Hjem
Thomas Eegs bilde

Thomas Eeg

Professor, Rettsvitenskap
 • E-postThomas.Eeg@uib.no
 • Telefon+47 55 58 95 83
 • Besøksadresse
  Magnus Lagabøtesplass 1
  Rom 
  658
 • Postadresse
  Postboks 7806
  5020 BERGEN

Noen foredrag/kurs:

Formal and informal adult relationships. Purpose, scope and function of the Norwegian Registered Partnership Act. (Konfreansen 'The future of registered partnerships', Cambridge University, Faculty of Law, Cambridge UK 10.-11. juli 2015)

Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander (Bymuset i Bergen, Bryggen Museum 13. mars 2014)

Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? (Nordisk arverettskonferanse arr.: Justis- og Beredskapsdept., Oslo 24. okt. 2012)

Inheritance rights for cohabitants. Current Norwegian law and some thoughts on future regulations (Inheritance Law in the 21st century: Challenges and Reform. A Norwegian-German research seminar, Bergen 20. aug. 2012)

Sameieandeler og vederlagskrav ved opphør av samboerskap (faglunsj 9. des. 2011 for saksbehandlere i Jussformidlingen, Bergen)

Viktige nye regler i familie- og arveretten (Tertnes videregående skole, Bergen 15. nov 2010, for lærere i rettslære, videregående skoler i Hordaland fylkeskommune)

Samboeres rett til arv og uskifte (Faglig-pedagogisk dag, UiB, 6. feb. 2009)

Skjevdeling under skifteoppgjør - herunder om skjevdeling m.v. av næringsvirksomhet (Den Norske Advokatforening, Hedmark, Oppland og Romerike kretser, Kiel-fergen (Colorline) 25. og 26. jan. 2008)

Skifte og skjevdeling. Særlig om verdistigning, gjeld og avkastning (Den Norske Advokatforening, Hordaland og Sogn og Fjordane kretser, Bergen 8. feb. 2007)

Prinsippet om skjevdeling - hva er det, og hvor langt rekker det? (Faglig-pedagogisk dag, UiB, 3. feb. 2006)

