Hjem
Thea Gregersens bilde

Thea Gregersen

Stipendiat, Senter for klima og energiomstilling (CET)

Perceptions of Climate Change Across Europe

 

My PhD project focus on perceptions of climate change across Europe and spans psychological constructs from mental representations via emotions to behavior. I am further a member of the Climate and Environment unit of The Norwegian Citizen Panel.

Faglig foredrag
  • Gregersen, Thea. 2020. Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Vitenskapelig foredrag
  • Gregersen, Thea. 2020. Onshore and offshore wind.
  • Gregersen, Thea. 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
  • Gregersen, Thea. 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
  • Gregersen, Thea; Doran, Rouven; Böhm, Gisela; Tvinnereim, Endre. 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
  • Gregersen, Thea. 2019. Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Populærvitenskapelig artikkel
  • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
  • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
  • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
  • Gregersen, Thea; Tvinnereim, Endre. 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter