Hjem
Thea Gregersens bilde

Thea Gregersen

Stipendiat, Senter for klima og energiomstilling (CET)

Perceptions of Climate Change Across Europe

My PhD project focus on perceptions of climate change across Europe and spans psychological constructs from mental representations via emotions to behavior. I am further a member of the Climate and Environment unit of The Norwegian Citizen Panel.

Vår 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (Engelsk) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Forelesninger: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate change


Høst 2019 

Psyk113 Innføring i metode
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Forelesninger: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Faglig foredrag
 • Gregersen, Thea. 2020. Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Gregersen, Thea. 2020. Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Vitenskapelig foredrag
 • Gregersen, Thea. 2020. Onshore and offshore wind.
 • Gregersen, Thea. 2020. From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • Gregersen, Thea. 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • Gregersen, Thea. 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • Gregersen, Thea; Doran, Rouven; Böhm, Gisela; Tvinnereim, Endre. 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
 • Gregersen, Thea. 2019. Predicting worry about Climate Change.
 • Gregersen, Thea. 2019. Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter