Hjem
Thor Øivind Jensens bilde

Thor Øivind Jensen

Førsteamanuensis
 • E-postThor.O.Jensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 53+47 908 47 064
 • Besøksadresse
  Christiesgt. 17
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN
Bøker
 • Jensen, Thor Øivind; Nyeng, Frode; Blindheim, Trond; Tangen, Karl Fredrik. 2004. FORBRUK. Lyst, makt, iscenesettelse eller mening ? Cappelen Damm Akademisk. 338 sider. ISBN: 82-02-23418-2.
 • Nyeng, Frode; Blindheim, Trond; Jensen, Thor Øivind; Tangen, Karl-Fredrik. 2004. Forbruk : lyst, makt, iscenesettelse eller mening? Cappelen Damm Akademisk. 338 sider. ISBN: 8202234182.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond; Nyeng, Frode. 2002. Forbrukeren. Helt skurk eller offer. Cappelen Damm Akademisk. 280 sider. ISBN: 82-02-19896-8.
 • Jensen, Thor Øivind; Nyeng, Frode; Blindheim, Trond. 2002. Forbrukeren - Helt, skurk eller offer. 280 sider. ISBN: 82-02-19896-8.
 • Jensen, Thor Øivind; Helle, Brit. 2000. Internett i lokaldemokratiet. 45 sider. ISBN: 82-446-0761-0.
 • Jensen, Thor Øivind; Nyeng, Frode; Blindheim, Trond. 2000. Forbrukeren, Helt skurk eller offer ? Cappelen Damm Akademisk. 278 sider. ISBN: 82-02-19649-3.
 • Jensen, Thor Øivind; Ohm, Helene. 1996. 5-års evaluering av Bergensklinikken. 60 sider.
 • Jensen, Thor Øivind; Ohm, Helene. 1996. Brukererfaringer og ønsker - Autistomsorgen i Hordaland. 50 sider.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning : tradisjoner, institusjon og po litikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og politikk i forebyggende helsearbeid. 191 sider. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
Tidsskriftartikler
 • Jensen, Thor Øivind; Shearing, Clifford; Skauge, Tom; Persson, Andreas Nesse. 2016. Energy civilization through industrial modernity and beyond. Euro-Asian Journal of sustainable energy development policy. 5: 21-44.
 • Jensen, Thor Øivind; Gjertsen, Lise; Qvale, Frode. 2012. Treet og demokratiet. Bergens Tidende. 1 sider. Publisert 2012-09-18.
 • Jensen, Thor Øivind. 2011. Brukernes røst om medisiner- gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 1. 46-55.
 • Jensen, Thor Øivind. 2011. Kristin Asdal og Eivind Jacobsen (red) Forbrukernes ansvar. Cappelen akademiske 2009. Sosiologisk Tidsskrift. 19: 87-90.
 • Jensen, Thor Øivind. 2010. Vi kan ta ansvar for naturen gjennom forbruk. NaturVest. 4. 14-15.
 • Jensen, Thor Øivind. 2010. Kamp mot industrimat. Bergens Tidende. Publisert 2010-03-22.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2010. Frastøtende skråsikkerhet. Morgenbladet. Publisert 2010-03-19.
 • Blindheim, Trond; Jensen, Thor Øivind; Nordhaug, Odd. 2009. Problematiske donasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). Publisert 2009-08-28.
 • Jensen, Thor Øivind. 2009. Consumer challenges for the fish farming industry. Europharma Forum. doi: nettutgave
 • Jensen, Thor Øivind. 2009. Shopping gir frihet. Minerva. 4 sider. Publisert 2009-01-20.
 • Jensen, Thor Øivind. 2009. Langsommat skyter fart. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 16: 3-3.
 • Jensen, Thor Øivind. 2009. Internasjonal solidaritet på en nye måte : Fair Trade. NTL bladet. 1. 12-14.
 • Jensen, Thor Øivind; Nordhaug, Odd; Blindheim, Trond. 2009. Problematiske donasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4. Publisert 2009-08-28.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2007. Inkvisisjonen og prinsessen. Dagbladet. 1 sider.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2006. Majestetsfornærmelsen. Dagbladet. 61-61. Publisert 2006-03-15.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2006. Problemet Støre. Dagbladet. 54-54. Publisert 2006-02-21.
 • Jensen, Thor Øivind. 2005. Smøring skyldes reguleringssvikt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider. Publisert 2005-03-30.
 • Jensen, Thor Øivind. 2005. Forbruk er politikk. Forbruker-rapporten. 07. 44-45.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2005. TINE som forfallsymbol. Dagbladet. 43-53. Publisert 2005-03-04.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2005. Hva krangler de om ? VG : Verdens gang. 63-63. Publisert 2005-06-11.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Forbruk som dekadent ideologi ? Klassekampen. Publisert 2004-04-25.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Før flodbølgen. Forbrukerne er klare for økologisk mat, men markedsføring og tilgjengelighet står ikke si stil. Ren Mat. 1-2004. 21-21. Publisert 2004-02-04.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Er forbruk godt eller dårlig ? Klassekampen. 14-15. Publisert 2004-04-15.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2004. Forbruk er politikk. Om forbrukerboikott som politisk virkemiddel. Vreng. Adbuster Magasin. 1: 53-55.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2004. Forbruk er politikk. Vreng. Adbuster Magasin. 01. 52-55.
 • Jensen, Thor Øivind. 2003. Sivilisering i revers ? Bergens Tidende. Publisert 2003-03-06.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2003. Merkevareboikott mot krig. Dagbladet. 39-39. Publisert 2003-03-20.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2003. Merk verden ! Dagens næringsliv. 43-43. Publisert 2003-03-21.
 • Skouen, Jan Sture; Lærum, Even; Jensen, Thor Øivind. 2003. Tverrfaglige ryggpoliklinikker - et nytt behandlingstilbud. Tidsskrift for Den norske legeforening. 123: 2895-2896.
 • Jensen, Thor Øivind. 2002. Velferden og det moralske forfall. Bergens Tidende. Publisert 2002-10-21.
 • Jensen, Thor Øivind. 2002. Systemene må tilpasses folk - ikke omvendt. Seniormagasinet.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2002. Mat, mote og moral. Dagbladet. Publisert 2002-02-23.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond; Nyeng, Frode. 2002. Forbrukerperspektiver: Usanne, utdaterte eller bare for mange ? Sosiologi i dag. 31: 85-91.
 • Jensen, Thor Øivind; Thorsvik, Jan. 2002. Regjeringens 4-årige langtidsprogram i Norge 1944-2005 Nordisk Administrativt Tidsskrift 2002:3. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 83: 223-246.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2001. Ville du kjøpt bruktbil av disse ? Dagens næringsliv. Publisert 2001-09-06.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2001. Velferden og valgets paradokser. Morgenbladet. Publisert 2001-09-07.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2001. Den nye merkevarekrigen. VG : Verdens gang. Publisert 2001-11-07.
 • Jensen, Thor Øivind; Loga, Jill. 2001. Mæles tragiske visjon. Dagens næringsliv. Publisert 2001-07-31.
 • Loga, Jill; Jensen, Thor Øivind. 2001. Mæles tragiske visjon. Dagens næringsliv.
 • Jensen, Thor Øivind. 2000. Folk er ikke moralsk forfalne, men Verdikommisjonen og Hellevik er litt dyster. Klassekampen.
 • Jensen, Thor Øivind. 2000. Med ondt skal ondt fordrives. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. 68: 56-67.
 • Jensen, Thor Øivind. 2000. Kunsthåndverket og de nye forbrukere. Kunsthåndverk. 79. 3 sider.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2000. AP og den nye individualismen. Dagbladet.
 • Jensen, Thor Øivind; Blindheim, Trond. 2000. Arbeiderpartiet og den nye individualismen. Dagbladet. Publisert 2000-10-15.
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Sårbart på havet. Dagens næringsliv. X. Publisert 1999-12-07.
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Andre Citroen-innovative arkedsføring. Dagens næringsliv.
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Å lære av Kreuger-saken. Dagens næringsliv.
 • Jensen, Thor Øivind. 1997. Forbrukeren fra objekt til aktør. [Kronikk]. Kampanje. 9.
 • Jensen, Thor Øivind. 1996. The EU challenge. New organization and culture around psychotropic prescriptions in the Nordic Countries. Nordisk Alkoholtidskrift. 12: 73-85.
 • Jensen, Thor Øivind. 1995. Dagens attføringsperspektiv i etisk brukerperspektiv. Velferd.
 • Jensen, Thor Øivind. 1995. Dagens attføringsarbeid i etisk brukerperspektiv. Velferd.
 • Jensen, Thor Øivind. 1995. The EU Challenge. New Organization and Culture Around Psychotropic Prescription Drugs in the Nordic Countires. Nordic Alcohol Studies. 12.
 • Jensen, Thor Øivind. 1994. Harts omvendte helsetjenestelov. Lov og struktur. 59.
Rapporter/avhandlinger
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Kvinnehelse som ideal og problem. Rapport fra Hordaland Fylkeskommune, Bergen.
 • Jensen, Thor Øivind. 1997. Product Safety in the Field of Services. With a general overview and case studies in OECD Countries. A report to the OECD Comittee on Consumer Safety. Paris. Rapportserie. 57. Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap, UiB.
 • Jensen, Thor Øivind; Ohm, Helen. 1997. 5-års evaluering av Bergensklinikkene. SEFOS.
 • Jensen, Thor Øivind; Thorsvik, Jan; Bratbak, Berit. 1997. Karakteristiske trekk ved regjeringens langtidsprogram. Rapport levert Planleggings- og samordningsdepartementet Bergen. [Mangler utgivernavn].
 • Ohm, Helene; Jensen, Thor Øivind. 1997. Stiftelsen Bergensklinikkene. En evaluering etter 5 års drift. SEFOS Notat. 143. SEFOS.
 • Jensen, Thor Øivind; Bomann-Larsen, Petter; Dalgard, Odd Steffen; Sørensen, Tom. 1995. Psykososiale problemer og psykiske lidelser. Utredning til Sosial- og helsedepartementet. [Mangler utgivernavn].
 • Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit. 1995. "Vi skal ikke vente noe ekstra heller, når vi er så gamle"Brukererfaringer fra bergenske sykehjem. SEFOS Notat. 110. SEFOS. 41 sider.
 • Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit. 1995. "Vi skal ikke vente noe ekstra heller, når vi er så gamle"Brukererfaringer fra bergenske sykehjem. SEFOS Notat. 110. SEFOS, UiB. 41 sider.
 • Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit; Røe, Ingvild. 1995. Prosesser i Oslo kommunes psykiatriprosjekt. prosessanalyse og foreløpige anbefalinger for DPS i Ullevål sektor : arbeidsrapport 1. SEFOS Notat. 116. SEFOS. 75 sider.
 • Jensen, Thor Øivind; Pedersen, Brit; Røe, Ingvild; Schaatun, Eva. 1995. Prosesser i Oslo kommunes psykiatriprosjekt. prosessanalyse og foreløpige anbefalinger for DPS i Ullevål sektor : arbeidsrapport 1. SEFOS Notat. 116. UiB: SEFOS. 75 sider.
 • Dysthe, Olga; Handal, Gunnar; Jensen, Thor Øivind; Kordt, Sigrid Elisabeth; Lauritzen, Odd. 1993. Studentevaluering av universitetsundervisning. Innstilling fra en komite oppnevnt av Kirke-, utdannings- og forsknings-departementet. Universitetet i Trondheim, Bergen, Oslo, Tromsø, Trondheim. 30 sider.
Bokkapitler
 • Jensen, Thor Øivind; Shearing, Clifford; Skauge, Tom; Persson, Andreas Nesse. 2016. Energy civilizations: industrial modernity and beyond. artikkel, sider . I:
  • Mavrakis, Dimitrios. 2016. Proceedings from 8th International Scientific Conference: Energy and Climate Change. Contributing to deep decarbonization. 347 sider. ISBN: 9786188233935.
