Hjem
 • E-postThor.O.Jensen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 21 53+47 908 47 064
 • Besøksadresse
  Allégaten 41
  Realfagbygget
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7803
  5020 Bergen
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2016). Energy civilization through industrial modernity and beyond. Euro-Asian Journal of Sustainable Energy Development Policy. 21-44.
 • Vis forfatter(e) (2011). Brukernes røst om medisiner- gjensyn med en undersøkelse om pasienterfaringer fra 1979. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. 46-55.
 • Vis forfatter(e) (2003). Tverrfaglige ryggpoliklinikker - et nytt behandlingstilbud. Tidsskrift for Den norske legeforening. 2895-2896.
 • Vis forfatter(e) (2002). Regjeringens 4-årige langtidsprogram i Norge 1944-2005 Nordisk Administrativt Tidsskrift 2002:3. Nordisk Administrativt Tidsskrift. 223-246.
 • Vis forfatter(e) (2000). Med ondt skal ondt fordrives. Social kritik : tidsskrift for social analyse og debat. 56-67.
 • Vis forfatter(e) (1996). The EU challenge. New organization and culture around psychotropic prescriptions in the Nordic Countries. Nordisk Alkoholtidskrift. 73-85.
 • Vis forfatter(e) (1995). The EU Challenge. New Organization and Culture Around Psychotropic Prescription Drugs in the Nordic Countires. Nordic Alcohol Studies.
 • Vis forfatter(e) (1995). Dagens attføringsarbeid i etisk brukerperspektiv. Sosial trygd.
 • Vis forfatter(e) (1994). Harts omvendte helsetjenestelov. Lov og struktur.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2016). Utvikling og energi - en studie av overgangen til bærekraftig energi i Kina, India, Sør-Afrika og Brasil.
 • Vis forfatter(e) (2016). Thomas Hobbes, Leviathan og styringstenkemåter.
 • Vis forfatter(e) (2016). Politisk forbruk- Å ta ansvar og utvikle innflytelse gjennom forbrukerrollen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Planleggingens vekst og fall i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2016). Arbeidsbegrepet og arbeidets endring som plattform for nye politiske forskningsoppgaver.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2012). Økologisk mat mellom personlig utfoldelse og politisk opprør.
 • Vis forfatter(e) (2012). Samhandling er bra, men når da ?
 • Vis forfatter(e) (2012). Markedsstyring i staten - en trussel mot offentlig sektor.
 • Vis forfatter(e) (2012). Fiskeressurser - Kan vi passe på dem ?
 • Vis forfatter(e) (2012). FiskepinneBergen.
 • Vis forfatter(e) (2012). Aktiv eller passiv stat ?
 • Vis forfatter(e) (2011). Offentlig sektor som rettferdig innkjøper:Etisk kvalitetsikring eller utenrikspolitikk i nye klær ?
 • Vis forfatter(e) (2011). Når markedet driver klimapolitikk. Vurdering av CSRs potensiale som virkemiddel.
 • Vis forfatter(e) (2011). Innovasjon, markedsføring og organisering. Historien om Andre Citroen og arven etter ham.
 • Vis forfatter(e) (2011). Hva gjør ARBEID med oss ? --og litt om alt det smertefulle mellom arbeidsliv, klientliv og dagligliv.
 • Vis forfatter(e) (2011). Har verden bruk for faget Administrasjon og organisasjonsvitenskap ?
 • Vis forfatter(e) (2011). Forbrukeradferd ved kjøp av mat.
 • Vis forfatter(e) (2011). Faglig fortid og framtid ved administrasjon og organisasjonsvitenskap.
 • Vis forfatter(e) (2011). Ernæringsfagets politiske utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (2011). Dillema og utviklingsmuligheter for Fair Trade kommuner.
 • Vis forfatter(e) (2011). Den gamle politikken feiler i klimautfordringen, hvordan ser den nye ut ?
 • Vis forfatter(e) (2010). Slow Food- Mat som politisk kulturkamp.
 • Vis forfatter(e) (2010). Slow Food som politisk kulturkamp.
 • Vis forfatter(e) (2010). Norsk arbeidslivs behov og uvaner- inkludering, sykdom og uførhet.
 • Vis forfatter(e) (2010). Moderne forbrukermakt - hvilke krav og verdier må næringslivet betjene ?
 • Vis forfatter(e) (2010). Miljøbra med autentisk og kortreist mat.
 • Vis forfatter(e) (2010). Matmarked og forbrukeroller.
 • Vis forfatter(e) (2010). Mat og politikk i skolen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kunnskap er forbrukermakt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Grønne forbrukere - Framtidas marked.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forbrukerpolitikk og maktforhold (på matområdet).
 • Vis forfatter(e) (2010). Bondens marked er del av en global motkultur.
 • Vis forfatter(e) (2007). Kritisk blikk på dansk sundhetdspolitikk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2020). Greening the blue: Governance challenges and solutions in the energy sustainability shift in maritime sectors.
 • Vis forfatter(e) (2019). State and Market in Energy Transition.
 • Vis forfatter(e) (2019). Stat og Marked i energi-transformasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2019). Organisasjoner når mennesker er viktigst - da 1968 slo inn i HRM.
 • Vis forfatter(e) (2019). Nye Navn - om politikk og organisering bak navneraritetene.
 • Vis forfatter(e) (2019). Massemedienes politiske funksjoner.
 • Vis forfatter(e) (2019). Leviathen ! Om Hobbes sin styringstenkemåte.
 • Vis forfatter(e) (2019). Greening the Blue. Governance challenges and solutions in the energy sustainability shift in maritime sectors.
 • Vis forfatter(e) (2019). Forbrukersosiologi.
 • Vis forfatter(e) (2019). EU som styringssystem og EU som norsk problem i politikk og forvaltning.
 • Vis forfatter(e) (2018). Implementing Carbon Free Ferry Technology - Electrical routes in the land of fjords.
 • Vis forfatter(e) (2017). Implementing Carbon Free Ferry Technology on West Coast Norway - The Electrical Route. Proceedings.
 • Vis forfatter(e) (2017). Implementing Carbon Free Ferry Technology on West Coast Norway - The Electrical Route.
 • Vis forfatter(e) (2016). Which Game-Changers to Close the Electricity Gap ?
 • Vis forfatter(e) (2016). Profitable pathways to sustainable electrical syste,s - Regulative and political conditions in four countries.
 • Vis forfatter(e) (2016). Profitable Pathways to Sustainable Electrical Systems: Conditions for Change in 3 Countries.
 • Vis forfatter(e) (2016). Nature, Energy, Citizenship.
 • Vis forfatter(e) (2016). Environmentalism in the BASICS: Varieties of democratic pollution.
 • Vis forfatter(e) (2016). Distributed electricity generation – a comparison of trends in China, South Africa and Brazil.
 • Vis forfatter(e) (2016). Distributed Electricity Generation. A Comparison between Soth Africa, China and Brasil.
 • Vis forfatter(e) (2015). Energy Civilizations: Industrial Modernity and Beyond.
 • Vis forfatter(e) (2012). Urban Nodal Governance Actor Networks. Case strategies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Research on Community Practices Innovations. Case strategies.
 • Vis forfatter(e) (2012). Planleggingens vekst og fall i Norge.
 • Vis forfatter(e) (2012). Organizationa learning/Organizing innovation.
 • Vis forfatter(e) (2012). Nettverk, endring og institusjon - framveksten av Fair Trade og sentyralplanlegging i Norge. (Sammen med Erik Asker Pettersen).
 • Vis forfatter(e) (2012). Governing Urban Matabolism.
 • Vis forfatter(e) (2012). Food-Driven Social Mobilization.
 • Vis forfatter(e) (2011). Velferdskommunen, dens ledelse og hvordan identitet skapes og respekteres.
 • Vis forfatter(e) (2011). Utfordringer i forbrukerforsking- Aktørperspektiv og nye saker og verdier.
 • Vis forfatter(e) (2011). Nettverks Institusjonelle forankring Case: FairTrade Norge.
 • Vis forfatter(e) (2011). Matmarked og forbrukerroller.
 • Vis forfatter(e) (2011). Governance by Numbers: Statistics and Planning in Norwegian Government as Governance Theory. How it succeeded and went away, and why it did not hurt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Passivisert stat og politisert marked.
 • Vis forfatter(e) (2010). Forelesningsserie/kursopparbeiding i organisasjonsteori og offentlig politikk /Masternivå.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den politiske og reguklerte maten og dens forbrukere.
 • Vis forfatter(e) (2010). Den politiske forbrukerrollen - mot en ny borgerrolle ?
 • Vis forfatter(e) (2009). Politiske styringsprosesser etter det enkle skillet mellom nasjonalstat og marked.
 • Vis forfatter(e) (2009). Matens og politikkens kultur Etisk og bærekraftig forbruk.
 • Vis forfatter(e) (2009). Design, visuell identitet og den moderne forbruker.
 • Vis forfatter(e) (2009). Den politiske og regulerte maten.
 • Vis forfatter(e) (2007). “Political” consumer behaviour and organisation as solidarity and value-sharing with the third world. Trends, possibilities and problems in a governance perspective.
 • Vis forfatter(e) (2007). The Construction of food citizenship in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2007). Markedet som politisk arena.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Contraction -Detraction Thesis.
 • Vis forfatter(e) (2006). The Consumer Value Privileges in the Food Market and Slow Food as new Governance (Workshop: More than consumers- the power of coproducers 27/10).
 • Vis forfatter(e) (2006). Norsk Langtidsplanlegging - bakgrunn og skjebne.
 • Vis forfatter(e) (2006). Langtidsplanleggingen i Norge 1948-2005. En tenlemåtes ekst og fall.
 • Vis forfatter(e) (2006). Individet som moderne konstruksjon.
 • Vis forfatter(e) (2006). Harts Inverse Health Care Law.
 • Vis forfatter(e) (2006). From Government to Governance.
 • Vis forfatter(e) (2006). Den meningsfylte forbruk og den politiske forbruker.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Construction of and Values in Consumer Citizenship. The Case of Food.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvordan blir forbrukerne ansvarlige borgere ?Forbrukeransvaret og matens nye styringsysstem.
 • Vis forfatter(e) (2004). Profesjonsmakt.
 • Vis forfatter(e) (2004). Planlagt demokrati eller demokratisk planlegging ?
 • Vis forfatter(e) (2004). Hvordan oppleves det nye ? Forbrukerens angst og (post) moderen risikohåndering.
 • Vis forfatter(e) (2004). Hva hindrer folk i å velge økologiske matvarer ?
 • Vis forfatter(e) (2004). Forbrukerne som omstillingsagenter.
 • Vis forfatter(e) (2004). Den nye omsorgskommunen. Dilemma og utfordringer ved nye borgere og nye kommuner.
 • Vis forfatter(e) (2004). A link between rights and obligations ? Sosial Construction of Consumer Rights. A Political Discussion and two small Norwegian Cases.
 • Vis forfatter(e) (2003). Merkevarer og globalisering.
 • Vis forfatter(e) (2003). Mellom arbeidsliv og klientliv....-Kampen for dagligliv og verdighet -Dilemma når en skal hjelpes tilbake til det som ikke var, er eller blir...
 • Vis forfatter(e) (2003). IT og demokratiets utfordringer, metoder og perspektiver.
 • Vis forfatter(e) (2003). Frivillige organisasjoner i en ny politisk virkelighet.-Og litt om Human Etisk Forbund's spesielle problemer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) (2003). Forbruk, moral og politikk.
 • Vis forfatter(e) (2003). De frivillige organisasjoners moderne dilemma.-Og litt om Human Etisk Forbund.
 • Vis forfatter(e) (2002). Å planlegge for bedre demokrati. Dilemma og erfaringer for mer aktiv deltakelse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Å planlegge bedre demokrati Dilemma og erfaringer ved IKT som for mer aktiv deltakelse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Profesjonsnøytral Ledelse ? Profesjonelle relasjoner i helhetlig ledelse.
 • Vis forfatter(e) (2002). Politiske regimer (dagskurs).
 • Vis forfatter(e) (2002). Pictures Delivered, drugs taken Marketing , Public debate and the construction of Antidepressive Pharmaceuticals.
 • Vis forfatter(e) (2002). Personalpolitikk, etikk og ledelse i politiet (ukeskurs).
 • Vis forfatter(e) (2002). Mellom trygghet og kreativitet. Markedsundersøkelser som fristelse og problem.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mellom arbeidsliv og klientliv.... -Kampen for dagligliv og verdighet -Dilemma når en skal hjelpes tilbake til det som ikke var, er eller blir...
 • Vis forfatter(e) (2002). IT og det kommunale demokrati - iverksetting og erfaringer.
 • Vis forfatter(e) (2002). IKT i kommunedemokratiet.
 • Vis forfatter(e) (2002). Forbrukeren i et nytt årtusen -Unge forbrukeres adferd og verdier.
 • Vis forfatter(e) (2002). Det er håpløst - og vi gir oss ikke ! Dilemma i narkotika- og ruspolititikk.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den nye forbruger og legemidlene.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den nye forbruger - og noen legemiddelmessige konsekvenser.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den Politiske Forbruker.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den Politiske Forbruker.
 • Vis forfatter(e) (2002). Den Politiske Forbruker.
 • Vis forfatter(e) (2002). Consumer Citizenship - Empowering the Consumer.
 • Vis forfatter(e) (2002). Brukerundersøkelser og serviceerklæringer, Gjennomføring Resultater, nytte, problemer Demokrati eller effektivisering ?
 • Vis forfatter(e) (2002). Arbeidsliv og klientliv.
 • Vis forfatter(e) (2002). Arbeidets nye rolle -Ideologisk forfølgelse av skikkelige folk,, -Attføringens oppløsning ? -Verdighet og arbeid i en ny tid.
 • Vis forfatter(e) (1996). Ernæringspolitikk som nordiske politiske utfordringer.
 • Vis forfatter(e) (1995). Bidrag i bok fra konferansen Läkmedelsberoende i et nordisk perspektiv II.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2011). Kristin Asdal og Eivind Jacobsen (red) Forbrukernes ansvar. Cappelen akademiske 2009. Sosiologisk Tidsskrift. 87-90.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forbruk som dekadent ideologi ? Klassekampen.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2021). Forbrukersosiologi. Fagbokforlaget.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1995). Psykososiale problemer og psykiske lidelser.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2009). Shopping gir frihet. Minerva. 4 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Internasjonal solidaritet på en nye måte : Fair Trade. NTL bladet. 12-14.
 • Vis forfatter(e) (2009). Consumer challenges for the fish farming industry. Europharma Forum.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forbruk er politikk. Om forbrukerboikott som politisk virkemiddel. Vreng. Adbuster Magasin. 53-55.
 • Vis forfatter(e) (2004). Forbruk er politikk. Vreng. Adbuster Magasin. 52-55.
 • Vis forfatter(e) (2002). Systemene må tilpasses folk - ikke omvendt. Seniormagasinet.
 • Vis forfatter(e) (2000). Kunsthåndverket og de nye forbrukere. Kunsthåndverk. 3 sider.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2019). Nye Navn (tm). Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2012). Treet og demokratiet. Bergens Tidende. 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Vi kan ta ansvar for naturen gjennom forbruk. NaturVest. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2010). Kamp mot industrimat. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Problematiske donasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 4-4.
 • Vis forfatter(e) (2009). Problematiske donasjoner. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).
 • Vis forfatter(e) (2006). Problemet Støre. Dagbladet. 54-54.
 • Vis forfatter(e) (2006). Majestetsfornærmelsen. Dagbladet. 61-61.
 • Vis forfatter(e) (2005). TINE som forfallsymbol. Dagbladet. 43-53.
 • Vis forfatter(e) (2005). Smøring skyldes reguleringssvikt. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). 1 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hva krangler de om ? VG : Verdens gang. 63-63.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forbruk er politikk. Forbruker-rapporten. 44-45.
