Hjem
Thomas Hol Fosses bilde

Thomas Hol Fosse

Ph.d.-kandidat
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2021. Leaders That Don’t Care: Investigating Leader Caregiving From an Attachment-Theoretical Perspective. The Psychologist-Manager Journal. 141-161.
 • Vis forfatter(e) 2021. Candidate Personality Traits Associated with Ratings in a Military Officer Selection Setting. Scandinavian Journal of Work and Organizational Psychology.
 • Vis forfatter(e) 2020. Person-Organization Fit in a military selection context. Military Psychology. 237-246.
 • Vis forfatter(e) 2015. The impact of personality and self-efficacy on academic and military performance: The mediating role of self-efficacy. Journal of Military Studies. 19 sider.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2020. A New Perspective on Military Leadership.
 • Vis forfatter(e) 2019. Investigating leader caregiving through the lens of attachment theory: A moderated mediation analysis.
 • Vis forfatter(e) 2016. Predicting military performance for applicants to the Officer Candidate Schools in the Norwegian Armed Forces.
 • Vis forfatter(e) 2016. National Culture and Officer Candidates in the Norwegian Armed Forces.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) 2019. Militær ledelse. Fagbokforlaget.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2014. Betydningen av personlighet og mestringstro for akademiske og militære prestasjoner på krigsskolene.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva er militær ledelse. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Effektiv ledelse i militære organisasjoner. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) 2019. Destruktiv ledelse i en militær kontekst. 29 sider.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2016. National culture value profiles and Military officer candidates – an explorative study in the Norwegian Armed Forces.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) 2019. Active and passive forms of destructive leadership in a military context: a systematic review and meta-analysis. European Journal of Work and Organizational Psychology. 1-16.
Forord
 • Vis forfatter(e) 2019. Forord. 5-6.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) 2019. Hva kreves av fremtidens militære ledere? 363-366. I:
  • Vis forfatter(e) 2019. Militær ledelse. Fagbokforlaget.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Fosse er prosjektleder for "Lederkandidatstudien" som undersøker hva som kjennetegner en god lederkandidat som blir tatt opp til utdanning ved befals- og krigskolene i Forsvaret.

Kompetansefelt