Hjem
Thomas Vikestad Kalviks bilde

Thomas Vikestad Kalvik

Rådgiver
 • E-postThomas.Kalvik@uib.no
 • Telefon+47 55 58 89 40+47 909 60 614
 • Besøksadresse
  Informasjonssenteret, Realfagbygget, Allègaten 41
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 BERGEN

Arbeidsansvar

 • Leder for informasjonssenteret for realfagsstudenter
 • Koordinator for semesterstart, studentmottak og PÅ VEI ved MN-fakultetet
 • Koordinator for mentorprogrammet ved MN-fakultetet
 • Tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelse
 • Læringsmiljø

Ekspertise

 • Førsteårsopplevelser (first year experience)
 • Frafall og gjennomstrømming
 • Studentkommunikasjon
 • Prosjektledelse
 • Tilrettelegging av læringsmiljø
Vitenskapelig artikkel
 • 2017. Depletion of the human N-terminal acetyltransferase hNaa30 disrupts Golgi integrity and ARFRP1 localization. Bioscience Reports. 1-11.
 • 2016. A Role for Human N-alpha Acetyltransferase 30 (Naa30) in Maintaining Mitochondrial Integrity. Molecular & Cellular Proteomics. 3361-3372.
 • 2015. Biochemical and cellular analysis of Ogden syndrome reveals downstream Nt-acetylation defects. Human Molecular Genetics. 1956-1976.
 • 2015. An organellar Nα-acetyltransferase, Naa60, acetylates cytosolic n termini of transmembrane proteins and maintains golgi integrity. Cell reports. 1362-1374.
Vitenskapelig foredrag
 • 2012. hNatC and organelle organization.
 • 2012. The role and regulation of hNaa10p in cancer.
 • 2012. Ogden Syndrome: Cellular phenotypes.
Doktorgradsavhandling
 • 2014. Substrates and Cellular functions of the human N-terminal acetyltransferases NatA and NatC.
Poster
 • 2015. Amino-terminal acetylation of proteins in human biology and disease.
 • 2014. In silico, in vitro and in vivo models reveal functional impairment of the Ogden syndrome N-terminal acetyltransferase Naa10 S37P mutant.
 • 2012. The structural integrity of the cis-Golgi is dependent on the N-terminal acetyltransferase hNaa30p.
 • 2012. Depletion of the N-terminal acetyltransferase hNaa30p disrupts Golgi integrity.
 • 2012. An X-linked infantile lethal disease, the Ogden syndrome, and the functional implications of the hNaa10p S37P mutation.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2013. Protein N-terminal acetyltransferases in cancer. 269-276.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 • Kurs i pedagogikk for studieadministrativt ansatte
 • Ph.d. Molekylærbiologi, 2014, molekylærbiologisk institutt, UiB. 
 • Master, Molekylærbiologi, 2011, molekylærbiologisk institutt, UiB.