Hjem
Thomas Ewen Daltveit Slettebøs bilde

Thomas Ewen Daltveit Slettebø

Førsteamanuensis, historie (Holbergprosjektet)
Utvalgte publikasjoner
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2017. Holberg's authorial personae. Kapittel 1, sider 29-44. I:
  • Haakonssen, Knud; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2017. Ludvig Holberg (1684-1754): Learning and Literature in the Nordic Enlightenment. Routledge. 249 sider. ISBN: 9781472450708.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2017. Eneveldets jubelfester. Kapittel 6, sider 187-217. I:
  • Dørum, Knut; Bjerkås, Trond. 2017. Eneveldet før undergangen. Politisk kultur i Norge 1660-1814. Scandinavian Academic Press. 576 sider. ISBN: 978-82-304-0211-5.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2017. Reformasjonsjubileum i eneveldets tegn. Artikkel, sider 307-325. I:
  • Haug, Eldbjørg. 2017. Fra avlatshandel til folkekirke: Reformasjonen gjennom 500 år. Scandinavian Academic Press. 368 sider. ISBN: 9788230402146.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2014. Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historieskrivning i jubelprekener fra 1700-tallet. Artikkel, sider 397-425. I:
  • Sejersted, Jørgen Magnus; Olden-Jørgensen, Sebastian. 2014. Historikeren Ludvig Holberg. Scandinavian Academic Press. 442 sider. ISBN: 978-82-304-0123-1.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2014. Presten under press : tradisjon og modernitet i norske presters prekener våren 1814. 3:2, sider 225-242. I:
  • Nagel, Anne-Hilde; Dyrvik, Ståle. 2014. Folkestyre? Kritisk lys på 1814-demokratiet. Bodoni forlag. 307 sider. ISBN: 978-82-7128-707-8.
 • Slettebø, Thomas Ewen Daltveit. 2012. Strilekrigen i Bergen i 1765: Improvisasjon i eneveldets politiske teater. 3, sider 45-101. I:
  • Dørum, Knut; Sandvik, Hilde. 2012. Opptøyer i Norge 1750-1850. Spartacus. 462 sider. ISBN: 978-82-304-0087-6.
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Contested legacies of early modern colonialism in Norway: A summary of the 2020 debates on Ludvig Holberg and Jørgen Thormøhlen. 1700-tal: Nordic Journal for Eighteenth-Century Studies. 130-138.
 • Vis forfatter(e) (2020). Kompilatoren Holberg. Om patriotisk og protestantisk kompilasjon i Ludvig Holbergs Dannemarks Riges Historie. Historisk Tidsskrift (Danmark). 13-46.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). «I Bergen fandt jeg nogle af besynderlige separatistiske Meninger om Gudsdyrkelsen». Om religiøs separatisme i Bergen før Hans Nielsen Hauge.
 • Vis forfatter(e) (2020). UiB Innsikt: Hjelper det å rive ned gamle helter?
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2022). Norge som fredsnasjon – på 1700-tallet.
 • Vis forfatter(e) (2019). Lånte fjær: Å skrive med saksa.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historiske tenkning i prekener fra jubelfestene i 1749 og 1760.
 • Vis forfatter(e) (2011). Our David, king of the Northern Israel: The concept of Israel as political metaphor in Norwegian sermons during the period of autocracy.
 • Vis forfatter(e) (2011). Kongelig erindring: prestene som historieformidlere under jubelfestene i 1749 og 1760.
 • Vis forfatter(e) (2011). "Our David, king of the Northern Israel": Representations of the Oldenburg monarchy in Norwegian sermons during the period of absolutism.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2022). Fredsårene. Norge i fred 1720–1807. Dreyer Forlag A/S.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2016). In Memory of Divine Providence. A Study of Centennial Commemoration in Eighteenth-Century Denmark-Norway (1717-1760).
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). «Urolig Fridrichshald!» - om utviklingen av den norske festningsbyen Frederikshald som minnested under den lange fredstiden på 1700-tallet. 45 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonsjubileum i eneveldets tegn. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Holberg's authorial personae. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2017). Eneveldets jubelfester. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prestenes Holberg: Spor av Ludvig Holbergs historieskrivning i jubelprekener fra 1700-tallet. 29 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Presten under press : tradisjon og modernitet i norske presters prekener våren 1814. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Strilekrigen i Bergen i 1765: Improvisasjon i eneveldets politiske teater. 57 sider.
Webutstilling
 • Vis forfatter(e) (2017). Reformasjonen – en historisk tidslinje. Digital utstilling for å markere reformasjonsjubileet 1517-2017.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2022). Innledning. 7-34.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2020). Skogfinner i Norge. 129-140. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2020). Rom i Norge. 95-111. I:
  • Vis forfatter(e) (2020). Urfolk og nasjonale minoriteter i skole og lærerutdanning. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Jeg skriver for tiden en ph.d.-avhandling om offisielle jubileer, eller jubel-fester, i Danmark-Norge i første halvdel av 1700-tallet: to reformasjonsjubileer (1717,1736), trehundreårsjubileet for Oldenborg-dynastiet (1749) og hundreårsjubileet for eneveldet (1760). I avhandlingen studerer jeg hvilke historieforståelser som kom til uttrykk under jubileene, med vekt på hvordan det dansk-norske eneveldige kongedømmet fremstilte rikenes historie for undersåttene.