Hjem
 • E-postthorvald.gran@uib.no
 • Besøksadresse
  Christies gt. 19
  Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7802
  5020 Bergen

Samfunnsfilosofi, institusjonsteori

Samfunnsvitenskapelig metode, naturlige og sosiale fakta

Forvaltning av naturressurser, land i Sør Afrika, fisk i det nordatlantiske området

Nettverksanalyser

Organisasjons og institusjonsteori

Samfunnsfaglig metode

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2024). Our rationality unfolds with necessity in reflection rooms. John Searle’s gap taken into studies of organization. Human Relations.
 • Vis forfatter(e) (2021). How a government panel on land reform in South Africa is stuck in old ways. Agrekon: Agricultural Economics Research, Policy and Practice in Southern Africa.
 • Vis forfatter(e) (2020). Sovereignty and democracy in the struggle for equality. Norway as case. Contemporary Political Theory.
 • Vis forfatter(e) (2018). Looking back: Government politics and trust in rural Developments in Tanzania and Zimbabwe 1980-1990. Development Southern Africa. 450-465.
 • Vis forfatter(e) (2016). How and when does speech-acting generate social innovations. Innovation. The European Journal of Social Sciences. 391-407.
 • Vis forfatter(e) (2015). The process of speech-acting specifies methods for grasping meaning. Ten operations. A contribution to hermeneutics. Journal of applied hermeneutics.
 • Vis forfatter(e) (2015). Moses/Knutsen 2012: når kunnskapsskepsisen nesten tar overhånd. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2015). Lønnskontrakten som inntak til bedriftens basale organizasjon. David.P.Ellerman om eiendom og ansvar i bedrifter. Nordiske organisasjonsstudier. 74-94.
 • Vis forfatter(e) (2014). Talehandlinger som inntak til institusjonsmakt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 52-71.
 • Vis forfatter(e) (2013). John Searle om institusjoner, politisk makt og voldsmakt. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2012). John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers. Journal of Institutional Economics. 71-91.
 • Vis forfatter(e) (2011). Objekt og subjekter i vitenskapene - kommentar til Tor Egil Førlands artikkel: Deltaker og medløper: Venstresiden, Sovjetunionen og objektivismens fall i Historisk tidsskrift nr. 4/2010. Historisk Tidsskrift (Norge). 247-252.
 • Vis forfatter(e) (2009). Land politics in the new state organisation in South Africa. Development Southern Africa. 3-16.
 • Vis forfatter(e) (2007). Liberation regimes and land reform in Africa. land politics transcending enmity in South Africa. Public Administration and Development. 293 -305.
 • Vis forfatter(e) (2005). Hvordan institusjoner forklarer handling. John Searles bidrag. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 211-241.
 • Vis forfatter(e) (2002). Land reform and trust in South Africa. IRAS sept. 2002 engelsk, fransk og arabisk utgaver. International Review of Administrative Sciences.
 • Vis forfatter(e) (2001). Demokratiets vilkår i Sør-Afrika. Nytt Norsk Tidsskrift. 177-187.
 • Vis forfatter(e) (1996). Politikkbegrepet: statens strukturering av den politiske prosessen. Europeiske og norske erfaringer. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 217-239.
 • Vis forfatter(e) (1994). Aid and institution building. Development Today.
Rapport
 • Vis forfatter(e) (2015). Innovation and regulation regimes overe time in Norwegian fisheries. .
 • Vis forfatter(e) (2012). Materiale fra helixkonferansen i Bergen. Mål, makt, effektivitet og fornuft i norsk marin sektor. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Universitetet i Bergen: Organisasjon, sosiale strukturer og organisasjonsideologi. .
 • Vis forfatter(e) (2007). Institusjoner som makten og materiale for fornuftig handling. Problemstillinger og realistiske metoder i forskningen på institusjoner. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Land politics, trust relations in government and land reform in South Africa. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Land is not a commodity! Land politics, Trust and Land Reform in South Africa. .
 • Vis forfatter(e) (2006). Innovasjon i organisasjoner. Mellom kreativitet, sosial mobilisering og maktutøvelse. .
 • Vis forfatter(e) (1995). Public administration and development. Reflections on the research agenda. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Statsbygging og økonomisk modernisering: Var demokratiet kritisk for det norske moderniseringsprosjektet? 38. 38. .
 • Vis forfatter(e) (1994). State. Democracy and Economic Modernization in the Nordic/Baltic Countries. A synopsis for a research project. 35. 35. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Nasjonalstatens politikkbegrep. 33. 33. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Hjelpepleiernes organisasjonsproblem: i spenningsfeltet mellom myndigheter, organisasjoner og andre yrker. Utgreiing for Norsk Hjelpepleierforbund Oslo. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Fra mobilisering til modernisering. En sammenlikning av Norges og Tanzanias veier inn i verdensøkonomien. 36. 36. .
 • Vis forfatter(e) (1994). Er EU en sosialdemokratisk organisasjon? En organisasjonssosiologisk tilnærming. 37. 37. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Anti-demokratiske tankeretninger og organisering.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ulikhet mellom nasjonalstatlig suverenitet og demokrati .
 • Vis forfatter(e) (2020). Einar Thorsrud, Robert Dahl og David Ellerman om bedriftsdemokrati.
 • Vis forfatter(e) (2018). Språk og fornuft.
 • Vis forfatter(e) (2018). Refleksjonsrom i beslutningsprosesser.
 • Vis forfatter(e) (2016). Om utplassering som ledd i fagutdanningen.
 • Vis forfatter(e) (2016). Kurs Høyanger: Ledelse og identiteter i kommuneorganisasjonen.
 • Vis forfatter(e) (2014). World Social Science Report on Climate Change: A science policy programme, not a knowledge report.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2019). Giorgio Agamben Om personen i Felleskapet som skal komme.
 • Vis forfatter(e) (2018). Om språk og hva språk gjør med oss.
 • Vis forfatter(e) (2018). Frihet og fornuft - eller omvendt?
 • Vis forfatter(e) (2014). Om forholdet mellom hovedfagene naturvitenskap, humaniora og samfunnsfag i et talehandlingsperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva er faglig ledelse av universitetet? Konsernmodellens sterke og svake sider.
 • Vis forfatter(e) (2008). An institutional political science (IPS) perspective on the political crisis in Zimbabwe.
 • Vis forfatter(e) (2006). Samfunnsfagene møter arbeidslivet.
 • Vis forfatter(e) (2006). Demokrati som nasjonalstat og styresett.
 • Vis forfatter(e) (1995). Gruppeleder forvaltningspolitikk.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) (2023). Democratic firms.Generally and in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2022). The struggle over sovereignty.
 • Vis forfatter(e) (2022). The function and power of language communities. Constraints on sovereigty and democracy in nation states. The Norwegian case .
 • Vis forfatter(e) (2022). Sovereign power wielding and democracy in organizations. The power of language communities, the military and privat business. Generally and in Norway.
 • Vis forfatter(e) (2020). Ulikhet mellom statlig suverenitet og demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2020). The power and function of language communities in nation states. Constraints on development of sovereignty and democracy. The Norwegian case.
 • Vis forfatter(e) (2019). Sovereignty and democracy in nation states. Norway as case.
 • Vis forfatter(e) (2019). Frihetens øyeblikk i møte med uløste utfordringer. Om refleksjonsrommet i organisasjoners beslutningsprosess.
 • Vis forfatter(e) (2018). Organisering i et talehandlingsperspektiv. Dannelsen av Kystfiskarlaget.
 • Vis forfatter(e) (2018). Is the employment contract exploitative?
 • Vis forfatter(e) (2017). A speech acting approach to the organization of Norwegian fisheries.
 • Vis forfatter(e) (2016). Talehandlingens og avtalens makt i konstitueringen av sosiale fakta.
 • Vis forfatter(e) (2016). THE SPEECH ACT THEORY OF INNOVATIVENESS AND INNOVATIONS.
 • Vis forfatter(e) (2016). SPEECH-ACTING, FORMATION OF NARRATIVES, DELIBERATIONS AND REASONING IN GAPS. NARRATIVITY AND ORGANIZATION.
 • Vis forfatter(e) (2016). Micro - macro relations of culture and innovation, in theory and in Norwegian and South African modernisation. Innovation – and rationality. A reflection on John Searle’s contribution.
 • Vis forfatter(e) (2016). How and when does speech-acting generate new organisation.
 • Vis forfatter(e) (2015). How speech acts generate social innovations.
 • Vis forfatter(e) (2014). Organizational analysis: The generative speech-act model.
 • Vis forfatter(e) (2014). Marx om kapital, klasser og bedriftsorganisasjon,.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kommentar til Jonathan Moses og Torbjørn Knutsen, Ways of Knowing. Naturalismen mot konstruktivismen.
 • Vis forfatter(e) (2013). How the Norwegian state was pushed to adopt an ecological systems perspective in the regulation of fisheries. The strength of a transdisciplinary model of collective intentions.
 • Vis forfatter(e) (2012). Strategenes rolle. Fra embetsstat via borgerlig demokrati til profesjonsstaten.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den marine sektorens organisasjon i et helixperspektiv.
 • Vis forfatter(e) (2011). The power of expert knowledge in Norwegian politics.
 • Vis forfatter(e) (2011). The agonistic movement towards high modernism and the power of democracy in Norwegian fisheries.
 • Vis forfatter(e) (2010). Teknologiutvikling og reguleringer i fiskeriene i det nordatlantiske området. Norge, Skottland, Island og Newfoundland.
 • Vis forfatter(e) (2010). Searles institusjonsteori. Bidrag inn i ny-institusjonalismen og organisasjonsteori.
 • Vis forfatter(e) (2010). John Searle om institusjoner og politisk makt.
 • Vis forfatter(e) (2010). Innovation systems and regulation regimes in Norwegian fisheries. The explanatory power of networks in the triple helix.
 • Vis forfatter(e) (2008). Unesco and OECD on learning and innovation.
 • Vis forfatter(e) (2008). Strategenes rolle i velferdsstatsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2008). Identitet og makt. Elias, Aubert, Dahl Jacobsen og Searles bidrag.
 • Vis forfatter(e) (2007). Strategenes rolle i det norske velferdsstatsprosjektet.
 • Vis forfatter(e) (2007). Snille folk spør ikke - stemmer ikke - og får heller ikke.
 • Vis forfatter(e) (2007). Nation states as institutions are different from football games with umpires. A specification of Searle’s theory of institutions into the realm of politics.
 • Vis forfatter(e) (2007). Management of natural resources. Marine learning and innovation systems (LIS) in Norway, Scotland, Iceland and Newfoundland.
 • Vis forfatter(e) (2007). Learning and Innovation Systems (LIS) in marine sectors. West Coast of Norway in a comparative perspective (Scotland, Iceland, Newfoundland).
 • Vis forfatter(e) (2007). John Searles institusjonsteori.
 • Vis forfatter(e) (2007). Innovation processes in context. A variation seeking analysis of innovations in politics, science and the economy – in Norway and South Africa.
 • Vis forfatter(e) (2007). INNOVATION SYSTEMS BETWEEN UNIVERSITIES, GOVERNMENT AUTHORITIES AND MARKETS. THE CASE OF NORDIAG BERGEN.
 • Vis forfatter(e) (2006). Pizzorno om demokrati.
 • Vis forfatter(e) (2006). Innovation system at micro level: From public medical research to marketable production. The creation of the Nordiag corporation.
 • Vis forfatter(e) (2006). Innovasjonsfagets faglige innhold. Institusjonsteoriens bidrag.
 • Vis forfatter(e) (2006). Hvordan institusjoner forklarer handling.
 • Vis forfatter(e) (2006). Forholdet mellom tillit og rasjonelle handlinger i organisasjoner.
 • Vis forfatter(e) (2005). Post-colonial democracies: Norway, South Africa and Timor Leste.
 • Vis forfatter(e) (2005). Micro-macro relations of culture and innovation. Innovation and rationality. A reflection on John Searle's contribution.
 • Vis forfatter(e) (2005). Land Politics, Trust Relations in Government and Land Reform Findings from the Western and Northern Cape provinces in South Africa.
 • Vis forfatter(e) (2004). Micro - macro relations of culture and innovation. Norway and South Africa. A reflection on John Searle�s theory of rationality in action.
 • Vis forfatter(e) (2004). Innovation – and rationality. A reflection on John Searle’s contribution.
 • Vis forfatter(e) (2003). Innovation - between rationality, power and trust.
 • Vis forfatter(e) (2002). Land politics and trust in Western South Africa.
 • Vis forfatter(e) (2002). Land and trust in Western South Africa.
 • Vis forfatter(e) (2001). Professionalism in Tanzania under colonial and TANU rule.
 • Vis forfatter(e) (2001). Professionalism in African administrative cultures. Introduction to Admin Africa Book on the plight of professionalism in African states.
 • Vis forfatter(e) (2000). Administration of land reform and trust relations, Western and Northern Cape compared.
 • Vis forfatter(e) (1995). A political Theory of Administrative Innovation. Public Administration as Agent of Economic Moderniztion.
Leserinnlegg
 • Vis forfatter(e) (2022). Internasjonale soldater inn i forsvarskrigen. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2021). Kvinners markedsverdi. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2012). Tilregnelighet - en bemerkning til hva det er. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Replikk til Lægreid og Roness. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 145-146.
 • Vis forfatter(e) (2008). Balansen på Høyden. Uib krtikken. Bergens Tidende.
Short communication
 • Vis forfatter(e) (2009). VAM: Nasjonal nærsynthet i velferdsforskningen. Forskningspolitikk.
Anmeldelse
 • Vis forfatter(e) (2010). Hvordan den norske fiskeriallmenningen ble privatisert. Om Bjørn Hersougs forskningsmetode. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 231-234.
Vitenskapelig antologi/Konferanseserie
 • Vis forfatter(e) (2004). Professionalism and Good Governance in Africa. Abstrakt forlag.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) (2017). How Speech acting and the struggle of narratives generate organization.
 • Vis forfatter(e) (2012). Vitenskap i praksis. Metoder i forskning på harde og sosiale fakta.
Fagbok
 • Vis forfatter(e) (1994). The State in the Modernization Process: The Case of Norway 1850-1970. Gyldendal Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (1993). Aid and Entrepreneurship in Tanzania. The Norwegian Development Agency's (NORAD's) Contribution to Entrepreneurial Mobilization in the Public Sector in Tanzania. Dar es Salaam University Publishers, Dar es Salaam.
Kompendium
 • Vis forfatter(e) (1995). Politikkens organisasjon innen nasjonalstatens rammer. En tolkning basert i det norske eksemplet.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2004). Accesibility Transparency and Public Choice.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) (2006). The new contractualism: Many and different approaches. An exploration of contemporary use and interpretations of contractual protocols.
 • Vis forfatter(e) (2006). Regionalt innovasjonssystem. Betingelsen for en velfungerende forsknings- og kunnskapspark.
 • Vis forfatter(e) (2006). Organisasjonsprosesser i FN.
 • Vis forfatter(e) (2006). MåltidsARENA - der måltid er mer enn mat.
 • Vis forfatter(e) (2006). Fra læring til næring. Nettverksbygging som strategi for nye næringer.
 • Vis forfatter(e) (2006). En studie av offentlig entreprenørskap i Pudong New Area, Shanghai.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) (2022). korporativ stat. Store Norske Leksikon (Nettutgaven).
 • Vis forfatter(e) (2021). Ungdom i Tønsberg 1960-1972. Artiumskullet 1962 velger sine veier. Et tidsbilde. KULT, Vestfolds tidsskrift for kunst, kultur- og samfunnsspørsmål.
 • Vis forfatter(e) (2020). Hvorfor er historien åpen. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2017). Om fornuft i uløste organisasjonsspørsmål. Plan: Tidsskrift for samfunnsplanlegging, byplan og regional utvikling.
 • Vis forfatter(e) (2011). Språket limer oss sammen. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Hva med handlingsfriheten? Kronikk i BT. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). ANC-privatisering sender folk til byene. Hubro. Magasin for Universitetet i Bergen.
Kronikk
 • Vis forfatter(e) (2022). Ulikhet og demokrati. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Skal Ukraina slåss alene? Klassekampen. 16-17.
 • Vis forfatter(e) (2022). Om Rødts prinsipper. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Forsvarsallianser med atommakter er livsfarlige. Dag og Tid.
 • Vis forfatter(e) (2022). Et demokrati trenger ingen tillitsreform. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2022). Dårlig moral. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Underskudd på demokrati? Klassekampen. 12-13.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tror Rødt på bedriftsdemokrati? . Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Om Rødts prinsipper. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Folkeliv som samfunnskunnskap. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). En demokratisk revolusjon? . Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). En demokratisk revolusjon? Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2021). Demokrati i stat og bedrift. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2020). Den åpne historien. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2014). Retten som teater. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2013). Samme modell passer ikke overalt. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2012). Den temmede hesten. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2011). Det viktigste våpenet for et sivilisert samfunn (valgene). Bergens Tidende. 25.
 • Vis forfatter(e) (2010). Samfunnsveven. Biologien legger vilkårene for individets frihet og samfunnets variasjonsbredde. Klassekampen.
 • Vis forfatter(e) (2010). Ansvar for fellesskapet. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Norge trenger u-hjelp. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Finanskrisen i politisk lys. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Eilertsens næringslivsbegeistring. Det skjøre systemet i politikken er det offentlige. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2009). Eilertsens næringslivsbegeistring. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2008). Opprørsk og reaksjonært. (politikkbegrepet i Frps program). Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (2007). Velgere fra samfunnets ytterkant. Bergens Tidende.
 • Vis forfatter(e) (1995). Verdibegrpets institusjonsavhengighet. Hvem skaper og bruker verdier? Dagens næringsliv.
Doktorgradsavhandling
 • Vis forfatter(e) (2006). The Politics of Housing Delivery: A Comparative Study of Administrative Behaviour in South Africa and Zimbabwe. 91.
 • Vis forfatter(e) (1988). A critique of state autonomy in Norway 1850-1970 : changing class-state relations in a small capitalist society.
Intervju
 • Vis forfatter(e) (2014). Nasjonalstaten: Om samvirke som organisasjonsform i privat og offentlig sektor.
Dokumentar
 • Vis forfatter(e) (2023). Høg tid att sætta in utlandska soldater i Ukraina.
 • Vis forfatter(e) (2022). The non-aligned movement should support the liberation war in Ukraine.
 • Vis forfatter(e) (2005). The corporate enemy. WTO negotiations and small-scale agriculture in South Africa.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) (2006). Demokratiet som styresett. Diskusjon med Bernt Hagtvet.
Vitenskapelig Kapittel/Artikkel/Konferanseartikkel
 • Vis forfatter(e) (2005). The contraction- and detraction thesis. 27 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). The Contraction- and Detraction Thesis. A theory on power and values conflicts in democracies. 23 sider.
 • Vis forfatter(e) (2005). Land Politics and Trust Relations inm Government: Findings from Western South Africa. 19 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). The space for knowledge in Tanzanian politics is not there. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). Professionalism in African settings. 28 sider.
 • Vis forfatter(e) (2004). In conclusion: Resistance to 'traditional' modernisation, deconstruction of the modernising state and the increased importance of cultured professionalism. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2003). Kontraksjon og detraksjonstesen. En teori om makt og verdikonflikt i demokratier. Kapittel 18. 11 sider.
 • Vis forfatter(e) (1999). A political theory of administrative innovation. 1 sider.
Leksikonartikkel
 • Vis forfatter(e) (1997). Kontraksjon- detraksjonstesen. 141. I:
  • Vis forfatter(e) (1997). Statsvitenskapelig Leksikon. Universitetsforlaget.
Poster
 • Vis forfatter(e) (1999). The politics of aministrative authority in rural development, Tanzania, Zimbabwe and South Africa compared.
 • Vis forfatter(e) (1999). The Admin South Africa Project: Democracy, administrative authority and trust.
 • Vis forfatter(e) (1999). Political regimes and knowledge in East-South Africa States. The Problem of Institutionalising Professionalism in African governments.
 • Vis forfatter(e) (1999). Administrative authority in African states.
Vitenskapelig oversiktsartikkel/review
 • Vis forfatter(e) (2024). How the struggle of narratives in the time-space between decisions modifies the idea that knowledge and interests alone determine decisions. Searle’s gap taken into empirical studies of organizations. Expanded review of John Searle, Rationality in action. MIT Press, 2001 . Nytt Norsk Tidsskrift.
 • Vis forfatter(e) (2007). Statsvitenskapen mellom maktens ordensbehov og frigjøringspresset. Norsk Statsvitenskapelig Tidsskrift. 320-335.
Fagartikkel
 • Vis forfatter(e) (2023). Begrepet statlig suverenitet er ødelagt. Et forsøk på en redningsaksjon. Samtiden.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Vitenskap i praksis - metoder i forskning på harde og sosiale fakta. (2012). Abstrakt forlag.

John Searle on the concept of political power, the power of states and war-making: why states demand a monopoly of the organisation and use of soldiers in Journal of Institutional Economics / Volume 8 / Issue 01 / March 2012, pp 71-91

Land politics in the new state organisation in South Africa. Development Southern Africa 2009 ;Volum 26.(1) s. 3-16

Liberation regimes and land reform in Africa. Land politics transcending enmity in South Africa. Public Administration and Development. Volume 27, Issue 4, pages 293–305, October 2007

Hvordan institusjoner forklarer handling John Searles bidrag. Norsk statsvitenskapelig tidsskrift 2005, 21(3):211-241

The state in the modernization process, the case of Norway 1850-1970

Aid and Entrepreneurship in Tanzania

Land reform in South Africa

Samfunnsfaglig metode. forskning på institusjoner

Innovasjon i organisasjoner. Mellom kreativitet, sosial mobilisering og maktutøvelse

Innovasjonssystemer i marin sektor. Norge, Skottland, Island og Newfoundland

ISMS: læring, innovasjon/teknologiutvikling og regulering i marin sektor på Vestlandet/komparativt på Island, Skottland og Newfoundland. Finansiering SPV

Marisense: Reguleringsmyndigheters evne/vilje til å ta nedskalerte klimadata i bruk i regulering av fiskeriene, i norske/nordiske og sør afrikanske områder (i nettverk med IMR, Fiskeridirektoratet, CEES UiO/UiB; med Marine Institute og Dept of Criminology UCT, Cape Town og MCM nasjonale og regionale fiskerimyndigheter i Namibia og Sør Afrika).

Fornuft i praksis: Innføring i vitenskapsteori i det statsvitenskapelige feltet (manus)

Naturressursforvaltning i Sør Afrika. Fordeling og bruk av jordbruks- og landområder i Sør Afrika. (manus).

Doktor i statsvitenskap 1988