Hjem
 • E-postTerje.Manger@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gate 12
  5015 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7807
  5020 Bergen
 • Kjønnskilnader i matematikk og skulefagleg sjølvoppfatning
 • Åtferdsproblem i skulen
 • Sosial-kognitiv trening av skuleelevar
 • Moderne kommunikasjonsteknologi sin verknad på andlet-til-andlet kommunikasjon
 • Åtferdsproblem blant born og unge
 • Fengselsundervising
 • motivasjon og mestring

 

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2021). Can a Questionnaire Be Useful for Assessing Reading Skills in Adults? Experiences with the Adult Reading Questionnaire among Incarcerated and Young Adults in Norway. Education Sciences. 154.
 • Vis forfatter(e) (2021). A Cross-Sectional Study of Educational Aspects and Self-reported Learning Difficulties among Female Prisoners in Norway. Education Sciences. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Prisoners' academic motivation, viewed from the perspective of self-determination theory: Evidence from a population of Norwegian prisoners. International Review of Education. 551-574.
 • Vis forfatter(e) (2018). Why do not prisoners participate in adult education? An analysis of Barriers to education in Norwegian prisons. International Review of Education. 1-23.
 • Vis forfatter(e) (2018). Motivasjon til å handle moralsk. Necesse. 121-128.
 • Vis forfatter(e) (2017). Norske innsette: Mangelfull utdanning og risiko for utanforskap. Spesialpedagogikk. 49-60.
 • Vis forfatter(e) (2017). Innsette i fengsel under 25 år: Tek utdanning, men har vanskar med lesing, skriving, rekning og ADHD. Bedre Skole. 32-39.
 • Vis forfatter(e) (2017). Academic self-efficacy, educational motives and aspects of the prison sentence as predictors for participation in prison education. Journal of Correctional Education. 19-40.
 • Vis forfatter(e) (2016). The relationship between prisoners' academic self-efficacy and participation in education, previous convictions, sentence length, and portion of sentence served. Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 106-120.
 • Vis forfatter(e) (2016). Spørreskjema om voksnes lesing (SLV) som screeninginstrument for leseferdigheter : erfaringer fra bruk i en surveyundersøkelse blant norske innsatte. Norsk tidsskrift for logopedi. 14-25.
 • Vis forfatter(e) (2016). Music therapy for improving mental health problems of offenders in correctional settings: systematic review and meta-analysis. Journal of Experimental Criminology. 209-228.
 • Vis forfatter(e) (2015). Symptoms of ADHD are related to education and work experience among incarcerated adults. Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 18-30.
 • Vis forfatter(e) (2015). Interprofessional collaboration as a means of including children at risk: an analysis of Norwegian educational policy documents. International Journal of Inclusive Education. 1280-1293.
 • Vis forfatter(e) (2014). The relationship between prisoners' educational motives and previous incarceration, sentence length, and sentence served. London Review of Education. 51-62.
 • Vis forfatter(e) (2014). Iraqi prisoners in Norway: Educational background, participation, preferences and barriers to education. Journal of Prison Education and Reentry (JPER). 6-19.
 • Vis forfatter(e) (2014). Innsette med lærevanskar ønskjer opplæring under soning. Spesialpedagogikk. 71-78.
 • Vis forfatter(e) (2014). Former welfare clients in prison: education and self-reported learning problems. European Journal of Social Work. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2014). Family concordance and gender differences in parent-child structured interaction at 12 months. Journal of Family Psychology. 253-259.
 • Vis forfatter(e) (2014). Conners' continuous performance test (CCPT-II) in children with ADHD, ODD, or a combined ADHD/ODD diagnosis. Child Neuropsychology: A Journal of Normal and Abnormal Development in Childhood and Adolescence. 106-126.
 • Vis forfatter(e) (2013). Participation in prison education: Is it a question of reading and writing self-efficacy and actual skills? Journal of Correctional Education. 41-62.
 • Vis forfatter(e) (2013). Effects of educational motives on prisoners' participation in education and educational desires. European Journal on Criminal Policy and Research. 245-257.
 • Vis forfatter(e) (2013). Can Parent Training Alter Parent Practice and Reduce Conduct Problems in Ethnic Minority Children? A Randomized Controlled Trial. Prevention Science. 52-63.
 • Vis forfatter(e) (2012). Reading and writing self-efficacy of incarcerated adults. Learning and Individual Differences. 343-349.
 • Vis forfatter(e) (2012). Parent Training Among Ethnic Minorities: Parenting Practices as Mediators of Change in Child Conduct Problems. Family Relations. 101-114.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utdanningskompetanse hos innsette i norske fengsel. Spesialpedagogikk. 20-25, 27-29.
 • Vis forfatter(e) (2011). Oppositional Defiant Disorder - Gender Differences in Co-occurring Symptoms of Mental Health Problems in a General Population of Children. Journal of Abnormal Child Psychology. 577-587.
 • Vis forfatter(e) (2011). An examination of the relationship between self-reported and measured reading and spelling skills among incarcerated adults in Norway. Journal of Correctional Education. 26-50.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prison Inmates' Educational Motives: Are They Pushed or Pulled? Scandinavian Journal of Educational Research. 535-547.
 • Vis forfatter(e) (2010). Can solving of wordchains be explained by phonological skills alone? Dyslexia. 24-35.
 • Vis forfatter(e) (2010). An examination of shared variance in self-report and objective measures of attention in the incarcerated adult population. Journal of Attention Disorders. 182-193.
 • Vis forfatter(e) (2009). Should there be separate parent and teacher-based categories of ODD? Evidence from a general population. Journal of Child Psychology and Psychiatry. 1264-1272.
 • Vis forfatter(e) (2009). A web-based national test of English reading as a foreign language: Does it test language ability, or computer competence? A web-based measure of English reading and ICT competence. Digital kompetanse. 143-158.
 • Vis forfatter(e) (2008). Placeborespons kan forstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 3638-3642.
 • Vis forfatter(e) (2008). Education of prison inmates: course experience, motivation, and learning strategies as indicators of evaluation. Educational Research and Evaluation. 201-214.
 • Vis forfatter(e) (2008). Behaviour-emotional characteristics of primary-school children rated as having language problems. British Journal of Educational Psychology. 567-580.
 • Vis forfatter(e) (2007). Educational background in a prison population. Journal of Correctional Education. 145-157.
 • Vis forfatter(e) (2006). Effects of special education teams on school psychology services. School Psychology International. 259-280.
 • Vis forfatter(e) (2006). Educational intentions among prison inmates. European Journal on Criminal Policy and Research. 35-48.
 • Vis forfatter(e) (2005). Utdanning hos innsette i fengsel. Spesialpedagogikk. 13-19.
 • Vis forfatter(e) (2003). Speed communication and solving social problems. Communication. 323-337.
 • Vis forfatter(e) (2003). Effects of training on pupils' social skills. Research in Education. 80-92.
 • Vis forfatter(e) (2002). Effects of social-cognitive training on students' locus of control. School Psychology International. 342-354.
 • Vis forfatter(e) (2002). Community effects on teacher involvement in school development activity: A study of teachers in cities, smaller towns and rural areas in Norway. Research Papers in Education. 293-303.
 • Vis forfatter(e) (2002). Community effects on teacher involvement in school development activity: A study of teachers in cities, smaller towns and rural areas in Norway. Research Papers in Education. 293-303.
 • Vis forfatter(e) (2001). Effects of social-cognitive training on students' empathy. Swiss Journal of Psychology. 82-88.
 • Vis forfatter(e) (2000). On the relationship between locus of control, level of ability and gender. Scandinavian Journal of Psychology. 225-229.
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluering av prosjekt "KREPS". Sosialt-kognitivt opplæringsprogram i ungdomsskulen. Spesialpedagogikk. 9-16.
 • Vis forfatter(e) (2000). Evaluering av prosjekt "KREPS". Sosialt-kognitivt opplæringsprogram i ungdomsskulen. Spesialpedagogikk. 9-16.
 • Vis forfatter(e) (1998). The effects of spatial visualization and student`s sex on mathematical achievement. British Journal of Psychology. 17-25.
 • Vis forfatter(e) (1998). The effects of mathematics self-concept on girls`and boys` mathematical achievement. School Psychology International. 5-18.
 • Vis forfatter(e) (1998). The effects of mathematical achievement and cognitive ability on girls' and boys' mathematical self-concept. Zeitschrift für pädagogische Psychologie. 209-218.
 • Vis forfatter(e) (1998). Gender differences in mathematical sub-skills. Research in Education. 59-67.
 • Vis forfatter(e) (1997). The effect of social comparison on mathematics self-concept. Scandinavian Journal of Psychology. 237-241.
 • Vis forfatter(e) (1997). Gender differences in mathematical achievement related to the ratio of girls to boys in school classes. International Review of Education. 193-201.
 • Vis forfatter(e) (1995). En sammenlikning av to eksamensformer ved psykologi grunnfag: Effekt på grad av gjennomføring og karakterer. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1006-1012.
 • Vis forfatter(e) (1995). En sammenlikning av to eksamensformer ved psykologi grunnfag: Effekt på grad av gjennomføring og karakter. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 1006-1012.
 • Vis forfatter(e) (1994). Etikkopplæring i psykologstudiet : en omtale av undervisningsopplegget i Bergen. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 630-633.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Motivasjon, tru på seg sjølv, meistringsforventning og oppgåverosen si kraft.
 • Vis forfatter(e) (2019). Motivasjon, meistring og tru på seg sjølv hos elevane.
 • Vis forfatter(e) (2019). Motivasjon, meistring og inkludering.
 • Vis forfatter(e) (2019). Motivasjon og meistring som samspel mellom eigenskapar ved elev og miljø.
 • Vis forfatter(e) (2018). Motivasjon, tru på seg sjølv og forventning om meistring.
 • Vis forfatter(e) (2018). Korleis motivera elevane til å læra: Motivasjon, tru på seg sjølv og lærarane sine tilbakemeldingar.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elevane sin motivasjon for skulearbeidet: Ein nøkkel til å skjøna tidleg fråfall.
 • Vis forfatter(e) (2017). Å finne vei i kravene til professorkompetanse. Med vekt på undervisning, veiledning, formidling og identitet og motivasjon som akademiker.
 • Vis forfatter(e) (2017). Motivasjon og tru på seg sjølv hos elevar.
 • Vis forfatter(e) (2016). Åpningsforedrag: Hvordan motivere elevene til å lære.
 • Vis forfatter(e) (2015). Motivasjon, mestring og elevenes tro på seg selv.
 • Vis forfatter(e) (2014). Elevenes tro på seg selv og hvorfor "self-esteem movement" tok feil.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2013). Motivasjon, meistring og læring i den gode skulen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Motivasjon, meistring og læring.
 • Vis forfatter(e) (2013). Motivasjon, læring og tilbakemelding i den gode skulen.
 • Vis forfatter(e) (2013). LP-modellen: Motivasjon, meistring og læring.
 • Vis forfatter(e) (2013). Den gode skulen.
 • Vis forfatter(e) (2013). "Den gode skulen": Motivasjon, meistring og læring.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vilkår for læring på ungdomssteget.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vilkår for læring i norsk skule.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vilkår for læring hos fosterborn.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utvikling av alvorlege samansette vanskar.
 • Vis forfatter(e) (2011). Motiv for læring i fengsel.
 • Vis forfatter(e) (2011). Klasseleiing, lærarautoritet og læringsutbyte.
 • Vis forfatter(e) (2011). Innsette i norske fengsel: Utdanningsbakgrunn, motiv for utdanning og forventning om meistring.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vilkår for læring i skulen.
 • Vis forfatter(e) (2010). LP-modellen: Hva vet vi om motivasjon og mestring?
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva vet vi om motivasjon og mestring?
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2021). Motivasjon for umotiverte?
 • Vis forfatter(e) (2019). Utenlandske innsatte: Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2019). Motivasjon for utdanning hos innsette: Det vi veit og det vi kan gjera.
 • Vis forfatter(e) (2019). How can prisoners be motivated to start and complete an education?
 • Vis forfatter(e) (2017). Utdanningsmotivasjon og hinder for utdanning i fengsel.
 • Vis forfatter(e) (2017). Prison education in Norway: Educational background, educational participation, and academic motivation among Polish and Norwegian prisoners.
 • Vis forfatter(e) (2017). Participation of foreign national prisoners in prison activities: Research insights from Belgium and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2017). Motivasjon for utdanning hos innsette.
 • Vis forfatter(e) (2017). Barriers that hinder prisoners from taking part in education: Research insights from Belgium and Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Prisoners' motivation for education and barriers to education. Present research in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nordic cooperation on prison education research - past and present.
 • Vis forfatter(e) (2016). Lavterskeltiltak for engstlige ungdommer, hva er viktig i implementeringen? (LIST-studien).
 • Vis forfatter(e) (2015). Utdanningsaktivitet, utdanningsmotiv og hinder for deltaking i utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2015). The relationship between prisoners' educational self-efficacy and their participation in prison education.
 • Vis forfatter(e) (2014). Prisoners' educational motives and teachers who can support them.
 • Vis forfatter(e) (2014). Kva veit vi om motivasjon og meistring i skulen.
 • Vis forfatter(e) (2013). Prisoners' educational competence, educational motives and learning challenges.
 • Vis forfatter(e) (2013). Prison education as a bridge to the labour marked.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kartlegging av norske innsette i 2012: Utdanning, utdanningsmotiv og hinder for utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2012). Motivation and learning in prison contexts:Empirically supported knowledge.
 • Vis forfatter(e) (2011). Learning skills and educational disadvantages among prisoners in Norway: Some implications and further challenges.
 • Vis forfatter(e) (2011). Effects of educational motives on prisoners' participation in education and educational desires.
 • Vis forfatter(e) (2011). Educational motives and desires: Effects on participation in prison education.
 • Vis forfatter(e) (2010). The importance of research in prison education.
 • Vis forfatter(e) (2010). Research in Norwegian and Nordic prisons.
 • Vis forfatter(e) (2010). Prison education and research in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (2010). Innsatte i nordiske fengsler: Utdanning, utdanningsønske og motiv for utdanning.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forskning om utdanning av innsatte i Norden med særlig fokus på Danmark.
 • Vis forfatter(e) (2010). Former welfare clients in prison: a focus on education.
 • Vis forfatter(e) (2009). Validation of the Adult Dyslexia Check List.
 • Vis forfatter(e) (2009). Reading impairments and phonological deficits among prison inmates in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Female prisoners and education.
 • Vis forfatter(e) (2009). Educational impairment, adhd and reading and writing problems among inmates in the Nordic countries.
 • Vis forfatter(e) (2009). Educational impairment, ADHD and reading and writing problems among inmates in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2009). Education in nordic prisons: Prisoners' educational backgrounds, preferences, and motivation.
 • Vis forfatter(e) (2008). Nordic research on prison education.
 • Vis forfatter(e) (2008). "Fengslande utdanning". Likskap og ulikskap i Norden.
 • Vis forfatter(e) (2007). Self-reported reading skills among prison inmates in Norway: Is there a need for further assessment?
 • Vis forfatter(e) (2007). Inmates' educational motives and intentions.
 • Vis forfatter(e) (2007). Inmates' educational motives.
 • Vis forfatter(e) (2007). Educational level in Norwegian prisons.
 • Vis forfatter(e) (2007). Educational background in a prison population.
 • Vis forfatter(e) (2007). Education of prison inmates in Norway: Learning strategies, motivation and teaching quality.
 • Vis forfatter(e) (2007). Education of inmates in Norway: Learning strategies, motivation and teaching quality.
 • Vis forfatter(e) (2007). Does self reporting accurately reflect reading skills?
 • Vis forfatter(e) (2007). Barn og unge som viser atferdsvansker og antisosial atferd.
 • Vis forfatter(e) (2006). Word-Chain Performance in Norwegian High-School Students: Could it be Explained by Phonological Skills?
 • Vis forfatter(e) (2006). Utdanningsbakgrunn, ønske om utdanning og rett til opplæring.
 • Vis forfatter(e) (2006). Resent research in Norwegian prisons: Inmates educational background and educational intentions.
 • Vis forfatter(e) (2006). Education in prison: Teaching quality and motivation for learning.
 • Vis forfatter(e) (2005). Utdanningsplanar hos innsette i fengsel.
 • Vis forfatter(e) (2005). Recent research in Norwegian prisons: Inmates' educational backround and educational intentions.
 • Vis forfatter(e) (2005). Males on the life-course-persistent and adolescent limited antisocial pathways.
 • Vis forfatter(e) (2005). Educational intentions among prison inmates.
 • Vis forfatter(e) (2005). Education in prison in Norway and the research-based evaluation of prison education in Norway - a summary.
 • Vis forfatter(e) (2004). Åtferdsproblem: Risikofaktorar, vernande faktorar og prinsipp for tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2004). Åtferdsproblem: Risikofaktorar og tiltak.
 • Vis forfatter(e) (2004). Utvikling av åtferdsvanskar gjennom barndom og ungdom.
