Hjem
 • E-postThomas.Eide@uib.no
 • Telefon+47 55 58 94 97+47 415 14 307
 • Besøksadresse
  Christies gate 19
  5007 Bergen
  Rom 
  19.308
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
 • Samfunnsfagdidaktikk/samfunnsfaglige ferdigheiter i skulen
 • Utdanningssosiologi/kunnskapssosiologi

Ph.d.prosjekt:

Ferdigheiter i skulen sitt samfunnsfag. Betydninga av elevføresetnader.

Eide er tatt opp i Nasjonal forskerskole for lærerutdanning (NAFOL), kull 7, for perioden 2016-2019. (nafol.net)

Didasak1 - Samfunnskunnskapsdidaktikk 1

Didasak2 - Samfunnkunnskapsdidaktikk 2

PPUPRA 101 / Praksis 1. semester

PPUPRA 102 / Praksis 2. semester

Rapporter/avhandlinger
 • Eide, Thomas Noven. 2013. Klasse og ulikskapen sin legitimitet. Ein kvantitativ analyse av klassar og haldningar til sosial ulikskap i Noreg. University of Bergen. Department of Sociology., Bergen. 151 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter