Hjem
Thomas Noven Eides bilde
Foto:
Eivind Senneset, UiB

Thomas Noven Eide

Stipendiat
 • E-postThomas.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 97
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  5007 Bergen
  Rom 
  19.308
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen
 • Samfunnsfagdidaktikk/ferdigheiter i skulen sitt samfunnsfag
 • Utdanningssosiologi/kunnskapssosiologi

Ph.d.prosjekt:

Ferdigheiter i skulen sitt samfunnsfag. Betydninga av klassebakgrunn.

Eide er tatt opp i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), kull 7, for perioden 2016-2019. (nafol.net)

Didasak1 - Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

Didasak2 - Samfunnkunnskapsdidaktikk 2

SAKDI111 - Samfunnskunnskapsdidaktikk 2 (integrert lektorutdanning)

PPUPRA 101 / Praksis 1. semester

PPUPRA 102 / Praksis 2. semester

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Kritikk i samfunnskunnskap: rettkomne og bandlagde elevar. Ein kvalitativ studie av klasseskilje på ein vidaregåande skule. Norsk sosiologisk tidsskrift. 4-18.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Klasse og ulikskapen sin legitimitet - ein kvantitativ studie av klassar og haldningar til sosial ulikskap i Noreg.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Kritisk tenking i samfunnsfag - rettkomne versus bandlagde elevar. Ein kvalitativ studie av klasseskille i vidaregåande skule.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ferdigheiter i samfunnsfag. Handlingskomponentar i 10 forskingstradisjonar.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ferdigheiter i feltet - ein etnografisk observasjonsstudie av elevar sine sosiale praksisar i det obligatoriske fellesfaget Samfunnsfag VG1/VG2.
 • Vis forfatter(e) (2019). Ferdigheiter i feltet - Samfunnsfag VG1/VG2.
 • Vis forfatter(e) (2018). Ferdigheiter i samfunnsfag. Forskingsmetodar, diskusjon eller mykje prat?
 • Vis forfatter(e) (2017). Ferdigheiter i samfunnsfag VG1/VG2 – kva rolle spelar elevføresetnader?
 • Vis forfatter(e) (2016). Sosial ulikskap i samfunnsfaget?
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2013). Klasse og ulikskapen sin legitimitet. Ein kvantitativ analyse av klassar og haldningar til sosial ulikskap i Noreg.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter