Hjem
Thomas Wolds bilde

Thomas Wold

Postdoktor, tilknyttet ViSmedia-prosjektet.
 • E-postThomas.Wold@uib.no
 • Telefon+47 55 58 41 29+47 995 06 289
 • Besøksadresse
  MediaCity Bergen
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Thomas Wold er tilknyttet det tverrfaglige ViSmedia-prosjektet, som utforsker muligheter og dilemmaer med visuelle overvåkningsteknologier i nyhetsmediene. Han ser særlig på samspillet mellom nyhetsmedier og sosiale medier, publikumsdeltagelse og brukerskapt innhold, medieeksponering av vanlige borgere og visuell overvåkning.

Sosiale medier har blitt en del av infrastrukturen i nyhetsproduksjon. De fleste journalister i vestlige land bruker Twitter og Facebook i sitt profesjonelle virke. Journalister bruker sosiale medier til å distribuere nyheter, til publikumskontakt, til å undersøke mulige saker, til å finne kilder og sitater til bruk i nyhetssaker, og til å promotere egne artikler og spesifikke arrangementer.

Sosiale medier har også blitt et viktig sted for å lese nyheter. Det voksne nyhetspublikummet i Norge har fortsatt sine faste nettaviser som de besøker daglig, samt nyheter på TV og i papiraviser, mens for den yngre garde er sosiale medier det viktigste stedet for å lese eller se nyheter. Samtidig har vanlige borgere bitt mer synlige i media, både i tradisjonelle mediene og i de interaktive mediene. Publikums muligheter for å produsere og publisere innhold har bidratt til en mer sammensatt offentlig sfære. Dermed blir det interessant å se hvilke nyheter som deles på sosiale medier, og hvilke nyheter som lages på grunnlag av materiale fra sosiale medier.

Tidligere forskning:

Thomas Wold skrev hovedfagsoppgave ved Institutt for kunst og medievitenskap, NTNU, om kriminaljournalistikk og politiets forhold til journalister i Trondheim.  Han tok doktorgraden sin ved Psykologisk institutt ved NTNU, om sikkerhetsstyring og kommunikasjon i petroleumsindustrien. Han har tidligere forsket på ulike temaer knyttet til barn og unges bruk av nye medier.

Thomas Wold har undervist i mediepsykologi og kommunikasjon ved NTNU.

Ved UiB underviser han i journalistikk. 

Vitenskapelig artikkel
 • Wold, Thomas. 2020. Har du delt nyhetene i dag? Norsk Medietidsskrift. 1-19.
 • Wold, Thomas; Laumann, Karin. 2015. SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS - DEFINITIONS,CHALLENGES FOR USE AND RECOMMENDATIONS FOR IMPROVEMENTS. Safety Science Monitor.
 • Wold, Thomas; Laumann, Karin. 2014. Safety Management Systems as communication in an oil and gas producing company. Safety Science. 23-30.
 • Wold, Thomas. 2012. Sorgen og samholdet 2.0. Psykologisk tidsskrift. 53-57.
 • Wold, Thomas. 2011. Men jeg har da aldri drept noen. Psykologisk tidsskrift. 22-27.
 • Wold, Thomas. 2010. Protection and access: To regulate young people`s internet use. International Journal of Media & Cultural Politics. 63-79.
 • Hagen, Ingunn; Wold, Thomas. 2010. Livet på nettet. Barn og unges bruk av internett. Psykologisk tidsskrift. 46-51.
 • Wold, Thomas. 2010. Den deilige redselen. Psykologisk tidsskrift. 29-35.
 • Brandtzæg, Petter Bae; Staksrud, Elisabeth; Hagen, Ingunn; Wold, Thomas. 2009. Norwegian Children's Experiences of Cyberbullying When Using Different Technological Platforms. Journal of Children and Media. 349-365.
 • Wold, Thomas. 2008. Tilsyn og tilretteleggelse kontroll av barn og unges internettbruk. Norsk Medietidsskrift. 105-124.
Faglig foredrag
 • Wold, Thomas. 2014. Pro-anoreksi og jakten på perfeksjon.
 • Wold, Thomas. 2014. Personlighetens utstillingsvindu. Vis meg dine updates og jeg skal si deg hvem du er.
 • Wold, Thomas. 2014. Nye medier som ressurs og risiko. Løsning eller problem for ensomhet og omsorgssvikt?
 • Wold, Thomas. 2014. Barn og sosiale medier (spill, blogg, facebook, instagram). Mobbing på nett.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Wold, Thomas. 2017. Hva er greien med sosiale medier?
 • Wold, Thomas. 2014. Paneldebatt om sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2014. Når ungdom er mest opptatt av sosiale medier og mindre av den sosiale arbeideren.
 • Wold, Thomas. 2013. Barns bruk av medier: Medier som ressurs og risiko.
 • Wold, Thomas. 2012. «Status: tilgjengelig for chat».
 • Wold, Thomas. 2012. Sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2012. Er det sant det du ser? Om digital retusjering av bilder.
 • Wold, Thomas. 2011. Holder sammen i tynt og tynnere: Pro-anoreksi på nettet.
 • Wold, Thomas. 2011. Farlig popkultur: Hvorfor må Donald Duck sensureres?
Vitenskapelig foredrag
 • Wold, Thomas. 2019. Sosiale medier, bildedeling og viralitet.
 • Wold, Thomas. 2019. Resepsjonsforskning og sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2019. Kulturstudier og ideologi i popkultur.
 • Wold, Thomas. 2019. Barn og ungdoms bruk av sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2019. Audience engagement and the two-step agenda.
 • Wold, Thomas. 2019. Alternative news and social media.
 • Wold, Thomas. 2018. User-generated virality.
 • Wold, Thomas. 2018. Sosiale medier i nyhetene.
 • Wold, Thomas. 2018. Social media and news production.
 • Wold, Thomas. 2018. Nye medier som ressurs og risiko.
 • Wold, Thomas. 2018. Have you shared the news today?
 • Wold, Thomas. 2018. Har du hørt? Har du delt? Deling av nyheter i sosiale medier. .
 • Wold, Thomas. 2018. En visuell kultur. mobiltelefoner og bildedeling.
 • Wold, Thomas. 2018. Det aktive publikum i nye medieomgivelser.
 • Wold, Thomas. 2018. Communication theory and safety technology.
 • Wold, Thomas. 2017. Safety Management as communication in high risk industries.
 • Wold, Thomas. 2017. Ordinary people go viral.
 • Wold, Thomas. 2017. Communications theory and implications for safety management in high risk industries.
 • Wold, Thomas. 2016. Styringssystemer og kommunikasjon i petroleumsindustrien.
 • Wold, Thomas; Laumann, Karin. 2014. End User Involvement in the Development of Procedures and Safety Management Systems.
 • Wold, Thomas. 2014. Digital mobbing.
 • Wold, Thomas. 2013. Ungdommene er seg selv like.
 • Wold, Thomas. 2013. Trender i sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2013. Safety Management Systems as Communication.
 • Wold, Thomas. 2013. Digital dømmekraft.
 • Wold, Thomas. 2013. Barn og media: Nye medier som ressurs og risiko.
 • Wold, Thomas. 2012. Ër det så farlig? Nye medier som ressurs og risiko.
 • Wold, Thomas. 2012. Visuelle medier og ungdomskulturen Hva har ny medieteknologi, mediekultur og mediebruk gjort med ungdomstiden?
 • Wold, Thomas. 2012. Procedures and practice.
 • Wold, Thomas. 2011. Risk Literacy.
 • Wold, Thomas. 2011. Gøy på nettet - om mediegenerasjonen.
 • Wold, Thomas. 2011. Censorship in democratic countries.
 • Wold, Thomas. 2010. Journalist om dagen og redaktør om natta. Journalisters bruk av Twitter.
 • Wold, Thomas. 2009. Medieetikk.
 • Wold, Thomas. 2009. Can media have an effect on eating disorders? A presentation of body images in popular media and pro-anorexia websites.
 • Wold, Thomas. 2008. Protection and access. Children and the Internett.
 • Wold, Thomas. 2008. Protection and access.
 • Brandtzæg,, Petter B.; Staksrud, Elisabeth; Hagen, Ingunn; Wold, Thomas. 2008. Electronic Bullying and harassment in a high use and high risk country. ISBN: 978-84-490-2570-6.
 • Staksrud, Elisabeth; Brandtzæg, Petter Bae; Hagen, Ingunn; Wold, Thomas. 2008. Digital bullying and harassment.
 • Hagen, Ingunn; Staksrud, Elisabeth; Brandtzæg, Petter Bae; Wold, Thomas. 2008. Cyberbullying and Online Harassment in a Risk Perspective.
 • Wold, Thomas. 2008. Children`s use of digital media: Mediation by parents, teachers and peers.
 • Hagen, Ingunn; Munkejord, Keith David; Nakken, Øivind; Andersen, Gunn Robstad; Saksvik, Per Øystein; Wold, Thomas. 2007. ”Adequate communication? The use of communication strategies and new technologies to improve inclusion in a changing work life.”.
 • Hagen, Ingunn; Munkejord, Keith David; Nakken, Øivind; Robstad Andersen, Gunn; Saksvik, Per Øystein; Wold, Thomas. 2007. ”Adequate communication? The use of communication strategies and new technologies to improve inclusion in a changing work life.”.
 • Wold, Thomas. 2007. Is Media Defining the Truth?
 • Wold, Thomas. 2006. Protection and Access: To Regulate Young Peoples Internet Use.
Anmeldelse
 • Wold, Thomas. 2014. Velkommen hjem, Tony. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2014. TNT. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2013. Tight band og god lyd. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2013. Siste kveld med gjengen. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2013. Barndom i skjermmedienes tid. Bokanmeldelse av "Medialisert barndom. Digital kultur i barnehagen. Norsk Medietidsskrift. 81-83.
 • Wold, Thomas. 2012. Strålende avskjed med festivalsommeren. Adresseavisen.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Wold, Thomas. 2018. Dristighet er en dyd. Vox publica.
 • Wold, Thomas. 2018. Don't change the story to fit the medium. ViSmedia.
 • Wold, Thomas. 2017. Medieeksponering og psykisk påkjenning: Intervju med Fanny Duckert og Kim Karlsen. Vox publica.
 • Wold, Thomas. 2017. Medieeksponering og psykisk påkjenning. Vox publica.
 • Wold, Thomas. 2014. Skap deg selv. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 68-84.
 • Wold, Thomas. 2012. Farlig populærkultur. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 4-27.
 • Wold, Thomas. 2011. Holder sammen i tynt og tynnere. Om pro-anorektiske nettsider og jakten på kontroll og perfeksjon. Humanist : tidsskrift for livssynsdebatt. 4-20.
 • Wold, Thomas. 2005. Slemme barn. M : tidsskrift for kunst- og medieforskning. 14-18.
 • Wold, Thomas. 2005. Ideologisk populærkultur. Psykologisk tidsskrift. 25-29.
Kronikk
 • Wold, Thomas. 2014. Gjør det triste til en positiv kraft. Bergens Tidende.
 • Wold, Thomas. 2010. Kroppens signaler. Trønder-avisa. 3-3.
 • Wold, Thomas. 2008. Mobile normer. Om barn og unges forhold til mobiltelefon. Adresseavisen. 1 sider.
 • Wold, Thomas. 2007. Ytringens grenser. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2006. Nødvendig å være så sint? Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2006. Det enkleste er forbud. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2006. Barns ytringsfrihet. Adresseavisen.
 • Wold, Thomas. 2005. Tortur i kampen mot terrorisme. Adresseavisen.
Doktorgradsavhandling
 • Wold, Thomas. 2016. Procedures coming every day: Safety Management Systems and safety communication in high-risk industries.
Intervju
 • Wold, Thomas. 2014. Åpen og sårbar er den nye trenden.
 • Wold, Thomas. 2014. Ylvas pappa hyller Gunhild Stordalens åpenhet.
 • Wold, Thomas. 2014. Så mye irriterer vi oss over andres mobilbruk.
 • Wold, Thomas. 2014. Selfier kan være uheldig for selvbildet.
 • Wold, Thomas. 2014. Selfier kan være uheldig for selvbildet.
 • Wold, Thomas. 2014. Selfier kan være uheldig for selvbilde.
 • Wold, Thomas. 2014. Når sorg møter Facebook.
 • Wold, Thomas. 2014. Nå skal du "whale" i sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2014. Ny Facebook-trend: – De lyver seg til lykke.
 • Wold, Thomas. 2014. Lett å skrive hardt.
 • Wold, Thomas. 2014. Ingvild blogger om livet med leukemi.
 • Wold, Thomas. 2014. Hvordan teknologien påvirker relasjoner.
 • Wold, Thomas. 2014. Forskning: - Selfier kan skade selvbildet.
 • Wold, Thomas. 2014. Falske rykter spres raskt.
 • Wold, Thomas. 2014. Facebook er som terapi.
 • Wold, Thomas. 2014. Evig liv på internett.
 • Wold, Thomas. 2014. Enighet om åpenhet.
 • Wold, Thomas. 2014. Digitale minnesider.
 • Wold, Thomas. 2014. Derfor kan selfier være uheldig for selvbildet.
 • Wold, Thomas. 2014. Derfor kan Facebook gi deg en selvtillit-boost!
 • Wold, Thomas. 2014. De nye stjernene.
 • Wold, Thomas. 2014. Blogger om kreft.
 • Wold, Thomas. 2014. Advarer unge jenter mot rosabloggere.
 • Wold, Thomas. 2014. Advarer mot rosabloggere.
 • Wold, Thomas. 2014. - Å oppleve frykt og skummelartige ting er en øvelse i å mestre frykten.
 • Wold, Thomas. 2014. - Evig liv på internet.
 • Wold, Thomas. 2014. - Dette kan bli Facebooks akilleshæl.
 • Wold, Thomas. 2014. - Da håret forsvant, forsto jeg det.
 • Wold, Thomas. 2013. – La barna spille data i påsken!
 • Wold, Thomas. 2013. – Bloggerne gjør ukebladenes jobb.
 • Wold, Thomas. 2013. – Bare sunt å bli skremt litt.
 • Wold, Thomas. 2013. «JEG SKULLE ØNSKE NOEN VISSTE HVOR LENGE JEG HAR LIDD».
 • Wold, Thomas. 2013. Vær så snill å se meg.
 • Wold, Thomas. 2013. Visdomsord på Facebook.
 • Wold, Thomas. 2013. Vil ikke spekulere i om ryktene er politisk motivert.
 • Mjønerud, Ingunn; Wold, Thomas; Hagen, Ingunn. 2013. Veien til evig liv i rampelyset - hvorfor går barnestjerner så langt for å sjokkere?
 • Wold, Thomas. 2013. Veien til evig liv i rampelyset.
 • Wold, Thomas. 2013. Valler-jenter venter på Justin.
 • Wold, Thomas. 2013. Valgkamp på seks sekunder.
 • Wold, Thomas. 2013. Usunne idealer.
 • Wold, Thomas. 2013. Tight band og god lyd.
 • Wold, Thomas. 2013. Støtter straff for grov hets i sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2013. Sprer sladder om ungdom på Twitter.
 • Wold, Thomas. 2013. Sosial ensomhet.
 • Wold, Thomas. 2013. Sosial ensomhet.
 • Wold, Thomas. 2013. Social Media Makes Teen Rape More Traumatic Than Ever.
 • Wold, Thomas. 2013. Sjanseløse mot netthets.
 • Wold, Thomas. 2013. Psykolog: Matbilder på Instagram kan være faresignal Norsk forsker: Man viser frem hva man er opptatt av.
 • Wold, Thomas. 2013. Over 150.000 gråter for Ylva (7).
 • Wold, Thomas. 2013. Om sykdom og sorg i sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2013. Nakenbildene blir spredd på skolen.
 • Wold, Thomas. 2013. Møt duckface-generasjonen.