 • Jensen, Thor Øivind. 2010. Passivisert stat og politisert marked: utviklingstrekk i marked og styring. Kapittel 4, sider 81-113. I:
  • Madsen, Ole Jacob; Øyen, Simen Andersen. 2010. Markedets fremtid : kapitalismen i krise? Cappelen Damm Akademisk. 291 sider. ISBN: 978-82-02-32151-2.
 • Jensen, Thor Øivind. 2009. Barn og unge som ansvarlige matborgere. Kap 8, sider 103-115. I:
  • Holthe, Asle; Wilhelmsen, Britt Unni. 2009. Mat og helse i skolen. En fagdidaktisk innføring. Fagbokforlaget. 323 sider. ISBN: 978-82-450-0824-1.
 • Jensen, Thor Øivind. 2007. Matens politiske kultur: Forbrukerne blir ansvarlige borgere. 4.2, sider 209-232. I:
  • Amilien, Virginie; Krogh, Erling. 2007. Den kultiverte maten. En bok om norsk mat, kultur og matkultur. Fagbokforlaget. 259 sider. ISBN: 978-82-450-0571-4.
 • Jensen, Thor Øivind. 2007. Forbruk og identitet. Kap 8, sider 191-228. I:
  • Schelderup, Gerhard Emil; Knudsen, Morten William. 2007. Forbrukersosiologi. Makt, tegn og mening i forbrukersamfunnet. Cappelen Damm Akademisk. 442 sider. ISBN: 978-82-02-26798-8.
 • Jensen, Thor Øivind. 2005. The Construction of Consumer Citizenship and its values. The Case of Food. CD ROM, sider . I:
  • Doyle, Declan. 2005. Consumer Citizenship: Promoting New Responses Vol 1Taking responsibility. Hedmark University College /CCN, Lillehammer. 186 sider.
 • Jensen, Thor Øivind. 2005. Forbrukerfølelser. Kap 13, sider 225-242. I:
  • Nyeng, Frode; Wennes, Grete. 2005. Kan organisasjoner føle? Cappelen Damm Akademisk. 316 sider.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. A link between rights and obligations ? kap 4-2, sider 143-153. I:
  • Thoresen, Victoria W. 2004. Using, choosing or creating the future CCN conferense proceeding Paris 2004. 275 sider. ISBN: 82-7671-399-8.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Harts omvendte helsetjenestelov. Om fordeling av helseressursar. kap 11, sider 147-164. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2004. Teori og metode i samfunnsfaga. Det Norske Samlaget. 224 sider. ISBN: 82-5215430-1.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. IDENTITET OG MUSIKK - Et selvbiografisk case. Internettpublisert vedlegg, sider . I:
  • Jensen, Thor Øivind; Nyeng, Frode; Blindheim, Trond; Tangen, Karl Fredrik. 2004. FORBRUK. Lyst, makt, iscenesettelse eller mening ? Cappelen Damm Akademisk. 338 sider. ISBN: 82-02-23418-2.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Klokker – Et case om commodification, autentisitet, individualisme, bedrag og vulgær luksus i lite format. Internettvedlegg, sider . I:
  • Jensen, Thor Øivind; Nyeng, Frode; Blindheim, Trond; Tangen, Karl Fredrik. 2004. FORBRUK. Lyst, makt, iscenesettelse eller mening ? Cappelen Damm Akademisk. 338 sider. ISBN: 82-02-23418-2.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Merkevarer - et tvetydig svar på forbrukernes og produsentenes svært ulike problemer. Kapittel, sider . I:
  • Hem, Leif Egil; Iversen, Nina M. 2004. Perspektiver på merkevareledelse. Fagbokforlaget. 270 sider. ISBN: 82-450-0116-3.
 • Jensen, Thor Øivind. 2004. Harts Inverse Health Care Law. On the distribution of Health Resources (Russisk språk). Kap 11, sider 183-206. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2004. Theory and Methods in the Social Sciences. Textbook for First Year Social Scientists. Columbia University Press. 287 sider. ISBN: 5-8243-0468-8.
 • Jensen, Thor Øivind. 2003. Das inverse Gesetz der medizinishen Versorgung von Hart: Über die Verteilung von Gesundheitsressourcen. 179-200. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2003. Theorien und Methoden in den sozialwissenschaften. ISBN: 3-531-13995-9.
 • Jensen, Thor Øivind. 2003. Hva hindrer modrne norske forbrukere i å velge økologisk ? 9-13. I:
  • Cottis, Thomas. 2003. Den nasjonale kongress for økologisk landbruk 2003. ISBN: 82-7671-327-0.
 • Jensen, Thor Øivind. 2002. Harts Inverste Health Care Law. On the distribution of health resorces (på kinesisk). Kap 11. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2002. Theory and methods in the Social Sciences. Textbook for first year social scientists (på kinesisk). 250 sider. ISBN: 7-208-04133-4.
 • Jensen, Thor Øivind. 2002. Harts Inverse Health Care Law: On the Distribution of Health Resources. 175-196. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 2002. Theory and Methods in the Social Sciences. textbook for First Year Social Scientistst. ISBN: 0-88033-990-X.
 • Jensen, Thor Øivind. 2001. Delibertivt elektronisk demokrati. 135-169. I:
  • Eriksen, Erik Oddvar; Skivenes, Marit. 2001. Deliberasjon og demokrati.
 • Jensen, Thor Øivind. 2000. Internett og det lokale demokratiet. 165-187. I:
  • Offerdal, Audun Jon; Aars, Jacob. 2000. Lokaldemokratiet - Status og utfordringer - Aktuelle forskningsbidrag. 231 sider. ISBN: 82-446-0603-7.
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Harts omvendte helsetjenestelov. 147-164. I:
  • Larsen, Stein Ugelvik. 1999. Teori og metode i samfunnsfaga. Det Norske Samlaget. ISBN: 82-521-5430-1.
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Internett og det lokale demokratiet. X. I:
  • Offerdal, Audun; Aars, Jacob. 1999. Lokaldemokratiet - satatus og utfordring.
 • Jensen, Thor Øivind. 1999. Harts omvendte helsetjenestelov. X. I:
  • Larsen, S.Ugelvik. 1999. Teori og metode i samfunnsfagene. Det Norske Samlaget.
 • Jensen, Thor Øivind; Kjærnes, Unni. 1997. Designing the Good Life - Nutrition and Social Democracy in Norway. ?, sider 218-233. I:
  • Sulkunen, Pekka; Holmwood, John; Radner, Hilary; Schulze, Gerhard. 1997. Constructing the New Consumer Society. Macmillan Publishers Ltd.. 302 sider. ISBN: 0-333-63131-5.
 • Jensen, Thor Øivind. 1996. Den europeiske unions utfordring: Ny organisering og kultur omkring avhengighetsskapende substanser. 123-145. I:
  • Rosenqvist, [Mangler fornavn]; Skorpen, [Mangler fornavn]. 1996. L@ækemedelskontroll i EU och Norden.
 • Jensen, Thor Øivind; Kjærnes, Unni. 1996. Political dilemmas of designing the good life - The case of nutrition ans Social Democracy. ?. I:
  • [Mangler etternavn], [Mangler fornavn]. 1996. [Mangler tittel].
 • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser. I:
  • Elvbakken, Kari Tove; Fjær, Svanaug; Jensen, Thor Øivind. 1994. Mellom påbud og påvirkning. Tradisjoner, institusjoner og p olitikk i forebyggende helsearbeid. ISBN: 82-417-0292-2.
 • Jensen, Thor Øivind. 1994. The Political History of Norwegian Nutrition Policy. I:
  • Burnett, J.; Oddy, D. J. 1994. The Origins and Development of Food Policies in Europe. ISBN: 0-7185-1474-2.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.