Hjem
Thea Gregersens bilde

Thea Gregersen

Stipendiat, Senter for klima og energiomstilling (CET)

Perceptions of Climate Change Across Europe

Mitt PhD-prosjekt handler om hvordan mennesker i Europa oppfatter klimaendringene. Jeg ser på dette fra et psykologisk perspektiv og er opptatt av tanker, følelser og atferd, og hvordan de henger sammen. 
Jeg er medlem av Klima-og miljøgruppen i Norsk Medborgerpanel. 

Vår 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (Engelsk) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Forelesninger: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate change


Høst 2019 

Psyk113 Innføring i metode
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Forelesninger: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change. Frontiers in Psychology. 1-12.
Faglig foredrag
 • 2020. Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2020. På vippen: Norske klimaholdninger 2020.
 • 2020. Klima og miljø (Hva mener folk om viktige klima- og miljøsaker?).
 • 2020. Er du bekymret for klimaendringene?
 • 2020. Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Vitenskapelig foredrag
 • 2020. Onshore and offshore wind.
 • 2020. From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • 2020. Folks mening om Vindkraft og CCS (Medborgerpanelet).
 • 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
 • 2019. Predicting worry about Climate Change.
 • 2019. Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2020. Tillit til mediedekning om klima. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2020. Klimaskepsis. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2020. Holdninger til bompenger. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2020. Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Intervju
 • 2020. Studio 2: USA brenner – men årsaken til skogbrannene er forskjellig, avhengig av hvilken presidentkandidat du spør. Kan klimaendringene få en betydning i valgkampen?
 • 2020. Nordmenns holdninger til klima, med Thea Gregersen, Norsk Medborgerpanel, og Johannes Berg, leder av valgforskningsprogrammet, Instituttet for samfunnsforskning.
 • 2020. Innen fem år skal fossilbilene bort fra bilbutikkene. Det er stadig flere uenige i.
 • 2020. Ekspertintervjuet: Derfor endrer klimaholdningene seg så lite.
 • 2020. Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter