Hjem
Therese Nessets bilde

Therese Nesset

Overingeniør, mellomalderarkeologi
 • E-postTherese.Nesset@uib.no
 • Telefon+47 55 58 80 30
 • Besøksadresse
  Haakon Sheteligespl. 10
  Room 
  Middelaldersamlingen, 3 et. i Bryggens Museum
 • Postal Address
  Postboks 7800
  5007 BERGEN

Portrett av mellomaldergarden på Vestlandet (PhD-prosjekt)

Prosjektet er ei nærstudie av fem heilt eller delvis arkeologisk undersøkte gardar (frå år (800-)1030-1350) med ulike topografiske og geografiske tilhøve på Vestlandet. Kjeldematerialet består av gjenstandsmateriale, bygnings- og jordbruksstrukturar i inn- og utmark, og historiske og naturvitskaplege kjelder. Gjennom eit nedanfrå-perspektiv er målet å danne ei forståing av ulike sosiale og økonomiske aspekt ved kvardagslivet til menneska som budde på gardane:

•Det samla ressursgrunnlaget i inn- og utmark og lokal ressursutnytting

•Tun, hus, materiell kultur og sosial identitet: korleis budde folk i perioden, kva aktivitetar er det spor etter (t.d. økonomiske, sosiale, religiøse), og kven er det spor etter?

•Forholdet mellom gardane og storsamfunnet: kulturelle impulsar, vareutveksling og nettverk

 

Tidsskriftartikler
 • Nesset, Therese. 2015. Garden på Hellaug - frå velberging til krise? Etne Sogelag. Årbok. 32: 18-27.
 • Nesset, Therese. 2013. Ein førhistorisk mellomaldergard? - resultata av den arkeologiske studia av øydegarden på Hellaug i Etne kommune. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 2. 4-14.
Rapporter/avhandlinger
 • Nesset, Therese. 2015. Arkeologisk registrering i utmarksområde - Hellaugvassdraget. Avdeling for kulturhistorie, Universitetsmuseet i Bergen, Bergen. 36 sider.
 • Nesset, Therese. 2012. Arkeologisk registrering av øydegard - Hellaug (Askeladden-id 90163). Institutt for arkeologi, historie, kultur og religionsvitenskap, Universitetet i Bergen, Bergen. 37 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Medlem av forskargruppa COASTARK