 • Vis forfatter(e) (2004). Før flodbølgen. Forbrukerne er klare for økologisk mat, men markedsføring og tilgjengelighet står ikke si stil. Ren Mat. 21-21.
 • Vis forfatter(e) (2004). Er forbruk godt eller dårlig ? Klassekampen. 14-15.
 • Vis forfatter(e) (2003). Sivilisering i revers ? Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2003). Merk verden ! Dagens næringsliv. 43-43.
 • Vis forfatter(e) (2002). Velferden og det moralske forfall. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2002). Mat, mote og moral. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Ville du kjøpt bruktbil av disse ? Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2001). Velferden og valgets paradokser. Morgenbladet.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mæles tragiske visjon. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2001). Mæles tragiske visjon. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (2001). Den nye merkevarekrigen. VG : Verdens gang.
 • Vis forfatter(e) (2000). Folk er ikke moralsk forfalne, men Verdikommisjonen og Hellevik er litt dyster. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2000). Arbeiderpartiet og den nye individualismen. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (2000). AP og den nye individualismen. Dagbladet.
 • Vis forfatter(e) (1999). Å lære av Kreuger-saken. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1999). Sårbart på havet. Dagens næringsliv. X.
 • Vis forfatter(e) (1999). Andre Citroen-innovative arkedsføring. Dagens næringsliv.
 • Vis forfatter(e) (1997). Forbrukeren fra objekt til aktør. [Kronikk]. Kampanje.
 • Vis forfatter(e) (1995). Dagens attføringsperspektiv i etisk brukerperspektiv. Sosial trygd.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2019). Barn og unge som ansvarlige matborgere. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2016). Energy civilizations: industrial modernity and beyond. 9 sider.
 • Vis forfatter(e) (2010). Passivisert stat og politisert marked: utviklingstrekk i marked og styring. 33 sider.
 • Vis forfatter(e) (2009). Barn og unge som ansvarlige matborgere. 13 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Matens politiske kultur: Forbrukerne blir ansvarlige borgere. 25 sider.
 • Vis forfatter(e) (2007). Forbruk og identitet. 37 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Forbrukerfølelser. 17 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Merkevarer - et tvetydig svar på forbrukernes og produsentenes svært ulike problemer. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Harts omvendte helsetjenestelov. Om fordeling av helseressursar. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Harts Inverse Health Care Law. On the distribution of Health Resources (Russisk språk). 24 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). A link between rights and obligations ? 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Hva hindrer modrne norske forbrukere i å velge økologisk ? 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Das inverse Gesetz der medizinishen Versorgung von Hart: Über die Verteilung von Gesundheitsressourcen. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2002). Harts Inverste Health Care Law. On the distribution of health resorces (på kinesisk).
 • Vis forfatter(e) (2002). Harts Inverse Health Care Law: On the Distribution of Health Resources. 22 sider.
 • Vis forfatter(e) (2001). Delibertivt elektronisk demokrati. 35 sider.
 • Vis forfatter(e) (2000). Internett og det lokale demokratiet. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). Harts omvendte helsetjenestelov. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (1997). Designing the Good Life - Nutrition and Social Democracy in Norway. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (1996). Political dilemmas of designing the good life - The case of nutrition ans Social Democracy.
 • Vis forfatter(e) (1996). Den europeiske unions utfordring: Ny organisering og kultur omkring avhengighetsskapende substanser. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (1994). The Political History of Norwegian Nutrition Policy.
 • Vis forfatter(e) (1994). Forebygging og politikk: historie, dilemma og grenser.
Faglig kapittel
 • Vis forfatter(e) (2021). Innledning. . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Forbrukersosiologi. Fagbokforlaget.
 • Vis forfatter(e) (2021). Hvor går forbrukersamfunnet? . I:
  • Vis forfatter(e) (2021). Forbrukersosiologi. Fagbokforlaget.
Intervju tidsskrift
 • Vis forfatter(e) (2009). Langsommat skyter fart. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen. 3-3.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.