Hjem
Tine Nordgreens bilde

Tine Nordgreen

Professor, I delt stilling mellom UiB og Haukeland Universitetssykehus.
 • E-posttine.nordgreen@uib.no
 • Telefon+47 900 94 913
 • Besøksadresse
  Alrek helseklynge, blokk D, Årstadveien 17
  5009 Bergen
 • Postadresse
  Postboks 7804
  5020 Bergen

Tine Nordgreen er psykologspesialist og førsteamanuensis. Hun har siden 2007 forsket på utvikling, behandlingseffekt og implementering av digitale helsetjenester for psykiske lidelser. Hun etablerte i 2012 klinikken eMeistring på Bjørgvin DPS, Haukeland Universitetssykehus der vi nå tilbyr veiledet internettbehandling for depresjon, panikklidelse og sosial angst (www.emeistring.no). Tine Nordgreen har nylig, som prosjektleder, fått NFR-midler til et 5 årig prosjekt (2016-2021) for å utvikle neste generasjons digitalisert behandling hvor vi blant annet skal undersøke effekten av å bruke virtual reality og maskinlæring i behandling av blant annet angst og depresjon (www.Intromat.no). Nordgreen har sammen med eMeistring vunnet to innovasjonspriser for sitt nyskapende arbeid.

Kronikker:

 1. Tine Nordgreen. Inn med teknologi i læreplanene. Dagens medisin 2016, 18.04.
 2. Drozd, Filip; Nordgreen, Tine; Bjørkli, Cato Alexsander. God (e-)helse - gode liv. Dagens medisin 2013 (21) s. 28-28.
 3. Nordgreen, T. (2009). Satsning på pasienter med lettere til moderate psykiske lidelser. Bivrost, Landsgruppe av psykiatriske sykepleiere, 1, s. 13-14.
 4. Nordgreen T. (2008). Hvordan kan vi bidra til å øke tilgangen på kognitiv terapi? Tidsskrift for Foreningen for kognitiv terapi, 2, s 20-21.
 5. Nordgreen, T. (2007). Rusforebyggende arbeid i Tanzania. Journal of the Norwegian Psychological Association.

Bok kapitler

 1. Repål, Arne & Nordgreen, Tine. En kognitiv tilnærming til selvhjelp. I: Håndbok for kognitiv terapi (2015).
 2. Tine Nordgreen, Elin Fjerstad & Odd E. Havik. Veiledet selvhjelp – hjelp til god helse ved kronisk sykdom. I: Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Cappelen Damm 2014.
 3. Nordgreen, Tine; Haug, Thomas; Havik, Odd E. Veiledet selvhjelp som del av en trappetrinnsmodell for angstlidelser: Innhold og organisering. I:Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget 2013.
 4. Tangen, Tone; Nordgreen, Tine; Haug, Thomas; Kvale, Gerd; Havik, Odd E..
  Kognitiv terapi ved panikklidelse og sosial angstlidelse. I: Hvordan sikre angstpasienter kunnskapsbasert behandling? Universitetsforlaget 2013 s. 74-83.

Leder forskerskolen CDP. Les mer på CDP sine hjemmesider https://www.uib.no/fs/cdp

 

 • Vis forfatter(e) (2024). Early warning signals observed in motor activity preceding mood state change in bipolar disorder. Bipolar Disorders.
 • Vis forfatter(e) (2023). What I missed from my online therapist: A survey-based qualitative investigation of patient experiences of therapist contact in guided internet interventions. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Veiledet internettbehandling for psykiske lidelser- barrierer og muligheter .
 • Vis forfatter(e) (2023). Using a person-based approach to optimize a novel digital health intervention for adolescents with ADHD – qualitative study results .
 • Vis forfatter(e) (2023). Therapists’ experiences with providing guided internet-delivered cognitive behavioral therapy for patients with mild to moderate depression: a thematic analysis. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Synet på pasienten i veileda internettbehandling - Kvalitativ undersøking blant tilsette i psykisk helsevern.
 • Vis forfatter(e) (2023). Silver linings of ADHD: A thematic analysis of adults' positive experiences with living with ADHD. BMJ Open.
 • Vis forfatter(e) (2023). Reduced heart rate variability during mania in a repeated naturalistic observational study. Frontiers in Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2023). Redefining sexual health after gynaecological cancer: Lived experiences from Gynea, a digital rehabilitation programme. Journal of Clinical Nursing (JCN).
 • Vis forfatter(e) (2023). Predictors of Adolescents’ Response to a Web-Based Intervention to Improve Psychosocial Adjustment to Having an Appearance-Affecting Condition (Young Person’s Face IT): Prospective Study. JMIR Formative Research. 1-14.
 • Vis forfatter(e) (2023). Perfectionism as a predictor of change in digital self-guided interventions for public speaking anxiety in adolescents: A secondary analysis of a four-armed randomized controlled trial. Cognitive Behaviour Therapy.
 • Vis forfatter(e) (2023). Never sell the bear’s skin before one has killed the beast - Internet-delivered interventions in routine care.
 • Vis forfatter(e) (2023). Modi: A rule-based chatbot intervention for adolescents with anxiety in primary health care.
 • Vis forfatter(e) (2023). Long-term outcomes of an internet-delivered cognitive enhancement intervention targeting residual cognitive deficits after major depressive disorder: a 2-year follow-up of an open trial. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). Health professionals' construction of the patient: A critical qualitative study of a possible factor influencing implementation of digital mental health treatment.
 • Vis forfatter(e) (2023). Guided digital intervention targeting residual cognitive deficits after depression: Preliminary results from a randomized controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (2023). Gamified virtual reality exposure therapy for adolescents with public speaking anxiety: a four-armed randomized controlled trial. Frontiers in Virtual Reality.
 • Vis forfatter(e) (2023). Digital teknologi og psykologenes rolle.
 • Vis forfatter(e) (2023). Det haster å digitalisere psykiske helsetjenester. Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2023). Corrigendum: Therapists' experiences with providing guided internet-delivered cognitive behavioral therapy for patients with mild and moderate depression: a thematic analysis (Front. Psychol., (2023), 14, 1236895, 10.3389/fpsyg.2023.1236895). Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2023). A self-guided internet-delivered intervention for adults with ADHD: Results from a randomized controlled trial. Internet Interventions.
 • Vis forfatter(e) (2022). nettbasert behandling og eMeistring.
 • Vis forfatter(e) (2022). https://bergen-chamber.pameldingssystem.no/utvikling-av-helsetjenester#/program.
 • Vis forfatter(e) (2022). forskningskonferanse i digitale helsedager, 2 juni, Bergen https://alrekhelseklynge.no/arrangementer/digital-helse-dager/.
 • Vis forfatter(e) (2022). Virtual Reality Exposure Therapy for Adolescents with Public Speaking Anxiety .
 • Vis forfatter(e) (2022). Views of young people with psychosis on using virtual reality assisted therapy. A qualitative study. Early Intervention in Psychiatry. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). User-centred design of clinical dashboards for guided iCBT. Innovations in Systems and Software Engineering. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2022). Two-year outcomes of an internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after depression. .
 • Vis forfatter(e) (2022). Towards adaptive technology in routine mental health care. Digital Health. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2022). The Effect of SMS Reminders on Adherence in a Self-Guided Internet-Delivered Intervention for Adults With ADHD. Frontiers in Digital Health.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rehabilitering etter underlivskreft- på internett.
 • Vis forfatter(e) (2022). Rehabilitering etter underlivskreft - på internett.
 • Vis forfatter(e) (2022). Reducing social anxiety in adolescents distressed by a visible difference: Results from a randomised control trial of a web-based intervention. Body image. 295-309.
 • Vis forfatter(e) (2022). Predictors of treatment response to an internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after major depressive disorder. Frontiers in Psychiatry. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2022). Online consultations in mental healthcare: Modelling determinants of use and experience based on an international survey study at the onset of the pandemic. Internet Interventions.
 • Vis forfatter(e) (2022). Long-Short Ensemble Network for Bipolar Manic-Euthymic State Recognition Based on Wrist-Worn Sensors. IEEE pervasive computing. 20-31.
 • Vis forfatter(e) (2022). Lived experiences from participating in a digital psychosocial support intervention after gyneacological cancer.
 • Vis forfatter(e) (2022). Korleis auke bruken av veileda internettbehandling for angst og depresjon - Ei kvalitativ utforsking blant terapeutar og leiarar i spesialisthelsetenesta .
 • Vis forfatter(e) (2022). Internettbehandling for somatisk og psykisk helse i et livsløpsperspektiv- -status og fremtidens utfordringer .
 • Vis forfatter(e) (2022). In case of an emergency- the development and effects of a digital intervention for coping with distress.
 • Vis forfatter(e) (2022). Improving psychosocial functioning in adolescents with a visible difference: Findings from a randomised control trial (RCT) exploring the online Young Person’s Face IT intervention.
 • Vis forfatter(e) (2022). Høringssvar på opptrappingsplan for psykisk helse (2022) til Helse- og omsorgsdepartementet (HOD).
 • Vis forfatter(e) (2022). Hvorfor går det så sakte? Dagens medisin.
 • Vis forfatter(e) (2022). Guided Internet-Delivered Treatment for Depression: Scoping Review. JMIR Mental health. 1-24.
 • Vis forfatter(e) (2022). Fremtidens digitale helsetjenester.
 • Vis forfatter(e) (2022). Experiences of a therapist-guided internet-delivered intervention for hazardous and harmful drinking. A qualitative study. Internet Interventions. 7 sider.
 • Vis forfatter(e) (2022). Digitale psykologiske helsetjenester - -hvordan kan vi øke tilgangen på god og effektiv helsehjelp? .
 • Vis forfatter(e) (2022). Digitale helsetjenester på digitale helsedager.
 • Vis forfatter(e) (2022). Developing an internet-delivered intervention targeting residual cognitive symptoms after major depressive disorder: a person-based approach. Journal of Mental Health.
 • Vis forfatter(e) (2022). Complexity and variability analyses of motor activity distinguish mood states in Bipolar Disorder. PLOS ONE. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2022). Benchmarked effectiveness of family and school involvement in group exposure therapy for adolescent anxiety disorder. Psychiatry Research. 1-11.
 • Vis forfatter(e) (2022). An online psychological intervention for adolescents with a visible difference: Acceptability, feasibility and effectiveness of YP Face IT.
 • Vis forfatter(e) (2022). Adherence Forecasting for Guided Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy: A Minimally Data-Sensitive Approach. IEEE journal of biomedical and health informatics. 2771-2781.
 • Vis forfatter(e) (2022). 10 års erfaring med digitalisering innen psykisk helse .
 • Vis forfatter(e) (2022). "Nettbasert behandling". Informasjon publisert på Helsedirektoratet: Ved nettbasert behandling gjennomføres hele eller deler av behandlingen over internett. Eksempler og kunnskap til inspirasjon for igangsetting. 2022.
 • Vis forfatter(e) (2022). Samarbeid med helsenæringa om utvikling og bruk av digitale helsetenester.
 • Vis forfatter(e) (2021). “This is the story of me”: Designing audiovisual narratives to support reflection on cancer journeys. 15 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). “I am afraid of making her feel worse”: A qualitative exploration of parents’ perceptions of talking with their adolescents about their visible condition .
 • Vis forfatter(e) (2021). innovation i digital health.
 • Vis forfatter(e) (2021). eMeistring.
 • Vis forfatter(e) (2021). e-Infrastructure for E-health Research and Innovation. Status (Norges forskningsråd).
 • Vis forfatter(e) (2021). Veiledet selvhjelp og internettbehandling for barn og ungdom, kap 17, s 459-474. I Håndbok i kognitiv atferdsterapi i behandling av barn og unge. . Gyldendal Undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2021). Tredjegenerasjons atferdsanalyse i internettlevert behandling for pasienter med depresjon.
 • Vis forfatter(e) (2021). Skrivende terapeut.
 • Vis forfatter(e) (2021). Recruiting hard-to-engage groups to online psychosocial interventions: Experiences from an RCT study targeting adolescents with a visible difference (2021). . Contemporary Clinical Trials Communications. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2021). Predicting Treatment Outcomes in Guided Internet-Delivered Therapy for Anxiety Disorders—The Role of Treatment Self-Efficacy. Frontiers in Psychology. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Online consultations in mental healthcare during the COVID-19 outbreak: An international survey study on professionals' motivations and perceived barriers. Internet Interventions. 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motor activity analyses distinguish manic and euthymic mood states in bipolar disorder. Bipolar Disorders.
 • Vis forfatter(e) (2021). Motor activity analyses distinguish manic and euthymic mood states in bipolar disorder.
 • Vis forfatter(e) (2021). In Case of an Emergency: The Development and Effects of a Digital Intervention for Coping With Distress in Norway During the COVID-19 Pandemic. Frontiers in Psychology. 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). Development of a framework and the content for a psychoeducational internet-delivered intervention for women after treatment for gynaecological cancer . Nursing Reports. 640-651.
 • Vis forfatter(e) (2021). Designing Videos with and for Adults with ADHD for an Online Intervention: Participatory Design Study and Thematic Analysis of Evaluation. JMIR Mental health. 1-17.
 • Vis forfatter(e) (2021). Challenges and possible solutions in cross-disciplinary and cross-sectorial research teams within the domain of e-mental health. The INTROMAT closing seminar 2021.
 • Vis forfatter(e) (2021). Challenges and possible solutions in cross-disciplinary and cross-sectorial research teams within the domain of e-mental health .
 • Vis forfatter(e) (2021). Challenges and possible solutions in cross-disciplinary and cross-sectorial research teams within the domain of e-mental health. Journal of Enabling Technologies (JET). 241-251.
 • Vis forfatter(e) (2021). An open pilot study of an internet-delivered intervention targeting self-perceived residual cognitive symptoms after major depressive disorder. Applied neuropsychology: Adult. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2021). A self-guided Internet-delivered intervention for adults with ADHD: a protocol for a randomized controlled trial. Internet Interventions.
 • Vis forfatter(e) (2021). A self-guided Internet-delivered intervention for adults with ADHD: A feasibility study. Internet Interventions. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Usability evaluations of mobile mental health technologies: A systematic review study. Journal of Medical Internet Research. 1-19.
 • Vis forfatter(e) (2020). To make a run for IT – A feasibility study of ICBT combined with physical exercise for patients with panic disorder. Psychiatry Research. 1-9.
 • Vis forfatter(e) (2020). Reusable data visualization patterns for clinical practice. 18 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Recommendations for policy and practice of telepsychotherapy and e-mental health in Europe and beyond. Journal of psychotherapy integration. 160-173.
 • Vis forfatter(e) (2020). Internet-delivered mental health treatment systems in Scandinavia – A usability evaluation. Internet Interventions.
 • Vis forfatter(e) (2020). Gynea - Et internetbasert lærings- og mestrings program etter behandling for underlivskreft.
 • Vis forfatter(e) (2020). Designing Chatbots for Guiding Online Peer Support Conversations for Adults with ADHD. 14 sider.
 • Vis forfatter(e) (2020). Consensus statement on the problem of terminology in psychological interventions using the internet or digital components. Internet Interventions.
 • Vis forfatter(e) (2020). Complexity analysis of motor activity shows differences for patients with bipolar I disorder in manic and euthymic phases.
 • Vis forfatter(e) (2020). Applying machine learning in motor activity time series of depressed bipolar and unipolar patients compared to healthy controls. PLOS ONE. 1-16.
 • Vis forfatter(e) (2020). Applying Machine Learning in Motor Activity Time Series of Depressed Bipolar and Unipolar Patients. .
 • Vis forfatter(e) (2019). eMeistring: Hva er det og hvordan deler vi? .
 • Vis forfatter(e) (2019). Virtual reality exposure therapy for adolescents with fear of public speaking: A non-randomized feasibility and pilot study. Child and Adolescent Psychiatry and Mental Health (CAPMH). 1-10.
 • Vis forfatter(e) (2019). Veiledet internettbehandling. Gyldendal Undervisning.
 • Vis forfatter(e) (2019). The short-term efficacy of an unguided internet-based cognitive-behavioral therapy for insomnia: a randomized controlled trial with a six-month nonrandomized follow-up. Behavioral Sleep Medicine.
 • Vis forfatter(e) (2019). Terapi på nett.
 • Vis forfatter(e) (2019). Supporting adolescents who struggle with appearance-altering conditions: Evaluating an online psychosocial intervention (Ung Face IT).
 • Vis forfatter(e) (2019). ResDep: Internet-delivered remediation program for cognitive residual symptoms after major depressive disorder.
 • Vis forfatter(e) (2019). Relationships between depressive symptoms and panic disorder symptoms during guided internet-delivered cognitive behavior therapy for panic disorder. Nordic Journal of Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2019). Psychological interventions for the Fear of Public Speaking: a Meta-analysis. Frontiers in Psychology.
 • Vis forfatter(e) (2019). Psychological interventions for the Fear of Public Speaking: A Meta-analysis. . Frontiers in Psychology. 1-27.
 • Vis forfatter(e) (2019). Participatory Design of VR Scenarios for Exposure Therapy . 12 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Integrating Usability Evaluations into the Design of an Internet Based Cognitive Remediation Program.
 • Vis forfatter(e) (2019). Heart Rate Prediction from Head Movement during Virtual Reality Treatment for Social Anxiety. 5 sider.
 • Vis forfatter(e) (2019). Guided Internet-based treatment for depression in routine care.
 • Vis forfatter(e) (2019). Expert Usability Evaluation of an Internet Based Cognitive Remediation Program: A Case Study .
 • Vis forfatter(e) (2019). Effectiveness of guided Internet-delivered treatment for major depression in routine mental healthcare - An open study. Internet Interventions. 1-7.
 • Vis forfatter(e) (2019). Detecting and Predicting Mood Transitions in Bipolar Disorder - study protocol.
 • Vis forfatter(e) (2019). Designing Chatbots for Guiding Online Peer support Conversations for Adults with ADHD.
 • Vis forfatter(e) (2019). Best Practices and Recommendations for Digital Interventions to Improve Engagement and Adherence in Chronic Illness Sufferers. European Psychologist. 49-67.
 • Vis forfatter(e) (2018). Virtual Reality for Adolescents with Fear of Public Speaking: Preliminary Results.
 • Vis forfatter(e) (2018). VR-briller skal hjelpe elever med sosial angst.
 • Vis forfatter(e) (2018). Towards Technology-Based Interventions for Improving Emotional and Cognitive Control.
 • Vis forfatter(e) (2018). The implementation of guided Internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder in a routine-care setting: effectiveness and implementation efforts. Cognitive Behaviour Therapy. 62-75.
 • Vis forfatter(e) (2018). The effectiveness of guided internet-based cognitive behavioral therapy for social anxiety disorder in a routine care setting. Internet Interventions. 24-29.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prompt mental health care, the Norwegian version of IAPT: clinical outcomes and predictors of change in a multicenter cohort study. BMC Psychiatry.
 • Vis forfatter(e) (2018). Prompt mental health care, the Norwegian version of IAPT: clinical outcomes and predictors of change in a multicenter cohort study. BMC Psychiatry. 16 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Motor activity based classification of depression in unipolar and bipolar patients. IEEE International Symposium on Computer-Based Medical Systems. 316-321.
 • Vis forfatter(e) (2018). Mental health monitoring with multimodal sensing and machine learning: A survey. Pervasive and Mobile Computing. 1-26.
 • Vis forfatter(e) (2018). Internet-delivered cognitive-behavioral therapy for insomnia and comorbid symptoms. Internet Interventions. 11-15.
 • Vis forfatter(e) (2018). Internet- and mobile-based psychological interventions: Applications, efficacy, and potential for improving mental health: A report of the EFPA E-Health Taskforce. European Psychologist. 167-187.
 • Vis forfatter(e) (2018). Integration of data-driven analysis in the usability evaluation of internet interventions for mental health care.
 • Vis forfatter(e) (2018). ICBT in routine care: A descriptive analysis of successful clinics in five countries. Internet Interventions. 108-115.
 • Vis forfatter(e) (2018). Erratum: Internet and mobile-based psychological interventions: Applications, efficacy and potential for improving mental health. A report of the EFPA E-Health Taskforce. European Psychologist. 269-269.
 • Vis forfatter(e) (2018). Elever med sosial angst får hjelp med VR-briller.
 • Vis forfatter(e) (2018). Depresjon: A motor activity database of depression episodes in unipolar and bipolar patients. 6 sider.
 • Vis forfatter(e) (2018). Combining manualised physical exercise with internet-based cognitive behaviour therapy for panic disorder – A feasibility study.
 • Vis forfatter(e) (2017). The short-term efficacy of an unguided internet-based cognitive-behavioral therapy for insomnia: A randomized controlled trial with a six-month nonrandomized follow-up. Behavioral Sleep Medicine. 137-155.
 • Vis forfatter(e) (2017). Internet-based treatment systems - A survey of systems for common mental disorder.
 • Vis forfatter(e) (2017). Guided internet-based cognitive behavioral therapy for mild and moderate depression: a benchmarking study. Internet Interventions. 1-8.
 • Vis forfatter(e) (2016). Stepped Care Versus Direct Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder and Panic Disorder: A Randomized Effectiveness Trial. Behavior Therapy. 166-183.
 • Vis forfatter(e) (2016). Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression. Expert Review of Neurotherapeutics. 55-60.
 • Vis forfatter(e) (2016). A survey of clinical psychologists' attitudes toward treatment manuals. Professional Psychology: Research and Practice. 340-346.
 • Vis forfatter(e) (2015). Working alliance and competence as predictors of outcome in cognitive behavioral therapy for social anxiety and panic disorder in adults. Behaviour Research and Therapy. 40-51.
 • Vis forfatter(e) (2015). Veiledet internett-behandling for mild og moderat depresjon : en pilotstudie. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. 647-654.
 • Vis forfatter(e) (2015). Stepped care versus face-to-face cognitive behavior therapy for panic disorder and social anxiety disorder: Predictors and moderators of outcome. Behaviour Research and Therapy. 76-89.
 • Vis forfatter(e) (2015). Participant Experiences of Augmented Treatment Combining Internet Based CBT and Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder - Preliminary Findings from Qualitative Interviews. iN Anders Hovland (Chair), Augmenting CBT with physical exercise for anxiety disorders.
 • Vis forfatter(e) (2015). Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: a pilot randomized controlled trial. Internet Interventions. 429-436.
 • Vis forfatter(e) (2015). Guided Internet-Based Treatment for Mild and Moderate Depression: A Benchmarking Study.
 • Vis forfatter(e) (2015). Fra blankt lerret til dataskjerm - En kvalitativ studie av deltageres erfaringer med veiledet selvhjelp (iCBT) for lett og moderat depresjon.
 • Vis forfatter(e) (2015). Combining Internet Based Cognitive Behaviour Therapy with Physical Exercise as Treatment for Panic Disorder - Treatment Protocol and Preliminary Results from a Feasibility Study. In: Anders Hovland (Chair), Augmenting CBT with physical exercise for anxiety disorders.
 • Vis forfatter(e) (2015). Alliance in guided Internet-delivered cognitive behavioral therapy for panic disorder and social anxiety disorder.
 • Vis forfatter(e) (2015). A feasibility study on combining internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder—treatment protocol and preliminary results. Cognitive Behaviour Therapy. 275-287.
 • Vis forfatter(e) (2014). Veiledet selvhjelp. 426-441. I:
  • Vis forfatter(e) (2014). Psykiske reaksjoner ved somatisk sykdom. Cappelen Damm Akademisk.
 • Vis forfatter(e) (2013). Veiledet selvhjelp som del av en trappetrinnsmodell for angstlidelser: Innhold og organisering. 8 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). The Future of Insomnia Treatment-the Challenge of Implementation. Sleep. 303-304.
 • Vis forfatter(e) (2013). Kognitiv terapi ved panikklidelse og sosial angstlidelse. 10 sider.
 • Vis forfatter(e) (2013). Internet-delivered cognitive behavioural therapy for social anxiety disorder: A randomised controlled trial.
 • Vis forfatter(e) (2013). Internet-Delivered Cognitive Behavioral Therapy for Social Anxiety Disorder: Predictors of Outcome.
 • Vis forfatter(e) (2013). God (e-)helse - gode liv. Dagens medisin. 28-28.
 • Vis forfatter(e) (2013). Combining physical exercise with guided self-help – a feasibility study.
 • Vis forfatter(e) (2012). Self-help treatment of anxiety disorders: A meta-analysis and meta-regression of effects and potential moderators. Clinical Psychology Review. 425-445.
 • Vis forfatter(e) (2012). Self-help for anxiety disorders. A meta-analysis and meta-regression of effects and potential moderators. International Journal of Psychology (IJP). 55-55.
 • Vis forfatter(e) (2012). Panic disorder in rural Tanzania: an explorative study. African Journal of Psychiatry. 42-46.
 • Vis forfatter(e) (2012). Outcome predictors in guided and unguided self-help for social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy. 13-21.
 • Vis forfatter(e) (2011). Vil øke tilgangen på angstbehandling. PsykOpp Nytt. 9-11.
 • Vis forfatter(e) (2011). Use of Self-Help Materials for Anxiety and Depression in Mental Health Services: A National Survey of Psychologists in Norway. Professional Psychology: Research and Practice. 185-191.
 • Vis forfatter(e) (2011). Internet-based self-help for social anxiety disorder and panic disorder – factors associated with effect and use of self-help.
 • Vis forfatter(e) (2010). Guided self-help via internet for panic disorder: Dissemination across countries. Computers in Human Behavior. 592-596.
 • Vis forfatter(e) (2010). Common Mental Disorders in rural Tanzania: How do patients explain their distress?
 • Vis forfatter(e) (2008). Self-Help via Internet with Minimal Therapist Contact for Panic Disorder: A pilot study.
 • Vis forfatter(e) (2008). Guided Self-Help via Internet for Panic Disorder in Adults: A Pilot Study.
 • Vis forfatter(e) (2008). Assessment and Treatment of Panic Disorder in Rural Tanzania-Development of a Treatment Manual.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

 1. Johnson, S. U., Hoffart, A., Havik, O. E. & Nordgreen, T. A survey of clinical psychologists attitudes toward psychotherapy treatment manuals. In press.
 2. Nordgreen, T., Haug, T., Öst, L.-G., Andersson, G., Carlbring, P., Kvale, G., Tangen, T., Heiervang, E., Havik, O. E. (2016). Stepped Care Versus Direct Face-to-Face Cognitive Behavior Therapy for Social Anxiety Disorder and Panic Disorder: A Randomized Effectiveness Trial. Behavior Therapy 47(2): 166-183.
 3. Andersson, G., Topooco, N., Havik, O., Nordgreen, T. (2016). "Internet-supported versus face-to-face cognitive behavior therapy for depression." Expert Review of Neurotherapeutics 16(1): 55-60.
 4. Haug, T., Nordgreen, T.,  Öst, L-G., Tangen, T., Kvale, G., Hovland, O.J. Heiervang, E.R., Havik, O. E. (2016). "Working alliance and competence as predictors of outcome in cognitive behavioral therapy for social anxiety and panic disorder in adults." Behaviour Research and Therapy 77: 40-51.
 5. Nordmo, M., Sinding, A., Carlbring, P., Andersson, G., Havik, O., & Nordgreen, T.

(2015). "Internet-delivered cognitive behavioural therapy with and without an initial face-to-face psychoeducation session for social anxiety disorder: A pilot randomized controlled trial." Internet Interventions 2(4): 429-436.

 1. Nordgreen, T., Andersson, G., & Havik, O. E. (2015). Veiledet internettbehandling for mild og moderat depresjon. En pilotstudie.  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 2. Haug, T., Nordgreen, T., Öst, L.-G., Kvale, G., Tangen, T., Andersson, G., . . . Havik, O. E. (2015). Stepped care versus face-to–face cognitive behavior therapy for panic disorder and social anxiety disorder: Predictors and moderators of outcome. Behaviour Research and Therapy, 71(0), 76-89. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.brat.2015.06.002
 3. Hovland, A., Johansen, H., Sjobo, T., Vollestad, J., Nordhus, I. H., Pallesen, S., . . . Nordgreen, T. (2015). A Feasibility study on combining Internet-based cognitive behaviour therapy with physical exercise as treatment for panic disorder- Treatment protocol and preliminary results. Cognitiv Behavior Therapy, 1-13.
 4. Siversten B; Vedaa Ø; Nordgreen T. The future of insomnia treatment—The challenge of implementation. SLEEP 2013;36(3) 303-304.
 5. Nordgreen, T., Havik, O. E., Öst, L-G., Furmark, T., Carlbring, P., Andersson, G. (2012). Outcome predictors in guided and unguided self-help for social anxiety disorder. Behaviour Research and Therapy 50: 13-21.
 6. Haug, T., Nordgreen, T., Ost, L. G., Havik, O. E. (2012). Self-help treatment of anxiety disorders: A meta-analysis and meta-regression of effects and potential moderators. Clinical Psychology Review 32(5): 425-445.
 7. Nordgreen, T., Havik, O. E. (2012). Panic Disorder in Rural Tanzania: An Explorative Study. African Journal of Psychiatry.
 8. Nordgreen, T. & Havik, O. E. (2011). Use of Self-Help Materials for Anxiety and Depression in Mental Health Services: A National Survey of Psychologists in Norway. Professional Psychology: Research and Practice, 42, 185-191.
 9. Nordgreen, T., Standal, B., Mannes, H., Haug, T., Sivertsen, B., Carlbring, P., et al. (2010). Guided self-help via internet for panic disorder: Dissemination across countries. Computers in Human Behavior, 26(4), 592-596.

Prosjektleder for forskning og utvikling i eMeistring, Helse Bergen. Les mer på www.emeistring.no . I eMeistring gjennomfører vi to effektivitetsstudier på effekten av veiledet internettbehandling for sosial angst, panikklidelse og depresjon.

Prosjektleder for INTROMAT www.intromat.no

Visjonen for INTROMAT er å integrere interaktiv og adaptiv teknologi og evidensbaserte psykologiske intervensjoner. Dette vil vi gjøre gjennom å samarbeide med IT-forskere, IT-industrien, helseforskere og Helsesektoren.  INTROMAT starter 1ste september 2016 og avsluttes i 2021. INTROMAT har et budsjett på 74 millioner kroner, hvorav 48 millioner er finansiert av Norges Forskningsråd. Les mer på www.Intromat.no