 • Wold, Thomas. 2013. Mye ensomhet bak skjermene.
 • Wold, Thomas. 2013. Melkestuntet er ulovlig.
 • Wold, Thomas. 2013. Matfotobonanza i restaurant-Oslo.
 • Wold, Thomas. 2013. Lær barn om kildekritikk.
 • Wold, Thomas. 2013. Kulturnytt: Digital dømmekraft.
 • Wold, Thomas. 2013. Kulturens subtile klasseskiller.
 • Wold, Thomas. 2013. Kreftsyke Ylva (7) er død - Du vet at du ikke er alene. Det er det mye trøst i.
 • Wold, Thomas. 2013. Justin stor på sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2013. Jusprofessor: Melkestunt er ulovlig.
 • Wold, Thomas. 2013. Jakten på en flaggsak.
 • Wold, Thomas. 2013. Innsikt: Medievold.
 • Wold, Thomas. 2013. Hvorfor liker vi å bli skremt.
 • Wold, Thomas. 2013. Hva slags facebookmamma er du?
 • Wold, Thomas. 2013. Her og Nå: Gjør narr av I-landsproblem.
 • Wold, Thomas. 2013. Generasjonen med livet i lomma.
 • Wold, Thomas. 2013. Får drapstrusler fordi de er kristne.
 • Wold, Thomas. 2013. Fra dagboknotater til markedsføring.
 • Wold, Thomas. 2013. Fordømt flink.
 • Wold, Thomas. 2013. Fjerner tabuer om døden.
 • Wold, Thomas. 2013. En positiv uke på Instagram.
 • Wold, Thomas. 2013. Du vet at du ikke er alene. Det er det mye trøst i.
 • Wold, Thomas. 2013. Du er hva du spiser.
 • Wold, Thomas. 2013. Digital dømmekraft inn i skolen.
 • Wold, Thomas. 2013. Dette irriterer oss mest på sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2013. Derfor er disse videoene så farlige.
 • Wold, Thomas. 2013. DUCKFACEGENERASJONEN - Om vi har tatt duckface-bilder? Ja!
 • Wold, Thomas. 2013. DETTE ER DEN SÅKALTE «PLASTIKK-LOOKEN».
 • Wold, Thomas. 2013. Blogginnlegg finnes på nett - tross rettens pålegg om sletting.
 • Wold, Thomas. 2013. Blogger om psykisk sykdom.
 • Wold, Thomas. 2013. Back to reality.
 • Wold, Thomas. 2013. Advarer mot selvskryt.
 • Wold, Thomas. 2013. Advarer mot livsfarlig youtube-trend.
 • Wold, Thomas. 2013. 5 spørsmål om fiksjonsvold.
 • Wold, Thomas. 2013. - det er narsissistisk, men alle gjør det jo.
 • Wold, Thomas. 2013. - La barna få spille!
 • Wold, Thomas. 2013. - Jeg er veldig bevisst på hva jeg legger ut.
 • Wold, Thomas. 2013. - Jeg elsker det, men alle blir så sinte.
 • Wold, Thomas. 2013. - Fjernar tabu om døden.
 • Wold, Thomas. 2012. Voldsforsker om Instagram-bråket: Veldig sterkt raseri.
 • Wold, Thomas. 2012. Vi skryter stadig mer på sosiale medier.
 • Wold, Thomas. 2012. Skummelartig er sunt.
 • Wold, Thomas. 2012. Mener frykten for voldsspill er overdrevet.
 • Wold, Thomas. 2012. Justin Bieber.
 • Wold, Thomas. 2012. Ingen kampanje mot rosabloggere.
 • Wold, Thomas. 2012. Her blir svensk jente angrepet av sint mobb.
 • Wold, Thomas. 2012. Frakoblet frihet.
 • Wold, Thomas. 2012. Ekspertene advarer mot motebloggernes kroppshysteri – stadig flere besatt av sunnhet.
 • Wold, Thomas; Kennair, Leif Edward Ottesen. 2012. Den nødvendige frykten.
 • Wold, Thomas. 2012. Den nødvendige frykten.
 • Wold, Thomas. 2012. Anonymt motepoliti henger ut moteredaktørene.
 • Wold, Thomas. 2012. -Ingen kampanje mot rosabloggerne.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Wold, Thomas; Laumann, Karin. 2016. End User Involvement in the Development of Procedures and Safety Management Systems.
 • Wold, Thomas; Aristodemou, Elena; Dunkels, Elza; Laouris, Yiannis. 2009. Inappropriate content. 12 sider.
 • Wold, Thomas. 2008. Mediation by parents, teachers and peers.
Sammendrag/abstract
 • Wold, Thomas. 2012. Procedure and practice. The 14th conference on Social and Community psychology - Conference abstracts. 47-49.
 • Wold, Thomas. 2010. The controlled body in pro-anorexia web-sites. The 12th Coference on Social and Community Psychology - Programme, Conference abstracts, List of participants. 54-55.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Thomas Wold er medlem av ViSmedia-prosjektet, som er finansiert av Norges forskningsråd.