Hjem
Tom Eide Osas bilde

Tom Eide Osa

Førstelektor
 • E-postTom.Osa@uib.no
 • Telefon+47 55 58 69 70
 • Besøksadresse
  Lars Hilles gate 3
 • Postadresse
  Postboks 7800
  5020 Bergen

Kunnskap i utøvende musikk

Wittgenstein - Estetisk praksis

Erkjennelsesteori

Vokal folkemusikk

Strykeorkester

Storband

 

PPU i utøvende musikk

Musikkdidaktikk

Pedagogikk

Instrumental ensembledidaktikk

Vitenskapelig artikkel
 • Vis forfatter(e) 2007. Knowledge in Musical Performance: Seeing something as Something. Dutch Journal of Music Theory. 51-57.
 • Vis forfatter(e) 2000. Om kunnskap i kunst som å sjå noko som noko. Arabesk. 36-39.
Faglig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Intonasjon for blåsere.
 • Vis forfatter(e) 2017. Romantic Piano Meets the Hardanger Fiddle. Introduction and leader of discussion.
 • Vis forfatter(e) 2016. Kvalitet i utøvende musikkundervisning av barn - faktorer som medvirker til læringsutbytte og måloppnåelse.
 • Vis forfatter(e) 2016. Filosofiske perspektiver på musikkpedagogikk.
 • Vis forfatter(e) 2016. DET STORE SAMSPILLET: KULTURSKOLE – SKOLEKORPS – HJEM – SKOLE – LOKALMILJØ Utfordringer og muligheter.
 • Vis forfatter(e) 2015. Den virtuose utøveren.
 • Vis forfatter(e) 2014. Den virtuose utøveren.
Populærvitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2018. Ledelse av kafedialog og orientering om forskning og utvikling i kulturskolefeltet.
 • Vis forfatter(e) 2013. Vurdering for læring og utøvende musikk som estetisk og praktisk kunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2011. PPU i utøvende musikk ved Griegakademiet - Institutt for musikk og utdanning av ensembleledere.
 • Vis forfatter(e) 2009. Kurt Weill og hans musikk.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kunnskap i musikkutøving - lyssett av kjelder som problematiserer artikulering av kunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2001. Akademitimen: Kunnskap i musikkutøving.
Vitenskapelig foredrag
 • Vis forfatter(e) 2019. Utøvende musikk som estetiske praksiser – språkspill og grammatikker. En Wittgenstein-tilnærming til kunnskap i utøvende musikk applisert i tre paradigmatiske case-studier fra ulike sjangrer.
 • Vis forfatter(e) 2018. Language games and grammars in music performance practices.
 • Vis forfatter(e) 2017. Music Performance Games - A Wittgensteinian Approach to Knowledge in Music Performance applied in three Case Studies.
 • Vis forfatter(e) 2016. Preliminary Viva Voce: Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three case studies.
 • Vis forfatter(e) 2016. Music performance games - A Wittgensteinian approach to knowledge in music performance applied in three paradigmatic case studies from different genres.
 • Vis forfatter(e) 2015. Kvalitativ audiovisuell analyse av musikalske praksiser.
 • Vis forfatter(e) 2014. Utøvende musikk som estetisk praksis.
 • Vis forfatter(e) 2013. Ways of playing: A Wittgensteinian approach to music performance.
 • Vis forfatter(e) 2013. Spillemåter: En Wittgensteintilnærming til utøvende musikk.
 • Vis forfatter(e) 2013. "–wie eine Klarinette klingt" En Wittgenstein-tilnærming til utøvende musikk.
 • Vis forfatter(e) 2012. Musical performance as aesthetic practice.
 • Vis forfatter(e) 2012. Musical performance as aesthetic practice.
 • Vis forfatter(e) 2012. Key Text Presentation: "How many Wittgensteins?".
 • Vis forfatter(e) 2012. A Wittgensteinian conception of music education/Wittgenstein og musikkdidaktikk.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kunstutøving som ferdighetskunnskap, fortrolighetskunnskap og påstandskunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2011. Kunnskap i musikkutøving som filosofi og empiri.
 • Vis forfatter(e) 2011. Genre theory and knowledge in musical performance.
 • Vis forfatter(e) 2011. Genre Knowledge in Musical performance as Intransitive Understanding and the Practising of Rules.
 • Vis forfatter(e) 2011. Art, truth, and videotape.
 • Vis forfatter(e) 2010. Wittgenstein, realms of music and didactic categories.
 • Vis forfatter(e) 2010. Springar etter bestemor.
 • Vis forfatter(e) 2010. Sjangerkunnskap i musikkutøving: Wittgenstein, estetikk og et storband.
 • Vis forfatter(e) 2010. Sjangerkunnskap i musikkutøving: Wittgenstein, estetikk og eit storband.
 • Vis forfatter(e) 2009. Michael Polanyi: Knowledge as an action that requires skill.
 • Vis forfatter(e) 2009. Knowledge in Musical Performance: Seeing Something as Something.
 • Vis forfatter(e) 2006. Wittgenstein and the Philosophy of Psychology. Knowledge in Musical performance: Seeing Something as Something.
 • Vis forfatter(e) 2005. Kunnskap i musikkutøving - lyssett av kjelder som problematiserer artikulering av kunnskap.
 • Vis forfatter(e) 2004. Knowledge in musical performance- enlightened by sources who discuss the articulation of knowledge.About the project and excerpts.
Annet produkt
 • Vis forfatter(e) 2008. Selvoppfatning og musikkundervisning.
 • Vis forfatter(e) 2008. Instrumentalteknikk og motorisk læring.
 • Vis forfatter(e) 2008. Didaktikk for korpsinstruktører.
 • Vis forfatter(e) 2006. A Weill a go – Ei reise i Kurt Weill sin musikk.
Vitenskapelig monografi
 • Vis forfatter(e) 2005. Kunnskap i musikkutøving - lyssett av kjelder som problematiserer artikulering av kunnskap. 2005:1.
Hovedfagsoppgave
 • Vis forfatter(e) 2000. Kunnskap i musikkutøving - lyssett av kjelder som problematiserer artikulering av kunnskap.
Lydmateriale
 • Vis forfatter(e) 1990. Light – Eikanger-Bjørsvik Musikklag.
 • Vis forfatter(e) 1984. 1984 Brass Band Championship.
Programdeltagelse
 • Vis forfatter(e) 2012. Topics in the Aesthetics of Music and Sound: Wittgenstein and Music Performance as Aesthetic Practice (Skype-seminar).
Poster
 • Vis forfatter(e) 2012. Genre knowledge in musical performance (Identifying games).
Visuell kunst
 • Vis forfatter(e) 2007. A Weill ago. Konsert og foredrag. Faglig-pedagogisk dag 2007, UIB.
Musikalsk framføring
 • Vis forfatter(e) 2020. Kvinner i vinden – Messingkvintetten Bris med gjester.
 • Vis forfatter(e) 2019. Tallis Variations – konsert NM brass.
 • Vis forfatter(e) 2018. Pageantry – konsert NM brass.
 • Vis forfatter(e) 2015. Diversions on a Bass Theme.
 • Vis forfatter(e) 2014. Resurgam.
 • Vis forfatter(e) 2012. Hardingtonar, Geirr Lystrup og messingkvintetten BRIS.
 • Vis forfatter(e) 2012. Frå Berlin til Broadway.
 • Vis forfatter(e) 2009. Weills kvinner.
Musikk - komposisjon
 • Vis forfatter(e) 2008. Youkali for damekor og messingkvintett.
 • Vis forfatter(e) 2006. Youkali for messingkvintett.
 • Vis forfatter(e) 2006. Nanna's Lied for mezzosopran og messingkvintett.

Se fullstendig oversikt over publikasjoner i CRIStin.

Genre Knowledge in Musical performance as Intransitive Understanding and the Practising of Rules. 34. Internationales Wittgenstein Symposium; 2011-08-07 - 2011-08-12
UiB 

Music performance as aesthetic practices

https://www.uib.no/en/rs/grieg/24161/tom-eide-osa