Hjem
Thomas Ewen Daltveit Slettebøs bilde

Thomas Ewen Daltveit Slettebø

Førstelektor, historie (Holbergprosjektet)
 • E-postThomas.Slettebo@uib.no
 • Telefon+47 55 58 31 31+47 934 12 191
 • Besøksadresse
  Øysteinsgate 3
  Rom 
  223
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen
Populærvitenskapelig foredrag
 • Undheim, Inga Henriette; Sejersted, Jørgen Magnus; Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2019. Lånte fjær: Å skrive med saksa.
Vitenskapelig foredrag
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2012. Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historiske tenkning i prekener fra jubelfestene i 1749 og 1760.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2011. Our David, king of the Northern Israel: The concept of Israel as political metaphor in Norwegian sermons during the period of autocracy.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2011. Kongelig erindring: prestene som historieformidlere under jubelfestene i 1749 og 1760.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2011. "Our David, king of the Northern Israel": Representations of the Oldenburg monarchy in Norwegian sermons during the period of absolutism.
Doktorgradsavhandling
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2016. In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717-1760).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2017. Reformasjonsjubileum i eneveldets tegn. 19 sider.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2017. Holberg's authorial personae. 16 sider.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2017. Eneveldets jubelfester. 31 sider.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2014. Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historieskrivning i jubelprekener fra 1700-tallet. 29 sider.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2014. Presten under press : tradisjon og modernitet i norske presters prekener våren 1814. 18 sider.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2012. Strilekrigen i Bergen i 1765: Improvisasjon i eneveldets politiske teater. 57 sider.
Webutstilling
 • Bagge, Bjørn Arvid; Søndenå, Ola; Paasche, Marianne; Steiner, Pål; Hjelle, Jo; Grote, Michael; Slettebø, Thomas Ewen Daltveit; Dahl, Gina; Bjelland, Ragnhild; Vasquez, Pedro. 2017. Reformasjonen – en historisk tidslinje. Digital utstilling for å markere reformasjonsjubileet 1517-2017.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg skriver for tiden en ph.d.-avhandling om offisielle jubileer, eller jubel-fester, i Danmark-Norge i første halvdel av 1700-tallet: to reformasjonsjubileer (1717,1736), trehundreårsjubileet for Oldenborg-dynastiet (1749) og hundreårsjubileet for eneveldet (1760). I avhandlingen studerer jeg hvilke historieforståelser som kom til uttrykk under jubileene, med vekt på hvordan det dansk-norske eneveldige kongedømmet fremstilte rikenes historie for undersåttene.