Hjem
 • E-postthomas.volker@uib.no
 • Telefon+47 55 58 27 07
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Thomas Völker er forskar ved Senter for vitskapsteori ved Universitetet i Bergen. Han har bakgrunn i sosiologi, og i doktorgradsavhandlinga si studerte han såkalla "futuring" practices i transdisiplinær berekraftsforsking frå eit STS-perspektiv (vitenskaps- og teknologistudiar). Etter at han fullførte doktorgraden sin ved Universität Wien, byrja han å jobbe for Europakommisjonen sitt Joint Research Centre (JRC), der han vidareutvikla forskingsinteressene sine i retning av eit fokus på deltakande avgjerdstaking i dei mange skjeringspunkta mellom vitskap, politikkutforming og samfunn. Völker har jobba både innanfor akademia og med politikkutforming, der han har forska på kunnskapsproduksjon- og sirkulasjon i styringsprosessar relatert til miljø, samt kollektiv eksperimentering med deltakande demokrati i utforming av politikk.

Thomas Völker har undervist på universitetsnivå og for institusjonar tilknytt Europakommisjonen.

Ved Universität Wien utvikla han og underviste i følgande emner:

 • Kulturen der Wissenserzeugung: Von der Wertegemeinschaft zum Marktplatz der Ideen?
 • Tempor(e)alitäten: Zur Rolle von Zukunft und Zeitlichkeiten in kontemporären Wissensgesellschaften
 • Dangerous Liaisons? Tracing Society in Contemporary Knowledge Production
 • 'Who cares what the future brings?' Understanding technoscientific futures

Ved Europakommisjonen sitt Joint Research Centre (JRC) utvikla han og underviste i eit emne om folkeleg deltaking saman med Ângela Guimarães Pereira:

 • DG JRC Training on Citizen Engagement in Policyrelevant Science, Technology and Innovation

2020-2022 Territories as Responsive and Accountable Networks of S3 through new Forms of Open and Responsible decision-Making (TRANSFORM), Horizon 2020 - SwafS-2019

2016-20 Moving Towards Adaptive Governance in Complexity: Informing Nexus Security (MAGIC), H2020-WATER

2020-21 UNESCO Global Independent Expert Group on the Universities and the 2030 Agenda