Hjem
Thor Olav Iversens bilde

Thor Olav Iversen

Stipendiat
 • E-postThor.Iversen@uib.no
 • Telefon+47 55 58 29 83
 • Besøksadresse
  Parkveien 9
 • Postadresse
  Postboks 7805
  5020 BERGEN

Doktorgradsprosjektet tek føre seg utviklinga av eit kritisk rammeverk for å vurde kvantifisering av matsikkerheit. Matsikkerheit og svolt er framleis utbredt i både utvikla land og utviklingsland. Ifølgje den mest brukte indikatoren er 800 millionar mennesker underernærte globalt, 170 millionar færre enn for to tiår sidan. Slike estimat avheng av metodologien som vert nytta til å kvantifisere matsikkerheit. Målemetodar har også påverknad på utforminga, målrettinga, skalaen og tidsperspektiva på politiske tiltak som freistar å motvirke svolt.

Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2015. The added value of Value Added Tax: People are more willing to pay tax. CMI Brief. 4 sider.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Twitter