Hjem
 • E-postThorvald.Gran@uib.no
 • Telefon+47 909 89 593
 • Besøksadresse
  Christies gt. 19
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 BERGEN

Samfunnsfilosofi, institusjonsteori

Samfunnsvitenskapelig metode, naturlige og sosiale fakta

Forvaltning av naturressurser, land i Sør Afrika, fisk i det nordatlantiske området

Nettverksanalyser

Organisasjons og institusjonsteori

Samfunnsfaglig metode

Vitenskapelig artikkel
 • 2020. Geoff Hodgson (2006) on institutions. Why mute on the institution-community relation? Journal of Economic Issues.
 • 2018. Looking back: Government politics and trust in rural Developments in Tanzania and Zimbabwe 1980-1990. Development Southern Africa. 450-465.
 • 2016. How and when does speech-acting generate social innovations. Innovation. The European Journal of Social Sciences. 391-407.
 • 2015. The process of speech-acting specifies methods for grasping meaning. Ten operations. A contribution to hermeneutics. Journal of applied hermeneutics.
 • 2015. Moses/Knutsen 2012: når kunnskapsskepsisen nesten tar overhånd. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • 2015. Lønnskontrakten som inntak til bedriftens basale organizasjon. David.P.Ellerman om eiendom og ansvar i bedrifter. Nordiske organisasjonsstudier. 74-94.
 • 2014. Talehandlinger som inntak til institusjonsmakt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 52-71.
 • 2013. John Searle om institusjoner, politisk makt og voldsmakt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • 2012. John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers. Journal of Institutional Economics. 71-91.
 • 2011. Objekt og subjekter i vitenskapene - kommentar til Tor Egil Førlands artikkel: Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall i Historisk tidsskrift nr. 4/2010. Historisk Tidsskrift (Norge). 247-252.
 • 2009. Land politics in the new state organisation in South Africa. Development Southern Africa. 3-16.
 • 2007. Liberation regimes and land reform in Africa. land politics transcending enmity in South Africa. Public Administration and Development. 293 -305.
 • 2005. Hvordan institusjoner forklarer handling. John Searles bidrag. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 211-241.
 • 2002. Land reform and trust in South Africa. IRAS sept. 2002 engelsk, fransk og arabisk utgaver. International Review of Administrative Sciences.
 • 2001. Demokratiets vilkår i Sør-Afrika. Nytt Norsk Tidsskrift. 177-187.
 • 1996. Politikkbegrepet: statens strukturering av den politiske prosessen. Europeiske og norske erfaringer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 217-239.
 • 1994. Aid and institution building. Development Today.
Rapport
 • 2015. Innovation and regulation regimes overe time in Norwegian fisheries. .
 • 2012. Materiale fra helixkonferansen i Bergen. Mål, makt, effektivitet og fornuft i norsk marin sektor. .
 • 2007. Universitetet i Bergen: Organisasjon, sosiale strukturer og organisasjonsideologi. .
 • 2007. Institusjoner som makten og materiale for fornuftig handling. Problemstillinger og realistiske metoder i forskningen på institusjoner. .
 • 2006. Land politics, trust relations in government and land reform in South Africa. .
 • 2006. Land is not a commodity! Land politics, Trust and Land Reform in South Africa. .
 • 2006. Innovasjon i organisasjoner. Mellom kreativitet, sosial mobilisering og maktutøvelse. .
 • 1995. Public administration and development. Reflections on the research agenda. .
 • 1994. Statsbygging og økonomisk modernisering: Var demokratiet kritisk for det norske moderniseringsprosjektet? 38. 38. .
 • 1994. State. Democracy and Economic Modernization in the Nordic/Baltic Countries. A synopsis for a research project. 35. 35. .
 • 1994. Nasjonalstatens politikkbegrep. 33. 33. .
 • 1994. Hjelpepleiernes organisasjonsproblem: i spenningsfeltet mellom myndigheter, organisasjoner og andre yrker. Utgreiing for Norsk Hjelpepleierforbund Oslo. .
 • 1994. Fra mobilisering til modernisering. En sammenlikning av Norges og Tanzanias veier inn i verdensøkonomien. 36. 36. .
 • 1994. Er EU en sosialdemokratisk organisasjon? En organisasjonssosiologisk tilnærming. 37. 37. .
Faglig foredrag
 • 2018. Språk og fornuft.
 • 2018. Refleksjonsrom i beslutningsprosesser.
 • 2016. Om utplassering som ledd i fagutdanningen.
 • 2016. Kurs Høyanger: Ledelse og identiteter i kommuneorganisasjonen.
 • 2014. World Social Science Report on Climate Change: A science policy programme, not a knowledge report.
Populærvitenskapelig foredrag
 • 2019. Giorgio Agamben Om personen i Felleskapet som skal komme.
 • 2018. Om språk og hva språk gjør med oss.
 • 2018. Frihet og fornuft - eller omvendt?
 • 2014. Om forholdet mellom hovedfagene naturvitenskap, humaniora og samfunnsfag i et talehandlingsperspektiv.
 • 2010. Hva er faglig ledelse av universitetet? Konsernmodellens sterke og svake sider.
 • 2008. An institutional political science (IPS) perspective on the political crisis in Zimbabwe.
 • 2006. Samfunnsfagene møter arbeidslivet.
 • 2006. Demokrati som nasjonalstat og styresett.
 • 1995. Gruppeleder forvaltningspolitikk.
Vitenskapelig foredrag
 • 2019. Sovereignty and democracy in nation states. Norway as case.
 • 2019. Frihetens øyeblikk i møte med uløste utfordringer. Om refleksjonsrommet i organisasjoners beslutningsprosess.
 • 2018. Organisering i et talehandlingsperspektiv. Dannelsen av Kystfiskarlaget.
 • 2018. Is the employment contract exploitative?
 • 2017. A speech acting approach to the organization of Norwegian fisheries.
 • 2016. Talehandlingens og avtalens makt i konstitueringen av sosiale fakta.
 • 2016. THE SPEECH ACT THEORY OF INNOVATIVENESS AND INNOVATIONS.
 • 2016. SPEECH-ACTING, FORMATION OF NARRATIVES, DELIBERATIONS AND REASONING IN GAPS. NARRATIVITY AND ORGANIZATION.
 • 2016. Micro - macro relations of culture and innovation, in theory and in Norwegian and South African modernisation. Innovation – and rationality. A reflection on John Searle’s contribution.
 • 2016. How and when does speech-acting generate new organisation.
 • 2015. How speech acts generate social innovations.
 • 2014. Organizational analysis: The generative speech-act model.
 • 2014. Marx om kapital, klasser og bedriftsorganisasjon,.
 • 2013. Kommentar til Jonathan Moses og Torbjørn Knutsen, Ways of Knowing. Naturalismen mot konstruktivismen.
 • 2013. How the Norwegian state was pushed to adopt an ecological systems perspective in the regulation of fisheries. The strength of a transdisciplinary model of collective intentions.
 • 2012. Strategenes rolle. Fra embetsstat via borgerlig demokrati til profesjonsstaten.
 • 2012. Den marine sektorens organisasjon i et helixperspektiv.
 • 2011. The power of expert knowledge in Norwegian politics.
 • 2011. The agonistic movement towards high modernism and the power of democracy in Norwegian fisheries.
 • 2010. Teknologiutvikling og reguleringer i fiskeriene i det nordatlantiske området. Norge, Skottland, Island og Newfoundland.
 • 2010. Searles institusjonsteori. Bidrag inn i ny-institusjonalismen og organisasjonsteori.
 • 2010. John Searle om institusjoner og politisk makt.
 • 2010. Innovation systems and regulation regimes in Norwegian fisheries. The explanatory power of networks in the triple helix.
 • 2008. Unesco and OECD on learning and innovation.
 • 2008. Strategenes rolle i velferdsstatsprosjektet.
 • 2008. Identitet og makt. Elias, Aubert, Dahl Jacobsen og Searles bidrag.
 • 2007. Strategenes rolle i det norske velferdsstatsprosjektet.
 • 2007. Snille folk spør ikke - stemmer ikke - og får heller ikke.
 • 2007. Nation states as institutions are different from football games with umpires. A specification of Searle’s theory of institutions into the realm of politics.
 • 2007. Management of natural resources. Marine learning and innovation systems (LIS) in Norway, Scotland, Iceland and Newfoundland.
 • 2007. Learning and Innovation Systems (LIS) in marine sectors. West Coast of Norway in a comparative perspective (Scotland, Iceland, Newfoundland).
 • 2007. John Searles institusjonsteori.
 • 2007. Innovation processes in context. A variation seeking analysis of innovations in politics, science and the economy – in Norway and South Africa.
 • 2007. INNOVATION SYSTEMS BETWEEN UNIVERSITIES, GOVERNMENT AUTHORITIES AND MARKETS. THE CASE OF NORDIAG BERGEN.
 • 2006. Pizzorno om demokrati.
 • 2006. Innovation system at micro level: From public medical research to marketable production. The creation of the Nordiag corporation.
 • 2006. Innovasjonsfagets faglige innhold. Institusjonsteoriens bidrag.
 • 2006. Hvordan institusjoner forklarer handling.
 • 2006. Forholdet mellom tillit og rasjonelle handlinger i organisasjoner.
 • 2005. Post-colonial democracies: Norway, South Africa and Timor Leste.
 • 2005. Micro-macro relations of culture and innovation. Innovation and rationality. A reflection on John Searle's contribution.
 • 2005. Land Politics, Trust Relations in Government and Land Reform Findings from the Western and Northern Cape provinces in South Africa.
 • 2004. Micro - macro relations of culture and innovation. Norway and South Africa. A reflection on John Searle�s theory of rationality in action.
 • 2004. Innovation – and rationality. A reflection on John Searle’s contribution.
 • 2003. Innovation - between rationality, power and trust.
 • 2002. Land politics and trust in Western South Africa.
 • 2002. Land and trust in Western South Africa.
 • 2001. Professionalism in Tanzania under colonial and TANU rule.
 • 2001. Professionalism in African administrative cultures. Introduction to Admin Africa Book on the plight of professionalism in African states.
 • 2000. Administration of land reform and trust relations, Western and Northern Cape compared.
 • 1995. A political Theory of Administrative Innovation. Public Administration as Agent of Economic Moderniztion.
Leserinnlegg
 • 2012. Tilregnelighet - en bemerkning til hva det er. Bergens Tidende.
 • 2008. Replikk til Lægreid og Roness. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 145-146.
 • 2008. Balansen på Høyden. Uib krtikken. Bergens Tidende.
Short communication
 • 2009. VAM: Nasjonal nærsynthet i velferdsforskningen. Forskningspolitikk.
Anmeldelse
 • 2019. Et fyrverkeri av en bok Anmeldelse av boka Metaforer. Hva, hvor og hvorfor, skrevet av forfatterne Magdalena Agdestein og Norunn Askeland. Universitetsforlaget 2019 . Kult- : Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur og debatt.
 • 2010. Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-234.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • 2004. Professionalism and Good Governance in Africa. Abstrakt forlag.
Vitenskapelig monografi
 • 2017. How Speech acting and the struggle of narratives generate organization.
 • 2012. Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta.
Fagbok
 • 1994. The State in the Modernization Process: The Case of Norway 1850-1970. Ad Notam Gyldendal, Oslo.
 • 1993. Aid and Entrepreneurship in Tanzania. The Norwegian Development Agency's (NORAD's) Contribution to Entrepreneurial Mobilization in the Public Sector in Tanzania. Dar es Salaam University Publishers, Dar es Salaam.
Kompendium
 • 1995. Politikkens organisasjon innen nasjonalstatens rammer. En tolkning basert i det norske eksemplet.
Hovedfagsoppgave
 • 2004. Accesibility Transparency and Public Choice.
Mastergradsoppgave
 • 2006. The new contractualism: Many and different approaches. An exploration of contemporary use and interpretations of contractual protocols.
 • 2006. Regionalt innovasjonssystem. Betingelsen for en velfungerende forsknings- og kunnskapspark.
 • 2006. Organisasjonsprosesser i FN.
 • 2006. MåltidsARENA - der måltid er mer enn mat.
 • 2006. Fra læring til næring. Nettverksbygging som strategi for nye næringer.
 • 2006. En studie av offentlig entreprenørskap i Pudong New Area, Shanghai.
Populærvitenskapelig artikkel
 • 2019. DET SOSIALES ONTOLOGI. DAG ØSTERBERG OG JOHN SEARLE. sosiologen.no.
 • 2017. Om fornuft i uløste organisasjonsspørsmål. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • 2011. Språket limer oss sammen. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • 2010. Hva med handlingsfriheten? Kronikk i BT. Bergens Tidende.
 • 2007. ANC-privatisering sender folk til byene. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Kronikk
 • 2019. Den grusomme suvereniteten. Klassekampen.
 • 2014. Retten som teater. Bergens Tidende.
 • 2013. Samme modell passer ikke overalt. Bergens Tidende.
 • 2012. Den temmede hesten. Bergens Tidende.
 • 2011. Det viktigste våpenet for et sivilisert samfunn (valgene). Bergens Tidende. 25.
 • 2010. Samfunnsveven. Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde. Klassekampen.
 • 2010. Ansvar for fellesskapet. Bergens Tidende.
 • 2009. Norge trenger u-hjelp. Bergens Tidende.
 • 2009. Finanskrisen i politisk lys. Bergens Tidende.
 • 2009. Eilertsens næringslivsbegeistring. Det skjøre systemet i politikken er det offentlige. Bergens Tidende.
 • 2009. Eilertsens næringslivsbegeistring. Bergens Tidende.
 • 2008. Opprørsk og reaksjonært. (politikkbegrepet i Frps program). Bergens Tidende.
 • 2007. Velgere fra samfunnets ytterkant. Bergens Tidende.
 • 1995. Verdibegrpets institusjonsavhengighet. Hvem skaper og bruker verdier? Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • 2006. The Politics of Housing Delivery: A Comparative Study of Administrative Behaviour in South Africa and Zimbabwe. 91.
 • 1988. A critique of state autonomy in Norway 1850-1970 : changing class-state relations in a small capitalist society.
Intervju
 • 2014. Nasjonalstaten: Om samvirke som organisasjonsform i privat og offentlig sektor.
Dokumentar
 • 2005. The corporate enemy. WTO negotiations and small-scale agriculture in South Africa.
Programdeltagelse
 • 2006. Demokratiet som styresett. Diskusjon med Bernt Hagtvet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • 2005. The contraction- and detraction thesis. 27 sider.
 • 2005. The Contraction- and Detraction Thesis. A theory on power and values conflicts in democracies. 23 sider.
 • 2005. Land Politics and Trust Relations inm Government: Findings from Western South Africa. 19 sider.
 • 2004. The space for knowledge in Tanzanian politics is not there. 18 sider.
 • 2004. Professionalism in African settings. 28 sider.
 • 2004. In conclusion: Resistance to 'traditional' modernisation, deconstruction of the modernising state and the increased importance of cultured professionalism. 10 sider.
 • 2003. Kontraksjon og detraksjonstesen. En teori om makt og verdikonflikt i demokratier. Kapittel 18. 11 sider.
 • 1999. A political theory of administrative innovation. 1 sider.
Leksikonartikkel
 • 1997. Kontraksjon- detraksjonstesen. 141. I:
  • 1997. Statsvitenskapelig Leksikon. Universitetsforlaget, Oslo.
Poster
 • 1999. The politics of aministrative authority in rural development, Tanzania, Zimbabwe and South Africa compared.
 • 1999. The Admin South Africa Project: Democracy, administrative authority and trust.
 • 1999. Political regimes and knowledge in East-South Africa States. The Problem of Institutionalising Professionalism in African governments.
 • 1999. Administrative authority in African states.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • 2007. Statsvitenskapen mellom maktens ordensbehov og frigjøringspresset. 320-335.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Vitenskap i praksis - metoder i forskning på harde og sosiale fakta. (2012). Abstrakt forlag.

John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers in Journal of Institutional Economics / Volume 8 / Issue 01 / March 2012, pp 71-91

Land politics in the new state organisation in South Africa. Development Southern Africa 2009 ;Volum 26.(1) s. 3-16

Liberation regimes and land reform in Africa. Land politics transcending enmity in South Africa. Public Administration and Development. Volume 27, Issue 4, pages 293–305, October 2007

Hvordan institusjoner forklarer handling John Searles bidrag. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2005, 21(3):211-241

The state in the modernization process, the case of Norway 1850-1970

Aid and Entrepreneurship in Tanzania

Land reform in South Africa

Samfunnsfaglig metode. forskning på institusjoner

Innovasjon i organisasjoner. Mellom kreativitet, sosial mobilisering og maktutøvelse

Innovasjonssystemer i marin sektor. Norge, Skottland, Island og Newfoundland

Doktor i statsvitenskap 1988

ISMS: læring, innovasjon/teknologiutvikling og regulering i marin sektor på Vestlandet/komparativt på Island, Skottland og Newfoundland. Finansiering SPV

Marisense: Reguleringsmyndigheters evne/vilje til å ta nedskalerte klimadata i bruk i regulering av fiskeriene, i norske/nordiske og sør afrikanske områder (i nettverk med IMR, Fiskeridirektoratet, CEES UiO/UiB; med Marine Institute og Dept of Criminology UCT, Cape Town og MCM nasjonale og regionale fiskerimyndigheter i Namibia og Sør Afrika).

Fornuft i praksis: Innføring i vitenskapsteori i det statsvitenskapelige feltet (manus)

Naturressursforvaltning i Sør Afrika. Fordeling og bruk av jordbruks- og landområder i Sør Afrika. (manus).