Bøker
 • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 201 sider. ISBN: 978-82-02-41543-3.
 • Eeg, Thomas. 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. 254 sider. ISBN: 978-82-7960-006-0.
 • Eeg, Thomas. 2006. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse. Fagbokforlaget. 477 sider. ISBN: 82-450-0201-1.
Tidsskriftartikler
 • Asland, John; Hambro, Peter; Frantzen, Torstein; Unneberg, Inge; Eeg, Thomas. 2019. Digitale testamenter? Nei takk! Dagens næringsliv. 130: 27-27. Publisert 2019-08-21.
 • Eeg, Thomas. 2018. Proposisjonen om ny lov om arv og dødsboskifte. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 16: 313-327.
 • Eeg, Thomas. 2018. Some recent developments in Norwegian Family Law. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 65: 1397-1399.
 • Eeg, Thomas; Haukeland Olsen, Camilla. 2018. Om legaldefinering av "dødsdisposisjon". Lov og Rett. 57: 250-257. doi: 10.18261/issn.1504-3061-2018-04-05
 • Eeg, Thomas. 2017. Recent Development in Law of Persons, Family and Inheritance in Norway. Zeitschrift für das gesamte Familienrecht (FAMRZ). 64: 1466-1468.
 • Eeg, Thomas. 2017. Ektefellers og samboeres arverettslige stilling - noen utviklingstrekk. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 15: 133-161. doi: 10.18261/issn.0809-9553-2017-02-03
 • Eeg, Thomas. 2013. Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 11: 261-274.
 • Eeg, Thomas. 2012. Arverettsforskning: Noe for deg? Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 40: 29.
 • Eeg, Thomas. 2012. Høyesteretts wake-up-call til samboere. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 14-15.
 • Eeg, Thomas. 2011. Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker. Lov og Rett. 07. 383-403.
 • Eeg, Thomas. 2011. Vrangforestillinger om ekteskapsloven. Bergens Tidende. 28-28. Publisert 2011-09-21.
 • Eeg, Thomas. 2011. Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 4. 258-280.
 • Eeg, Thomas. 2010. Tilbakekall av testamenter. Peter Hambro. Lov og Rett. 49: 634-637.
 • Eeg, Thomas. 2010. Uskifte. John Asland. Lov og Rett. 49: 91-93.
 • Eeg, Thomas. 2010. Samboeres arve- og uskifterettslige stilling. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 8: 25-59.
 • Eeg, Thomas. 2009. Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet? Jussens venner. 44: 61-154.
 • Eeg, Thomas. 2008. Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer, nye problemer - og noen gamle. Jussens venner. 43: 215-261.
 • Eeg, Thomas. 2007. Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 3. 196-204.
 • Eeg, Thomas. 2007. Kommentar til mønsterbesvarelse erstatningsrett eksamen 2005. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 74-86.
 • Eeg, Thomas. 2007. Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål. 2. 82-118.
 • Eeg, Thomas. 1998. Anmeldelse over Tone Sverdrup'bok. Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk juss. 1. 96-100.
 • Eeg, Thomas. 1994. Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidsskrift for Rettsvitenskap. 3.
 • Eeg, Thomas. 1993. Kommentar til eksamensbesvarelse 2. avd. Bergen h-92. Injuria : tidsskrift for juridiske studenter i Bergen. 1. 37-39.
Rapporter/avhandlinger
 • Eeg, Thomas. 2017. Parenting and legal family formats in Norway. INED (Institut national d’études démographiques), Paris. 28 sider.
 • Eeg, Thomas. 2017. Splitting up and legal family formats in Norway. INED (Institut national d'etudes démographiques), Paris. 24 sider.
 • Eeg, Thomas. 2017. Death and legal Family formats in Norway. INED (Institut national d'études démographiques), Paris. 17 sider.
 • Eeg, Thomas. 2017. Formalisation of legal Family formats in Norway. INED (Institut national d'études démographiques), Paris. 36 sider.
 • Eeg, Thomas. 2016. WCAG 2016 Country report - Norway. Betreuungsgerichtstag e.V., Bochum, Tyskland. Nettside: www.wcag2016.de. 4 sider.
 • Eeg, Thomas. 2014. Høringsuttalelse NOU 2014:1 Ny arvelov og høringsnotat om herreløs arv til frivillige organisasjoner. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo. 3 sider.
 • Eeg, Thomas. 2014. Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander. Bergen Open Research Archive (BORA) - UIB, Bergen. 16 sider.
 • Eeg, Thomas. 2014. NOU 2014: 1 Ny arvelov - høringsuttalelse. Justis- og beredskapsdepartementet, Oslo. 13 sider.
 • Eeg, Thomas. 2004. Deling av ektefellers formuer ved seperasjon og skilsmisse (Doktoravhandling). 557 sider.
 • Eeg, Thomas. 2004. Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skillsmisse. Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen, Bergen. 562 sider.
Bokkapitler
 • Eeg, Thomas. 2017. Registered Partnerships in Norway. Chapter 2, sider 43-69. I:
  • Scherpe, Jens; Hayward, Andy. 2017. The Future of Registered Partnerships. Intersentia. ISBN: 9781780684291.
 • Eeg, Thomas. 2013. Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? 11, sider 141-152. I:
  • Faremo, Grete. 2013. Utviklingen i nordisk arverett - tegn i tiden. Nordisk ministerråd. 155 sider. ISBN: 978-92-893-2528-8.
 • Eeg, Thomas. 2013. Forord. Forord, sider 5-7. I:
  • Eeg, Thomas. 2013. Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer. Cappelen Damm Akademisk. 201 sider. ISBN: 978-82-02-41543-3.
 • Eeg, Thomas. 2013. Inheritance Rights for Cohabitants: Current Norwegian Law and Some Thoughts on Future Regulations. 5, sider 63-72. I:
  • Frantzen, Torstein. 2013. Inheritance Law - Challenges and Reform. 106 sider. ISBN: 978-3-8305-3174-6.
 • Eeg, Thomas. 2013. Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst. 8, sider 115-126. I:
  • Søvig, Karl Harald; Schutz, Sigrid Eskeland; Rasmussen, Ørnulf. 2013. Undring og erkjennelse. Festskrift til Jan Fridthjof Bernt 70 år. Fagbokforlaget. 827 sider. ISBN: 978-82-450-1253-8.
 • Eeg, Thomas. 2008. Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen. 5. artikkel, sider 64-73. I:
  • Eeg, Thomas. 2008. FESTSKRIFT til Jussformidlingens 35-årsjubileum. 254 sider. ISBN: 978-82-7960-006-0.
 • Eeg, Thomas. 2007. Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? 5. artikkel, del I, sider 60-76. I:
  • Frantzen, Torstein; Giertsen, Johan; Moss, Giuditta Cordero. 2007. Rett og toleranse Festskrift til Helge Johan Thue. Gyldendal Akademisk. 806 sider. ISBN: 978-82-05-37592-5.
 • Eeg, Thomas. 1995. Kommentar til eksamensbesvarelse - høst 94. 74-82. I:
  • Frantzen, Torstein. 1995. Eksamensoppgaver og besvarelser med kommentarer 2. avd.jus. ISBN: 82-7674-181-9.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Juridiske betraktninger om museenes adgang til å avhende museumsgjenstander, Bergen Open Research Archive (BORA) 10.04.2014 http://hdl.handle.net/1956/7899

 • Om skjevdeling av realverdivekst og rommet for rettsdogmatisk argumentasjon, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2013 s.261-274

 • Redaktør av antologien "Samfunnsutvikling og arverettslige utfordringer". Oslo 2013 (Cappelen Damm Akademisk)

 • Et forsøk på å operasjonalisere nyere syn på rettsvitenskapens oppgaver. Kasus: Skjevdeling av realverdivekst, i Karl Harald Søvig, Sigrid Eskeland Schütz og Ørnulf Rasmussen (red.): Undring og erkjennelse: Festskrift til Jan Fridthjof Bernt. Bergen 2013 (Fagbokforlaget) s. 115-126

 • Livs- og dødsdisposisjoner. Behov for nærmere regulering? i Utviklingen i nordisk arverett – tegn i tiden (TemaNord 2013:517), København 2013 s. 141-151

 • Inheritance rights for cohabitants. Current Norwegian law and some thoughts on future regulations, i Torstein Frantzen (ed.): Inheritance Law - Challenges and Reform. Berlin 2013 (Berliner Wissenscafts-Verlag)

 • Høyesteretts wake-up-call til samboere, Injuria 2012 hefte 1 s. 14-15

 • Bruksrett og gavesalg av fast eiendom i uskifte - refleksjoner etter Rt. 2010 s. 1361, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2011 s. 258-280

 • Tvungent prosessfellesskap i uskifterettslige omstøtelsessaker, Lov og Rett 2011 s. 383-403

 • Peter Hambro: Tilbakekall av testamenter (bokanmeldelse), Lov og Rett 2010 s. 634-637

 • Samboeres arve- og uskifterettslige stilling, Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2010 s. 25-59

 • John Asland: Uskifte (bokanmeldelse), Lov og Rett 2010 s. 91-93

 • Når gjelder arvelovens regler om testamentsform og begrenset rådighet?, Jussens Venner 2009 s. 61-154

 • Skjevdeling: Ny dom, nye avklaringer og nye problemer – og noen gamle, Jussens Venner 2008 s. 215-261

 • Barnelovens regler om foreldreansvar og samvær i lys av Barnebeskyttelseskonvensjonen, i Thomas Eeg (red.): Festskrift til Jussformidlingens 35-årsjubileum, Det Juridiske Fakultets Skriftserie nr. 114, Bergen 2008 s. 64-73

 • Felles ekteskapslov for par av samme og forskjellig kjønn? Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 s. 196-204

 • Bør nordisk familieformuerett harmoniseres? i Torstein Frantzen, Johan Giertsen og Giuditta Cordero Moss (red.): Rett og toleranse: festskrift til Helge Johan Thue 70 år. Oslo 2007 (Gyldendal Akademisk) s. 60-76

 • Skjevdeling. Avkastning, verdistigning og gjeld. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål 2007 s. 82-118

 • Deling av ektefellers formuer ved separasjon og skilsmisse, Bergen 2006 (Fagbokforlaget)

 • Bokanmeldelse av Tone Sverdrup: Stiftelse av sameie i ekteskap og ugift samliv. Kritisk Juss 1998 s. 96-100

 • Beløpsbegrenset pliktdelsarv. Tidskrift for Rettsvitenskap 1994 s. 364-423

CV for Thomas Eeg <!-- -->

CV for Thomas Eeg

 

Født:

 

1963 i Bergen

 

Utdanning: 2004 Dr. juris, Universitetet i Bergen   1992 Advokatbevilling   1991-1992 Kurs i universitetspedagogikk   1990 Cand. jur., Universitetet i Bergen       Praksis: 2011-d.d.
Professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen   2003-2011 Førsteamanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen   1991-2003 Amanuensis ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen   1990-1991

Advokatfullmektig hos h.r. adv. Frithjof Thomas Eeg, Bergen

  1987-1989 Assistent, advokatfirma Eeg, Frostad og Brun   1988 Saksbehandler, Jussformidlingen       Undervisnings
erfaring, hovedpunkter:
2006-2010 Modulansvarlig for forskningsetikk ved Forskerskolen   2005-d.d. Kursansvarlig JUS112 Familie- og arverett   2004-d.d. Veiledning og sensur masteroppgaver   2002-2003 Eksamensmanuduksjoner i arverett ved Folkeuniversitetet i Trondheim   1998-d.d. Forelesninger og eksamensmanuduksjoner i arverett ved Folkeuniversitetet Vest   1995-d.d. Forelesninger i arverett   1992-d.d. Kommisjonsleder Jussformidlingen   1991-d.d. Seminar- og storgruppeundervisning i arverett, familierett, erstatningsrett og trygderett, juridisk metode, eksamenssensur, oppgaveretting mv.   1988-1989 Arbeidsgruppeleder "Jus-prosjektet"       Noen forskningsaktiviteter: 2005-d.d. Medlem av forskergruppe for arverett, familierett, barnerett og personrett fra oppstart   2010-d.d. Leder av forskergruppe for arverett, familierett, barnerett og personrett   2010-d.d. Medlem av forskergruppe for rettskultur   2010-d.d. Medlem av forskergruppe for formuerett   2009-d.d. Deltatt i Nordisk arverettsnettverk fra oppstart       Verv: 1995-1999 Medlem av Klagenemnda for likestilling

 

Kompetansefelt