Hjem
Thea Johansen Gregersens bilde

Thea Johansen Gregersen

Stipendiat, Senter for klima og energiomstilling (CET)
 • E-postThea.Gregersen@uib.no
 • Telefon+47 952 81 380
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 12
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 BERGEN

Perceptions of Climate Change Across Europe

Mitt PhD-prosjekt handler om hvordan mennesker i Europa oppfatter klimaendringene. Jeg ser på dette fra et psykologisk perspektiv og er opptatt av tanker, følelser og atferd, og hvordan de henger sammen. 
Jeg koordinerer Klima-og miljøgruppen i Norsk Medborgerpanel sammen med Gisela Böhm og Dag Elgesem.

Autumn 2021

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures:
- Vitenskapsteori 1 
- Vitenskapsteori 2
- Vitenskapsteori 3
​​​​​​​

NorRen Summer School 2021 
https://norren.no/

Lecture: 
- Public perceptions of energy production and use

 

Spring 2021

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116

Lectures: 
- Attitudes and values
- Identity and norms
- Behaviour and habits
- Responses to environmental problems

CET201 Sustainable Innovation
https://www.uib.no/emne/CET201

Lecture: 
- Creating engagement: framing a message in line with target audience values

Spring 2020 

Psyk116 Environmental Psychology (English) 
https://www.uib.no/en/course/PSYK116
Lectures: 
- Perception and cognition
- Preferences and appraisals
- Emotions and risk
- Responses to climate change

Autumn 2019 

Psyk113 Innføring i metode (Norwegian)
https://www.uib.no/emne/PSYK113

Lectures: 
- Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling
- Eksperimentell metode
- Oppsummering (Den vitenskapelige metode og etikk, Variabelbegrepet, grunnleggende design og måling, Observasjon og surveymetoden og Eksperimentell metode)

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Outcome expectancies moderate the association between worry about climate change and personal energy-saving behaviors. PLOS ONE.
 • Vis forfatter(e) 2020. Political orientation moderates the relationship between climate change beliefs and worry about climate change. Frontiers in Psychology. 1-12.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. #Klimakvarteret: Fra flyreiser til oljeproduksjon.
 • Vis forfatter(e) 2020. Miljøpsykologi – hvordan psykologiske forskning om holdninger og atferdsendringer kan få oss til å forstå hvordan vi reagerer på vår tids største trussel.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Norske klimaholdninger: Bekymring/Mestring .
 • Vis forfatter(e) 2021. Miljøpsykologi: Bekymring for klimaendringer.
 • Vis forfatter(e) 2021. Forsker Grand Prix 2021.
 • Vis forfatter(e) 2020. På vippen: Norske klimaholdninger 2020.
 • Vis forfatter(e) 2020. Klima og miljø (Hva mener folk om viktige klima- og miljøsaker?).
 • Vis forfatter(e) 2020. Er du bekymret for klimaendringene?
 • Vis forfatter(e) 2020. Climate change from a psychological perspective: From public perceptions to engagement.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2021. Norske Klimaholdninger 2021.
 • Vis forfatter(e) 2021. Medborgerpanelet – folks haldningar til hydrogen og vindkraft .
 • Vis forfatter(e) 2021. Exploring the relationship between worry about climate change and energy behavior.
 • Vis forfatter(e) 2021. Can scientific communication help mobilize public support for climate action?
 • Vis forfatter(e) 2021. A ‘Finite pool of worry’? Changes in climate change worry during the Covid -19 pandemic.
 • Vis forfatter(e) 2020. Would it matter? Interactions between worry about climate change and efficacy beliefs.
 • Vis forfatter(e) 2020. What do people believe will be the most important impacts of climate change in Norway?
 • Vis forfatter(e) 2020. Perceptions of climate change consequences- and why it matters.
 • Vis forfatter(e) 2020. Onshore and offshore wind.
 • Vis forfatter(e) 2020. From worrying about climate change to pro-environmental behavior.
 • Vis forfatter(e) 2020. Folks mening om Vindkraft og CCS (Medborgerpanelet).
 • Vis forfatter(e) 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology.
 • Vis forfatter(e) 2019. Worry about climate change: The role of mental models and political ideology .
 • Vis forfatter(e) 2019. Predictors of worry about climate change across Europe.
 • Vis forfatter(e) 2019. Predicting worry about Climate Change.
 • Vis forfatter(e) 2019. Perceptions of climate change across Europe: Lessons from an ongoing research project.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Teknologioptimisme. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Mer storm, skred og flom: Hvem har ansvar for å sikre oss mot konsekvensene av klimaendringer? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Koronapandemi og muligheter til å forhindre klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Klimaskepsis (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Holdninger til hydrogen som drivstoff: Ja til grønt, nei til grått. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2021. Bekymring for klimaendringer (Oppdatert 2021). Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2020. Tillit til mediedekning om klima. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2020. Klimaskepsis. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2020. Holdninger til bompenger. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2020. Bør økonomisk vekst prioriteres foran miljøinteresser? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2019. Olje- og gassutvinning i Lofoten og Vesterålen. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva mener folk om vindkraft på land og til havs? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bilparken – bare nullutslippsbiler fra 2025? Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
 • Vis forfatter(e) 2019. Bekymring for klimaendringer. Energi og Klima : Norsk klimastiftelses nettmagasin.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2021. Unge bekymrer seg for klimaet/Slik vinner Nora (21) over middelaldrende klimaskeptikere.
 • Vis forfatter(e) 2021. NrK Nyhetsmorgen: Unge er mer bekymret for klima enn eldre.
 • Vis forfatter(e) 2021. Norske Tilstander: - Jeg er klimaoptimist .
 • Vis forfatter(e) 2021. Nordmenn er blant verdas mest klimaskeptiske folk. Spesielt éin årsak trekker ekspertane fram.
 • Vis forfatter(e) 2021. Klima og forbruk: Slik kan data hjelpe oss med å ta bedre valg (Arendalsuka 2021).
 • Vis forfatter(e) 2021. God morgon Hordaland: Unge mest bekymret for klima.
 • Vis forfatter(e) 2021. Eldre folk er mindre bekymret for klimaendringene nå enn før pandemien.
 • Vis forfatter(e) 2021. Ekspertintervjuet: Har koronaen gitt oss klimahåp?
 • Vis forfatter(e) 2021. Bekymring er bra for klimaet.
 • Vis forfatter(e) 2020. Studio 2: USA brenner – men årsaken til skogbrannene er forskjellig, avhengig av hvilken presidentkandidat du spør. Kan klimaendringene få en betydning i valgkampen?
 • Vis forfatter(e) 2020. Nordmenns holdninger til klima, med Thea Gregersen, Norsk Medborgerpanel, og Johannes Berg, leder av valgforskningsprogrammet, Instituttet for samfunnsforskning.
 • Vis forfatter(e) 2020. Innen fem år skal fossilbilene bort fra bilbutikkene. Det er stadig flere uenige i.
 • Vis forfatter(e) 2020. Ekspertintervjuet: Derfor endrer klimaholdningene seg så lite.
 • Vis forfatter(e) 2020. Det er ikke flertall mot vindmøller i Norge.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2021. Studio 2: Miljøpartiet De Grønne klarte akkurat ikke å komme over sperregrensa i årets valg. Men hva slags preg har grønne partier satt på politikken i andre land i Europa?

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter