(e) (2021). #Klimakvarteret: Fra flyreiser til oljeproduksjon.
 • Vis forfatter(e) (2020). Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Boomers, Gen X, Millenials & Gen Y (Panelsamtale).
 • Vis forfatter(e) (2021). Norske klimaholdninger: Psykologisk Distanse.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norske klimaholdninger: Bekymring/Mestring .
 • Vis forfatter(e) (2021). Miljøpsykologi: Bekymring for klimaendringer.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klima, frykt og håp: Hvilke følelser motiverer oss til å gjøre noe for klimaet?
 • Vis forfatter(e) (2021). Forsker Grand Prix 2021.
 • Vis forfatter(e) (2020). På vippen: Norske klimaholdninger 2020.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klima og miljø (Hva mener folk om viktige klima- og miljøsaker?).
 • Vis forfatter(e) (2020). Er du bekymret for klimaendringene?
 • Vis forfatter(e) (2020). Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). “Emotional” research communication.
 • Vis forfatter(e) (2022). Public perceptions of hydrogen fuel.
 • Vis forfatter(e) (2022). Free to fly after the pandemic? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Emotional researchers: Showing anger and sadness when communicating about climate change.
 • Vis forfatter(e) (2022). Climate attitudes: Fresh results from the Norwegian Citizen Panel.
 • Vis forfatter(e) (2021). Scientific information in climate change communications: Does content matter?
 • Vis forfatter(e) (2021). Norwegian climate attitudes during the Covid-19 pandemic: Findings from the Norwegian citizen panel.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norske Klimaholdninger 2021.
 • Vis forfatter(e) (2021). Medborgerpanelet – folks haldningar til hydrogen og vindkraft .
 • Vis forfatter(e) (2021). Intro presentation to Panel Discussion on Promoting Social Change to Mitigate Climate Change.
 • Vis forfatter(e) (2021). Exploring the relationship between worry about climate change and energy behavior.
 • Vis forfatter(e) (2021). Can scientific communication help mobilize public support for climate action?
 • Vis forfatter(e) (2021). A ‘Finite pool of worry’? Changes in climate change worry during the Covid -19 pandemic.
 • Vis forfatter(e) (2020). Would it matter? Interactions between worry about climate change and efficacy beliefs.
 • Vis forfatter(e) (2020). What do people believe will be the most important impacts of climate change in Norway?
 • Vis forfatter(e) (2020). Perceptions of climate change consequences- and why it matters.
 • Vis forfatter(e) (2020). Onshore and offshore wind.
 • Vis forfatter(e) (2020). From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • Vis forfatter(e) (2020). Folks mening om Vindkraft og CCS (Medborgerpanelet).
 • Vis forfatter(e) (2019). Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • Vis forfatter(e) (2019). Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • Vis forfatter(e) (2019). Predictors of worry about climate change across Europe.
 • Vis forfatter(e) (2019). Predicting worry about Climate Change.
 • Vis forfatter(e) (2019). Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2022). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimatiltak: Strøm og energi. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimaskepsis (Oppdatert 2022). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimaendringene og følelser. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Folket vil ha havvind – delt på midten om vindkraft på land. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2022). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Bekymring for klimaendringer (oppdatert). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Teknologioptimisme. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Oljenæringens fremtid. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Mer storm, skred og flom: Hvem har ansvar for å sikre oss mot konsekvensene av klimaendringer? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Koronapandemi og muligheter til å forhindre klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimaskepsis (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klimaendringene – en fjern trussel? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Flyreiser og effekt på klimaendringene. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2021). Bekymring for klimaendringer (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2020). Tillit til mediedekning om klima. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2020). Klimaskepsis. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2020). Holdninger til bompenger. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2020). Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2019). Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2019). Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) (2019). Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2022). – Vi må snakke mindre om klimaangst.
 • Vis forfatter(e) (2022). Yngre bekymrer seg mer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Svært få har klimaangst.
 • Vis forfatter(e) (2022). Nordmenn og klimaskepsis .
 • Vis forfatter(e) (2022). Klimaangst? Klimasorg? Eller middels bekymret? (Podcast).
 • Vis forfatter(e) (2022). Håp, frykt, tristhet, sinne eller skyld?
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvorfor gjør vi ikke mer når vi vet så mye?
 • Vis forfatter(e) (2022). Har du sluttet å oppdatere deg på krigen i Ukraina? Dette kan være grunnen.
 • Vis forfatter(e) (2022). #JP053: Boomers, millennials og andre generasjoners oppfatninger av klimaproblemet med Thea Gregersen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Unge bekymrer seg for klimaet/Slik vinner Nora (21) over middelaldrende klimaskeptikere.
 • Vis forfatter(e) (2021). NrK Nyhetsmorgen: Unge er mer bekymret for klima enn eldre.
 • Vis forfatter(e) (2021). Norske Tilstander: - Jeg er klimaoptimist .
 • Vis forfatter(e) (2021). Nordmenn er blant verdas mest klimaskeptiske folk. Spesielt éin årsak trekker ekspertane fram.
 • Vis forfatter(e) (2021). Klima og forbruk: Slik kan data hjelpe oss med å ta bedre valg (Arendalsuka 2021).
 • Vis forfatter(e) (2021). God morgon Hordaland: Unge mest bekymret for klima.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ett miljøtiltak ble for tungvint for Marie (38).
 • Vis forfatter(e) (2021). Eldre folk er mindre bekymret for klimaendringene nå enn før pandemien.
 • Vis forfatter(e) (2021). Ekspertintervjuet: Har koronaen gitt oss klimahåp?
 • Vis forfatter(e) (2021). Bekymring er bra for klimaet.
 • Vis forfatter(e) (2020). Studio 2: USA brenner – men årsaken til skogbrannene er forskjellig, avhengig av hvilken presidentkandidat du spør. Kan klimaendringene få en betydning i valgkampen?
 • Vis forfatter(e) (2020). Nordmenns holdninger til klima, med Thea Gregersen, Norsk Medborgerpanel, og Johannes Berg, leder av valgforskningsprogrammet, Instituttet for samfunnsforskning.
 • Vis forfatter(e) (2020). Innen fem år skal fossilbilene bort fra bilbutikkene. Det er stadig flere uenige i.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ekspertintervjuet: Derfor endrer klimaholdningene seg så lite.
 • Vis forfatter(e) (2020). Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2021). Studio 2: Miljøpartiet De Grønne klarte akkurat ikke å komme over sperregrensa i årets valg. Men hva slags preg har grønne partier satt på politikken i andre land i Europa?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter