Hjem
 • E-posttherese.nesset@uib.no
 • Besøksadresse
  Villaveien 1A
  5007 Bergen
  Rom 
  Middelaldersamlingen, 3 et. i Bryggens Museum
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Ph.D.-stipendiat i mellomalderarkeologi

Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Arkeologisk registrering i utmarksområde - Hellaugvassdraget. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Arkeologisk registrering av øydegard - Hellaug (Askeladden-id 90163). .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Creating Knowledge and Understanding: The Borgund Kaupang Project.
 • Vis forfatter(e) (2017). Attende til Hellaugvassdraget.
 • Vis forfatter(e) (2015). Garden på Hellaug - frå velberging til krise.
 • Vis forfatter(e) (2013). Hellaug i Etne – Garden som del av eit sosialt, politisk og økonomisk nettverk.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Norway - The Borgund Kaupang Project.
 • Vis forfatter(e) (2015). 1300-talet på Vestlandet - frå velstand til krise.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Subsistence strategies in western Norway. Examples from two deserted medieval farms.
 • Vis forfatter(e) (2019). 'In the ruins of a medieval farm'. Post-medieval outland use and seasonal living in a mountain area of western Norway.
 • Vis forfatter(e) (2018). The consumption of everyday objects in rural western Norway, c. AD 1100-1400s.
 • Vis forfatter(e) (2015). Social life in the upland landscapes - A case-study of a deserted medieval farm and its surroundings.
 • Vis forfatter(e) (2015). Forbruk, produksjon og ombruk - Ein presentasjon av klebersakene frå ein mellomaldergard.
 • Vis forfatter(e) (2014). Øydelegginga av Hellaug i Etne.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2015). Garden på Hellaug - frå velberging til krise? Etne Sogelag. Årbok. 18-27.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2022). Rurale levesett, rural livsstil. Ei arkeologisk studie av fem mellomaldergardar på Vestlandet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). Settlement and subsistence strategies in western Norway: examples from two deserted medieval farms.
Poster
 • Vis forfatter(e) (2018). From traded objects to household possessions.
 • Vis forfatter(e) (2015). Life in the medieval countryside - A case-study of five farms in Western Norway.
Populærvitenskapelig bok
 • Vis forfatter(e) (2020). Årbok for Universitetsmuseet 2020. Universitetet i Bergen.
Populærvitenskapelig kapittel/artikkel
 • Vis forfatter(e) (2020). Jakta på dei døde frå Borgund. 60-72.
Briefs
 • Vis forfatter(e) (2020). En oppdatering om Borgund kaupang prosjektet, mars 2020. Bloggpost mars 2020.
 • Vis forfatter(e) (2019). En desember-oppdatering og hilsen fra Borgund kaupang prosjektet. Bloggpost desember 2019.
Nettsider (opplysningsmateriale)
 • Vis forfatter(e) (2019). Borgund kaupang, home page for The Borgund Kaupang Project, English version.
 • Vis forfatter(e) (2019). Borgund kaupang, hjemmeside for BorgundkaupangProsjektet. Norsk versjon.
 • Vis forfatter(e) (2014). Utmarksregistrering i tilknyting til øydegarden på Hellaug, Etne kommune.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2013). Ein førhistorisk mellomaldergard? - resultata av den arkeologiske studia av øydegarden på Hellaug i Etne kommune. Riss: Et arkeologisk tidsskrift. 4-14.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Ph.D.-prosjekt: "Kvardagsliv og livsstil på landsbygda i mellomalderen, med utgangspunkt i fem gardslokalitetar"

Prosjektet tek sikte på å studere kvardagsliv og livsstil på den vestnorske landsbygda i mellomalderen. Gardane som vert studert varierer på den sosiale rangstigen og i naturtopografiske tilhøve: frå kyst, fjordlandskap og indre fjellstrøk. Kvardagsliv og livsstil vert studert gjennom undertema:

- ressursgrunnlag og ressursutnytting i inn- og utmark

- heimleg produksjon/husflid

- kulturelle og økonomiske nettverk: korleis gardane tok del i handel og samhandling i bygd og by

- korleis vart livsstil uttrykt gjennom til dømes matkultur og bu-kultur på gardane

 

Forskergrupper