Hjem
Thor Olav Iversens bilde

Thor Olav Iversen

Gjesteforsker
 • E-postThor.Iversen@uib.no
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
  Ida Bloms hus
  5007 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 Bergen

Thor Olav Iversen disputerte for doktorgraden sin ved Senter for vitskapsteori i juni 2023 og er for tida gjesteforskar her. Hausten 2023 tek han del i undervisninga på den tverrfaglege bærekraftsmastergraden og på doktorgradskurset i vitskapsteori og etikk ved Det psykologiske fakultetet.

Doktorgradsprosjektet hans tok føre seg utviklinga av eit kritisk rammeverk for å vurde kvantifisering av matsikkerheit. Matsikkerheit og svolt er framleis utbredt i både utvikla land og utviklingsland. Ifølgje den mest brukte indikatoren er 768 millionar mennesker underernærte globalt, 135 millionar fleire enn for to tiår sidan. Slike estimat avheng av metodologien som vert nytta til å kvantifisere matsikkerheit. Målemetodar har også påverknad på utforminga, målrettinga, skalaen og tidsperspektiva på politiske tiltak som freistar å motvirke svolt.

Les intervju om prosjektet her og her.

Omtale

Som ein av tre forskarar blei Thor Olav nemnd av dekan Camilla Brautaset under hennar presentasjon av Humanistisk fakultet på universitetssstyremøtet 2. februar 2022. Ho trakk fram forskinga hans som døme på kva innsiktsgevinstar og potensiale som ligg i prosjekt der humaniora er premissleverandør. Thor Olav si forsking på metodane som ligg til grunn for analyse av svolt og matsikkerheit i verda er viktig sidan ho kan påverke utforminga av politiske tiltak for å redusere svolt.

Media

Khrono

Forsket på hvordan verden måler sult (intervju)

Rethinking Economics Norge

Den samfunnsøkonomiske inkvisjonen

Klassekampen

Svoltkatastrofa i Jemen (bak betalingsmur)

Morgenbladet

Kritiske fag er demokratiets kanarifuglar (bak betalingsmur)

På marknadsplassen døyr vitskapen

Vil vitskapen redde oss?

Bergens Tidende

Norsk våpeneksportkontroll held verken vatn eller kuler

Kvifor gjev UiB sin mest kjente talarstol til ein blodtørst krigshauk? (bak betalingsmur)

UiB-artiklar

Podcast med professor Ted Porter

Med eit kritisk blikk på kvantifisering av matsikkerheit

Røyst

Låge krav til krigshauk

Samviten (studentmagasin for Det samfunnsvitskaplege fakultetet)

Intervjua i artikkelen Fra "søppel" til kunst

Arrangement

Bergen Global (CMI/UiB)

SAIH

Panelist under SAIH Bergen sitt arrangement Decolonization of academia: What, why, how? (oktober 2022)

Youth Atlantic Treaty Association Norway

Arrangement: Bærekraftskonferansen 2021 - 23.-24.10.2021. Innlegg: Matsikkerhet og indikatorer til bærekraftsmålene. Thor Olav fortel om doktorgradsprosjektet sitt om kvantifisering av matsikkerheit.

Centre on Law & Social Transformation

Arrangement: The Quality of Life Agenda in Norway - Master's week 2020 - 10.02.2020

 • Vis forfatter(e) (2023). The history of hunger: Counting calories to make global food security legible. World Development Perspectives. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2023). Measuring the end of hunger: Knowledge politics in the selection of SDG food security indicators. Agriculture and Human Values. 1273-1286.
 • Vis forfatter(e) (2023). Knowledge Gaps in the Nexus of Climate, Peace and Security. .
 • Vis forfatter(e) (2023). Boundary experts: Science and politics in measuring the Sustainable Development Goals. Global Policy. 600-610.
 • Vis forfatter(e) (2015). The added value of Value Added Tax: People are more willing to pay tax. CMI Brief. 4 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter

Tilknyttet innhold