Hjem
 • E-postTom.Alvestad@uib.no
 • Telefon+47 970 42 575
 • Besøksadresse
  Realfagbygget, Allégt. 41
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 BERGEN
Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2020. Two new deep-water species of Ampharetidae (Annelida: Polychaeta) from the eastern Australian continental margin. Records of the Australian Museum. 101-121.
 • Vis forfatter(e) 2020. The lower bathyal and abyssal seafloor fauna of eastern Australia. Marine Biodiversity Records.
 • Vis forfatter(e) 2017. Do ampharetids take sedimented steps between vents and seeps? Phylogeny and habitat-use of Ampharetidae (Annelida, Terebelliformia) in chemosynthesis-based ecosystems. BMC Evolutionary Biology. 1-15.
 • Vis forfatter(e) 2017. A new species of Ampharete (Annelida: Ampharetidae) from the NW Iberian Peninsula, with a synoptic table comparing NE Atlantic species of the genus. Zoological Journal of the Linnean Society. 526-555.
 • Vis forfatter(e) 2016. Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: Strong bathymetric gradients, low diversity and underdeveloped taxonomy. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 102-112.
 • Vis forfatter(e) 2016. New species of Ampharetidae (Annelida: Polychaeta) from the Arctic Loki Castle vent field. Deep-Sea Research Part II: Topical Studies in Oceanography. 232-245.
 • Vis forfatter(e) 2015. Neosabellides lizae, a new species of Ampharetidae (Annelida) from Lizard Island, Great Barrier Reef, Australia. Zootaxa. 61-69.
 • Vis forfatter(e) 2014. Ampharete undecima, a new deep-sea ampharetid (Annelida, Polychaeta) from the Norwegian Sea. Memoirs of Museum Victoria. 11-19.
 • Vis forfatter(e) 2006. Myriapod records along the Sognefjord, Western Norway. Norwegian Journal of Entomology. 375-385.
Rapport
 • Vis forfatter(e) 2020. Feltarbeid i Saltstraumen marine verneområde. Utfordringer og metodikk for observasjon og skånsom innsamling av marin fauna i en av verdens sterkeste tidevannsstrømmer. 13. 13. .
 • Vis forfatter(e) 2015. Marin overvåkning Rogaland - Statusrapport april 2015. 6-2015. 6-2015. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Resipientundersøkelse av fjorden ved Festningsdalen avfallsplass i 2012. .
 • Vis forfatter(e) 2013. Marinbiologisk undersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg i Fusa kommune, 2012. .
 • Vis forfatter(e) 2012. Kartlegging av fremmede marine arter i Rogaland. 3. 3. .
 • Vis forfatter(e) 2010. Resipientundersøkelse i Kjøkkelvik. SAM e-Rapport nr 7, 2010. .
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Worms from the abyss: annelid diversity and species distribution from Australia’s eastern lower bathyal and abyssal environments.
 • Vis forfatter(e) 2019. Integrating DNA barcoding with traditional morphology-based taxonomy: assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida).
 • Vis forfatter(e) 2018. Cryptic diversity and genetic connectivity in the deep-sea annelids across the Greenland-Iceland-Scotland Ridge.
 • Vis forfatter(e) 2017. Do ampharetids take sedimented steps between vents and seeps? Phylogeny and habitat-use of Ampharetidae (Annelida, Terebelliformia) in chemosynthesis-based ecosystems.
 • Vis forfatter(e) 2016. Experiences after three years of automated DNA barcoding of Polychaeta.
 • Vis forfatter(e) 2016. DNA barcoding contributing to new knowledge on diversity and distribution of Polychaeta (Annelida) in Norwegian and adjacent waters.
 • Vis forfatter(e) 2015. Polychaetous annelids in the deep Nordic Seas: strong bathymetric gradients, low deep-sea diversity and underdeveloped taxonomy.
 • Vis forfatter(e) 2013. Polychaete diversity in the Nordic Seas: new insight based on extensive seabed sampling and mapping by the University of Bergen and the MAREANO project.
Mastergradsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2006. Spiders (Araneae) along the Sognefjord, Western Norway.
Populærvitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2018. Innsamling av marine virvelløse dyr. Årbok for Universitetsmuseet i Bergen. 101-111.
Intervju
 • Vis forfatter(e) 2008. G.O. Sars hadde likevel rett.
Sammendrag/abstract
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding reveals cryptic diversity and genetic connectivity in the deep-sea annelids across the Greenland-Scotland Ridge. Genome. 349-453.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding marine fauna with NorBOL — current status. Genome. 449.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding assessment of species diversity in marine bristle worms (Annelida), integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy. Genome. 352.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcodes of Nordic Echinodermata. Genome. 393.
 • Vis forfatter(e) 2017. Investigating the marine invertebrate fauna of the West African continental shelf with DNA barcodes . Genome. 1010-1011.
 • Vis forfatter(e) 2017. Diversity and species distributions of Glyceriformia (Annelida, Polychaeta) in shelf areas off western Africa. Genome. 905-906.
 • Vis forfatter(e) 2017. Building a comprehensive barcode reference library of the Norwegian Echinodermata through NorBOL: an ongoing effort. Genome. 906-906.
 • Vis forfatter(e) 2017. Barcoding of marine invertebrates from Norway through NorBOL. Genome. 955-956.
 • Vis forfatter(e) 2017. Assessing species diversity in marine bristle worms (Annelida, Polychaeta): integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy. Genome. 956-956.
Poster
 • Vis forfatter(e) 2019. Leddormer fra dyphavet.
 • Vis forfatter(e) 2019. DNA barcoding reveals cryptic diversity and genetic connectivity in the deep-sea annelids across the Greenland-Scotland Ridge.
 • Vis forfatter(e) 2019. Ampharetidae (Annelida) from deep Nordic Seas.
 • Vis forfatter(e) 2018. Phylogeography of Aglaophamus malmgreni (Nephtyidae) in the Arctic and northeastern Atlantic.
 • Vis forfatter(e) 2017. Investigating the marine invertebrate fauna of the West African continental shelf with DNA barcodes.
 • Vis forfatter(e) 2017. Diversity and species distributions of Glyceriformia (Annelida, Polychaeta) in shelf areas off western Africa.
 • Vis forfatter(e) 2017. Building a comprehensive barcode reference library of the Norwegian Echinodermata through NorBOL - an ongoing effort.
 • Vis forfatter(e) 2017. Barcoding of marine invertebrates from Norway through NorBOL.
 • Vis forfatter(e) 2017. Assessing species diversity in marine bristle worms (Annelida, Polychaeta): integrating barcoding with traditional morphology-based taxonomy.
 • Vis forfatter(e) 2016. Phylogeny of Ampharetidae.
 • Vis forfatter(e) 2016. Eclysippe Eliason, 1955 (Annelida, Ampharetidae) from the North Atlantic with the description of a new species from Norwegian waters.
 • Vis forfatter(e) 2016. Diversity and species distributions of Glyceriformia in shelf areas off western Africa.
 • Vis forfatter(e) 2015. Integrating DNA-barcoding and morphology to study marine invertebrates. Exploring biodiversity and biogeography of deep-sea polychaetes in the Norwegian Sea.
 • Vis forfatter(e) 2013. The Polychaete fauna associated with the Arctic Loki’s Castle vent field.
 • Vis forfatter(e) 2013. A new deep-sea species of Ampharete from the Norwegian Sea.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.