 • Vis forfatter(e) (2004). Self-control, cooperation and assertion in school-boys at risk for development of antisocial behavior.
 • Vis forfatter(e) (2004). Prosjekt KREPS.
 • Vis forfatter(e) (2004). Education among inmates in Norwegian prisons.
 • Vis forfatter(e) (2004). Boys with externalizing problem behavior: Effects of social-cognitive training on social skills.
 • Vis forfatter(e) (2002). Skuleprestasjonar og kjønnskilnader.
 • Vis forfatter(e) (2002). Sjølvoppfatning og læring.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2016). Rustade för framtiden. Paideia. 52-53.
 • Vis forfatter(e) (2005). Ungdom i det moderne samfunnet. Bokmelding: K. Heggen (2004). Risiko og forhandlinger. Bedre Skole. 96-96.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2009). Education in Nordic prisons:Prisoners' educational backgrounds, preferences and motivation. Nordisk ministerråd.
 • Vis forfatter(e) (2005). Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2005). Læring bak murene. Fengselsundervisningen i Norge. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (2001). Jus og etikk i profesjonell holdning og handling.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Den underlege reisa. Tidsskrift for Norsk anestesiologisk forening (NAForum). 42-44.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innsette og rett til vidaregåande opplæring. Spesialpedagogikk. 42-46.
 • Vis forfatter(e) (2005). Kva vi kan læra av New Zealand. Nasjonale prøvar utan uro. Bedre Skole. 22-26.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den sosiale konspirasjonstenkinga revurdert. Kvifor får jenter best skulefagleg resultat når gutar har mest kontakt med lærar? Spesialpedagogikk. 3-11.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (1997). Gender differences in mathematical achievement among Norwegian elementary school students. Mean differences, subskill differences, and relationships to mathematics self-concept and spatial visualization. -.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Utenlandske innsatte: høy utdanningamotivasjon, men mange hinder. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Utdanning i fengsel. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Literacy skills, academic self-efficacy, and participation in prison education. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Motivasjon for skulearbeid. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Oppsummering og drøfting. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Opplæring i ei kunnskapsbasert kriminalomsorg. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Metode. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2012). Likheter og forskjeller i de nordiske landene. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å utvikle seg som lærer. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Å bli lærer. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samhandling, kommunikasjon og engasjement. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Rett til læring i et fellesskap. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Jevnaldrendes betydning. 34 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Former welfare clients in prison: a focus on education. 2 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den profesjonelle lærer i møte med andre. 32 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Research review, the education of prisoner. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norway. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Motivasjon og læring. Ulike syn på hvorfor elever lykkes. 30 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Læring som påvirkning gjennom samhandling. Atferdsteoretiske perspektiver. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Læring og forventning om mestring. Sosial-kognitive perspektiver. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Livet i skolen. Introduksjon til boken. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Introduction. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Discussion. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Norge. 21 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Lese- og skrivevansker og atferdsvansker. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Forskning om innsattes utdanning. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). Diskusjon. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2006). School Psychology in Norway. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Man lærer i alle aldrer: Hvordan en organisasjon kan fremme læring hos sine medarbeidere. 20 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Innleiing. 3 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Frå tukt til opplæring. Fengselspedagogikken før og no. 31 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Biprodukt av modernisering. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Behov for mestring. Kunnskap, mangfald og likeverd, også i fengsel. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Hva påvirker vår motivasjon for læring? 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (1995). Problem solving and academic achievement.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) (2008). Children with disruptive behavior problems: Differences between subgroups on continuous performance test measures. International Journal of Psychology (IJP). 797-797.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2008). Placebo respons kan förstärka medicinsk terapi. Läkartidningen. 3538-3642.
Innledning
 • Vis forfatter(e) (2008). Innledning. 15-17.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2017). Læring. 179-198. I:
  • Vis forfatter(e) (2017). Organisasjon og ledelse. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2014). Hvordan utvikler elevene tro på seg selv? 129-143. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Inklusionens historie og aktualitet. Festskrift til en ildsjel - Ole Hansen. Dafolo Forlag.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Kjønnskilnader i matematikk og skulefagleg sjølvoppfatning
 • Sosial-kognitiv trening av ungdomsskuleelevar
 • Speed communication in human relations
 • Utdanningsbakgrunn og utdanningsbehov hos innsette i norske fengsel
 • Evaluering av åtferdsprosjekt i skular